Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
21. jún 2023
3
4576

GÁNKOVÝ DOM - Súťaž návrhov na riešenie obnovy rodinných domov pre Plán obnovy a odolnosti SR - výsledky

Druhú, zvýšenú cenu ex aequo si odniesli Matúš Hudec, Jana Kubicová, Timea Petrová a kolektív ateliéru Ô.
GÁNKOVÝ DOM - Súťaž návrhov na riešenie obnovy rodinných domov pre Plán obnovy a odolnosti SR - výsledky

Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s Inštitútom Slovenskej komory architektov vyhlásila v marci 2023 ideovú verejnú jednokolovú architektonickú súťaž návrhov, ktorej zadaním bolo hľadanie ideového prístupu k obnove rodinného domu typu - GÁNKOVÝ DOM.

Úlohou účastníkov súťaže, profesionálov v oblasti navrhovania stavieb bolo vyjadriť názor na optimálnu formu adaptácie, dostavby či transformácie najčastejších typových domov 20. storočia, pri zohľadnení kritérií energetickej a spoločenskej udržateľnosti vyplývajúcich z Plánu obnovy a odolnosti SR - komponentu 2.

Vyhlasovateľ vyhlásil paralelne obdobné ideové súťaže na obnovu ďalších charakteristických typov rodinných domov na Slovensku, konkrétne "Domu s prejazdom" a "Mestskej radovky".

Súťaže voľne nadviazali na ideové architektonické súťaže na obnovu rodinných domov typov "Štvorec", "Kocka" a "Orava" realizovaných v roku 2022, ktorých výsledky si môžete pozrieť tu.

 

Do súťaže sa v stanovenej lehote zapojilo 45 účastníkov. Porota na hodnotiacom zasadnutí 2. júna 2023 stanovila nasledovné poradie a odmeny:

Druhá zvýšená cena ex aequo (3 350 €) - Matúš Hudec
Autori/Autorky: Ing. arch. Matúš Hudec, Ing. arch. Jana Kubicová, Ing. Timea Petrová

Komentár poroty:
Návrh poskytuje dobrú mieru riešení. Pozitívne hodnotená je etapizácia rekonštrukcie. Rozdelenie domu na menšie funkčné celky umožňuje využitie domu podľa potreby. Navrhovaná dispozícia využíva plnú hĺbku (úzkeho) domu, využíva vnútornú komunikáciu bez uberania priestoru chodbou. Napojenie na exteriér má vhodnú mieru, aj keď vstup do domu nie je ideálne vyriešený. Domu chýba odkladací priestor pri vstupe,  vstup do WC z priestoru kuchyne taktiež nie je ideálnym riešením. Vo veľkej miere využíva pôvodné konštrukcie, čím je návrh tolerantný k pôvodnému domu. Nevyrába nové veľké okná, všetko drží v pôvodných otvoroch. Návrh rozsiahlej fotovoltiky zásadne neprekáža, nakoľko návrh uvažuje o nadprodukcii energie a jej následného distribuovania do siete. Návrh počíta aj s oddelenou technickou miestnosťou v zadnej časti domu, ktorá je nutná pre umiestnenie hlučných technických zariadení a tým neobmedzuje obytnú funkciu domu.Druhá cena zvýšená ex aequo (3 350 €) - Ô s.r.o.
Autori/Autorky: Ing. arch. Martin Kvitkovský , Mgr. art. Martin Varga , Ing. arch. Jakub Hruška, Bc. Martina Kováčová

Komentár poroty:
Porota vyzdvihuje návrh kvôli pozitívnej normálnosti a optimálnosti riešení. Návrh v tomto prípade nepracuje s presklením gánku, ale využíva dispozíciu obytných priestorov adekvátne len v rámci interiéru. Návrh presúva vstup až do zadnej časti domu a toto riešenie poskytuje možnosť využiť dom pre dvojizbovú až štvorizbovú schému. Pomer vstupných nákladov a konečného výsledku je dobrý. Sklenené škridle dodatočne presvetľujú gánok, čo môže byť príjemným detailom v realite. Návrh je premyslený a dobre prezentovaný zrozumiteľnými schémami. Návrh zrušil pôvodnú verandu a otvoril tak celý priestor gánku do exteriéru. Vstupná časť a prechod od vstupu do kuchyne sú riešené pomerne komplikovane. Technicky poskytuje len zdržanlivé ale vyhovujúce riešenie. Rozpočet niektorých položiek sa javí ako nereálny.Tretia cena (1 800 €) - Ing. arch. Lukáš Blana
Autori/Autorky: Ing. arch. Lukáš Blana, Ing. arch. Adam Benčo

Komentár poroty:
Jeden z mála návrhov so zachovaním princípu adície priestorov na princípe enfilády. Tým vytvára z gánkového domu akýsi „panský“ dom s kultivovaným interiérom. Presklenie gánku je vhodne umiestnené tak aby doplnilo vnútorný priestor a zároveň generovalo tepelné zisky. Návrh je kultivovaný a konzekventný vo formulovaní názoru s vyhovujúcim technickým riešením. Prvá odmena (800 €) - Ing. arch. Andrej Kocian
Autori/Autorky: Ing. arch. Andrej Kocian , Ing. arch. Zuzana Benková

Komentár poroty:
Za pozitívum v rámci výzvy súťažného zadania sa považuje zmenšenie vykurovaného objemu. Navrhovaný zásah do jestvujúceho domu vyznieva kultivovane. Dispozícia v obytnej časti domu je minimalistická, loftová, ponúkajúca novú modernú kvalitu. Na druhej strane v úzkom priestore sa použitie dvoch paralelných chodieb javí ako nerozumné, čo naznačuje nepochopenie princípu adície priestorov gánkového domu. Návrh zachováva proporciu domu, aj keď pracuje bez predného štítu (predmetného domu). Exteriérový obytný priestor pod strechou vhodne využil bývalú hospodársku časť domu. Okrem iných technických opatrení, návrh rieši aj vodozádržné opatrenia.  Odmena (200 €) - Ing. arch. Lukáš Valenčin
Autori/Autorky: Ing. arch. Lukáš Valenčin , Ing. arch. Zuzana Capková

Komentár poroty:
V dispozícii uvažuje o veľkej obytnej kuchyni a malej obývacej izbe, čo je hodnotené ako zaujímavé "škandinávske“ riešenie. Porota vyzdvihuje umiestnenie čiastočného zasklenia gánku, čo stále umožňuje aj priame vetranie izieb do exteriéru. Návrh pracuje so zaizolovaním studenej strechy. Vykurovaný objem sa tým nenavyšuje do podkrovia. Zaujímavé riešenie je priečne prevetrávanie pomocou svetlíkov v obytnej miestnosti. Práca so štítom domu je však v návrhu nevhodná a uberá inak vhodnému riešeniu na kvalite.Odmena (200 €) - impressARCH s.r.o.
Autori/Autorky: Ing. arch. Pavol Jarab, Ing. Ondrej Hancko, Ing. et Ing. arch. Barbora Kráľová

Komentár poroty:
Jeden z mála návrhov, ktorý zachováva v dispozícii „nárazníkovú“ zónu zo severnej strany domu. Zmenšuje objem domu, otvára vhodne bývalú hospodársku časť do exteriéru a do dvora. Porota by privítala využitie priestoru navrhovaného krytého parkovacieho miesta pre automobil skôr na využitie parkovania alternatívnych ekologickejších dopravných prostriedkov prípadne iného využitia. Vstup do hlavného obytného priestoru bez zádveria nie je najpraktickejším riešením pre rodinný dom s veľkou záhradou. Po technickej stránke je návrh kvalitný, keďže takmer spĺňa pasívny energetický štandard.Odmena (200 €) - zerozero s.r.o.
Autori/Autorky: Ing.arch. Irakli Eristavi , Ing.arch. Pavol Šilla , Ing. arch. Juraj Červený, Ing. arch. Daniela Sabová, Ing. arch. Martin Ratkoš

Komentár poroty:
Návrh pôsobí veľmi kultivovane. Do jestvujúceho objektu vstupuje minimálne, veľmi nebúra, nepridáva ďalší objem. Pridanú kvalitu získava len v rámci jestvujúceho. Porota oceňuje nápad "vyhryznutia“ časti domu vytvorením saly terreny v objeme jestvujúceho objektu. Táto situácia môže priniesť zaujímavé momenty užívania domu. Prepojenie saly terreny a obytnej izby sa však javí nedopovedané, chýba ich priame prepojenie. Technicky sa jedná skôr o priemerné riešenie. 

 

Zhrnutie:

1. cena nebola udelená

2. cena zvýšená ex aequo:  návrh č. 28 od kolektívu autora a autoriek: Ing. arch. Matúš Hudec; Ing. arch. Jana Kubicová; Ing. Timea Petrová a návrh č. 36 od ô s.r.o. kolektívu autorov a autorky: Ing. arch. Martin Kvitkovský; Mgr. art. Martin Varga; Ing. arch. Jakub Hruška; Bc. Martina Kováčová

3. cena: návrh č. 22 od autorov: Ing. arch. Adam Benčo a Ing. arch. Lukáš Blana

1. odmena (4. miesto): návrh č. 1 od autora a autorky: : Ing. arch. Andrej Kocian a Ing. arch. Zuzana Benková

Odmeny (5. – 7. miesto):

 • Návrh č. 6: od autora a autorky: Ing. arch. Lukáš Valenčin a Ing. arch. Zuzana Capková
 • Návrh č. 10: impressARCH s.r.o. autora a autorky: Ing. Ondrej Hancko a Ing. et Ing. arch. Barbora Kráľová
 • Návrh č. 38: zerozero s.r.o. kolektívu autorov a autorky: Ing. arch. Irakli Eristavi; Ing. arch. Pavol Šilla; Ing. arch. Juraj Červený; Ing. arch. Daniela Sabová; Ing. Martin Ratkoš

Všeobecný komentár poroty k súťaži:

 • Porota vníma veľmi pozitívne vysokú účasť v súťaži.
 • Aj napriek zložitosti zadania, vidieť záujem architektiek a architektov o typologický problém gánkového domu.
 • V návrhoch možno čítať viacero druhov prístupov k obnove gánkového domu. Od konzervatívnych riešení po odvážnejšie. Tie konzervatívnejšie sa ukázali ako priaznivejšie, nakoľko gánkový dom je zložité kompletne zmeniť. 
 • V súčasnosti tieto domy už nie sú využívané ako v minulosti. Hospodárske časti domov nie sú využívané na chov hospodárskych zvierat pre rozsiahle hospodárstvo. Ľudia si tieto domy aj naďalej pristavujú, prestavujú a menia podľa svojich aktuálnych potrieb a možností.
 • Gánkový dom má jasnú kvalitu definovania troch typov priestorov a ich vzájomného vzťahu. Vnútrajšok - vonkajšok a medzipriestor „gánku“ medzi nimi – čo je najdôležitejšia výrazová črta gánkového domu.
 • Hodnotenie poroty sa teda v návrhoch zameralo na prácu práve s týmto najdôležitejším prvkom „kľúčovej medzizóny“ gánkového domu. 
 • Viaceré návrhy pracovali s využitím gánku jeho presklením, čo pri vhodnom návrhu môže poskytnúť domu priestorové aj energetické zisky.
 • Ďalším dôležitým aspektom hodnotenia bola práca s dispozíciou. Gánkový dom má veľmi úzku pôdorysnú stopu, preto je dôležité pozerať sa aj na to, koľko nová dispozícia uberá z úzkeho priestoru chodbovým „krájaním“. 
 • Prvkom, ktorý vytvára v nemalej miere charakter tohto vernakulárneho domu je práca s detailom stretu strechy a steny (resp. strechy a stĺpu). Preto bola práca s týmto detailom v návrhoch jedným z bodov hodnotenia. 
 • Všetky návrhy sa zaoberali tepelnou ochranou, ale pri „designérsky“ atraktívnejších bolo zjavné uvážlivejšie, citlivejšie narábanie s hrúbkou izolačného materiálu vzhľadom na detail.
 • Tepelné čerpadlá boli navrhované takmer v každom súťažnom návrhu.
 • Niektoré návrhy aj napriek nepostupu do ďalších kôl hodnotenia priniesli zaujímavé technologické riešenia obnovy.
 • Porota sa uzniesla na neudelení prvej ceny, nakoľko žiaden z návrhov svojou kvalitou neprevyšoval nad ostatné návrhy. 
 • Porota sa uzniesla, že zadanie bolo zložité a žiadne z riešení sa nepreukázalo ako bezchybné a nemohlo byť chápané ako ideálne. Rozhodla sa však oceniť viacero inšpiratívnych príkladov, ktoré priniesli čiastkové riešenia.

 

Záverečná zápisnica z hodnotiaceho rokovania poroty:

Za podklady ďakujeme Rei Dilhofovej a SKA

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím