Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
17. máj 2017
0
659

Pripojovacie armatúry SCHELL pre nezávadnú pitnú vodu

Nezávadnosť pitnej vody je pozorne sledovaný faktor, či už ide o sanitárne priestory v súkromnom, alebo vo verejnom sektore. Bez odbornej inštalácie a kvalitných armatúr sa starostlivosť o čistotu a nezávadnosť pitnej vody v žiadnom prípade nezaobíde.
Pripojovacie armatúry SCHELL pre nezávadnú pitnú vodu

Európska norma EN 1717 sa týka ochrany pitnej vody pred znečistením v inštaláciách pre pitnú vodu, presne popisuje použitie a inštaláciu ochranných armatúr pre rôzne zariadenia pre pitnú vodu. Táto inštalačná norma platí pro všetky inštalácie na pozemku, vnútri budov a tiež pre domáce použitie. Nemecký výrobca Schell Armaturen ponúka široký program armatúr, pri ktorých použití sú tieto normy dodržané. Široká paleta produktov vodovodných armatúr pre všetky dôležité inštalácie vnútri stavby zahŕňa:
- pripojovacie armatúry k práčkam a umývačkám riadu
- výtokové ventily v pivnici a v garáži
- uzávery pre vnútorné i vonkajšie priestory
- pripojenia pre sprchové hadice

Spätná klapka (EB) 
Funkcia: v smere toku vody otvára prúd sedlo ventilu, osadené pružinkou. Ak by tiekla voda v protismere, zostane ventil zatvorený. Pri montáži je dôležité vždy mať na zreteli smer toku.
Spätná klapka (EB) Funkcia: v smere toku vody otvára prúd sedlo ventilu, osadené pružinkou. Ak by tiekla voda v protismere, zostane ventil zatvorený. Pri montáži je dôležité vždy mať na zreteli smer toku.
Privzdušňovač potrubia (DA), typ C
Funkcia – pod tlakom v smere toku je ventil zatvorený. Pri poklese tlaku sa ventil automaticky otvorí a bráni zvyšovaniu tlaku smerom k prívodu vody z rozvodu. Pri montáži je dôležité vždy mať na zreteli smer toku a dodržať výšku nad prevádzkovou výškou hladiny vody 250/300 mm.
Privzdušňovač potrubia (DA), typ C Funkcia – pod tlakom v smere toku je ventil zatvorený. Pri poklese tlaku sa ventil automaticky otvorí a bráni zvyšovaniu tlaku smerom k prívodu vody z rozvodu. Pri montáži je dôležité vždy mať na zreteli smer toku a dodržať výšku nad prevádzkovou výškou hladiny vody 250/300 mm.
Kombinácia spätnej klapky a privzdušňovača
Funkcia – v smere toku sa za spätnou klapkou inštaluje privzdušňovač potrubia typu C. Tým sa zabráni tak spätnému toku, ako aj tvorbe podtlaku v rozvode. Toto kombinované istenie je možné inštalovať ako samostatnú armatúru, ktorá je integrovaná do výtokovej armatúry, alebo ako zabudovanú podomietkovú kombináciu. Pri montáži je dôležité vždy mať na zreteli smer toku a dodržať výšku nad prevádzkovou výškou hladiny vody 250/300 mm.
Kombinácia spätnej klapky a privzdušňovača Funkcia – v smere toku sa za spätnou klapkou inštaluje privzdušňovač potrubia typu C. Tým sa zabráni tak spätnému toku, ako aj tvorbe podtlaku v rozvode. Toto kombinované istenie je možné inštalovať ako samostatnú armatúru, ktorá je integrovaná do výtokovej armatúry, alebo ako zabudovanú podomietkovú kombináciu. Pri montáži je dôležité vždy mať na zreteli smer toku a dodržať výšku nad prevádzkovou výškou hladiny vody 250/300 mm.

Ich najdôležitejším cieľom je zamedziť prípadnému spätnému toku vody alebo iných tekutín do rozvodov pitnej vody. To sa môže stať nasledovne:

- Spätné satie: vzniká, keď je v prívodnom rozvode podtlak oproti pripojenej odbernej armatúre. Voda vnikne bez určených istiacich zariadení do systému pitnej vody.

- Spätný tlak: pri rôznom tlaku medzi rozvodmi teplej a studenej vody a medzi armatúrou, ktorá má za zmiešavacím ventilom použiť uzatvárací ventil, môže byť vtlačená voda s vyšším tlakom do potrubia s tlakom nižším.

- Spätný tok: z dôvodu gravitácie z vyššieho zariadenia do nižšie ležiaceho / vyprázdni sa zásobník/.

Pripojovací šikmý ventil COMFORT obj. č. 03 392 0699 so spätnou klapkou a privzdušnením hadice
Pripojovací šikmý ventil COMFORT obj. č. 03 392 0699 so spätnou klapkou a privzdušnením hadice

Pravidelné preskúšania a určené istenia:
Istiace/ochranné zariadenie, ako napr. spätnú klapku, je nutné podrobiť opakovanej funkčnej skúške. Intervaly sú rôzne podľa druhu stavby. Poškodené, alebo vadné diely musia byť nahradené novými. Schell ponúka odberné/pripojovacie armatúry s takýmito poistnými armatúrami pre oblasť domácností. Tieto armatúry sú preskúšavané nezávislými inštitúciami podľa príslušných noriem a obdržali nemecký certifikát nezávadnosti v styku s pitnou vodou DVGW.

Norma EN 1717 uvádza 5 kategórií tekutín, ktoré predstavujú potenciálne ohrozenie. Aby sa zabránilo spätnému saniu alebo spätnému tlaku, musia byť inštalované istiace armatúry. Pritom sa prihliada k tomu, aby podľa rizika ohrozenia príslušných tekutín, boli učinené náležité ochranné opatrenia. A podľa toho sú v norme EN 1717 rozvrhnuté do piatich kategórií, ktoré popisujú konkrétne možnosti nebezpečenstva.

Ochranné armatúry môžu byť samostatnými armatúrami alebo současťou odberných/pripojovacích armatúr. Pre určité použitie je predpísaná tiež kombinácia rôznych skupín výrobkov (spätné klapky a privzdušňovače potrubia) alebo použitie v zdvojenom vyhotovení (dvojité spätné klapky). Ochranné armatúry sú radené v EN 1717 podľa skupín (prvé písmeno) a podľa typov (druhé písmeno). Ku všetkým variantom ponúka firma Schell príslušný typ ventilu so zodpovedajúcim typom istenia.

Viac informácií o spoločnosti Schell získate na www.schell.eu alebo praimo u pána Ivana Bahníka, obchodného zástupcu pre SR, tel.: +421 902 334 922; e-mail: ibahnik.schell@gmail.com, www.schell.eu

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím