Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
5. jún 2019
0
3786

Bytový dom Sasinkova 21

Vyplnenie prieluky, reakcia na zložitý urbánny kontext.
Bytový dom Sasinkova 21
Autori: Ing. arch. Kornel Kobák, Ing. arch. Peter VitkoSpolupráca: Ing. arch. Erik Blaho, Ing. Nora Kuhnová, Ing. arch. Tomáš Pokorný, Ing. arch. Peter Višňovský, Ing. arch. Ľudovít VitkoInvestor: Reding Tower 2, A. E. Invest Zastavaná plocha: 279,76 m2Podlažná plocha: 1 994,4 m2Obostavaný objem: 4 770 m3Investičný náklad: 2 mil. EURRealizácia: 2017 - 2019Adresa: Sasinkova 21, Bratislava, SlovenskoPublikované: 12. jún 2019

Na jednej strane nízkopodlažná bytová zástavba z rôznych období 19. a 20. storočia, na strane druhej desaťposchodový blok policajného riaditeľstva. Náročné kontextuálne východiská v spojení so zložitými technickými a realizačnými podmienkami. Dom rešpektuje klinovitú geometriu parcely, výškovo graduje v akcentovanom nároží.

Zapamätateľným prvkom je pôdorysne ustúpený parter, ktorý vytvára kryté predpolie vstupu. Popri dynamickej forme zvýrazneného nárožia si zvyšok stavby vystačí so striedmymi, základnými geometrickými formami.

Monochromatická grafika fasády je ozvláštnená prítomnosťou sivých plôch na bielom pozadí, nepravidelne lemujúcich okenné otvory. Použitý motív evokuje citáciu historického tvaroslovia (šambrán) okolitých budov na vyslovene súčasnej stavbe. Pre tvorbu autorov dosť zriedkavý motív :-) 

Viac slovami architektov:

Bytový dom Sasinkova 21 je postavený v prieluke na vyústení Sasinkovej ulice do Poľnej ulice, v blízkosti centra Bratislavy, v mestskej časti Bratislava - Staré mesto. Dom je novostavbou s prevládajúcou funkciou bývania. V súlade s požiadavkami Územného plánu hlavného mesta sú v objekte umiestnené aj nebytové priestory. Súčasťou stavby sú tiež priestory technickej a domovej vybavenosti a dvojpodlažná podzemná garáž pre 18 vozidiel.

V mieste navrhovanej stavby stál v minulosti bytový dom, ktorého zvyšky základových a  suterénnych konštrukcií sa zachovali v prednej časti parcely. Stavba zacelila túto roky nezastavanú, oplotenú prieluku a doplnila uličnú frontu Sasinkovej ulice.

Hlavnou zásadou urbanisticko-architektonického riešenia stavby bolo doplnenie chýbajúcej stavebnej štruktúry v stabilizovanom území mestského bloku.

Parcela bola dlhodobo nezastavaná a dočasne využívaná ako komunitná záhrada. Zástavba na okolitých pozemkoch nám podstatným spôsobom limitovala architektonické, dispozičné a technické riešenie stavby. V koncepte bolo potrebné zohľadniť najmä susedstvo mohutného solitérneho objektu polície. Návrh rešpektuje aj existujúcu vzrastlú zeleň na Sasinkovej ulici.

Z južnej strany susedí novostavba s budovou Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave I - desaťpodlažným objektom s dvojpodlažným parterom. V susedstve stavby sa zo severnej a východnej strany nachádzajú menšie mestské polyfunkčné domy. Na protiľahlej strane Sasinkovej ulice je zo západnej strany súvislá uličná zástavba bytových a polyfunkčných budov.

Situácia,
Situácia,autor: AVK ARCHITECTS

Architektonické riešenie zohľadňuje špecifiká konkrétnej lokality a snaží sa o zacelenie stavebnej štruktúry bloku. Vzhľadom na nekontextuálnu zástavbu budovy polície v tesnom susedstve sme pri návrhu riešili zložitú úlohu kompozičného zakončenia blokovej zástavby, ktorá primerane nadväzuje na objekty uličnej fronty a zároveň vytvorí vhodný kontrapunkt mohutnému solitérnemu objektu. Tomuto princípu je podriadené tvarovanie domu ustúpením parteru objektu a výškovým akcentovaním nárožia. Dom má pôdorysne tvar mnohouholníka. Hmota objektu je navrhnutá v súlade s typickou zástavbou bloku. Čelná fasáda je nasadená na uličnú čiaru, zadná fasáda rešpektuje dvorovú líniu susedných domov.

V mieste nárožia stavba na úrovni parteru ustupuje a vytvára prekrytie vstupu vlastnou hmotou vyšších podlaží. Na najvyššom podlaží je nárožie kompozične ukončené "vežou". Fasáda objektu je riešená jednoducho a striedmo.

Hlavné vstupy do objektu sú na západnej strane z chodníka na Sasinkovej ulici. Objekt má dve podzemné a päť nadzemných podlaží. V suteréne objektu je v dvoch úrovniach garáž pre parkovanie vozidiel a technické a skladové zázemie objektu.

Pôdorys 2. PP,
Pôdorys 2. PP,autor: AVK ARCHITECTS

Z dôvodu stiesnených pomerov a konfigurácie okolitej zástavby je prízemie objektu zdvihnuté o pol podlažia. Nadzemná viacpodlažná časť budovy je navrhnutá na časti pôdorysu pozdĺž Sasinkovej ulice. Pozostáva zo vstupného podlažia s kancelárskou prevádzkou, troch bytových podlaží a ustúpeného podlažia s nebytový priestorom ateliéru.  Dispozičné riešenie dôsledne rešpektuje typologické zásady pre bytové a nebytové funkcie a zohľadňuje svetlotechnické obmedzenia. Vertikálny pohyb v objekte zabezpečuje schodisko, výťah, autovýťah a schodisková plošina.

Pôdorys 1. NP,
Pôdorys 1. NP,autor: AVK ARCHITECTS
Pôdorys 2.-4. NP,
Pôdorys 2.-4. NP,autor: AVK ARCHITECTS
Pôdorys 5. NP,
Pôdorys 5. NP,autor: AVK ARCHITECTS

Stavba je vyhotovená ako monolitická železobetónová konštrukcia založená na celoplošnú základovú dosku, podopretú pod vertikálnymi nosnými prvkami sústavou pilót. Ako hydroizolačný systém bola použitá povlaková hydroizolácia z bentonitových rohoží, ktorá slúži zároveň aj ako protiradónová ochrana. Zvislé nosné konštrukcie podzemných podlaží tvoria obvodové nosné steny, vnútorné nosné steny a piliere. V nadzemných podlažiach na ne nadväzuje systém pozdĺžnych a priečnych nosných stien vytvárajúci priestorovo tuhú krabicovú konštrukciu. Obvodové suterénne steny majú hrúbku 300 mm, ostatné nosné a stužujúce steny 200 mm.

Rez,
Rez,autor: AVK ARCHITECTS

Obvodový plášť je navrhnutý ako železobetónová zateplená konštrukcia - kombinácia kontaktného zatepľovacieho systému a ľahkého prevetrávaného obvodového plášťa s povrchom z dosiek z vysokotlakého laminátu. Ako výplne otvorov sú použité rámové hliníkové konštrukcie. Vnútorné priečky sú murované. Objekt je prestrešený plochými strechami a vegetačnou strechou vo vnútrobloku.

Pohľady,
Pohľady,autor: AVK ARCHITECTS
Skice,
Skice,autor: AVK ARCHITECTS

Aj napriek svojej komornej mierke bol Bytový dom Sasinkova 21 náročným projektom. Pri návrhu a realizácii sme riešili veľké množstvo zložitých koncepčných, procesných a technických problémov. Výsledkom je z nášho pohľadu objekt, ktorý si poradil s komplikovaným zadaním a architektonicky vhodne doplnil prieluku v stabilizovanom mestskom bloku.

Text: Kornel Kobák, Peter Vitko

Podklady: AVK ARCHITECTS

Poloha diela

Ing. arch. Kornel Kobák
Ing. arch. Peter Vitko
Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím