Hore
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Gerhardt Braun Slovakia k.s.

Pivničné kobky

Drobného 27
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

JANOŠÍK OKNA-DVEŘE

Valašské Příkazy 55 55
Valašské Příkazy

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o.

Prinášame Vám svetlo

Galvaniho 7 7/A
Bratislava

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

REYNAERS ALUMINIUM s.r.o.

Office: TWINCITY C HubHub, Mlynské Nivy 16
Bratislava

VELUX

Tepelnoizolačné parametre vyhovujú...

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. (výrobca)
VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. (distribútor)

MINIMAL / MAXIMAL – kovanie v minimalistickom dizajne

Material & Technology s.r.o. – M&T (výrobca)
Material & Technology s.r.o. – M&T (distribútor)

ISOVER STOPVAP 90

Parozábrana pre difúzne uzatvorené konštrukcie...

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products (výrobca)
Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products (distribútor)

POSUVNÉ DVERE HI-FINITY

Ultra tenký design posuvných dverí HI-FINITY...

Reynaers systems spol. s r.o. (výrobca)
Reynaers systems spol. s r.o. (distribútor)

PANORAMA CELOPRESKLENÉ OKNO HX 300

OTVORENÉ. SVETLÉ. VOĽNÉ.
Veľkoplošné...

Internorm (výrobca)
Internorm (distribútor)

Povrchové temperovanie betónového jadra

Princíp temperovania betónového jadra spočíva...

REHAU s.r.o. (výrobca)
REHAU s.r.o. (distribútor)

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
10. máj 2017
0
389

Jana Pohaničová

prof. Ing. arch., PhD.
*06.05.1966
Haburská 20
821 01 Bratislava
Slovensko


02 572 76 358

Zameranie

pedagogická činnosť, veda, výskum, publicistika,

Vzdelanie

- 1989
Fakulta architektúry STU
http://www.fa.stuba.sk/
- 1999
KIPP STU
- 2003
Fakulta architektúry STU
http://www.fa.stuba.sk/
- 2006
Fakulta architektúry STU
http://www.fa.stuba.sk/
- 2015
Fakulta architektúry STU
http://www.fa.stuba.sk/

Prax

1989 - 1996
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky v Bratislave
Červený most 6, Bratislava


1996 - súčasnosť
Fakulta architektúry STU v Bratislave
Námestie slobody 19, Bratislava
http://www.fa.stuba.sk/
pedagóg

Slovenská architektka, historička architektúry a odborníčka na 19. storočie. Pôsobí na Ústave dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok FA STU v Bratislave. Vyučuje a garantuje predmety o dejinách architektúry s využitím inovatívnych foriem výučby. Výsledky svojich výskumov prezentovala v renomovanom prostredí doma i v zahraničí. Je autorkou prvej monografickej syntézy o architektúre 19. storočia na Slovensku, ako aj celého radu ďalších kníh, vedeckých štúdií a autorských výstav i medzinárodných kurátorských projektov o dejinách architektúry v širšom európskom kontexte s dôrazom na skúmanie osobností. Získala za ne viaceré ocenenia a uznania – Slovak Gold (2001), Prémia Literárneho fondu (2010), Vedec roka SR a STU (2009 a 2011), Briliantt (2015) a iné. Je laureátkou Ceny prof. Martina Kusého 2016 za významný prínos k skúmaniu dejín architektúry 19. storočia na Slovensku. Veľ kou mierou prispieva k propagácii kultúrneho dedičstva Slovenska.

ŠPECIALIZÁCIA

 • dejiny architektúry dlhého 19. storočia
 • biografický výskum osobností : architekti, stavitelia, mecenáši
 • osobnostné poznávanie vzniku architektonických diel

ČLENSTVO                                                                                                                                      

 • členka Vedeckej a umeleckej rady Fakulty architektúry STU v Bratislave
 • členka redakčnej rady časopisu ALFA
 • predsedníčka odborovej komisie pre študijný program 3. stupňa štúdia 5.1.1 architektúra a urbanizmus na FA STU v Bratislave

CENY ZA ARCHITEKTONICKÉ,  VEDECKO-VÝSKUMNÉ A PEDAGOGICKÉ  AKTIVITY

CENA PROF. MARTINA KUSÉHO 2016 – POHANIČOVÁ, Jana:  Cena prof. Martina Kusého za významný prínos v oblasti dejín architektúry 19. storočia – ocenenie udelil Spolok architektov Slovenska, Bratislava, 16. november 2016.

BRILIANTT 2015 – POHANIČOVÁ, Jana: Projekt - Modelujeme diela nestorov slovenskej architektúry. Ocenenie za zavedenie inovácií v poskytovaní vzdelávania udelil Medzinárodný inštitút pre interdisciplinárny výskum a Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Smolenice, apríl 2015.

VEDEC ROKA STU 2011 – POHANIČOVÁ, Jana: Čestné uznanie v kategórii významný vedecký prínos za vedeckú monografiu: Výnimočné stavby dlhého storočia. Od klasicizmu k moderne v architektúre na Slovensku (Pohaničová, Jana, TRIO Publishing 2011) - ocenenie udelil rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Robert Redhammer, Bratislava, 29. novembra 2011.

PRÉMIA LITERÁRNEHO FONDU ZA VEDECKÚ A ODBORNÚ LITERATÚRU 2009 v kategórii slovníková a encyklopedická literatúra za dielo: Ottov historický atlas SLOVENSKO – POHANIČOVÁ, Jana: autorka a koordinátorka časti architektúra; ed. Pavol Kršák, Praha, Ottovo Nakladatelství 2009, ocenenie udelil Literárny fond, Sekcia pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy, Bratislava, 28. septembra 2010.

VEDEC ROKA SR 2009 – POHANIČOVÁ, Jana: Ocenenie za výskum, sumarizáciu a vyhodnotenie poznatkov o architektúre 19. storočia na Slovensku formou knižnej publikácie: Rozmanité 19. storočie. Architektúra na Slovensku od Hefeleho po Jurkoviča (Pohaničová, Jana – Lukáčová, Elena, Perfekt 2008) - ocenenie udelilo Journaliste-Studio Bratislava, Klub vedecko-technických žurnalistov Slovenského syndikátu novinárov, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedecko-technických spoločností, Bratislava, 18. marca 2010.

VEDEC ROKA STU 2009 – POHANIČOVÁ, Jana: Čestné uznanie v kategórii významný vedecký prínos za vedeckú monografiu: Rozmanité 19. storočie. Architektúra na Slovensku od Hefeleho po Jurkoviča (Pohaničová, Jana –  Lukáčová, Elena, Perfekt 2008) - ocenenie udelil rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Vladimír Báleš, Bratislava, 19. novembra 2009.

PROGRESÍVNE, CENOVO DOSTUPNÉ BÝVANIE 2007 – Radový rodinný dom 24xRRD, Most pri Bratislave, m. č. Studené, 24 RD, parc. č.: 62/143 – 167, autori diela: POHANIČ, Igor  – POHANIČOVÁ, Jana, realizácia 2005 – 2006. Ocenenie v súťaži "Progresívne, cenovo dostupné bývanie 2007", 3. miesto v kategórii b) rodinné domy; Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, 22. apríl 2008.

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ - VÝBER

 • AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
 • DULLA, Matúš - KOSTELNÍK, Martin - POHANIČOVÁ, Jana a kol.. Slávne kúpele Slovenska. 1. vyd. Praha FOIBOS 2014. 308 s. ISBN 978-80-87073-80-3. 
 • AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
 • POHANIČOVÁ, Jana - BUDAY, Peter. Storočie Feiglerovcov : príbeh bratislavských architektov, staviteľov a stavebných podnikateľov. 1. vyd. Bratislava : TRIO Publishing, 2015. 158 s. ISBN 978-80-8170-024-8.
 • POHANIČOVÁ, Jana - DULLA, Matúš. Michal Milan Harminc (1869-1964) : architekt dvoch storočí = architect of two centuries. 1. vyd. Bratislava : Trio Publishing, 2014. 184 s. ISBN 978-80-8170-003-3.
 • KOLLÁR, Daniel - LACIKA, Ján - POHANIČOVÁ, Jana. Synagógy. 1. vyd. Bratislava : Dajama, 2013. 128 s. ISBN 978-80-8136-022-0.
 • POHANIČOVÁ, Jana. Výnimočné stavby dlhého storočia : Od klasicizmu k moderne v architektúre na Slovensku. Bratislava : Trio Publishing, 2011. 179. ISBN 978-80-89552-07-8.
 • LUKÁČOVÁ, Elena - POHANIČOVÁ, Jana. Rozmanité 19. storočie : Architektúra na Slovensku od Hefeleho po Jurkoviča. Bratislava : Perfekt, 2008. 243 s. ISBN 978-80-8046-426-4.
 • MORAVČÍKOVÁ, Henrieta (ed.) – POHANIČOVÁ, Jana a kol.: Architektúra na Slovensku. Stručné dejiny. 1. Bratislava : Slovart, 2005, ISBN 80-8085-079-8.
 • ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
 • POHANIČOVÁ, Jana. Tradícia a inovácia v architektúre 1780 -1867. In KOVÁČ, Dušan - KOWALSKÁ, Eva - ŠOLTÉS, Peter. Spoločnosť na Slovensku v dlhom 19. storočí. 1. vyd. Bratislava : Veda, 2015, S. 36-63 [2,26 AH]. ISBN 978-80-224-1478-4
 • ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
 • POHANIČOVÁ, Jana. Štýlové variácie v komornom prevedení : rodinné hrobky v diele Michala Milana Harminca. In Architektúra a urbanizmus. Roč. 47, č.1-2 (2013), s. 107-121. ISSN 0044-8680. V databáze: CC: 000340974400007; SCOPUS.
 • ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
 • POHANIČOVÁ, Jana – Števlíková, Katarína: Bank buildings and representation phenomenon, selection of the work of Michal Milan Harminc, Doyen of Slovak architecture. Procedia Engineering. Roč. 161, 21016, s. 1669 – 1672- Elsevier, 2016. V databáze: WoS, SCOPUS.
 • POHANIČOVÁ, Jana. A klasszicizmustól a modernig. A hosszú század építészete a mai Szlovákia területén. In Építés - Építészettudomány, 43. kötet, 1-2. szám (2015), s. 63-78. ISSN 0013-9661. V databáze: SCOPUS: 10.1556/EpTud.43.2015.1-2.3.
 • POHANIČOVÁ, Jana - BUDAY , Peter. Adalékok egy alapító életmüvének ismeretéhez : adatok Harminc M. Mihály Budapesti építészeti irodájának tevékeységéröl (1897-1916) / Additions to the knowledge of the work of one fundator. Activities of the architectural office of Michal Milan Harminc in Budapest (1897-1916). In Építés - Építészettudomány. 41. kötet, 1-2. szám (2013), s. 115-144. ISSN 0013-9661. V databáze: SCOPUS: 10.1556/EpTud.41.2013.1-2.5.
 • ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach WoS alebo SCOPUS
 • POHANIČOVÁ, Jana: Niektoré aspekty modernosti v tvorbe Feiglerovcov alebo Moderná architektúra svojej doby. In: Architektúra a urbanizmus. ISSN 0044 8680.-roč.42, č.1-2 (2008), s. 21-42 (SCOPUS)
 • POHANIČOVÁ, Jana: Štýlové variácie v komornom prevedení: rodinné hrobky v diele Michala Milana Harminca. In: Architektúra a urbanizmus. - ISSN 0044 8680. - Roč.47, č.1-2 (2013), s. 107-12. (WoS, CC)
 • Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (registrované v databázach WoS, SCOPUS)
 • AEC01   POHANIČOVÁ, Jana. Ignatz Feigler ml. a bratislavské cintoríny. In Epigraphica & Sepulcralia III. : Sborník příspěvků ze zasadání k problematice sepulkrálních památek, pořádaných Ústavem dějin umění AV ČR, v.v.i., vletech 2008-2010. Praha : Artefactum, 2011, s. 387-403. ISBN 978-80-86890-35-7. V databáze WoS.
 • Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (registrované v databázach WoS, SCOPUS)
 • AFC01   POHANIČOVÁ, Jana. Alfred Piffl – Architect with Soul of a Conservationist. SGEM 2016. 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts. Book 4 – Arts, Performing Arts, Architecture and Design. History of Arts, Contemporary of Arts, Performing and visual Arts, Architecture and Design . 24.-930. August l2016, Albena, Bulgaria. 640 s. ISBN 978-619-7105-78-0. WoS.
 • AFC02   POHANIČOVÁ, Jana – VODRÁŽKA, Peter. From historicism to modernism and funktionalism     in the work of the architect Harminc. In SGEM 2016. 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts. Book 4 – Arts, Performing Arts, Architecture and Design. Architecture and Design. 6.-9. April2016, Vienna, Austria. 777 s.  ISBN 978-619-7105-54-4. WOS.

VÝSTAVNÉ PROJEKTY (výber)                                                                                 

autorské, resp. spoluautorské výstavy a kurátorské projekty doma i v zahraničí                                                                                       

POHANIČOVÁ, Jana –  BUDAY, Peter (kurátori výstavy): Storočie Feiglerovcov.  Bratislava, Múzeum mesta Bratislavy, realizácia: 16.5.2017 - 20.8.2017.

POHANIČOVÁ, Jana –  BUDAY, Peter (kurátori výstavy): Na spoločných základoch. Feiglerovci a architektúra Bratislavy a Ostrihomu v 19. storočí.  Výstava v zahraničí. Ostrihom, Maďarsko, realizácia: 12.12.2016 - 31.12.2016.

POHANIČOVÁ, Jana –  ŠOLTÉSOVÁ Danica – BUDAY, Peter (kurátori výstavy): 2x Dlhé storočie, 2015. Výstava v zahraničí. Výstavná sieň Slovenského inštitútu v Budapešti, Budapešť, Maďarsko, realizácia: 11.09.2014 - 19.10.2014. 15. 12. 2015. – 15. 1. 2016.

POHANIČOVÁ, Jana (kurátorka výstavy): Z Kulpína na Slovensko. Michal Milan Harminc (1869 - 1964). Nestor slovenskej architektúry.  Výstava v zahraničí. Múzeum Vojvodiny, Muzeálny komplex v Kulpíne. Kulpín, Srbsko, realizácia: 26.07.2014 – 26.09. 2014.

POHANIČOVÁ, Jana (kurátorka výstavy): Michal Milan Harminc (1869 - 1964). Príbeh nestora slovenskej architektúry.  Výstava v zahraničí. Výstavná sieň Slovenského inštitútu v Budapešti, Budapešť, Maďarsko, realizácia: 11.09.2014 - 19.10.2014.

POHANIČOVÁ, Jana (kurátorka výstavy): Michal Milan Harminc – Builder and Architect. The Life and Work of the Nestor of Slovak Architecture. Architecture week 2013 Praha, ČR, Jiřský klášter na Pražskom hrade, výstava v zahraničí, autorka diela: POHANIČOVÁ, Jana; realizácia 23. september – 20. október 2013.

DULLA, Matúš – POHANIČOVÁ, Jana a kol.: Slavné vily zemí visegrádské čtyrky a Slovinska (Great Villas of Visegrad Four and Slovenia). Výstava v zahraničí. Architecture week 2013, Jiřský klášter na Pražskom hrade, usporiadateľ: Czech Architecture week, Správa Pražského hradu, Praha, ČR, realizácia: 23. 9. – 20. 10. 2013.

POHANIČOVÁ, Jana (kurátorka výstavy): From Hefele to Jurkovič. Unique 19th Century Structures in Slovakia. Praha, Architecture week 2013 Praha, ČR, Jiřský klášter Pražský hrad, výstava v zahraničí, realizácia 23. september – 20. október 2013.

KVASNICOVÁ, Magdaléna (kurátorka) – POHANIČOVÁ, Jana (kurátorka výstavy) – PAULÍNY, Pavol: Navzdory času a ľuďom ... Alfred Piffl (1907 – 1972). Výstava v zahraničí. Česká republika. Praha, Slovenský inštitút v Prahe, 25.3.2010 – 30.4.2010, repríza: Česká republika, Roudnice nad Labem, Podřipské muzeum, august – október 2010.

Kontakt - interaktívna mapa

Výber z portfólia prác

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím