Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
28. apríl 2020
0
1049

Cena za architektúru CE·ZA·AR 2020 vyhlásená

Diela je možné prihlásiť do 27. mája.
Vyhlásenie27.4.2019
00:00
Odovzdanie návrhov27.5.2019
23:59
VyhlasovateľSlovenská komora architektov
AdresaNám. SNP 18,
Bratislava,
Slovensko
Druh podujatiaSúťaž
KontaktMgr. Soňa WAGNEROVÁ
+421 910 443 413
wagnerova@komarch.sk

Slovenská komora architektov vyhlásila 19. ročník Ceny Slovenskej komory architektov za architektúru CE ZA AR 2020. Predstavenstvo SKA si plne uvedomuje náročný spoločenský kontext a rešpektuje obmedzenia, ktoré prináša. Aktuálny ročník ocenenia CE ZA AR si práve preto kladie za úlohu ešte dôraznejšie presadzovať prezentáciu kvalitnej architektonickej produkcie členov Slovenskej komory architektov. Heslom tohto ročníka bude #priestorprearchitekturu. Bude spájať rôzne iniciatívy, komunikáciu a podujatia, ktoré platforma ocenenia prináša pre laickú aj odbornú verejnosť. 

Podmienky prihlasovania diel

Prihlasovanie diel do CE ZA AR je možné v termíne od 27.4. do 27.5.2020. Po uplynutí tejto lehoty sa prihlasovanie automaticky uzatvorí. Záujemca vyplní online prihlášku, na základe ktorej bude automaticky vygenerovaný súťažný panel, ktorý bude spolu s priloženým portfóliom konkrétneho diela predložený porote. Jednotné formáty a úprava panelov budú súčasne počas nasledujúceho roka zároveň využité aj na iné prezentačné účely v rámci CE ZA AR.

Podmienkou prihlásenia diela je, aby aspoň jeden člen autorského kolektívu bol v čase podania prihlášky členom SKA. Prihlásiť je možné dielo, ktoré bolo zrealizované za ostatné 2 roky.

Z minulého ročníka pretrváva, že autori prihlasujú svoje diela do súťaže bez uvedenia kategórie.

Ocenenie sa udeľuje vybraným architektonickým dielam členov SKA spomedzi prihlásených uchádzačov v 6 typologicky rozdielnych kategóriách: Rodinné domy, Bytové domy, Občianske a priemyselné budovy, Interiér a Exteriér. Kategóriu Obnova a prestavba minulý rok nahradila nová, prierezová kategória “Fenomény architektúry", ktorá porote umožňuje oceniť rôzne aspekty architektonickej kvality aj mimo typologických kategórií. 

Okrem týchto ocenení bude udelená aj Cena verejnosti a Patrón architektúry za osobitný prínos pre rozvoj architektúry.

Zmeny v registrácii prihlášok

Podmienkou podania návrhu je vyplnenie prihlášky, ktorá je aj s pokynmi dostupná na stránke cezaar.tv a je jediným oficiálnym webom s možnosťou elektronického prihlasovania diel.

Zmenou v tomto roku je podmienka registrácie prihlasovaného diela do Registra architektonických diel, ktorý je dostupný na webovej stránke SKA komarch.sk. Cieľom tejto podmienky je vytvorenie relevantnej databázy súčasných architektonických diel členov Slovenskej komory architektov. Zároveň tým sledujeme ochranu autorských práv našich členov, keďže v zmysle čl.6 ods.1 Registra architektonických diel platí, že ten, kto je v ňom uvedený ako autor diela, sa považuje za autora, kým sa nepreukáže inak. Register a jeho zobrazovanie budeme následne inovovať a propagovať voči širokej aj odbornej verejnosti. Tento úkon bude realizovaný automaticky, podaním prihlášky v elektronickom systéme, a teda sa nevyžaduje vypĺňanie ďalšieho formulára. S ohľadom na aktuálnu situáciu s ochorením COVID-19 bude registrácia prihlasovaného diela do Registra architektonických diel tento rok zabezpečená zo strany SKA bezplatne (podmienka úhrady režijného poplatku spojeného s prihláškou do CE ZA AR však naďalej zostáva v platnosti).

Kto rozhoduje o udelení cien CE ZA AR 2020

O udelení cien už tradične rozhoduje porota zložená z domácich a zahraničných odborníkov. V prvom kole porota vyberá diela z prihlásených návrhov určené do druhého kola, z ktorého vzídu nominácie v každej kategórii. Zároveň porota určí víťazné diela, pričom konečné výsledky hlasovania sú, až do ich vyhlásenia, utajené.

Členstvo v porote tento rok už prijali:

Tatiana Buijs-Vítková (architektka, Holandsko)
Štepán Valouch (architekt, Česká republika)
Peter Moravčík (architekt, Slovenská republika)
Peter Jurkovič (architekt, Slovenská republika) 
Kay Strasser (krajinný architekt, Rakúsko)
Ľubica Segečová (grafická dizajnérka, Slovenská republika)

Záštitu nad 19. ročníkom CE ZA AR 2020 prevzali prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová a starostka mestskej časti Bratislava - Staré mesto Zuzana Aufrichtová.

Kontakty:
Soňa Wagnerová, referentka
wagnerova@komarch.sk,
+421 910 443 413

Oľga Miháliková, tajomníčka ceny
mihalikova@komarch.sk,
+421 91 1 443 414

O Cene za architektúru 

Tradícia ocenenia CE·ZA·AR, ktorou sa oceňujú výnimočné profesionálne výkony - architektonické diela členiek a členov Slovenskej komory architektov, je dnes už pevne ukotvená v kultúrnom živote na Slovensku a dá sa povedať, i v širšom stredoeurópskom priestore. 

Cieľom ocenenia CE·ZA·AR je prezentovať tvorbu autorizovaných architektov navonok, voči verejnosti a teda aj voči potenciálnym investorom. Ukázať, akým spôsobom môže architekt vytvoriť optimálny návrh, propagovať kvalitné riešenia a vzdelávať širokú verejnosť o postavení a poslaní architektov v spoločnosti.

Podklady: SKA

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím