Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

JANOŠÍK OKNA-DVEŘE

Valašské Příkazy 55 55
Valašské Příkazy

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

Pergo

Třebětice 102
Holešov

Cortizo Slovakia,

Železničný rad 29
Nová Baňa

REYNAERS ALUMINIUM s.r.o.

Office: TWINCITY C HubHub, Mlynské Nivy 16
Bratislava

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
15. jún 2022
0
396

Termín predkladania návrhov do súťaže na obnovu "typových“ rodinných domov predĺžený do 29.06.2022

Zadaním tejto súťaže je hľadanie ideového prístupu k obnove typických rodinných domov z druhej polovice 20. storočia.
Termín predkladania návrhov do súťaže na obnovu "typových“ rodinných domov predĺžený do 29.06.2022

Preferovaným a takmer všeobecne uplatňovaným typom rodinného domu sa na Slovensku v druhej polovici 20. storočia stáva dvojtraktový dom štvorcového pôdorysu v rozličných obmenách. Nakoľko sa výstavba rodinných domov realizovala prevažne svojpomocne, jednotlivé typové projekty sa formálne i materiálovo pozmeňovali. Vznikli mnohé regionálne rozdiely a obmeny. Súčasný obraz slovenských sídiel, je preto z veľkej časti výsledkom tohto povojnového expanzívneho stavebného rozvoja. Zároveň tvorí obraz dobovej stavebnej kultúry v segmente rodinného bývania.

Desiatky rokov od ich realizácie dnes tieto rodinné domy stále predstavujú pre mnohých Slovákov a Slovenky domov alebo osobnú skúsenosť. Nakoľko je ich životnosť obmedzená, modernizácia týchto starších rodinných domov preto predstavuje nevyhnutný krok, ako zhodnotiť veľkú časť nášho lokálneho bytového fondu, prispôsobiť ho dnešným podmienkam a pripraviť ho na výzvy klimatických premien a na zmeny vo využívaní energetických zdrojov.

Zadaním tejto súťaže je práve hľadanie ideového prístupu k obnove týchto domov. Úlohou účastníkov súťaže je v samostatných súťažiach vyjadriť názor na optimálnu formu adaptácie, dostavby či transformácie typových domov z obdobia druhej polovice 20. storočia, a to pri zohľadnení kritérií energetickej a spoločenskej udržateľnosti vyplývajúcich z Plánu obnovy a odolnosti SR - komponentu 2. Jednou z kľúčových tém súťaže je tak budúci charakter týchto domov po zateplení.

Preriešenie energetických vlastností týchto domov je okrem zvýšenia kvality jeho stavebno-fyzikálnych vlastností tiež príležitosťou skvalitniť aj iné aspekty ich obytného komfortu (napr. vzťah vnútra a vonkajšku, dispozičné zmeny a pod.). Spoločným identifikujúcim znakom týchto domov je spravidla aj trvácna vrstva brizolitových omietok, preto by sa aj materialita povrchov navrhovaných riešení mala riadiť princípmi trvácnosti resp. recyklovateľnosti.

Výsledky tejto súťaže návrhov budú slúžiť ako súhrn možných riešení, akýsi „manuál“ pre individuálnych žiadateľov o podporu z Programu, ktorí budú chcieť svoje rodinné domy zhodnotiť zodpovedne a spoločensky uvážene. Hlavným poslaním súťažných návrhov je preto ukázať schopnosť pracovať s dobre známymi typmi rodinných domov a adaptovať ich na bývanie vyhovujúce aktuálnym požiadavkám na prevádzku, životný štandard s presahom k výzvam budúcnosti najbližších dekád.

 

Súťaž na 3 RD – na otázky odpovedá predsedníčka poroty súťaže, architektka Nora Vranová:

Čo je hlavným cieľom komponentu 2 Plánu obnovy a odolnosti SR?

Cieľom komponentu 2 POO je obnova budov. Investície v tomto komponente sa delia na zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinných domov (intervenčná oblasť 025bis) a obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov (intervenčná oblasť 026bis). Pokiaľ ide o obnovy budov spadajúcich pod intervenčnú oblasť 025bis a 026bis je nutné dosiahnuť v priemere aspoň strednú hĺbkovú obnovu (30-60% úspor primárnej energie), alebo dosiahnuť v priemere aspoň 30 % zníženie priamych a nepriamych emisií skleníkových plynov v porovnaní s emisiami ex ante.

Čo je Vašou motiváciou byť porotcom/porotkyňou v tejto súťaži? / Prečo ste prijali úlohu porotcu/porotkyne v súťaži? 

Prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti SR smerované do opatrení sledujúcich ciele Európskej zelenej dohody v oblasti rodinných domov sú bezprecedentnou šancou na skokové zlepšenie kvality bývania na Slovensku. Súťaž návrhov na riešenie obnovy rodinných domov by mohla ukázať cestu ako popri zlepšení energetickej hospodárnosti dosiahnuť aj vyššiu kvalitu života a prostredia bez straty kultúrnych a historických hodnôt v duchu zásady „výrazne nenarušiť“.

Ako môže dom z roku 1972 poskytnúť bývanie v štandarde roku 2022? 

Základné ľudské potreby sa od roku 1972 výrazne nezmenili. Zmenil sa spôsob ich napĺňania a okolnosti nášho života. Popri technologickom napredovaní si zároveň viac vážime súkromie, rodinný život či kontakt s prírodou. Fyzická podstata domu z roku 1972 (či 1965 alebo 1983) nie je to, čo nás obmedzuje. Čo by bolo potrebné modernizovať sú najmä vzťahy – vzťahy jednotlivých priestorov v dome, vzťah interiéru s exteriérom či vzťah nás samých k svojmu životnému prostrediu.

Prečo nebúrať ale radšej regenerovať? 

Architektúra sa zásadným spôsobom podieľa na formovaní nášho prostredia, našej histórie a hmotnej kultúry. Jej búraním sa táto kultúrna stopa navždy stráca. Budovy sú zároveň jedným z najväčších konzumentov energie potrebnej nie len na ich prevádzku, ale aj na výrobu a transport stavebných materiálov. Práve využitím a obnovou už jestvujúcich budov môžeme výrazným spôsobom eliminovať spotrebu tejto zabudovanej energie a teda produkciu skleníkových plynov, čo je jedným z cieľov Zelenej dohody a POO.

Prečo sa súťažia 3 typové domy? Prečo práve tieto?

Tri je pekné číslo, ale nepochybne by ich mohlo byť viac. Výber typov domov odráža ich početnosť v našich mestách a obciach. Individuálna bytová výstavba zaznamenala prudký nárast v 60-tych a 70-tych rokoch minulého storočia v podobe najmä svojpomocnej realizácie niekoľkých rozšírených vzorov. Dnes väčšina z nich trpí podobnými problémami, na ktoré by táto súťaž mohla ponúknuť inšpiratívne riešenia.

Pripravil Martin Zaiček

Poloha na mape

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím