Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
22. máj 2017
0
7357

Komplex administratívnych budov Twin City - blok A, B, C

Developerský projekt významne ovplyvňujúci obraz Starého mesta (Bratislava).
Komplex administratívnych budov Twin City - blok A, B, C
Ateliér: archlab s.r.o.Autori: Ing. arch. Ladislav Nagy, Spoluautori: Ing. arch. Zuzana Farkašová, Ing. arch. Zuzana Nágelová, Ing. arch. Miroslav Prokopič, Ing. arch Milan Škorupa, Ing. arch. Martin Tribus, Ing.arch. Andrej Boroš, Ing. arch. Igor Lauko, Ing. arch. Kristína Kováčová, Ing. arch. Tímea Faragó, Ing. arch. Zuzana SchmidtInvestor: HB ReavisPlocha pozemku: 1,9 haPodlažná plocha: 110 tis m2Návrh: 2010 - 2014Realizácia: 2014 - 2016Adresa: Továrenská 2586/14, Bratislava, SlovenskoPublikované: 26. máj 2017

Polouzavrená bloková štruktúra sa snaží naviazať na tradičné urbánne figúry. Svojou novou mierkou a intenzitou využitia priestoru však určuje omnoho hustejšiu koncentráciu ľudí a funkcií v území. Napriek tomuto kvantitatívnemu skoku v náraste objemov (trojica objektov s prenajímateľnou plochou takmer 62-tisíc m2 a viac než tisíckou parkovacích miest) je celková forma novovzniknutej štruktúry kultivovaná, jasná, čitateľná a primerane mestská. Hoci mierka narástla, je stále prijateľná a zodpovedajúca svojej polohe. Najmä v porovnaní s novými susednými projektmi novoformujúcej sa centrálnej komerčnej zóny. Spolu s priľahlými vonkajšími verejnými, medziblokovými i vnútroblokovými zelenými priestormi vytvára príjemné mestské prostredie. Otázkou je, čo to urobí v širšom kontexte, najmä s dopravnou obsluhou a zaťažením priľahlých komunikácií a s dopravou v jadre mesta. Tak, ako sa bloková forma zástavby ukazuje vhodnou, otáznik tiež môže vyvolať výškový akcent druhej etapy vo forme výškovej veže v nároží severného bloku.

Koncept je založený na snahe o kontinuitu s okolím, formou klasických uličných priestorov. Riešenie celého vyše 6ha územia zahrŕňa 11 objektov, z ktorých sú k dnešnému dňu zrealizované tri budovy. Projektový tím niesol zodpovednosť za riešenie vyše 1,5 kilometra nových uličných fasád v Starom Meste.

Foto: Pavel Meluš
Situácia
Situácia

Urbanistický koncept rešpektuje prirodzené kompozičné osi v území. Zástavba je koncentrovaná pozdĺž Továrenskej ulice. Hmotovo-priestorové usporiadanie nadväzuje na charakter zástavby centrálnej mestskej oblasti. Pri návrhu bolo dôležité vysporiadať sa so vzniknutou diagonalitou uličnej siete pokračujúcej z centra vzhľadom na lichobežníkový tvar zóny Chalupkova. Objekty Twin City vytvárajú polouzavretú blokovú zástavbu. Významným prvkom v návrhu je rytmizácia uličnej fasády do Továrenskej ulice, ktorá je dosiahnutá hmotovým členením objektov. Členenie objektov zároveň rieši svetlotechnické dopady na susedné pozemky a presvetlenie vnútorných priestorov.

Axonometria
Axonometria
Axonometria
Axonometria

Kancelárie sú riešené ako flexibilné open space priestory. Majú otvárateľné okná s trojitým zasklením a chladiacimi spínačmi, ktoré regulujú tepelné straty. Tienenie z vonkajšej strany okien zabezpečujú automaticky riadené žalúzie. Do vetracích jednotiek sú osadené výmenníky na rekuperáciu teplého vzduchu. Kancelárie majú svetlú výšku tri metre a voliteľný raster deliacich priečok. Zdvojená podlaha zabezpečuje bezproblémové vedenie inštalácií. 

Pôdorys prízemia
Pôdorys prízemia
Pôdorys typického podlažia
Pôdorys typického podlažia

Prvé dve etapy výstavby zahŕňajú tri samostatné objekty. Všetky bloky majú dve podzemné podlažia a sedem nadzemných podlaží. Na 8. podlaží ktoré tvorí strechu hornej stavby objektu sa nachádzajú technické nadstavby z ľahkej oceľovej konštrukcie. Jednotlivé objekty Twin City sú založené plošne na základových doskách s vŕtanými tyčovými ťahovými kotvami. Objekty sú realizované ako železobetónový monolitický skelet. Prevládajúcim rastrom nosnej konštrukcie je modul 7,8 x 7,8 m. Vnútorné nosné konštrukcie tvoria železobetónové stĺpy štvorcového a oválneho tvaru v kombinácii s nosnými stenami v okolí vertikálnych komunikačných jadier. Budova je opláštená tehlovým obkladom systémom prevetrávanej montovanej fasády. Samostatné panely s obkladom z tehlových pásikov vrátane špárovania boli prefabrikované a následne vmontované do pripravenej podkonštrukcie. Spoje medzi panelmi sú dodatočne vyšpárované. Výplň otvorov tvorí hliníkový fasádny systém antracitovej farby.

Rezy
Rezy

Jedným z autorských zámerov bolo obnoviť prítomnosť tehly ako stavebného materiálu na Továrenskej ulici. Pôvodne jednoduché riešenie v podobe tehlových obkladových pásikov lepených na minerálnu vlnu bolo nutné vzhľadom na požiadavku developera na realizáciu fasády v akýchkoľvek poveternostných podmienkach prepracovať na koncept prevetrávanej fasády v rámci obmedzeného rozpočtu. V spolupráci so špecialistami a potenciálnymi subdodávateľmi častí fasády sa po takmer 2 rokoch kreslenia, skúšania a testovania podarilo pripraviť detailné riešenie fasády, ktoré rešpektovalo autorský zámer aj rozpočtové možnosti stavby.

Foto: Matej Fabiánek
Foto: Matej Fabiánek
Foto: Pavel Meluš

Dôraz bol v návrhovej fáze kladený na riešenie interiéru a exteriéru ako neoddeliteľnej súčasti architektúry samotných budov. Zo strany užívateľov sú pozitívne ohlasy najmä na dostatok svetla (výška stropu 3m) a možnosť otvoriť okno v každej kancelárii. Špecificky sú riešené kancelárie na najvyšších podlažiach, kde majú zamestnanci prístup na južne orientované terasy.

Foto: Matej Fabiánek
Foto: Pavel Meluš
Foto: Pavel Meluš

Budovy sú držiteľom certifikátu BREEAM excellent a zároveň spĺňajú certifikáciu A1 podľa slovenskej legislatívy. Priehľadné plochy obvodového plášťa vykazujú hodnotu Uw = 1,00 W/m2K, nepriehľadné 0,22 W/m2K. Konštrukciu fasád tvorí stĺpikovo-priečnikový systém Reynaers  CW 50 HI+. Panely s tehlami sú zavesené na tepelnoizolačné vane, ktoré sú zabudované do systému. Okná CS 86 HI sú zasklené izolačným trojsklom.

Foto: Matej Fabiánek
Foto: Pavel Meluš
Foto: Pavel Meluš
Foto: Matej Fabiánek
Foto: Pavel Meluš
Foto: Pavel Meluš
Foto: Matej Fabiánek
Model - pôvodný urbanistický koncept
Model - pôvodný urbanistický koncept

Podklady: Ladislav Nagy

Poloha diela

Ing. arch. Ladislav Nagy
Spoluautori: Ing. arch. Zuzana Farkašová
Ing. arch. Zuzana Nágelová
Ing. arch. Miroslav Prokopič
Ing. arch Milan Škorupa
Ing. arch. Martin Tribus
Ing.arch. Andrej Boroš
Ing. arch. Igor Lauko
Ing. arch. Kristína Kováčová
Ing. arch. Tímea Faragó
Ing. arch. Zuzana Schmidt

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím