Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Pergo

Třebětice 102
Holešov

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
15. apríl 2022
0
2557

Súťaž návrhov na riešenie obnovy rodinných domov pre Plán obnovy a odolnosti SR - typ "ŠTVOREC", "KOCKA", "ORAVA"

Úlohou účastníkov súťaže je vyjadriť názor na optimálnu formu adaptácie, dostavby či transformácie najčastejších typových domov z obdobia druhej polovice 20. storočia.
Vyhlásenie14.4.2022
12:00
Odovzdanie návrhov29.6.2022
17:00
VyhlasovateľSlovenská agentúra životného prostredia
AdresaTajovského 28 ,
Banská Bystrica,
Slovensko
Druh podujatiaSúťaž
KontaktMgr. art. Rea Dilhoffová
+421 911 527 672
dilhoffova@komarch.sk

Pozor zmena! Lehota na predkladanie súťažných návrhov sa posúva na 29. jún 2022 do 17:00 hod.

Súťažné podmienky boli overené Slovenskou komorou architektov dňa 12. 4. 2022 pod číslom KA-281/2022.

Slovenská agentúra životného prostredia vyhlasuje tri verejné ideové jednokolové architektonické súťaže návrhov pod súhrnným názvom Súťaž návrhov na riešenie obnovy rodinných domov pre Plán obnovy a odolnosti SR s podtitulmi (pre jednotlivé súťaže podľa typu riešených rodinných domov) typ „ŠTVOREC“, typ "KOCKA" a typ "ORAVA".

Úlohou účastníkov súťaže, profesionálov v oblasti navrhovania stavieb, je vyjadriť názor na optimálnu formu adaptácie, dostavby či transformácie najčastejších typových domov z obdobia druhej polovice 20. storočia, pri zohľadnení kritérií energetickej a spoločenskej udržateľnosti vyplývajúcich z Plánu obnovy a odolnosti SR - komponentu 2. Zámerom vyhlasovateľa je získať tvorivé idey na prispôsobenie týchto domov súčasným požiadavkám, chápaných v širokom kontexte ich vplyvu na budúci obraz a ráz dedín a miest Slovenska ako aj ich energetickú spotrebu na ceste k trvalej udržateľnosti.

Výsledky tejto súťaže návrhov budú slúžiť ako súhrn možných riešení, ako osveta pre individuálnych žiadateľov o podporu z Programu (Plán obnovy a odolnosti SR - Komponent 2: Obnova budov - Investícia 1: Zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinných domov), ktorí budú chcieť svoje rodinné domy zhodnotiť zodpovedne a spoločensky uvážene. Hlavným poslaním súťažných návrhov je preto ukázať schopnosť pracovať s dobre známymi typmi rodinných domov a adaptovať ich na bývanie vyhovujúce aktuálnym požiadavkám na prevádzku, životný štandard s presahom k výzvam najbližších dekád.

Poznámka: Kontaktné body verejného obstarávania pre súťaže budú aktívne v priebehu budúceho týždňa. Ďakujeme za pochopenie.

 

Okruh účastníkov:

Účastníkom v súťaži môže byť fyzická alebo právnická osoba, ktorá spĺňa nasledujúce podmienky účasti:

 • má ukončené vysokoškolské vzdelanie najmenej 1. stupňa v študijnom odbore v oblasti architektúry alebo stavebného inžinierstva; ak je účastníkom právnická osoba, má v príslušnom registri zapísaný predmet činnosti podľa § 4 (autorizovaný architekt), § 4a (autorizovaný krajinný architekt) alebo § 5 (autorizovaný stavebný inžinier) zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v zn. n. p. (ďalej „ZAA“) alebo predmet činnosti podľa § 45 ods. 6 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zn. n. p. (ďalej „SZ“) (vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb);

 • nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu;
 • nie je v konflikte záujmov podľa § 23 ZVO.

 

Termíny:

 • Termín vyhlásenia súťaže: 14. apríl 2022
 • Lehota na predkladanie súťažných návrhov: 15. jún 2022
 • Lehota na predkladanie súťažných návrhov 29. jún 2022 do 17:00
 • Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže: 23. jún 2022
 • Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov: 30. jún 2022

 

Porota:

Predseda:

 • Mgr.arch. Nora Vranová 

Riadni členovia:

 • Ing.arch. Pavel Paňák 
 • Ing.arch. Kornel Kobák 
 • Ing. Ľubica Šimkovicová
 • Ing. Matej Kerestúr  (závislý od vyhlasovateľa)

Náhradníci poroty:

 • Mgr. art. Martin Zaiček, PhD.
 • Ing. Boris Bujalka  (závislý od vyhlasovateľa)

Experti:

 • Ing. Ivan Skokan
 • Mgr. Veronika Kecsővá

 

Ceny:

 • prvá cena: 5 000 €
 • druhá cena: 3 000 €
 • tretia cena: 2 000 €
 • suma vyhradená na odmeny: 1 000 €

 

Súťažné podmienky a zadania:

Súhrnný link na stiahnutie podkladov

Súťažné podmienky_KOCKA

Súťažné podmienky_ORAVA

Súťažné podmienky_STVOREC

Súťažné zadanie_KOCKA

Súťažné zadanie_ORAVA

Súťažné zadanie_STVOREC

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím