Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
4. december 2023
1
514

KAT VŠVU X Field of Sparks

Odborný workshop študentov Katedry architektonickej tvorby (KAT) VŠVU na projekte pre Field of Sparks.
KAT VŠVU X Field of Sparks

Katedra architektonickej tvorby VŠVU bola začiatkom letného semestra 2022-23 oslovená organizátormi projektu Field of Sparks realizovať experimentálne architektonické dielo pri dedinke Ipolytarnóc neďaleko od slovensko-maďarských hraníc.

Myšlienka projektu Field of Sparks sa začala formovať ešte v roku 2018 v malej obci v Maďarsku uprostred malebnej prírody. Organizátori sa rozhodli každoročne pozývať architektov, umelcov a dizajnérov z krajín Vyšehradskej štvorky na týždňový workshop (Artweek) do Ipolytarnócu, počas ktorého vytvoria architektonické alebo umelecké dielo v spolupráci s lokálnymi obyvateľmi.

Ipolytarnóc má približne 400 obyvateľov, z ktorých je asi 50% rómskeho pôvodu. Od roku 2019 vzniklo na lúke neďaleko obce resp. priamo v obci spolu s tohtoročnými 2 novými projektmi 11 architektonických objektov. Okrem toho vznikli ďalšie umelecké inštalácie, viaceré veľkoformátové maľby na steny a sprievodné akcie ako diskusie, koncerty a predstavenia, ktoré umožnili obyvateľom a pozvaným umelcom spolu interagovať. Témou tohto ročníka bolo "survival“, čiže "prežitie". Oslovení študenti architektúry mali uvažovať o pojmoch ako symbióza, robustnosť či odolnosť a o tom, čo pre nich prežitie znamená. Téma tohto ročníka je v dobe post-antropocénu nanajvýš aktuálna, keď musí ľudstvo čeliť globálnej klimatickej kríze a hľadať nové, udržateľné spôsoby na spolunažívanie ľudstva a ostatných živočíchov bez toho, aby vykorisťovalo planétu.

Z Katedry architektonickej tvorby sa do výzvy zapojili šiesti študenti pod vedením pedagógov Zoltána Holocsyho, Júlie KolláthovejPatrika Olejňáka. Ešte pred začatím spoločnej práce a diskusií na danú tému navštívili vedúci pedagógovia lokalitu a osobne sa zoznámili s organizátormi projektu a so študentmi z druhej spolupracujúcej organizácie, ktorou bol Študentský ateliér architektúry Bercsényi v Budapešti (Bercsényi Architecture Student Studio Budapest) fungujúci na pôde technickej univerzity v Budapešti. Potom nasledovalo obdobie brainstorming-u, kedy študenti mali prísť s vlastným nápadom pre experimentálny architektonický objekt, ktorý reaguje na zadanú tému, dá sa zrealizovať vlastnými silami za necelý týždeň a zároveň neprekročí stanovený celkový rozpočet 3000 €. Dôležitým aspektom pri výbere víťazného nápadu bola aj potreba dostatočnej viditeľnosti objektu vo vysokej tráve. Hlavnou inšpiráciou pre vytvorenie finálneho návrhu bola blízkosť geoparku pri dedine Ipolytarnóc s bohatým náleziskom stôp po pravekých živočíchoch (žraloky, delfíny, morské kravy, krokodíly, vtáky a cicavce).

Finálny návrh autorského kolektívu sa nazýva "Spine", čiže "Chrbtica". Vyše 20 m dlhá a 4 m vysoká štruktúra sa skladá z neopracovaných drevených guľatín, ktoré sa postupne otáčajú z vertikálnej polohy do viac naklonenej napodobňujúc tak krivosť a tvar terénu. Štruktúra vytvára dojem levitovania tyčových prvkov. Na druhej strane zdôrazňuje vzájomnú závislosť jednotlivých prvkov, kedy je stabilita celku závislá od spolupôsobenia jednotlivých častí. To isté platí aj pre ekosystémy a spolunažívanie ľudí s prvkami živej a neživej prírody. Celkový tvar má odkazovať na kostru resp. chrbticu fosílie starovekého živočícha, aký mohol žiť v dávnej minulosti na povrchu našej planéty. To však otvára aj otázku, čo zostane a čo prežije pre ďalšie generácie?

Po fáze štúdie nasledovala fáza prípravy pre realizáciu, ktorá zahrňovala podrobné rozkreslenie konštrukcie, jednotlivých detailov a overenie štruktúry na modeli. Prípravné práce ako napr. predvŕtanie dier do zemných skrutiek sa realizovali v školskej dielni, aby sa tak ušetril cenný čas počas Artweeku, týždňovej realizácie. Otváracou udalosťou týždňového realizačného procesu v Ipolytarnóci bola prezentácia projektu a následná diskusia v rámci dvojdňového Architektonického festivalu 2-3. júna 2023 v Budapešti. Počas dvojdňového festivalu v krásnom prostredí botanickej záhrady predstavili organizátori projektu svoje ciele, minuloročných aktérov a v rámci diskusie mohli predstaviť svoje návrhy aj tohtoroční účastníci z Katedry architektonickej tvorby VŠVU v Bratislave a zo Študentského ateliéru architektúry Bercsényi v Budapešti (Bercsényi Architecture Student Studio Budapest).

Potom nasledovala finálna, realizačná fáza projektu, tzv. Artweek, počas ktorého pozvané tímy zrealizovali za pomoci miestnych svoje návrhy. Okrem dvoch architektonických projektov na neďalekej lúke vznikla aj veľkoformátová exteriérová maľba v slovenskej obci Kalonda. Prácu účastníkov vo veľkej miere sťažovalo nepriaznivé počasie a dážď počas väčšiny týždňa. Aj napriek nepriaznivému počasiu sa podarilo účastníkom popasovať sa s realizáciou návrhov v mierke 1:1. Bola to cenná skúsenosť pre študentov architektúry zúčastniť sa celého procesu tvorby od návrhu až po realizáciu.

Júlia Kolláthová, Zoltán Holocsy, Patrik Olejňák
pedagógovia KAT VŠVU

 

Názov inštalácie: Spine
Autor: Patrik Olejňák
Spoluatori: Zoltán Holocsy, Júlia Kolláthová, Matúš Sumbal, Samuel Petrík, Marcel Firášek, Sofia Mikitová
Spolupráca: Adam Králik, Elena Makarová
Realizácia: Patrik Olejňák, Zoltán Holocsy, Júlia Kolláthová, Matúš Sumbal, Samuel Petrík, Marcel Firášek, Sofia Mikitová, Timotej Hrozány, Ondrej Kučerák, Michal Šefránek 

Základnou inšpiráciou bola štruktúra chrbtice pravekého živočícha
Základnou inšpiráciou bola štruktúra chrbtice pravekého živočícha
Vizualizácia
Vizualizácia
Pôdorys, pozdĺžny a priečny rez
Pôdorys, pozdĺžny a priečny rez
Ako prvý krok sa museli miesta zárezov a dier na guľatinách dôkladne odmerať a vyznačiť
Ako prvý krok sa museli miesta zárezov a dier na guľatinách dôkladne odmerať a vyznačiť Foto: Júlia Kolláthová
Upršané hodiny sa využili na prípravné práce v dielni
Upršané hodiny sa využili na prípravné práce v dielniFoto: Júlia Kolláthová
Vertikálne prvky sa museli dostatočne hlboko zapustiť do zeme
Vertikálne prvky sa museli dostatočne hlboko zapustiť do zemeFoto: Júlia Kolláthová
Zasadenie závitových tyčí do drevených guľatín
Zasadenie závitových tyčí do drevených guľatínFoto: Júlia Kolláthová
Podzemné časti vertikálnych prvkov sa popálením ich povrchov chránili pred vlhkosťou pôdy
Podzemné časti vertikálnych prvkov sa popálením ich povrchov chránili pred vlhkosťou pôdyFoto: Júlia Kolláthová
Upršané hodiny sa využili na prípravné práce v dielni
Upršané hodiny sa využili na prípravné práce v dielniFoto: Júlia Kolláthová
Pracovná porada o ďalšom postupe
Pracovná porada o ďalšom postupeFoto: Júlia Kolláthová
Neopracované drevené guľatiny sa postupne otáčajú z vertikálnej polohy do viac naklonenej
Neopracované drevené guľatiny sa postupne otáčajú z vertikálnej polohy do viac naklonenejFoto: Júlia Kolláthová
Neopracované drevené guľatiny sa postupne otáčajú z vertikálnej polohy do viac naklonenej
Neopracované drevené guľatiny sa postupne otáčajú z vertikálnej polohy do viac naklonenejFoto: Júlia Kolláthová
Finálne inštalácie na lúke pri dedinke Ipolytarnóc
Finálne inštalácie na lúke pri dedinke IpolytarnócFoto: Zoltán Holocsy
Finálna inštalácia
Finálna inštaláciaFoto: Marcel Firášek

Zdroje:
1, Field of Sparks [online]. [cit. 2023-‐11-‐15]. Dostupné na internete: www.fieldofsparks.art
2, Bükki Nemzeti Park Igazgatóság. Ipolytarnóci Ősmaradványok [online]. [cit. 2023-‐11-‐15]. Dostupné na internete: www.osmaradvanyok.hu/sk

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím