Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
17. január 2020
0
1039

Súťaž: Architektonicko-výtvarný návrh expozície Kniežacia hrobka z Popradu

Podtatranské múzeum v Poprade vyhlasuje projektovú verejnú architektonicko-výtvarnú jednoetapovú súťaž návrhov.
Vyhlásenie17.1.2020
15:00
Odovzdanie návrhov17.3.2020
14:00
VyhlasovateľPodtatranské múzeum v Poprade
AdresaVajanského 4,
Poprad,
Slovensko
Druh podujatiaSúťaž
KontaktMgr. Elena Bekešová
+421 911 417 977
sekretariat@muzeumpp.sk

Súťaž je overená Slovenskou komorou architektov.

Zámerom vyhlasovateľa je vypracovanie a predloženie Architektonicko-výtvarného návrhu expozície Kniežacia hrobka z Popradu podľa scenára, ktorý vypracoval Archeologický ústav SAV v Nitre na celkovej podlahovej ploche expozičných priestorov 469 m² a výber najlepšieho súťažného návrhu expozície Kniežacia hrobka z Popradu. Predmetom nadväzujúcej zákazky bude dopracovanie návrhu do plnohodnotnej výtvarno-architektonickej štúdie a vypracovanie realizačného projektu.

Návrh expozície má akceptovať scenár expozície, má vyjadrovať komplexnosť, kreativitu, invenčnosť, originalitu a ochranu prezentovaných exponátov, pri zachovaní. Zároveň musí byť zvládnuté technické riešenie návrhu expozície, multimediálne zariadenia, svetelná a klimatická optimálnosť a technická realizovateľnosť návrhu.

Lehoty:

 • Termín vyhlásenia súťaže sa stanovuje na 17. januára 2020.
 • Lehota na podanie posledných otázok sa stanovuje do 14:00 hod. dňa 6. marca 2020.
 • Lehota na predloženie návrhov uplynie o 14.00 hodine 17. marca 2020.
 • Lehota na overenie súťažných návrhov sa stanovuje do 20. marca 2020.
 • Termín hodnotiaceho zasadnutia súťažnej poroty sa stanovuje predbežne na 24. marca 2020.
 • Lehota na vyhlásenie výsledkov súťaže v zmysle týchto súťažných podmienok sa stanovuje na dobu 7 pracovných dní od konečného rozhodnutia poroty o poradí a udelení cien predbežne do 31. marca 2020.

Členovia poroty závislí na vyhlasovateľovi:

 • Bc. PhDr. Magdaléna Bekessová, predseda poroty

Členovia poroty nezávislí na vyhlasovateľovi:

 • doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc.
 • PhDr. Karol Pieta, DrSc.
 • Ing. arch. Zuzana Ondrejková, PhD.
 • Ing. arch. Pavol Paňák
 • Ing. arch. Eva Borecká PhD.
 • Ing. arch. Jakub Kopec

Náhradníci poroty nezávislí na vyhlasovateľovi:

 • Mgr. Tereza Štolcová, PhD.
 • MArch. Samuel Netočný

Náhradníci poroty závislí na vyhlasovateľovi:

 • Mgr. art. et Mgr. Marek Ružinský

Pomocné orgány poroty:

 • Mgr. Elena Bekešová, sekretár súťaže, závislá na vyhlasovateľovi,
 • Ing. Ján Reľovský, overovateľ návrhov, závislý na vyhlasovateľovi.

Experti poroty:

 • Ing. Dagmar Olekšáková, náhradník člena poroty, závislá na vyhlasovateľovi.

Predpokladaná hodnota zákazky je stanovená na 20 000 EUR bez DPH vrátane cien v súťaži návrhov. Predpokladané náklady na realizáciu expozície Kniežacia hrobka z Popradu sú 350 000 EUR s DPH.

Ceny:

 • 1. cena: 3.500,- €
 • 2. cena: 2.000,- €
 • 3. cena: 1.500,- €

Súťažné podmienky a výzvu na predkladanie návrhov nájdete v prílohách nižšie:

Titulná foto: muzeumpp.sk

Mapa podujatia

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím