Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
12. december 2022
0
2275

Pamätník obetiam COVID-19 - výsledky súťaže

Zvíťazil návrh českého architekta Radka Talaša. Pamätník, ktorý aktivuje prítomnosť návštevníka, vytvára pominuteľný obraz v podobe vĺn na hladine jazera Rohlík.
Pamätník obetiam COVID-19 - výsledky súťaže

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, OZ Skutočné obete a Metropolitný inštitút Bratislavy vyhlásili v auguste  súťaž na spracovanie výtvarno-architektonického návrhu diela vo verejnom priestore - Pamätníka obetiam COVID-19 v blízkosti Ružinovskej nemocnice.

Súťaž má formát “design & build”. Víťaz zabezpečí dokumentáciu, povolenie a realizáciu diela v pokojnom prostredí Ružinovského jazera “Rohlík”.

Na siedmych mólach po obvode Ružinovského jazera budú nainštalované zariadenia na vytváranie umelých vĺn, ktoré aktivuje návštevník tým, že sa postaví na vyznačené miesto na móle. Pamätník sa prejaví v podobe vĺn na vodnej hladine ako pominuteľný obraz. Odborná porota u víťaza ocenila, že prináša nadčasovú ideu citlivého zásahu do existujúceho prírodného prostredia, namiesto zaužívaného spôsobu vyobrazenia pamätníka. Víťazný návrh nadväzuje na projekt revitalizácie areálu Ružinovského jazera z programu Živé miesta, čo bola jedna z kľúčových podmienok v súťažnom zadaní. Do súťaže prišlo 40 návrhov, čo napovedá, že o súťaže takéhoto typu je záujem.

 

Porota v zložení: Dorota Kenderová, Jakub Kopec, Juraj Gábor, Katarína Trnovská a Lenka Straková rozhodla na zasadnutí dňa 16. 11. 2022 v priestoroch Metropolitného inštitútu Bratislavy o výsledkoch nasledovne:

1. cena (7000 €) - návrh č. 28
Autor: Ing. arch Radek Talaš

Komentár poroty:

Pamätník, ktorý vzniká a aktivuje sa prítomnosťou spomínajúceho a vizualizuje sa v podobe vĺn na vodnej hladine ako pominuteľný obraz, zaujal porotu svojou efemérnosťou, kontemplatívnosťou a búraním zaužívaných predstáv o pamätníkoch, ktoré sa vo väčšine prístupov demonštrujú svojou hmotou, stavbou alebo symbolikou, ktorá podlieha času, deštrukcii, spoločenským zmenám či zmenám okolia. Pamätník ako nenápadná a citlivá intervencia do existujúceho prostredia, oprostená od znázorňovacích priamočiarych symbolík, bola porotou preferovaná v takmer všetkých finálových návrhoch aj vzhľadom na špecifickosť danej témy. Víťazný návrh nadväzuje na projekt revitalizácie areálu, a to konkrétne na 7 mól, z ktorých každé bude mať vlastné zariadenie na vytváranie vĺn. Návrh je katalyzátorom uvažovania nad pamäťou, pietou a spomínaním, a zároveň potenciuje vznik možných podujatí. Taktiež je veľmi citlivý k zložitému ekosystému vzťahov daného miesta (obyvatelia domov, pacienti, rybári, vodné vtáctvo, psíčkari, náhodní okoloidúci). Porota odporúča v návrhu prehodnotiť motorový plavák, ktorý je poháňaný elektrickou energiou spojenou s extra nákladmi a údržbou a nahradiť ho mechanizmom aktivovaným fyzickým telesným pohybom a tiež úzko spolupracovať s autormi revitalizácie. Zároveň bude potrebné vyriešiť vhodné umiestnenie textovej časti o pandémii/pamätníku na viditeľné miesto. Textovú časť by bolo vhodné konzultovať s OZ Skutočné obete.2. cena (4000 €) - návrh č. 27
Autori: Ing. arch. Daniela Sabová, Ing. arch. Juraj Červený, Ing. arch. Pavel Bakajsa

Komentár poroty:

Najpoetickejší z predložených súťažných návrhov pracuje s procesuálnosťou a entropiou. V strede jazera Rohlík je vytvorená terénna modelácia navŕšením jeho sedimentov do podoby podvodného zemného valu. Do jeho hrebeňa je osadená subtílna oceľová „žiletka“ rozrezávajúca hladinu jazera podobne, ako sa pandémia vryla do kože našej súčasnosti. Cieľom tohto súčasne monumentálneho aj jemného diela nie je jeho trvanie naveky, ale postupná transformácia či dokonca rozklad. Tie sú paralelou k pamäti našej spoločnosti. Síce sa prenáša z generácie na generáciu, tiež však stráca na aktuálnosti, jej hrany sa obrusujú a stávajú sa súčasťou geologickej vrstvy antropocénu. Prezentovanie návrhu však nebolo úplne zrozumiteľné a niektoré vysvetľujúce schémy skôr zahmlievali zámer, ako ho objasňovali. Otázky vyvolávala aj odhadovaná cena a spôsob realizácie.

 

3. cena (2500 €) - návrh č. 24: Loom the moon 
Autori: Ing. arch. Lenka Hejlová, Ing. arch Martin Hejl, MgA. Dávid Sivý, BcA. Jan Nálepa, Ing. Jakub Antoš

Komentár poroty:

Efemérny pamätník neoddeliteľne spätý s vodnou hladinou jazera, ideovo stavia na prchavosti, pominuteľnosti a sugestívnom zážitku kolektívneho spomínania počas jedného dňa v roku (6. marec pamätný Deň obetí pandémie COVID-19). Dielo potláča zaužívané princípy monumentálnej tvorby tradične spätej s výrazným hmotovým riešením. Fyzickú prítomnosť pamätníka autori umožňujú verejnosti „zažiť“ len prostredníctvom presne načasovanej akcie, ktorá podnecuje účastníkov k stretávaniu sa, spoločnému prežívaniu a vzájomnej podpore. Tento moment porota hodnotila veľmi pozitívne a súčasne ocenila koncept, ktorý takmer absolútne rieši riziká spojené s fyzickým a vizuálnym starnutím verejne prístupných pamätníkov. V záverečnom hodnotení napokon členovia poroty zohľadnili objektívne argumenty komunity pozostalých, ktorá preferuje pamätník prístupný počas celého roka s možnosťou privátnej, spontánnej návštevy. Jazero sa nevypúšťa, ako s tým počíta autor a hladina nemá ustálenú výšku počas roka, čiže v istých momentoch sa konštrukcia trubiek odhalí, čo porota hodnotila negatívne.  

 

4. - 6. miesto (odmena 500 €) - návrh č. 14
Autori: Mgr. art. Matej Gavula, Mgr. art. Ján Gašparovič

Komentár poroty:

Porota ocenila návrh, ktorý pracuje s reálnymi ”živými” prvkami v prostredí a vytvára predobrazy existujúcich stromov, ktoré v čase môžu zaniknúť. Vnímala veľký potenciál rozvinutia tejto idei avšak napriek formálnemu zdôvodneniu považovala výber troch stromov za problematický, keďže číslo tri má naprieč kultúrami rôzne symbolické konotácie. Taktiež z projektovej dokumentácie nebolo čitateľné, akým spôsobom bude fungovať prepojenie zvukovej stopy s objektom.

 

4. - 6. miesto (odmena 500 €) - návrh č. 20
Autori: Ing. arch. Maroš Kostelanský, Ing. Matej Kurek, Ing. Allan Bánik

Komentár poroty:

Porota pri návrhu s názvom Introspekcia, ocenila horizontálnu komunikáciu elementov diela s vodnou hladinou - permanentnosť premenlivého zrkadliaceho momentu, čo dáva ťažkej hmote v rastri separovaných individualizovaných kameňov na hladine dojem ľahkosti, zázračnosti, pietnosti, duchovnosti. Zároveň návrh prostredníctvom celoplošného rozmiestnenia kameňov na vodnú hladinu adekvátne monumentalizuje celosvetovú tému, separuje nás ako divákov od hmôt diela, dáva nám odstup ako príležitosť pre introspekciu na brehu jazera. Sila návrhu spočíva v schopnosti dôstojne transformovať stále polarizujúcu tému do atraktívnej vizuálne pôsobivej abstraktnej reči prehovárajúcej naprieč generáciami a naprieč názorovým spektrom. Za slabé miesto v navrhovanom riešení porota považovala prílišný zásah do terénu jazera. 

4. - 6. miesto (odmena 500 €) - návrh č. 34: SK.INFLOW DESIGN
Autori: Ing. arch. Andrej Boroš, Ing. arch. Michal Ráchela, Bc. Tomáš Rausz, Bc. Oleksandra Zaika, MgA. Ing. arch. Viktor Fuček, ArtD., Ing. arch. Peter Mazalán, PhD., Bc. Martin Malachovský

Komentár poroty:

Most spomienok a zblíženia je ďalším z návrhov pracujúcich s vodnou plochou jazera. Most neslúži len ako prechod cez vodnú hladinu, ale prostredníctvom pontónového systému a k stredu zužujúcemu sa tvaru, pôsobí nielen na fyzické telo (rozochvenie, hľadanie rovnováhy), ale vytvára aj pocit úzkosti a neistoty. V strede po prekročení perforovaného povrchu akoby pomyselného brehu rieky Styx a rozširovaní smerom k brehu by mal nastať pocit úľavy. Tieto momenty, ako aj veľkorysé gesto prejdenia cez vodu, porota ocenila. Pochybnosť však vyvolala bezpečnosť návrhu v urbánnom prostredí a tiež nerešpektovanie navrhovanej revitalizácie.

 

7. - 9. miesto - návrh č. 16
Autori: Ing. arch. Mária Horváthová, Ing. arch. Ľubica Stanislava Zubová

 

7. - 9. miesto - návrh č. 13
Autori Ing. arch. Kinga Václavová, Mgr. art. Gabriel Gynes, ArtD.

 

7. - 9. miesto - návrh č. 15: VONKA 
Autori: Ing. arch. Pavol Dobšinský, Šimon Voštinár10. - 12. miesto - návrh č. 17: Zelený domov s.r.o.
Autori: Ing. Matej Jasenka, PhD., Ing. Dominika Lovasikova, Ing. Zuzana Weberová, Ing. Peter Ďurana

 

10. - 12. miesto - návrh č. 9
Autori: Ing. arch. Andrej Kocian, Ing. arch. Zuzana Benková

 

10. - 12. miesto - návrh č. 3: se-arch s.r.o.
Autori: Ing. arch. Eva Šperka, Ing. arch. Katarína Antalová, PhD.

 

13. - 19. miesto - návrh č. 35
Autori: MgA. Michal Mitro, Ing. arch. Ludmila Jankovichová

 

13. - 19. miesto - návrh č. 33: Pamätník Novembra 1989
Autori: Ing. arch. Emanuel Zatlukaj, Mgr. Art. Jakub Trajter, Ing. arch. Branislav Lackovič

 

13. - 19. miesto - návrh č. 32
Autor: Ing. arch. Alexander Topilin

 

13. - 19. miesto - návrh č. 10
Autori: Doc. Milan Lukáč, akad. soch., Alžbeta Ďurecová, Šimon Gajdoš

 

13. - 19. miesto - návrh č. 7
Autori: Ing. arch. Patrik Domanický, Ing. arch. Bohdan Hollý

13. - 19. miesto - návrh č. 6
Autor: MgA. Róbert Palúch

 

13. - 19. miesto - návrh č. 4: Sobola
Autori: Mgr. Ing. Marek Sobola, PhD., Ing. Ján Janík

 

20. - 36. miesto - návrh č. 37
Autori: Mgr. art. Marek Štuller, Mgr. art. Filip Bielek, Bc. Michaela Kacsiová

 

20. - 36. miesto - návrh č. 36: SQUARE project s.r.o.
Autori: Mgr. art. Toman Kubík, Martin Dzurek

 

20. - 36. miesto - návrh č. 31
Autor: Ing. arch. Daniel Pacalaj

 

20. - 36. miesto - návrh č. 29: BEEF
Autori: Akad. soch. Juraj Opršal, Ing. arch. Radoslav Buzinkay, Ing. arch. Andrej Ferenčík, Ing. arch. Lukáš Valenčin

Návrh č.1:

Návrh č.2:

Návrh č.3:

 

20. - 36. miesto - návrh č. 26: AKCENTT STUDIO s.r.o.

Návrh č.1:
Autori: Mgr. art. Michal Šuda, ArtD.
Spoluautorka: Alžbeta Kazičková

Návrh č.2:
Autor: Mgr. art. Michal Šuda, ArtD.
Spoluautor: Jakub Janotka

 

20. - 36. miesto - návrh č. 25: Ateliér bývania
Autori: Ing. arch. Lenka Bajcurová, Ing. arch. Norbert Sládečka, Mgr. art. Michal Staško

 

20. - 36. miesto - návrh č. 23
Autori: Martin Lettrich akad. soch., Ing. arch. Mária Bogárová, Ing. arch. Michal Bogár

 

20. - 36. miesto - návrh č. 22: a11
Autori: Dorota Sádovská, Jaroslava Janštová, Jozef Pavelčák

 

20. - 36. miesto - návrh č. 21: Záhradná architektúra
Autori: Ing. Slávka Ághová, Ing. arch. Emanuel Zatlukaj, Mgr. art. Jakub Trajter, Ing. arch. Branislav Lackovič

 

20. - 36. miesto - návrh č. 19: ART-MED
Autori: Ing. arch. Igor Salcer, ArtD., Mgr. art. Eva Činčalová, Ing. arch. Mária Piričová, ArtD.

 

20. - 36. miesto - návrh č. 18: Atelier 3, spol. s.r.o.
Autori: Mgr. art. Slavomír Fondrk, Mgr. art Tomáš Ciller, Ing. arch. Martin Vachálek

 

20. - 36. miesto - návrh č. 12: IN ANTIS, s.r.o.
Autori: Akad. mal. Viliam Široký, Ing, arch. Ivan Málek, Ing. arch Tibor Zelenický20. - 36. miesto - návrh č. 11
Autori: Jakub Klaška, Barbora Klaška, Isaie Bloch

20. - 36. miesto - návrh č. 8
Autor: Mgr. art. Martin Ščepka

 

20. - 36. miesto - návrh č. 5: Waldemar Iljitch 
Autor: Marek Kvetan

 

20. - 36. miesto - návrh č. 2
Autor: Mgr. art. Martin Navrátil20. - 36. miesto - návrh č. 1: ART DUCKART
Autor Pavel Cupák

 

Rekapitulácia výsledného poradia účastníkov súťaže:

V lehote na predkladanie súťažných návrhov bolo doručených 40 návrhov (účastník s poradovým číslom 26 podal dva návrhy a účastník s poradovým číslom 29 podal tri návrhy). Návrh účastníka súťaže s číslom 30 (swimpatisserie / Mgr. art. Sebastián Komáček) nebol porotou hodnotený, nakoľko účastník súťaže porušil podmienku anonymity, lebo svoj neanonymizovaný návrh zverejnil na sociálnej sieti Instagram. Medzi hodnotené návrhy nemohol byť taktiež zaradený návrh Fakulty architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, nakoľko bol doručený po lehote na predkladanie súťažných návrhov.

 

Zápisnica zo zasadnutia poroty a vyhodnotenia súťažných návrhov:

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím