Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
26. júl 2023
0
857

ART.cukrovar - výsledky súťaže

Umenie do verejného priestoru v novo vznikajúcom rezidenčnom projekte na pravom brehu Vltavy.
ART.cukrovar - výsledky súťaže

Výsledky dvojfázovej umelecko-architektonickej súťaže na výtvarné diela vo verejnom priestore projektu Modřanský cukrovar.

O revitalizácii brownfieldu továrne na rafinovanie cukru z dielne ateliéru Ateliér Chybík + Krištof sme písali v samostatnom článku. Rovnako, ako v prípade architektonického riešenia, siahol investor po formáte súťaže aj pri hľadaní budúcej podoby umeleckých diel vo vybraných lokalitách komplexu. V prvej - anonymnej fáze súťaže posudzovala desaťčlenná hodnotiaca komisia 122 súťažných návrhov, určených pre päť vybraných lokalít v rámci obytného súboru. Do druhej - neanonymnej etapy súťaže postúpilo 10 návrhov, vrátane konceptu slovenského kolektívu Artum Studio. Ďalší proces výberu, ktorý zahŕňal súťažný workshop, rozhodol o 6 ocenených a odmenených návrhoch. 

Výsledky súťaže:

Cena (50 000 Kč) - lokalita č.1: "Cukrouš"
Autorka: Linda Čihařová
Spolupráca: Petr Korecký 

"Záměrem díla pro ART Curovar je zvýraznit důležitý aspekt rezidenční čtvrti Cukrovar - blízkost k přírodě. Cukrouš je blíže neurčené zvíře spletené z kovových prutů ve tvaru větvoví. Je zároveň živočichem i rostlinou. Promítá živou přírodu přímo do své DNA tím, že využívá popínavé rostliny jako srst, která ho časem pokryje. Bude díky nim živý, proměnlivý v čase a bude stárnout společně s lidmi, kteří zde budou žít. Symbolizuje symbiózu mezi lidskou touhou formovat své okolí a přirozeností přírody tyto výtvory zpět pohlcovat. Poskytuje životní prostor a potravu dalším živočichům. Je výrazným bodem setkávání, v létě poskytujícím stín ve svém podloubí. Je archetypem domečků z dětských her a připomíná nám, že i dospělí si mohou hrát."

Komentár poroty:
Porota oceňuje umělecké pojetí díla, propojenost s přírodou i jeho proměnlivost v čase. Nekonkrétnost zvířete a skrytý odkaz v názvu „cukrouše“ je milou nadsázkou a probouzí fantazii. Porota dále oceňuje dopracování díla, prověření možných umístění i technických a materiálových možností. Předložené varianty budou předmětem dalšího jednání.

 

Cena (50 000 Kč) - lokalita č. 2: "Industriální archeologie"
Autori: Matúš Berák, Jan Bittner 

"I ti nejmenší, skrze hru, mohou býti badateli a archeology, kteří objevují minulou podobou cukrovaru. Archeology s lopatkami a kbelíkem na pískovišti, kde si mohou najít svůj cukrovar, který je schovaný pod povrchem. Model cukrovaru se stává prvkem hry dětí, které si ho umisťují do jejich světa a paměti. Díky tomu starý cukrovar bude žít dál.

Zánikem fyzické podstaty cukrovaru, staveb a technologií v kombinaci s koncem provozu, místo, s cukrovarem spjaté po více než století, ztratilo fyzickou podstatu paměti místa. Zůstal jen komín a prostor pro budování paměti nové, skrze nové obyvatele tohoto prostoru. Historická paměť místa se díky absenci fyzické stopy a čím dál menšímu počtu pamětníku bude obtížně udržovat v prostoru Cukrovaru, časem se stane přítomnou paměť nová. Skrze drobné vstupy v území, připomínky minulosti, je však prostor pro budování nové paměti, která pamatuje i na minulost."

Komentár poroty:
Porota oceňuje nápad spojení historie, archeologie a dětské hry. Kladně také hodnotí dopracování celého návrhu a využití recyklovaného materiálu rebetong. Porota doporučuje zvážit částečné zastřešení / zastínění plochy pískoviště.

 

Cena (50 000 Kč) - lokalita č. 4: "Kinetické objekty - větrníky"
Autor: František Svátek
Spolupráca: Eva Hubičková, Alena Mocová Ph.D. 

"Klidová zóna otevřená k Vltavě se nabízí k umístění větrných objektů, protože se dá předpokládat, že tam bude dostatečné proudění vzduchu, potřebné pro jejich rozpohybování. Využití větru nám připadá jako vhodné doplnění zelenomodré koncepce celého projektu. Navrhujeme proto skupinu větrných kinetických soch které svým pohybem, neustále se obměňující formou v nekonečném množství variant, mohou přispět k atmosféře relaxace. Zároveň mohou při silnějším větru obohatit prostor o vzrušující podívanou. V neposlední řadě jsou i poučné z hlediska fyzikálních zákonitostí."

Komentár poroty:
"Porota oceňuje umělecké pojetí i výjimečné technické kvality návrhu. Jemný bezhlučný pohyb má až meditativní účinek. V dalších fázích bude třeba koordinovat přesné umístění a výškové osazení větrníků."

 

Cena (50 000 Kč) - lokalita č. 5: "Lev co hlídá řepu"
Autori: Roman Kvita, Pavlína Kvita

"Návrh vychází z přímočaré symboliky, která se váže k lokalitě. Ústřední motiv objektu se sestává z ikonického dvouocasého lva a cukrové řepy. Při historické rešerši nás zaujala zmínka o ochranné známce, kterou cukrovar používal (lva s dvěma ocasy) jako výraz českého podnikání. Přestože je tento heraldický symbol spjat obecně s českými zeměmi a státním znakem, pro nás v tomto případě znamená hlavně ochránce místa a historického odkazu. Kombinací s cukrovou řepou připomínáme významnou minulost spjatou s průmyslovou érou. Lev jako ležící skulptura na terénním podkladu ve tvaru řepného kořene s listy, proto název ´Lev co hlídá řepu´. Touto jasnou a jednoduchou hrou znaků chceme podpořit atmosféru náměstí tak, aby byl objekt srozumitelný pro obyvatele či návštěvníky a mohl být zároveň výrazným místotvorným prvkem."

Komentár poroty:
"Porota oceňuje umělecké pojetí i výjimečné technické kvality návrhu. Jemný bezhlučný pohyb má až meditativní účinek. V dalších fázích bude třeba koordinovat přesné umístění a výškové osazení větrníků."

 

Ďalšie odmenené návrhy

Porota rozhodla o odmene pre ďalšie návrhy, ktoré priniesli výrazné výtvarné riešenie, ale neboli vybrané pre realizáciu v konkrétnej súťažnej lokalite.

Odmena (25 000 Kč) - lokalita č. 1: Krystal
Autorka: Lucie Rónová

"Vstup do areálu nového obytného komplexu v Modřanech, jenž vzniká na území bývalého cukrovaru, akcentuji sochou ´Krystal´. Jedná se o zvětšený krystal cukru (výška 3,5 metru), který bude sloužit jako pevný orientační bod v mentální mapě obyvatel nejen této lokality. Bude odkazovat na historii tohoto území, lákat k návštěvě areálu a zároveň označovat místo průchodu k řece.

Tvar Krystalu je inspirován rostlým krystalem cukru, který vychází z kubické struktury. Další krásnou vlastností krystalu cukru je jeho průsvitnost a lom světla. Zvolila jsem tedy materiál, který se pokusí tento efekt vyvolat, beton s optickými vlákny. Optická vlákna povedou světlo skrz sochu. V noci Krystal svítí, díky zdroji světla zabudovanému v jeho útrobách."

Komentár poroty:
Porota oceňuje výraznou sochařskou formu a současný výraz. Dále je třeba ocenit invenční materiálové a technické řešení díla a odkaz na cukrovarskou historii. Návrh si lze dobře představit i v jiných částech řešeného areálu.

 

Odmena II (25 000 Kč) - lokalita č. 1: Krystal
Autorka: Miriam Kaminská

"Při uvažování nad výběrem místa v rámci soutěže ART.cukrovar mě zaujala nejvíce první lokalita s tématem vytvoření sochy jako zachytného bodu v mentální mapě nově vznikajícího prostoru. Pro vstup pro pěší jsem navrhla dvojici soch volně navazující na můj cyklus soch Entity. Mou inspirací se staly sochy Sandonoriko z Nekonečného příběhu, skrz které musí hlavní hrdina Atrey projít a prokázat tím svou statečnost. Dalším inspiračním zdrojem byla moje vlastní zkušenost. Protože bydlím v odlehlejší části Prahy, chvíli mi trvá se z centra města vrátit. Přijíždím autobusem na zastávku Lhotka a procházím do Hodkoviček uličkou vedle biotopu. Vnímám to jako vstupní bránu, kterou vcházím do bezpečného místa. Tímto průchodem se vždy ocitnu ´doma´. Tím se pro mě stala ústředním motivem brána. Brána spíše symbolická něž doslovná. V prvním návrhu byly sochy stojící naproti sobě totožné. Od toho jsem se posléze odklonila a vytvořila dvě dvojice modelů soch, které stojí naproti sobě, ale každá má trochu jiný tvar. Rozdílnost je jemná, v jejich tvarech jsem nechala vyznít organický charakter a subtilnost soch. Tvary vychází z přírody a můžou evokovat větve stromů. Abstraktní nálada nechává možnost interpretace významu na divákovi. Slovo Entita znamená bytost nebo jsoucí a takto svoje sochy vnímám jako jsoucí tvary, které po opuštění prostoru mého ateliéru dál žijí svým životem."

Komentár poroty:
Porota oceňuje výraznou sochařskou formu a současný výraz. Jemné subtilní přírodní tvary, příběhovou, fantazie, dialog obou soch jsou dalšími výraznými atributy. Návrh si lze dobře představit i v jiných částech řešeného areálu.

 

Protokol o priebehu súťaže:

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím