Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
10. október 2019
0
942

20. ročník Prehliadky diplomových prác českých architektonických škôl

Víťazom sa stal Matěj Šebek z Fakulty architektúry ČVUT.
20. ročník Prehliadky diplomových prác českých architektonických škôl

Prekvapila nás absencia diplomových prác z Fakulty architektúry VUT v Brne, potešil výber tém. Súťažnú prehliadku najlepších absolventských prác ovládla rovnako ako v minulých ročníkoch Fakulta architektúry ČVUT v Prahe. Zaujímavé je určite aj porovnanie víťazných projektov so slovenským ekvivalentom - Cenou profesora Jozefa Lacka.

Objekty divadiel v Jindřichovom Hradci a Českých Budějoviciach, originálne riešenie umiestnenia Národnej knižnice v Prahe, drobné zásahy do krajiny Libavska, zamyslenie sa nad riešením zmršťovania miest (shrinking cities) na príklade Děčína alebo návrh priestoru pre virtuálnu realitu s presahom mimo odbor architektúry - také boli témy finalistov 20. ročníka prehliadky diplomových prác. Tú každoročne organizuje Česká komora architektov so zámerom porovnávať úroveň kvality štúdia na vysokých školách architektúry a príbuzných odborov. V aktuálnom ročníku sa o ocenenie uchádzalo 78 diplomantov. Víťazom sa stal Matěj Šebek s návrhom Nového divadla pre Jindřichův Hradec obhájeným na Fakulte architektúry Českého vysokého učenia technického v Prahe. Jeho prácu viedli Tomáš Novotný, Tomáš Zmek a Jakub Koňata.

Práce hodnotila odborná porota na čele s predsedom Davidom Mateáskom. Ďalšími členmi boli architekti David Jiránek, Eva Kováříková a Ján Mléčka, v neposlednom rade historička umenia a teoretička Martina Mertová. Porotcovia posudzovali predovšetkým architektonickú kvalitu predložených prác. "Porotci ocenili široké spektrum jak zadání, tak odpovědí v podobě prezentovaných prací," priblížil predseda poroty David Mateásko v záverečnej správe a doplnil: "Svědčí o tom, že pojetí architektury, tak jak ji česká architektonická učiliště formují, je oblast s otevřenými hranicemi a často pozoruhodnými přesahy."

Čo sa týka tém, porota konštatovala, že "v pracích studentů se protínaly úkoly z oblasti urbanismu, navrhování a rekonstrukcí staveb, krajinářské tvorby, ale i konceptuálního přístupu či virtuální reality, napříč pak rezonovala témata ekologie nebo recyklace." Predovšetkým pri prácach, ktoré postúpili do finálového kola, sa porotcovia zhodli, že "byla radost je do detailu studovat." Na druhej strane ale spomenuli, že veľké množstvo prác bolo vyradené z prvého a druhého kola hodnotenia z dôvodu absencie niektorého z krokov, ktorý je v tvorivom architektonickom procese nevyhnutný. "Analýza situace, zúžení na podstatné, zdůvodnění svého rozhodnutí, schopnost sumarizace, to všechno jsou fáze projektu, které sice možná provázely výsledná řešení, ale chybí-li ve finální prezentaci, student se automaticky ochuzuje o možnost postoupit do finále," upozornili porotcovia.

1. miesto: Matěj Šebek, Nové divadlo pre Jindřichův Hradec

Prvú cenu získal absolvent Fakulty architektúry Českého vysokého učenia technického v Prahe Matěj Šebek za projekt Nové divadlo pre Jindřichův Hradec. Pod vedením Tomáša Novotného, ​​Tomáša Zmeko a Jakuba Koňata navrhol nové mestské divadlo v znehodnotenej záhrade bývalého františkánskeho kláštora v Jindřichovom Hradci. Autor uviedol, že jeho snahou bolo "moderovat kontakt s klášterem a aktivovat jeho zahradu.“ Porota ohodnotila, že návrh nového divadla pre Jindřichův Hradec „představuje kultivovaně, s citem pro genius loci a velmi kreativně zvládnuté zadání." Ocenila "schopnost autora uvažovat o architektuře i z pohledu účelu takové stavby, tedy z pohledu návštěvy divadelní budovy a divadelního zážitku, který má do lidského života přinášet emocionální, citové a myšlenkové obohacení. Promyšlený architektonický a divadelní scénář tohoto návrhu je schopen takové prožitky iniciovat.“ Najvyššie ocenenie si Matěj Šebek vyslúžil podľa porotcov za „kultivované grafické zpracování a způsob prezentace, promyšlený architektonický a divadelní scénář a inspirativní práce s geniem loci zahrady."

→ Víťazný projekt získal finančnú odmenu vo výške 25 000 Kč, exkurziu do centrály Zumtobel Group v Dornbirne vrátane návštevy výrobného závodu a showroomu.

Nové divadlo pre Jindřichův Hradec
Nové divadlo pre Jindřichův HradecAutor: Matěj Šebek
Nové divadlo pre Jindřichův Hradec
Nové divadlo pre Jindřichův HradecAutor: Matěj Šebek

 

2. miesto: Lenka Levíčková, Národná knižnica

Druhou cenou bola ocenená Lenka Levíčková za prácu Národná knižnica spracovanú pod vedením Michala Kuzemenského na Fakulte architektúry ČVUT v Prahe. Podľa poroty autorka reagovala na rozjatrené debaty o podobe a ideálnom umiestnení Národnej knižnice "originálním řešením fiktivní recyklace existujícího urbánního celku,“ keď navrhla transformáciu existujúceho hotela Hilton. Porotcovia ocenili, že "autorka vnímá, že současná Praha potřebuje překódovat a odvážně tak mění funkci jedné stavby s cílem ´mobilizovat a vyčistit´ její okolí. Projekt je tak kvalitním příspěvkem do diskusí jak o budoucnosti pražských nábřeží, tak o smysluplnosti a umisťování nových veřejných staveb."

→ Ocenený projekt získal finančnú odmenu vo výške 15 000 Kč.

Národná knižnica
Národná knižnicaAutor: Lenka Levíčková
Národná knižnica
Národná knižnicaAutor: Lenka Levíčková

 

3. miesto: Mária Štefanová, Atlas prázdna

Tretiu cenu udelila porota absolventke Vysokej školy umeleckopriemyselnej v Prahe Márii Štefanovej za projekt Atlas prázdna. Pod vedením Romana Brychtu navrhla sprievodcu po prázdnej krajine na Libavsku. Porota prácu charakterizovala ako "asi dvě stě čtyřicet míst prázdné krajiny okolo Libavska navlečených na tenké červené linii."

→ Ocenený projekt získal finančnú odmenu vo výške 10 000 Kč.

Atlas prázdna
Atlas prázdnaAutor: Mária Štefanová
Atlas prázdna
Atlas prázdnaAutor: Mária Štefanová

 

Čestné uznanie: Adam Novotník, Virtuálna akadémia

Porota udelila tiež čestné uznanie - Adamovi Novotníkovi, absolventovi Fakulty architektúry ČVUT v Prahe za prácu Virtuálna akadémia vedenú Milošom Floriánom a Lukášom Kurillom. Porotu zaujal výber témy práce, ktorá rieši návrh priestoru pre virtuálnu realitu s presahom mimo odbor architektúry. Diplomant v práci navrhuje a následne virtuálne prezentuje priestor s vloženými mnemotechnickými pomôckami v snahe zistiť, či ním vytvorený priestor povedie k väčšej schopnosti človeka zapamätať si stanovené podnety. Porota uznanie udelila za "zájem a schopnost posouvat hranice myšlení ve stále se vyvíjejícím oboru virtuální reality."

Virtuálna akadémia
Virtuálna akadémiaAutor: Adam Novotník
Virtuálna akadémia
Virtuálna akadémiaAutor: Adam Novotník

 

Zvláštna cena Českých centier: Matej Čunát, Děčín 2070 – Vízia pre Shrinking city

Zvláštnou cenou Českých centier ohodnotila porota Mateja Čunáta z Fakulty umenia a architektúry Technickej univerzity v Liberci. Jeho diplomová práca Děčín 2070 – Vízia pre Shrinking city sa venovala aktuálnej téme rozvoja miest a sídiel a jeho udržateľnosti. Podľa poroty sa autor pod vedením Jiřího Klokočka „snaží problematiku na příkladu města Děčína pojmenovat, vytvořit určitá témata a navrhnout konkrétní opatření v horizontu několika let či desetiletí.

→ Ocenený projekt získal týždennú stáž v jednom z európskych Českých centier.

Děčín 2070 – Vízia pre Shrinking city
Děčín 2070 – Vízia pre Shrinking cityAutor: Matej Čunát
Děčín 2070 – Vízia pre Shrinking city
Děčín 2070 – Vízia pre Shrinking cityAutor: Matej Čunát

 

Zvláštna cena spoločnosti Cegra: Andrea Šetinová, Vřídelní kolonáda Karlovy Vary

Zvláštnu cenu spoločnosti Cegra dostala Andrea Šetinová za prácu Vřídelní kolonáda Karlovy Vary. Absolventka Fakulty architektúry ČVUT v Prahe z ateliéru Borisa Redčenkova podľa poroty vypracovala kultivovaný návrh, ktorý "citlivě doplňuje stávající urbanistickou strukturu zástavby v centrální části lázeňského města Karlovy Vary."

→ Ocenený projekt získal licenciu na použitie softvéru ArchiCAD.

Vřídelní kolonáda Karlovy Vary
Vřídelní kolonáda Karlovy VaryAutor: Andrea Šetinová
Vřídelní kolonáda Karlovy Vary
Vřídelní kolonáda Karlovy VaryAutor: Andrea Šetinová

 

Zvláštna cena spoločnosti Heluz: Andrea Pernicová, Karlínské nárožia - mestský nájomný dom

Zvláštnou cenou spoločnosti Heluz bola ocenená Andrea Pernicová za projekt Karlínské nárožia - mestský nájomný dom. Absolventku Fakulty architektúry ČVUT v Prahe z ateliéru Michala Kuzemenského porota ocenila za "řešení, které přináší téma přiměřenosti práce v daném prostoru, schopnost vyrovnat se s respektem s existujícími objekty ohraničujícími proluku a potřebné vnímání stavby jako součásti většího celku městského bloku."

→ Ocenený projekt získal cestu do Viedne na veľtrh Bauen & Energie.

Karlínské nárožia - mestský nájomný dom
Karlínské nárožia - mestský nájomný domAutor: Andrea Pernicová
Karlínské nárožia - mestský nájomný dom
Karlínské nárožia - mestský nájomný domAutor: Andrea Pernicová

 

Zvláštna cena spoločnosti Zumtobel: Miroslav Chmel, Divadlo hudby

Zvláštna cenu spoločnosti Zumtobel dostal Miroslav Chmel za prácu Divadlo hudby. Absolvent Vysokej školy umeleckopriemyselnej v Prahe z ateliéru Jana Šépky navrhol novú budovu divadla v Českých Budějoviciach. Podľa poroty autor "staví koncept novostavby divadla a jeho finální hmotu na kontrastu dvou základních principů. Zatímco společná platforma a parter domu jsou jasně tvarovány urbanistickou strukturou města, objem divadelních sálů vytváří výrazný výtvarný prvek ztvárňující provoz divadla."

→ Ocenený projekt získal exkurziu do centrály Zumtobel Group v Dornbirne vrátane návštevy výrobného závodu a showroomu.

Divadlo hudby
Divadlo hudbyAutor: Miroslav Chmel
Divadlo hudby
Divadlo hudbyAutor: Miroslav Chmel


Kto vychádza najlepšie z celorepublikového porovnania škôl u našich západných susedov?

Celorepublikové porovnávanie je dôležitým nástrojom pre zisťovanie úrovne absolventov a sprostredkúva spätnú väzbu jednotlivým školám. Samozrejme je potrebné brať do úvahy, nakoľko je "vzorka" - účastníci prehliadky, reprezentatívna. Medzi ocenenými (čo sa počtu týka, tak i účastníkmi) opäť dominovali pražské školy - Fakulta architektúry ČVUT v Prahe a Vysoká škola umeleckopriemyslová v Prahe. Jedinú výnimku tvorila práca absolventa Fakulty umení a architektúry Technickej univerzity v Liberci. Oproti predchádzajúcim ročníkom chýbalo finalistom zastúpenie Akadémie výtvarných umení v Prahe. Porota tento rok však upozornila aj na problém "banálních zadání, slabých konceptů řešení a neuspokojivých finálních výstupů některých odevzdaných prací," čo znižuje úroveň súťaže "z pohledu přehlídky toho nejlepšího" z českých architektonických škôl. Prehliadka diplomových prác môže naznačiť aj kvalitu konkrétnych ateliérov - aj tento rok viditeľne uspeli diplomanti z rovnakých ateliérov, ako v predchádzajúcich ročníkoch.

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím