Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

JANOŠÍK OKNA-DVEŘE

Valašské Příkazy 55 55
Valašské Příkazy

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

Pergo

Třebětice 102
Holešov

Cortizo Slovakia,

Železničný rad 29
Nová Baňa

PREFA Slovensko s. r. o.

Ladislava Dérera 2749/2
Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

REYNAERS ALUMINIUM s.r.o.

Office: TWINCITY C HubHub, Mlynské Nivy 16
Bratislava

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
15. apríl 2022
0
1673

Súťaž návrhov na riešenie obnovy rodinných domov pre Plán obnovy a odolnosti SR - typ "ŠTVOREC", "KOCKA", "ORAVA"

Úlohou účastníkov súťaže je vyjadriť názor na optimálnu formu adaptácie, dostavby či transformácie najčastejších typových domov z obdobia druhej polovice 20. storočia.
Vyhlásenie14.4.2022
12:00
Odovzdanie návrhov29.6.2022
17:00
VyhlasovateľSlovenská agentúra životného prostredia
AdresaTajovského 28 ,
Banská Bystrica,
Slovensko
Druh podujatiaSúťaž
KontaktMgr. art. Rea Dilhoffová
+421 911 527 672
dilhoffova@komarch.sk

Pozor zmena! Lehota na predkladanie súťažných návrhov sa posúva na 29. jún 2022 do 17:00 hod.

Súťažné podmienky boli overené Slovenskou komorou architektov dňa 12. 4. 2022 pod číslom KA-281/2022.

Slovenská agentúra životného prostredia vyhlasuje tri verejné ideové jednokolové architektonické súťaže návrhov pod súhrnným názvom Súťaž návrhov na riešenie obnovy rodinných domov pre Plán obnovy a odolnosti SR s podtitulmi (pre jednotlivé súťaže podľa typu riešených rodinných domov) typ „ŠTVOREC“, typ "KOCKA" a typ "ORAVA".

Úlohou účastníkov súťaže, profesionálov v oblasti navrhovania stavieb, je vyjadriť názor na optimálnu formu adaptácie, dostavby či transformácie najčastejších typových domov z obdobia druhej polovice 20. storočia, pri zohľadnení kritérií energetickej a spoločenskej udržateľnosti vyplývajúcich z Plánu obnovy a odolnosti SR - komponentu 2. Zámerom vyhlasovateľa je získať tvorivé idey na prispôsobenie týchto domov súčasným požiadavkám, chápaných v širokom kontexte ich vplyvu na budúci obraz a ráz dedín a miest Slovenska ako aj ich energetickú spotrebu na ceste k trvalej udržateľnosti.

Výsledky tejto súťaže návrhov budú slúžiť ako súhrn možných riešení, ako osveta pre individuálnych žiadateľov o podporu z Programu (Plán obnovy a odolnosti SR - Komponent 2: Obnova budov - Investícia 1: Zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinných domov), ktorí budú chcieť svoje rodinné domy zhodnotiť zodpovedne a spoločensky uvážene. Hlavným poslaním súťažných návrhov je preto ukázať schopnosť pracovať s dobre známymi typmi rodinných domov a adaptovať ich na bývanie vyhovujúce aktuálnym požiadavkám na prevádzku, životný štandard s presahom k výzvam najbližších dekád.

Poznámka: Kontaktné body verejného obstarávania pre súťaže budú aktívne v priebehu budúceho týždňa. Ďakujeme za pochopenie.

 

Okruh účastníkov:

Účastníkom v súťaži môže byť fyzická alebo právnická osoba, ktorá spĺňa nasledujúce podmienky účasti:

 • má ukončené vysokoškolské vzdelanie najmenej 1. stupňa v študijnom odbore v oblasti architektúry alebo stavebného inžinierstva; ak je účastníkom právnická osoba, má v príslušnom registri zapísaný predmet činnosti podľa § 4 (autorizovaný architekt), § 4a (autorizovaný krajinný architekt) alebo § 5 (autorizovaný stavebný inžinier) zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v zn. n. p. (ďalej „ZAA“) alebo predmet činnosti podľa § 45 ods. 6 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zn. n. p. (ďalej „SZ“) (vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb);

 • nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu;
 • nie je v konflikte záujmov podľa § 23 ZVO.

 

Termíny:

 • Termín vyhlásenia súťaže: 14. apríl 2022
 • Lehota na predkladanie súťažných návrhov: 15. jún 2022
 • Lehota na predkladanie súťažných návrhov 29. jún 2022 do 17:00
 • Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže: 23. jún 2022
 • Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov: 30. jún 2022

 

Porota:

Predseda:

 • Mgr.arch. Nora Vranová 

Riadni členovia:

 • Ing.arch. Pavel Paňák 
 • Ing.arch. Kornel Kobák 
 • Ing. Ľubica Šimkovicová
 • Ing. Matej Kerestúr  (závislý od vyhlasovateľa)

Náhradníci poroty:

 • Mgr. art. Martin Zaiček, PhD.
 • Ing. Boris Bujalka  (závislý od vyhlasovateľa)

Experti:

 • Ing. Ivan Skokan
 • Mgr. Veronika Kecsővá

 

Ceny:

 • prvá cena: 5 000 €
 • druhá cena: 3 000 €
 • tretia cena: 2 000 €
 • suma vyhradená na odmeny: 1 000 €

 

Súťažné podmienky a zadania:

Súhrnný link na stiahnutie podkladov

Súťažné podmienky_KOCKA

Súťažné podmienky_ORAVA

Súťažné podmienky_STVOREC

Súťažné zadanie_KOCKA

Súťažné zadanie_ORAVA

Súťažné zadanie_STVOREC

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím