Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
2. máj 2018
0
2317

Business Centrum T2, Košice

Sedemposchodová kancelárska budova - súčasť rozsiahleho developerského projektu v košickom Južnom meste.
Business Centrum T2, Košice
Autori: Ing. arch. Kornel Kobák, Ing. arch. Peter VitkoSpolupráca: Ing. arch. Daša Barková, Ing. Nora Kuhnová, Ing. arch. Tomáš Pokorný, Ing. arch. Peter Višňovský, Ing. arch. Ľudovít VitkoZastavaná plocha: 1 887 m2Podlažná plocha: 16 561 m2Obostavaný objem: 76 260 m3 Návrh: 2014 - 2015Realizácia: 2015 - 2017Adresa: Moldavská cesta 8/A, Košice, SlovenskoPublikované: 10. máj 2018

Architekti Vitko a Kobák už viackrát ukázali, že dokážu tvoriť zložitom v kontexte, na rozhraní urbanizovanej časti mesta a priemyselnej zóny. Po bratislavských administratívnych budovách Reding Tower, tentokrát svoju pôsobnosť preniesli aj na opačnú stranu republiky.

Autori hľadali adekvátnu formu objektu v severnom cípe parcely, na ktorej sa stýkajú dva pôdorysné smery urbanistických rastrov zástavby. Pravouhlý raster obytnej urbánnej štruktúry a raster priemyselnej zástavby plynúci pozdĺž Moldavskej cesty sa tu dotýkajú a prenikajú v ostrom uhle.

Ostro rezaný objekt so “zetkovým” pôdorysom jasne definuje nárožie a je súčasne východiskom pre ďalšie plánované etapy. Architektonické, a technické riešenie je primerané, zrozumiteľné, zodpovedajúce funkcii a lokalite.

Kancelárska budova nemusí byť vždy nositeľom najnovších módnych trendov a exibícií. Autori sa vyhli expresívnym formálnym gestám. Zamerali sa na to podstatné - architektonicky a prevádzkovo čisto vyriešený a dobre fungujúci celok. Budovu s ľudským rozmerom pre prácu a život v meste.

 O projekte sa s architektmi z ateliéru AVK rozprával Štefan Moravčík:

ŠM: Že viete navrhnúť dobrú budovu je známe. Čo všetko obnášalo získanie certikácie LEED GOLD? Je takáto certikácia v princípe marketingovým trendom "ktorý sa teraz už patrí mať", alebo je to aj architektúre vlastný atribút?

AVK: Navrhovanie prenajímateľných kancelárskych budov má pre nás vlastné pravidlá a špecifiká. Ako architekti pri nich nepoznáme budúcich užívateľov budovy a musíme preto vytvoriť objekt umožňujúci širokú variabilitu jeho budúceho využitia. Aj zadanie developera - navrhnúť architektonicky hodnotnú a primerane kvalitnú kancelársku budovu s flexibilným využitím, s celkovými nákladmi, ktoré zabezpečia jej rentabilitu - je v mnohých ohľadoch teoretické a navzájom si protirečiace. Do riešenia takéhoto zadania potom vstupujú mnohé hľadiská, ktoré treba zladiť a optimalizovať. Jedným z nich je aj certifikácia budovy, ktorá budúcemu klientovi poskytuje určité záruky, že objekt spĺňa aktuálne kritériá. V dnešnom komplexnom svete je riziko omylov a nenaplnenia požiadaviek na kvalitnú budovu a pracovné prostredie extrémne vysoké. Na prvý pohľad budúci nájomcovia nedokážu na budove odhaliť všetky jej užívateľské vlastnosti. Tu im práve certifikácia poskytuje prvú informáciu o štandarde budovy. Rovnako je forma a stupeň certifikácie nastavením štandardu celého projektu, čo v podstatnej miere vymedzuje aj architektonické a technologické prostriedky pre architekta. Na druhej strane tie systémy certifikácie fungujú na princípe zákona veľkých čísel a nedokážu zaručiť jednotlivo kvalitu všetkých parametrov budovy.

ŠM: Lokalita, v ktorej sa komplex nachádza, je najdynamickejšie sa rozvíjajúcou časťou Košíc. Budete sa podieľať aj na ďalších etapách tohto projektu (prípadne iných)?

AVK: Na projekte BCT2 sme pracovali na základe výberu vo vyzvanej architektonickej súťaži od počiatočných fáz konceptu a návrhu až po jeho dokončenie. Zabezpečovali sme aj dokumentáciu klientských zmien pre takmer 15 000 m2 kancelárskych plôch pre všetkých nájomníkov objektu. V súčasnosti pokračujeme v poskytovaní služieb architekta aj pre dokončenú budovu. Súbežne sme boli úspešní aj vo vyzvanej súťaži na ďalšie etapy projektu. Samozrejme všetky rozhodnutia o pokračovaní výstavby v areáli sú v rukách developera. Sme ateliér, ktorý pre takéto projekty poskytuje všetky fázy architektonických služieb a tešíme sa, ak sa naše návrhy realizujú a nezostanú v šuplíku.

ŠM: Boli podstatné rozdiely v práci pre vaše bratislavské projekty a ich developerov a touto košickou stavbou?

AVK: Podstatné rozdiely neboli. Zaujímavou skúsenosťou je práca na projekte na diaľku. Pre takúto prácu potrebujete určite mať ako partnera developera, ktorý má skúsenosti s realizáciou projektov tohto typu a predovšetkým spoľahlivých lokálnych partnerov a spolupracovníkov. A takúto kvalitnú podporu sme v Košiciach našli. Tím, ktorý sa na projekte spolupodieľal v Košiciach, prispel k úspešnému príbehu projektu nemalou mierou.

ŠM: Ako sa zmenili v posledných rokoch požiadavky na tvorbu kancelárskych budov? Je badateľný nejaký trend, ktorý sa dá zovšeobecniť? (Skúsenosti z praxe vášho ateliéru).

AVK: Nepovažujeme sa za tvorcov trendov v oblasti kancelárskych budov. Sledujeme vývoj v tejto oblasti a prinášame v podstate jednoduché riešenia, ktoré sú zosúladením trendov a dobrej praxe s právnymi, technickými, prevádzkovými a ďalšími požiadavkami realitného trhu a našich klientov. Snažíme sa o jasnú identitu a prívetivý charakter našich kancelárskych projektov. Hľadáme, pozorujeme, učíme sa a na základe toho tvoríme, ale univerzálne recepty nemáme. Ak by sme mali predsa len vyzdvihnúť jeden všeobecný princíp, tak potom je to stretnutie sa spokojného klienta, spokojných zamestnancov pracujúcich v budove a pozitívneho hodnotenia projektu architektmi.

Foto: Martin Pitoňák

Kontext

Business Centrum Tesla v košickom Južnom Meste vzniklo pred siedmimi rokmi postupnou rekonštrukciou starších budov výskumného ústavu. V novembri minulého roku pribudla ku komplexu novostavba BCT2, ktorá je priamym pokračovaním projektu. Administratívny blok situovaný pri jednom z hlavných dopravných ťahov v meste - Moldavskej ceste čaká na budúci rok rozšírenie o ďaľšiu, v poradí už tertiu etapu.

Širšie vzťahy
Širšie vzťahyAutor: AVK

Architektúra, dispozičné a prevádzkové riešenie

Novostavba BCT2 s prevládajúcou kancelárskou funkciou je situovaná do severozápadnej časti areálu business centra. Kompaktná hmota objektu vychádza z pôdorysného tvaru písmena Z. Budova je ľahko identifikovateľná vďaka zapustenému parteru s atypicky riešeným stĺporadím a výraznému horizontálnemu členeniu fasád. 

Bočné fasády tvorí pravidelný raster parapetov a pásových okien. Štítové fasády sú navrhnuté ako celopresklené plochy, pôsobiace ako nadrozmerné prieniky do vnútornej štruktúry budovy. Nepravouhlé tvarovanie vytvára prívetivý efekt uvoľneného plynutia hmoty v priestore. Vychýlené invitačné priečelie a parter so stĺporadím dotvárajú subtílnu architektonickú kompozíciu.

Objekt bez suterénu má sedem nadzemných podlaží. Časť parkovacích plôch je na severnej a západnej strane objektu, ostatné parkovacie miesta sú rozmiestnené v priľahlých častiach areálu.

Situácia
SituáciaAutor: AVK

Na prízemí sa nachádzajú elegantne stvárnené vstupné priestory, plochy určené pre komerčné využitie, ako aj prevádzkové a technické zázemie stavby. Na vyšších podlažiach sú kancelárske priestory, koncipované ako open space, s možnosťou variabilného usporiadania na základe individuálnych požiadaviek klientov. Na streche je situované technické zázemie objektu. 

Vertikálnu komunikáciu v objekte zabezpečujú dve komunikačné jadrá. Každé jadro pozostáva z troch výťahov a dvojice dvojramenných schodísk. Súčasťou komunikačných jadier sú aj technické priestory a šachty pre vertikálne rozvody inžinierskych sietí.

Hlavné vstupy sú na juhozápadnej strane objektu. Verejné “námestíčko” slúži ako nástupná plocha, relaxačný a oddychový priestor. Spevnené plochy s kamennou dlažbou sú doplnené zelenými ostrovmi “mäkkých” nepravidelných tvarov. Verejný priestor dotvára upravená zeleň a urbanistický mobiliár.

Pôdorys prízemia
Pôdorys prízemiaAutor: AVK
Pôdorys typického podlažia (2-7)
Pôdorys typického podlažia (2-7)Autor: AVK

Konštrukčné riešenie

Nosnú konštrukciu objektu tvorí železobetónový monolitický skelet so základným modulom 8,1m x 8,1m. Podlažia nesú steny s hrúbkou 200mm a železobetónové monolitické stĺpy s premenným prierezom na jednotlivých podlažiach.

Charakteristickým konštrukčným prvkom sú dvojice „V“ stĺpov na prízemí. 

Schodiská sú dvojramenné železobetónové prefabrikované. Železobetónové jadrá plnia funkciu centrálneho stuženia objektu. V každom dilatačnom úseku je navrhnuté jedno stužujúce jadro.

Členenie fasády vychádza zo základného modulu s rozmerom 2,7m. Na parapetoch a nadpražiach je prevetrávaný ľahký obvodový plášť s povrchom z kompozitných dosiek Alucobond. V parteri sa striedajú plné steny s transparentnou fasádou na celú výšku podlažia.

Rez a pohľad
Rez a pohľadAutor: AVK
Foto: Martin Pitoňák
Foto: Martin Pitoňák

Priestranná hala s recepciou umocňuje kvalitu štandardu kancelárskeho objektu. Zvolené materiálové riešenie prispieva k prehľadnosti priestoru a umožňuje rýchlu a bezproblémovú orientáciu. Presklená fasáda umožňuje vizuálny kontakt s exteriérom a predpolím budovy. Vo vstupných priestoroch a vo výťahovej lobby je lamelový podhľad bielej farby zalícovaný so zavesenými svietidlami. Ústredným motívom v interiéri vstupnej haly je polygonálny recepčný pult doplnený o sklenenú stenu s informačným systémom budovy.

Foto: Martin Pitoňák
Výhľadová situácia areálu BCT po dokončení
Výhľadová situácia areálu BCT po dokončeníAutor: AVK

Podklady: AVK

Poloha diela

Ing. arch. Kornel Kobák
Ing. arch. Peter Vitko

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím