Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
28. apríl 2017
0
1016

Výsledky súťaže návrhov na Rekonštrukciu a dostavbu objektu Domu kultúry Dúbravka

Prinášame výsledky anonymnej architektonickej súťaže na návrh rekonštrukcie a dostavby objektu Domu kultúry Dúbravka.
Výsledky súťaže návrhov na Rekonštrukciu a dostavbu objektu Domu kultúry Dúbravka

Mestská časť Bratislava – Dúbravka vyhlásila ku dňu 8.3.2017 verejnú anonymnú architektonickú súťaž návrhov “Rekonštrukcia a dostavba objektu Domu kultúry Dúbravka”. Účelom súťaže bolo vyhľadať optimálne riešenie verejných priestorov v kontexte stavby v centrálnom území  mestskej časti Bratislava – Dúbravka, vytvorenie plnohodnotného mestského prostredia s námestím a s doplnením jeho funkcií a vznik verejných a poloverejných priestorov a zelených plôch v rozvojovej osi Dúbravky ako podklad pre rokovanie s víťazným uchádzačom o zadaní zákazky.

Z dôvodu technického a  funkčného zostarnutia budovy, zámeru premiestnenia sídla Miestneho úradu mestská časť Bratislava – Dúbravka do objektu domu kultúry a architektonickej rekultivácie a aktivizácie potenciálu verejných mestských priestorov v bezprostrednom okolí domu kultúry a integrácie s cyklodopravou, bolo predmetom súťaže architektonický návrh rekonštrukcie a dostavby objektu Domu kultúry Dúbravka.

O výsledkoch rozhodovala porota v zložení:

Ing. arch. Pavel Gašparovič – predseda poroty
Ing. arch. Martin Stohl
Ing. arch. Milan Beláček
Nezávislí na vyhlasovateľovi:
Ing. arch. Jela Plencnerová
Ing. arch. Pavol Zibrin
Ing. arch. Andrej Drgoňa
Ing. arch. Vladimír Torda
Náhradník: Ing. Peter Cibulka
Expert poroty: Ing. arch. Imrich Ehrenberger

Overovateľ súťažných návrhov: Romana Tanglmayerová
Sekretár súťaže: Ing. Marek Kollár

Výsledky súťaže návrhov sú nasledujúce:

1. cena vo výške 5 000,- € a odmena 400,- € návrh „4“
autori: Mgr. Arch. Miroslav Vrábel

Hodnotenie poroty: 

Pozitívne je prepojenie komerčných priestorov s námestím. Vybudovanie – usporiadanie námestia pre účely konania trhov. Urbanistické riešenie stavby zohľadňuje okolitú zástavbu. Ako jediný invenčne rieši perspektívne využitie plochy strechy. Pozitívom je využitie spoločného priestoru s presvetlením a umiestnením výťahu, jednoduchá prevádzková štruktúra objektu. Komplexný prístup a prezentácia projektu je kultivovaná.

2. cena vo výške 3 000,- € a odmena 400,- € návrh „3“
autori: Ing. arch Marián ŠULÍK
Ing. arch. Barbora Svatíková

Hodnotenie poroty:

Pozitívom je kreatívne riešený vstupný priestor. Prepojenie exteriéru s interiérom. Návrh je preexponovaný, nevhodne umiestnené detské ihrisko pri hlavnej ceste.

Odmena 400,- € návrh „1“
Eckhardt s.r.o.
autori: Ing. arch. Martin Eckhardt, March. Marek Lüley, Ing. arch. Katarína Hrvolová

Hodnotenie poroty:

Návrh nesplnil všetky požiadavky zadávateľa, dispozičné riešenie je jednoduché a prehľadné. Časť miestneho úradu – priorita je potlačená. Dispozične vstupný priestor nie je riešený. Prezentácia a vonkajší výraz budovy sú kultivované. Návrh kladie menší dôraz na riešenie vonkajšieho priestoru. V návrhu je zrušená oranžová zasadačka na úkor vybudovania nového samostatného vstupu miestneho úradu. Nie je zabezpečená bezbariérovosť. Absencia riešenia suterénu.

Odmena 400,- € návrh „2“
autori: Ing. arch. Pavol Hanzalík, Ing. arch. Marko Valach, Ing. arch. Milan Zelina

Hodnotenie poroty:

Návrh nevyužíva centrálny - pôvodný vstup ako vstup do miestneho úradu. Duplicitne umiestnený ďalší vstupný priestor. Amfiteáter s obchodným priestorom nie je vhodne umiestnený na verejnom priestranstve. Absentuje vonkajší priestor pre potreby konania výročných trhov a podujatí.

Odmena 400,- € návrh „5“
PM Group Slovakia, s.r.o. 
autori: Mgr. Arch. Michal Mikuš, Ing. Ľubomír Sádecký, Ing. arch. Paulína Brichtová

Hodnotenie poroty:

Chaotické dispozičné riešenie s nejasnou prevádzkovou štruktúrou. Funkcia miestneho úradu nie je kompaktná a kancelárie úradu nie sú logicky usporiadané. Pozitívne vnímané riešenie presvetlenia vstupnej haly.

 

Všetky súťažné návrhy budú zverejnené v zmysle súťažných podmienok dňa 05.05.2017

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím