Hore
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Sto Slovensko, s.r.o.

Stavať zodpovedne

Pribylinská 2
Bratislava

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o.

Prinášame Vám svetlo

Galvaniho 7 7/A
Bratislava

KOMA Modular s.r.o.

Říčanská 1191
Vizovice

BMI SLOVENSKO

Šikmé a ploché strech

Mojmírovská 9
Ivanka pri Nitre

Inteligentné inštalačné systémy

ABB i-bus® EIB / KNX je inteligentný...

ABB (výrobca)
ABB (distribútor)

umývadlo od SAPHIRKERAMIK

Dizajnéri kúpeľní často snívajú o možnosti...

Phoenix Design (autor)
LAUFEN Bathrooms AG (výrobca)
LAUFEN SK s.r.o. (distribútor)

CITY moduly

Designový mestský mobiliár v merítku drobnej...

KOMA Modular s.r.o. (výrobca)
KOMA Modular s.r.o. (distribútor)

ISOVER EPS GREYWALL

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products (výrobca)
Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products (distribútor)

PANORAMA CELOPRESKLENÉ OKNO HX 300

OTVORENÉ. SVETLÉ. VOĽNÉ.
Veľkoplošné...

Internorm (výrobca)
Internorm (distribútor)

Multizóny

Chýba vám uzavretý priestor, kde môžete...

TECHO, s.r.o. (výrobca)
TECHO, s.r.o. (distribútor)

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
4. december 2018
0
662

Ideová architektonická súťaž návrhov na riešenie fasád súboru budov na Špitálskej a Rajskej ulici v Bratislave

Developerská spoločnosť Lordship vyhlásila výsledky súťaže, ktorá mala načrtnúť možné riešenie fasády bývalého hotela Kyjev a plánovaného administratívneho objektu na Špitálskej ulici.
Ideová architektonická súťaž návrhov na riešenie fasád súboru budov na Špitálskej a Rajskej ulici v Bratislave

Do súťaže sa podľa slov vyhlasovateľa prihlásili takmer štyri desiatky subjektov, medzi súťažiacimi mali zastúpenie medzinárodné a domáce ateliéry, dizajnéri a projektanti.

Súťaž asi najlepšie sumarizuje vyhlásenie predstavenstva Slovenskej komory architektov, ktoré bolo v septembri vydané ako reakcia na jej vyhlásenie. Citujeme z textu Imricha Pleidla: 

"V Slovenskej komore architektov sme presvedčení, že územie Kamenného námestia a priľahlých ulíc Špitálskej, Dunajskej a Rajskej si zaslúži čo najširšiu spoločenskú a odbornú diskusiu spolu s vlastníkmi nehnuteľností. Kvalitná urbanisticko-architektonická súťaž je na takúto diskusiu vynikajúcou príležitosťou. V prípade vyhlásenej 'Verejnej architektonickej súťaže návrhov na ideové riešenie fasád - Revitalizácia súboru budov na Špitálskej a Rajskej ulici', považujeme túto príležitosť za nevyužitú."

Slovenská komora architektov odporučila zvážiť svojim členom účasť v uvedenej súťaži. Dôvodom stanoviska bola skutočnosť, že súťažné podmienky neboli v súlade so Súťažným poriadkom SKA: "SKA rešpektuje právo vyhlasovateľa na vyhlásenie súťaže podľa vlastných podmienok a kritérií. Napriek tomu považuje zverejnenú ideovú súťaž za nevyužitú šancu na korektné a zodpovedné hľadanie riešenia v mimoriadne exponovanom a náročnom urbanistickom, architektonickom a historicky, kultúrne a spoločensky významnom území ťažiskového priestoru hlavného mesta Slovenska Bratislavy.

Pripomíname, že platný Územný plán zóny Dunajská stanovuje pre lokalitu regulatívy hmotovo-priestorového usporiadania, ktoré majú byť podkladom pre urbanisticko-architektonickú súťaž na dané územie a nielen na revitalizáciu budov, či riešenie fasád.

Hlavné pripomienky, návrhy a odporúčania na doplnenie alebo úpravu predložených súťažných podmienok tak, aby ich bolo možné zo strany SKA overiť, sa týkali najmä:

  • výraznejšieho zastúpenia nezávislých odborníkov na hodnotenie súťažných návrhov z hľadiska historického, kultúrno-spoločenského i urbanisticko-architektonického kontextu riešeného územia;
  • odbornej spôsobilosti zúčastnených pre prípad spracovania ďalších stupňov projektovej dokumentácie;
  • spôsobu rozhodovania o konečnom výsledku súťaže; hlas jedného z porotcov s právom veta by mohol postaviť hlasy ostatných členov poroty len do symbolickej roviny;
  • garantovania autorských práv zúčastnených autorov a jasného definovania vzťahu k autorským právam a nakladaniu s dielom pôvodného autora komplexu hotela Kyjev.
  • Pripomienky, návrhy a odporúčania SKA neboli do zverejnených súťažných podmienok premietnuté.

Slovenská komora architektov preto s poľutovaním berie na vedomie rozhodnutie vyhlasovateľa neprijať ponuku na spoluprácu pri príprave štandardnej súťaže návrhov s potenciálom účasti čo najširšieho okruhu účastníkov a získania čo najkvalitnejších návrhov na riešenie územia s vysokým kultúrno-spoločenským významom."

Poznámka redakcie: Aj napriek značnej snahe sme sa nedopracovali k súťažným panelom ocenených kolektívov, ani k ostatným návrhom, ktoré si neprial vyhlasovateľ uverejniť. Preto zverejňujeme iba vizualizácie ocenených návrhov:

1. miesto: fasáda hotela Kyjev - návrh ateliéru Chapman Taylor

1. miesto: fasáda hotela Kyjev - návrh ateliéru Chapman Taylor.
1. miesto: fasáda hotela Kyjev - návrh ateliéru Chapman Taylor.Vizualizácia: Chapman Taylor

 

1. miesto: fasáda administratívnej budovy - návrh ateliéru KRR Architekti

1. miesto: fasáda administratívnej budovy - návrh ateliéru KRR Architekti
1. miesto: fasáda administratívnej budovy - návrh ateliéru KRR ArchitektiVizualizácia: KRR Architekti

 

Tretie miesto - fasáda hotela Kyjev- návrh Blue in Green

Tretie miesto - fasáda hotela Kyjev- návrh   Blue in Green
Tretie miesto - fasáda hotela Kyjev- návrh Blue in GreenVizualizácia: Blue in Green

 

Ocenený návrh: administratívna budova - návrh Miroslava Novotného

Ocenený návrh: administratívna budova - návrh Miroslava Novotného
Ocenený návrh: administratívna budova - návrh Miroslava NovotnéhoVizualizácia: Miroslav Novotný

O výsledkoch rozhodovala porota v nasledovnom zložení:

Nezávislí
Ing. arch. Matej Siebert, PhD., SIEBERT + TALAŠ
Martin Valihora, zástupca verejnosti
Mgr. Milan Zimnýkoval, zástupca verejnosti

Závislí
Ing. arch. Branislav Kaliský, A1 ReSpect
Jonathan Jackson, LORDSHIP
Ing. Rostislav Novák, LORDSHIP - s právom veta.

Náhradník:
Ing. arch. Mojmír Jankovič;

Odborní znalci a experti:
Ing. Pavel Kotas, - expert na pláště budov
Ing. Tomáš Krivda - rozpočtár
Ing. Oľga Paradeiserová CSc - expert na svetlotechniku

Z pôvodného zloženia poroty odstúpili: Ing. arch. Alena Gauché - Kubová (nezávislá), Ing. Anton Gábor (Referát územného plánu, rozvoja, prípravy a koordinácie projektov), Ing. Juraj Suchánek (riaditeľ Inštitútu urbánneho rozvoja), Ing. arch. Andrej Gürtler (v minulosti sa podieľal v tíme Ivana Matušíka na návrhu budovy bývalého Hotela Kyjev a Obchodného domu Prior)

 

Prikladáme oficiálnu tlačovú správu spoločnosti Lordship, ktorá prezentuje súťaž z pohľadu vyhlasovateľa:

Ideová architektonická súťaž, ktorú na jeseň vyhlásila spoločnosť LORDSHIP, priniesla podnetné súťažné návrhy. Načrtli možný výzor budovy bývalého Hotela Kyjev a charakter verejných priestorov v jeho okolí. Porota vybrala dve práce, ktoré ocenila prvým miestom. Bodovala aj nezvyčajná skulptúrna podoba novej kancelárskej budovy s retailom. Finálna podoba budovy by mala avšak vzísť až z ďalšej spolupráce s ocenenými štúdiami. Na zadaní pre nich by chcel investor spolupracovať s novým primátorom a starostkou Starého Mesta.

Ideová architektonická súťaž priniesla možnosť širokej odbornej verejnosti zapojiť sa do procesu rekonštrukcie budovy bývalého Hotela Kyjev. Cieľom ideovej súťaže na návrh riešenia fasády bolo posunúť rozmýšľanie o výzore budovy bývalého Hotela Kyjev a nového administratívneho objektu na Špitálskej ulici bližšie k rekonštrukcii. Do súťaže sa prihlásili takmer štyri desiatky subjektov. Medzi nimi sa nachádzali medzinárodné a domáce architektonické kancelárie, ako aj dizajnéri či projektanti.

Britský investor LORDSHIP oceňuje snahu súťažiacich, ktorí prispeli svojim pohľadom na riešenie fasády budovy bývalého hotela a aj novej administratívnej budovy, ktorá by mala vzniknúť na mieste, kde dnes stojí parkovisko. “Súťaž nám pomohla rozvinúť naše úvahy o novej fasáde. Práce boli prínosné, spolu priniesli zaujímavý pohľad na možné stvárnenie tohto verejného priestoru v centre Bratislavy,” povedal Peter Schmidt zo spoločnosti LORDSHIP.

Finálnu podobu je nutné ešte vycizelovať

Hoci porota v ideovej súťaži udelila ocenenia, investor chce s architektmi ďalej spolupracovať a ich návrhy dopracovať.
Uvedomujeme si hodnotu budovy bývalého hotela,” vysvetlil zástupca investora Peter Schmidt a dodal, že aj z týchto dôvodov chce investor nadviazať intenzívnejšiu spoluprácu s Matúšom Vallom, novozvoleným primátorom mesta Bratislava, a taktiež novou starostkou Starého Mesta, Zuzanou Aufrichtovou.

Ideálnym výstupom spoločného postupu odborníkov z magistrátu, mestskej časti a zástupcov investora, by mohlo byť jasne komunikované zadanie pre architektonické kancelárie. Spolupráca vyššie uvedených subjektov môže byť zároveň príkladom modelovej otvorenej komunikácie medzi mestom a developerom, o ktorú sa LORDSHIP snaží.

Ocenenie pre kancelársku budovu aj bývalý Kyjev

“Pri regulatívmi vopred definovanom tvare bodovali tie riešenia, ktoré priniesli vycizelovaný názor na dizajn fasád,” vysvetľuje postoj poroty jej člen a architekt Matej Siebert zo štúdia SIEBERT + TALAŠ. “Prinášajú na Špitálsku overený pocit mestskej ulice, pomáhajú obnoviť potenciál centra mesta,” dodáva.

Ocenenie za návrh budovy s kanceláriami, ktorá by mala vzniknúť na mieste parkoviska na Špitálskej ulici, získala architektonická kancelária KRR Architekti. Návrh tejto budovy bol podľa porotcov najviac mestotvorný, s rešpektom k mestskej štruktúre a vnášajúci rôznorodosť typickú pre historické centrum.

V prípade fasády hotela bolo preferované riešenie podľa návrhu architektonického štúdia Chapman Taylor, konkrétne ich pražskej pobočky. Sústredili sa podľa vlastných slov na nadčasovosť, udržateľnosť, vysokú flexibilitu pre dispozičné riešenie a v neposlednom rade na výrazné vylepšenie estetiky priľahlých priestorov. Oba návrhy nesú podľa Sieberta rukopis typicky britskej komerčnej architektúry, tradične dominujúcej v medzinárodných projektoch.

Porota sa rozhodla neudeliť druhé miesto. Tretie miesto pridelila architektonickej kancelárii Blue in Green. Špeciálna cena našla svoje miesto v rukách architekta Miroslava Novotného, ktorý použil moderné materiály na fasádu hotela, no zachováva jeho pôvodný vzhľad. Ako kontrast k nemu navrhol futuristickú administratívnu budovu bielej farby na Špitálskej ulici.
“Návrh priniesol alternatívny a veľmi výtvarný koncept. Jeho silná skulpturálnosť je odkazom na obdobie 60. rokov, no podobne ako tieto stavby menej reaguje na požiadavky funkčnosti, najmä v lamelami uzavretom parteri,” vysvetlil Siebert.

Návrhy s ambíciou vrátiť život do centra Bratislavy Porota pozostávala z uznávaných odborníkov, ako je napríklad aj vo svete známa architekta Alena Kubová-Gauché, Matej Siebert zo štúdia SIEBERT + TALAŠ či Branislav Kaliský, ktorý je spoluautorom oceňovanej Eurovei. Verejnosť zastupovali moderátor Milan “Junior” Zimnýkoval a hudobník Martin Valihora.
“Ideovú súťaž vnímam ako pokus o čiastočne nové vizuálne riešenie,”
povedala Alena Kubová-Gauché, ktorá od rekonštrukcie budovy očakáva zvýšenie urbanistických hodnôt centra mesta, atraktívnosť architektúry založenej na mestotvorných hodnotách.
Porotcu - zástupcu verejnosti, moderátora Milana “Juniora” Zimnýkovala zaujalo na prihlásených prácach rešpektovanie budovy a načrtnutie možného zdynamizovania priestoru. “Boli to návrhy, ktoré mali ambíciu vrátiť život do tejto polomŕtvej zóny z pohľadu funkčnosti,” povedal Junior podľa ktorého, by stavba mala mať ambíciu stať sa vkusnou atrakciou pre návštevníkov. V porote okrem Zimnýkovala bol aj hudobník Martin Valihora, ktorý ocenil že vo víťaznom projekte zostal návrh na námestie s priestorom pre umenie a koncerty.

Investor chce byť naďalej dobrým susedom. LORDSHIP by tiež rád nadviazal na intenzívnu spoluprácu s bývalým vedením mesta. V minulosti z nej vzišiel napríklad štart rekonštrukcie Kamenného námestia, kedy investor pomohol vypátrať majiteľov čiernych stavieb a zabezpečiť ich odstránenie z pozemkov mesta, ktoré spolufinancoval so spoločnosťou Tesco.
“Partnerom investora pri dobrom riešení musí byť mesto. Neprijatie žiadneho riešenia by len zakonzervovalo dnešný nevyhovujúci stav, ktorý spôsobuje stagnáciu celej štvrte,” povedal po ideovej súťaži porotca Matej Siebert. Podľa neho úpravy verejných priestorov čiastočne pomáhajú zlepšiť vizuálnu stránku okolia, no toto územie má oveľa väčší potenciál. “Stačí ho správnym spôsobom prebudiť,” dodal.

LORDSHIP sa bude naďalej usilovať o dialóg a transparentnú spoluprácu v súvislosti s projektom v lokalite Kamenné námestie, ako aj ďalšími aktivitami v susedstve.

 

Podklady: Lordship

Za podrobné informácie a ústretovosť ďakujeme Adriánovi Gubčovi z  YIM.BA - Yes In My Bratislava

Poloha na mape

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím