Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
28. marec 2023
0
1560

Mestská radovka - súťaž návrhov na riešenie obnovy rodinných domov pre Plán obnovy a odolnosti SR

Hľadanie ideového prístupu pre Plán obnovy a odolnosti SR.
Vyhlásenie28.3.2023
16:00
Odovzdanie návrhov23.5.2023
17:00
VyhlasovateľSlovenská agentúra životného prostredia
AdresaTajovského 28,
Banská Bystrica,
Slovensko
Druh podujatiaSúťaž
KontaktMgr. art. Rea Dilhofová
0911 527 672
sutaz@obnovdom.sk

Súťažné podmienky boli overené Slovenskou komorou architektov dňa 20. 3. 2023 pod číslom KA-255/2023.

Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s Inštitútom Slovenskej komory architektov vyhlasuje ideovú verejnú jednokolovú architektonickú súťaž návrhov, ktorej zadaním je hľadanie ideového prístupu k obnove rodinného domu typu - MESTSKÁ RADOVKA.

Úlohou účastníkov súťaže, profesionálov v oblasti navrhovania stavieb, bude vyjadriť názor na optimálnu formu adaptácie, dostavby či transformácie najčastejších typových domov 20. storočia, pri zohľadnení kritérií energetickej a spoločenskej udržateľnosti vyplývajúcich z Plánu obnovy a odolnosti SR - komponentu 2.

Vyhlasovateľ vyhlásil aj obdobné ideové súťaže na obnovu ďalších charakteristických typov rodinných domov na Slovensku, konkrétne "Gánkového domu" a "Domu s prejazdom".

Súťaže voľne nadväzujú na ideové architektonické súťaže na obnovu rodinných domov typov "Štvorec", "Kocka" a "Orava" realizovaných v roku 2022, ktorých výsledky si môžete pozrieť  tu

Okruh účastníkov:

Účastníkom v súťaži môže byť fyzická alebo právnická osoba, ktorá má ukončené vysokoškolské vzdelanie najmenej 1. stupňa v študijnom odbore v oblasti architektúry alebo stavebného inžinierstva; ak je účastníkom právnická osoba, má v príslušnom registri zapísaný predmet činnosti podľa §4 (autorizovaný architekt), §4a (autorizovaný krajinný architekt) alebo §5 (autorizovaný stavebný inžinier) zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v zn. n. p. alebo predmet činnosti podľa §45 ods. 6 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zn. n. p. (ďalej „SZ“) (vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb).

 

Termíny:

  • Termín vyhlásenia súťaže: 28. marec 2023
  • Lehota na predkladanie súťažných návrhov: 23. máj 2023
  • Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže: 6. jún 2023
  • Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov: 20. jún 2023


Porota:

Predsedníčka:
Mgr. arch. Nora Vranová

Riadni členovia:

Ing. arch. Kornel Kobák
Ing. arch. Pavel Paňák
prof. Dipl. Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD.
Ing. Ľubica Šimkovicová

Náhradníci poroty:
Ing. Matej Kerestúr (závislý od vyhlasovateľa)

Experti:

Doc. Ing. František Vranay, PhD.

 

Ceny:

  • prvá cena: 4 700 €
  • druhá cena: 2 800 €
  • tretia cena: 1 800 €
  • suma vyhradená na odmeny: 600 €

 

Odkazy:

 

Webstránka súťaže

Súťažné podmienky
Súťažné zadanie
Odkaz na stiahnutie súťažných pomôcok

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím