Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Pergo

Třebětice 102
Holešov

PREFA Slovensko s. r. o.

Ladislava Dérera 2749/2
Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
24. február 2021
0
2236

Súťaž: Obnova Námestia SNP a parku J. A. Baťu v Partizánskom

Mesto Partizánske v roku 2020 odstránilo z Námestia SNP budovu bývalého internátu, ktorá nebola súčasťou pôvodného urbanistického plánu a rozdeľovala námestie na dve časti. Odstránením budovy vznikol rozsiahly kontinuálny priestor. Mesto má záujem revitalizovať námestie so zreteľom na historický odkaz funkcionalistickej architektúry a moderné funkcie, ktoré obyvatelia očakávajú od centrálneho verejného priestoru.
Vyhlásenie24.2.2021
12:00
Odovzdanie návrhov22.3.2021
12:00
VyhlasovateľMesto Partizánske
AdresaNámestie SNP 212/4,
Partizánske,
Slovensko
Druh podujatiaSúťaž
KontaktIng. Monika Kočanová
038/5363042
monika.kocanova@partizanske.sk

Súťažné podmienky sú overené slovenskou komorou architektov.

Mesto Partizánske vyhlasuje verejnú výzvu na predkladanie ponuky s návrhom, ktorej predmetom je urbanisticko-architektonicko-krajinárske riešenie revitalizácie Námestia SNP a parku J. A. Baťu v Partizánskom. Účelom súťaže je nájsť riešenie, ktoré spomedzi predložených návrhov najlepšie rieši požiadavky zadania a následne umožní zadať nadväzujúcu zákazku. 

Súťaž sa realizuje v dvoch po sebe nadväzujúcich etapách. V prvej etape záujemcovia predložia portfólio referenčných projektov. Vyhlasovateľ vyzve na účasť v druhej, návrhovej etape záujemcov, ktorí sa v prvej fáze umiestnili na prvom až štvrtom mieste.

Termíny:

 • Zverejnenie výzvy: 24.2.2021
 • Lehota na predloženie dokladov do 1. etapy: 22.3.2021
 • Predpokladaný termín hodnotiaceho zasadnutia poroty v 1. etape: 26.3.2021
 • Predpokladaný termín vyrozumenia uchádzačov o výsledku 1. etapy: 30.3.2021
 • Lehota na predloženie ponúk do 2. etapy: 28.5.2021
 • Predpokladaný termín hodnotiaceho zasadnutia poroty v 2. etape: 3.6.2021

Porota:

Členovia poroty nezávislí na vyhlasovateľovi: 

 • Ing. arch. Kornel Kobák, AA SKA, predseda poroty 
 • Ing. Eugen Guldan, PhD., AKA  SKA
 • Ing. arch. Pavel Martinek, AA  ČKA
 • Ing. arch. Peter Moravčík, AA  SKA

Závislý na vyhlasovateľovi:

 • Ing. Milan Kráľ, vedúci odd. územného rozvoja a výstavby, MsÚ 

Náhradníci poroty: 

 • Ing. arch. Michal Chudík, PhD.,  AA SKA, nezávislý na vyhlasovateľovi 
 • Ing. arch. Vladimír Letovanec, závislý na vyhlasovateľovi

Ceny a odmeny:

Vyhlasovateľ za vypracovanie návrhov určuje účastníkom 2. etapy cenu za návrh vo výške 4 000,- €. Táto cena bude na základe zmluvy vyplatená každému zo štyroch vybraných účastníkov, pokiaľ predloží svoj návrh v požadovanom termíne a rozsahu.

Doplňujúce informácie:

Účastníkom môže byť jedine subjekt, ktorý má oprávnenie na výkon podnikania predstavujúceho činnosť uvedenú v §4 alebo §4a zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch, autorizovaných krajinných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov (ďalej „ZAA“) alebo podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v krajine podnikania alebo sídla účastníka. Účastník musí deklarovať zloženie tímu pri tvorbe súťažného návrhu a nadväzujúcej zákazky, pričom pre architekta (§4 zákona č. 138/1992 Zb.) sa odporúča mať v spracovateľskom tíme súťažného návrhu a neskorších stupňov projektovej dokumentácie krajinného architekta a inžiniera pre dopravné stavby.

Predpokladaná súhrnná hodnota nadväzujúcej zákazky po odpočítaní cien a odmien v súťaži je vyhlasovateľom definovaná na 49 200,- €; obsahuje urbanisticko-architektonicko-krajinársku štúdiu celého riešeného územia, povoľovaciu a realizačnú dokumentáciu a súvisiace služby architekta pre časť územia. 

Komunikácia medzi vyhlasovateľom a účastníkmi sa uskutočňuje v slovenskom (prípadne českom) jazyku výhradne elektronicky prostredníctvom nástroja pre elektronizáciu verejného obstarávania ELENA. Vyhlasovateľ účastníkom dôrazne odporúča ponechať dostatočnú časovú rezervu na elektronické odovzdanie prostredníctvom informačného systému ELENA (kontakt v prípade problémov info@e-lena.sk). 

Link na portál verejného obstarávania:
https://portal.e-lena.sk/#/ public/order/ 6034eafd65e29f7eae5f500d

Súťažné podmienky:

Riešené územie
Riešené územie
Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím