ISSN 1339-9748

Meštiansky dom v opevnení Martineum, Bratislava

Doc. Mgr. Ing. arch. Andrej Botek
Ing. arch. Pavol Pauliny
Ing. Lukáš Kramarčík

Bytový dom Discovery residence, Bratislava

Ing. arch. Peter Kožuško
Ing. arch. Miroslav Hrušovský
Ing. arch. Tomáš Auxt
Ing. Michal Zábranský
Ing. Lukáš Zachar
Ing.arch Mgr.art Peter Hudač
Ing. Matúš Viskup

CE ZA AR 2022 - nominácie

Záhrada 360

Ing. Michal Marcinov
Richard Marfiak
Ing. arch. Monika Bočková
Ing. arch. Matúš Antolík
Ing. Dominika Lovasíková

Centrála firmy Baumit, Bratislava

Ing. arch. Sebastian Nagy
Bc. Monika Lešková
Pavol Pavlusík
Filip Prepiak

Archív vín KARPATSKÁ PERLA, Šenkvice

Ing. arch. Andrej Marcinka
Ing. arch. Alexandra Marcinková
Ing. arch. Ľubica Ornthová

Kancelárie Livesport 2.0, Praha

Ing. arch. Jakub Heidler
Ing. arch. Jan Kačer

Dom pri potoku, Dolní Kounice (ČR)

Svatopluk Sládeček
Jaroslav Matoušek
Petra Bitaudeau Vašková
Františka Podzimková

Prestavba panelákového bytu, Bratislava

Mgr. art. Richard Kilo
Ing. arch. Matej Honč

Výsledky súťaže: Nová plaváreň, rekonštrukcia hokejového štadióna a dostavba nekomerčných ubytovacích kapacít pre športovcov

Byt 1927, Bratislava

Mgr. art. Richard Kilo
Ing. arch. Matej Honč
MgA. Bára Antošová

Výsledky súťaže: Košice-Hornád - Nové mestské centrum

Meštiansky dom v opevnení Martineum, Bratislava

Doc. Mgr. Ing. arch. Andrej Botek
Ing. arch. Pavol Pauliny
Ing. Lukáš Kramarčík

DOM LM, Bratislava - Lamač

Ing. arch. Filip Marčák
Ing. arch. Andrej Olah
Ing. arch. Matej Kurajda

CE ZA AR 2022 - nominácie

Meštiansky dom v opevnení Martineum, Bratislava

Doc. Mgr. Ing. arch. Andrej Botek
Ing. arch. Pavol Pauliny
Ing. Lukáš Kramarčík

Byt 1927, Bratislava

Mgr. art. Richard Kilo
Ing. arch. Matej Honč
MgA. Bára Antošová

Prestavba panelákového bytu, Bratislava

Mgr. art. Richard Kilo
Ing. arch. Matej Honč

Dom KEP, Kambodža

Ing. arch. Oliver Sadovský
Ing. arch. Branislav Husárik

Byt R, Bratislava - Petržalka

Ing. arch. Andrej Olah
Ing. arch. Filip Marčák
Ing. arch. Jana Filípková
Ing. arch. Matej Kurajda

Vila Tulum - slovenskí architekti v Mexiku

Ing. arch. Andrej Šabo
Ing. arch. Samuel Zeman

DOM LM, Bratislava - Lamač

Ing. arch. Filip Marčák
Ing. arch. Andrej Olah
Ing. arch. Matej Kurajda
Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

JANOŠÍK OKNA-DVEŘE

Valašské Příkazy 55 55
Valašské Příkazy

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

Pergo

Třebětice 102
Holešov

Cortizo Slovakia,

Železničný rad 29
Nová Baňa

REYNAERS ALUMINIUM s.r.o.

Office: TWINCITY C HubHub, Mlynské Nivy 16
Bratislava

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

Hore
Späť

Všeobecné pravidlá používania portálu

Používateľ vložením svojho príspevku súhlasí so všeobecnými podmienkami používania portálu ARCHINFO (ďalej len portál):

 1. Prevádzkovateľom portálu je ARCHINFO spol. s r. o. zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č.: 9006/S
 2. Zaregistrované subjekty, alebo vkladatelia príspevkov súhlasia, že ich príspevky budú trvalo voľne prístupné a zverejnené na portáli. (Výnimku tvoria iba tie časti, ktoré vkladateľ vo vkladacom formulári označil, že si neželá ich zverejnenie).
 3. Zaregistrované subjekty, alebo vkladatelia príspevkov budú dbať na pravdivosť nimi uvedených informácií, i na pravidlá slušného správania pri komunikácii na stránke.
 4. Vkladatelia príspevkov budú rešpektovať autorské práva, autorský zákon i ďalšie platné legislatívne pravidlá.
 5. Prevádzkovateľ má právo neuverejniť, alebo zmazať príspevok z legislatívnych, alebo etických dôvodov.
 6. Redakcia má ambíciu profilovať zameranie stránky a preto si vyhradzuje právo výberu zo zaslaných príspevkov. Má právo nezverejniť príspevok bez udania dôvodu, ak nevyhovuje zvolenému programovému obsahu, alebo koncepcii redakcie.
 7. Prevázkovateľ spracováva vložené údaje a osobné údaje tak, aby bolo zabezpečené ich spracovanie a ochrana v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 576/2004 Z. z., a zákona č. 90/2005 Z. z., a o zmene ďalších zákonov v platnom znení. Prispievateľ súhlasí s tým, že vložené údaje poskytuje vydavateľovi na dobu neurčitú dobrovoľne a slobodne. Po vložení môže prevádzkovateľ použiť a spracovať dáta na zobrazenie v jednotlivých rubrikách portálu, v zmysle redakčnej koncepcie. Prevázkovateľ  je povinný pri spracovávaní údajov dbať, aby subjekt údajov neutrpel ujmu na svojich právach. Prevázkovateľ použije tieto údaje výlučne pre potreby svojej vydavateľskej a akvizičnej (reklamnej) činnosti, alebo propagácie architektúry (a príbuzných oblastí vo vydávaných médiách).
 8. Registrovaný užívateľ súhlasí so zasielaním newslettera na e-mailovú adresu. Môže to hocikedy odvolať označením v doručenom newsletteri.
 9. Pre potreby zlepšenia  služieb môžeme v prípade potreby skúmať aj neosobné údaje. Sú to najmä typ prehliadača, počítača, operačný systém, veľkosť a rozlíšenie obrazovky... aby bolo možné optimalizovať zobrazenie stránky na vašom zariadení. Užívateľský komfort môžeme zvýšiť aj použitím „cookies“. Sú to malé textové súbory stiahnuté do vášho zariadenia po pripojení na internet. Môžete si nastaviť svoj webový prehliadač tak, aby cookies odmietol. Potom však niektoré webové stránky a fukcionality nemusia pracovať správne.
 10. Prevádzkovateľ vzhľadom na charakter média, nemôže zodpovedať za korektnosť a pravdivosť všetkých údajov. Zodpovedný je v prvom rade vkladateľ. Budeme však dbať, aby sme ihneď po upozornení overili platnosť údajov a bezodkladne urobili nápravu.

 

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ Spoločnosť ARCHINFO spol. s r. o. IČO: 36624250, sídlo: Selčianska cesta 118 976 11 Selce (ďalej aj „Prevádzkovateľ“) je prevádzkovateľom informačných systémov, v ktorých táto spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje ako osobné údaje dotknutej osoby.
Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, pričom v maximálnej miere dbá na súkromie dotknutých osôb a na ochranu osobných údajov, ktoré spracúva.

Dôvody spracovania osobných údajov

Spracúvanie získaných a poskytnutých osobných údajov je nevyhnutnou súčasťou činnosti Prevádzkovateľa. Bez spracúvania osobných údajov by svojim klientom, potenciálnym klientom, obchodným partnerom, ani ostatným dotknutým osobám nemohol poskytnúť svoje služby v požadovanom rozsahu a kvalite.

Základ pre spracovanie osobných údajov

Vo všeobecnosti platí, že každé spracovanie vašich osobných údajov sa môže vzťahovať aspoň na jeden z nasledujúcich právnych základov.

 1. Je potrebné splniť zmluvu s vami.
 2. Je to naša zákonná povinnosť.
 3. Máme oprávnený záujem na spracovaní, o ktorom veríme, že nie je v rozpore s vašimi právami alebo slobodami.
 4. Poskytnete súhlas na osobitné spracovanie.

Aké údaje spracovávame

Poskytovateľ spracováva pri registrácii používateľského profilu nasledovné osobné údaje zákazníka:

 • meno,
 • priezvisko,
 • e-mail,
 • telefón,
 • v prípdae rozšíreného profilu ďalšie údaje, ktoré sú súčasťou registračného formulára.

Poskytovanie údajov tretím stranám

Prevádzkovateľ neposkytuje spracúvané osobné údaje tretím stranám.

Zabezpečenie osobných údajov

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje manuálne alebo za využitia elektronických informačných systémov. Prevádzkovateľ prijal všetky potrebné opatrenia, aby úroveň ochrany osobných údajov bola čo najvyššia.

Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo:

 • a. vziať súhlas kedykoľvek späť,
 • b. vyžiadať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,
 • c. vyžiadať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov,
 • d. vyžiadať si u nás výpis týchto údajov a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
 • e. požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov,
 • f. v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.

Akékoľvek otázky súvisiace s ochranou osobných údajov môže dotknutá osoba zaslať na email: archinfo@archinfo.sk alebo priamo na adresu sídla Prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť dotknutej osobe porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva dotknutej osoby.

Kontaktné údaje osoby zodpovednej za spracovanie osobných údajov: E-mail: archinfo@archinfo.sk

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím