Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
14. január 2017
1
3954

Administratívny komplex Rosum, Bratislava Ružinov

Jedenásťposchodové "dvojičky" v bratislavskom Ružinove. Nový racionálny raster v obraze mesta.
Administratívny komplex Rosum, Bratislava Ružinov
Ateliér: Marko & PlacemakersAutori: Ing. Petr Jileček, Akad. arch. Vladimír Kružík, Ing. arch. Libor Krištůfek, Ing. arch Tomáš LapkaSpolupráca: MArch. Igor Marko (autor záhradných úprav)Investor: ROSUM a.s.Podlažná plocha: 21 000 m2Investičný náklad: 32 mil. eurNávrh: 2013 - 2016Realizácia: 2015 - 2016Adresa: Bajkalská , Bratislava, SlovenskoPublikované: 18. január 2017

Administratívny komplex je rozdelený do dvoch blokov prepojených na úrovni parteru. Parkovanie situované medzi dvoma vežami vytvára na streche oddychový priestor. Severný blok je objemovo väčší a pôsobí ako dominanta na nároží územia. Jednoduché riešenie fasád podčiarkuje hmotové členenie objektu.

Nedávno bola na križovatke bratislavských ulíc Ružinovská a Bajkalská dokončená výstavba administratívneho centra ROSUM. Na pozemku v blízkosti Štrkoveckého jazera a zimného štadiónu, známom aj ako miesto pre cirkusy, sa v minulosti plánovala výstavba troch obytných veží s výškou až 32 podlaží. Druhý administratívny projekt Penty v Bratislave navrhol český ateliér Obermeyer Helika. Autorom vonkajších záhradných úprav (vrátane záhrady na streche) je ateliér Marko and Placemakers. Okrem administratívnych priestorov poskytuje Rosum aj retailovú časť pre obchody a služby. Investor sa snažil projektom reagovať na aktuálnu situáciu na trhu s kancelárskymi priestormi. Dôraz  bol kladený najmä na vysoký štandard kancelárií a energetickú efektivitu budovy.

Situácia
Situácia

Administratívna budova sleduje pôvodný zámer autorov návrhu urbanistického konceptu. Hlavná kompozičná os sídliska je akcentovaná sledom samostatne situovaných architektonických solitérov stavieb občianskej vybavenosti. Zostávajúca plocha územia zostáva nezastavaná a je upravená ako prírodný park so zelenými plochami. Výškovo a priestorovo členené terénne terasy sledujú vrstevnice mierne svahovitého pozemku stavby. Architektonickú kompozíciu budovy charakterizujú dve proti sebe stojace kancelárske veže, ktoré sú svojou pozdĺžnou osou situované v smere východ - západ. Medzi severnou a južnou kancelárskou vežou vzniká priestor, ktorý je využitý ako štvorposchodový parkovací dom s pobytovou strešnou terasou. Obe veže spája spoločný parter s hlavným vstupom a vjazdom do parkingu. Priestory na prízemí budovy sú využívané ako komerčné obchodné jednotky obsluhujúce priľahlé mestské triedy.

Rezopohľad
Rezopohľad

Rosum má lichobežníkový pôdorys a pozostáva z dvoch podzemných a 11 nadzemných podlaží. Spoločná garáž je situovaná v rozmedzí 2.PP až do 4.NP. Členenie objektu na dve samostatné veže je viditeľné od úrovne piateho nadzemného podlažia. Obe veže sú ukončené strešnými nadstavbami, kde je umiestnená technológia. 

Dve desaťpodlažné veže disponujú prenajímateľnou kancelárskou plochou s výmerou 20 857 m2. Kancelárie majú svetlú výšku 2.90 m. V parkovacom dome a podzemných garážach je celkovo 484 parkovacích miest. Prízemie je prístupné z Bajkalskej ulice ulice aj od električkovej trate na Ružinovskej. V parteri sú obchody a reštaurácie s plochou 1 228 m2. V podzemí je aj miestnosť pre parkovanie bicyklov so šatňami a sprchami. Zelená terasa na streche garáží s plochou vyše 1 300 m2 je rozdelená na verejnú a intímnu časť. Terasa je prístupná z oboch veží. Komplex sa uchádza o druhý najvyšší ekologický certifikát LEED Gold.

Pôdorys 1. NP
Pôdorys 1. NP
Pôdorys 5. NP
Pôdorys 5. NP
Pôdorys 7. NP
Pôdorys 7. NP

Nosnú konštrukciu tvorí železobetónový skelet. Horizontálne konštrukcie sú riešené stropnými doskami s hlavicami a plochými prievlakmi. Budova je navrhnutá bez dilatačných škár, ako jeden dilatačný celok. Blízkosť vodnej plochy sa odrazila na založení budovy. Vodotesná konštrukcia suterénu je tvorená základovou doskou a obvodovými stenami. Odolnosť voči tlakovej vode je zaistená vlastnou železobetónovou konštrukciou s kryštalickou prísadou v betónovej zmesi (tzv. biela vaňa).

Rez pozdĺžny
Rez pozdĺžny
Rez priečny
Rez priečny
Pohľad západný
Pohľad západný
Pohľad južný
Pohľad južný

Snaha získať ekologický certifikát bola zohľadnená už v priebehu výstavby. Bolo recyklovaných až 75% stavebného odpadu a bol použitý vysoký podiel materiálov s recyklovanou zložkou. Pre certifikáciu boli okrem redukcie tepelných strát a využitia progresívnych technológií (aktivácia stavebného jadra, vetranie s rekuperáciou) v budove umiestnené aj dobíjacie stanice pre elektromobily a v interiéri našli miesto zariaďovacie predmety s nízkou spotrebou vody. Dôraz bol kladený aj na výber rastlín a zohľadnenie ich nárokov na starostlivosť.

 

Architektonický koncept a vízia – krátký text autorov návrhu:

Na průsečíku dvou urbanistických kompozičních os, v těsném sousedství křižovatky městské radiály Ružinovská s tangentou Bajkalská, vzniká nový komplex. Koncepčním zadáním pro autory architektonického návrhu byl požadavek, aby veškeré výtvarné, technické, ekonomické a provozní parametry navržených objektů splňovaly poslední evropské trendy a standardy uplatňující se dnes ve výstavbě administrativních budov.

Z urbanistického hlediska představuje výběr lokality optimální volbu, a to nejen pro své výjimečně dobré napojení na městskou dopravní infrastrukturu. Pro nově realizovaný administrativní komplex je nespornou přidanou hodnotou blízkost přírodního elementu: městských parků a vodních ploch v jeho bezprostředním okolí. Ambicí návrhu bezesporu bylo, aby se nový administrativní komplex stal integrální součástí celkové promyšlené krajinářské koncepce městské čtvrti Ružinov.

Výjimečná lokalita si vyžádala výjimečný přístup ke svému řešení. K architektonicky netradičnímu hmotovému konceptu komplexu ROSUM SMART OFFICES nás přivedla snaha vyřešit bez provozních kolizí požadavek vytvořit komfortní pracovní prostředí - flexibilní kancelářské plochy s možností parkování vozidel návštěvníků a budoucích uživatelů doplněných o další doplňkové mimopracovní aktivity, které najdou své místo v interiérech a exteriérech parteru budovy nebo na pobytové zelené střešní terase. Výsledná podoba střešní zahrady situované mezi dvě kancelářské věže vznikla z kreativního dialogu mezi architekty - autory návrhu budovy - a ke spolupráci přizvanými zahradními designéry.

Komplex je možné charakterizovat jako architektonický dialog dvou barevně kontrastních objemů - jižní a severní kancelářské věže. Objekty kancelářských věží vzájemně v podnoži spojuje do jedné celistvé kompozice hmota parkovacího domu. Komplex ROSUM SMART OFFICES je tak možné vnímat dvojím způsobem. Z jednoho pohledu se může jevit jako kompozice dvou sousedících, ale nezávislých architektonických objemů severní a jižní kancelářské věže. Z dalšího pohledu je zřejmé, že obě věže tvoří jeden architektonický celek, jehož rozčleněné objemy sjednocuje racionální pravoúhlý rytmus rastru jejich fasád.

Autoři návrhu dostali možnost dovést svoji myšlenku až do designu interiérů budovy. Inspirací se stalo okolní přírodní prostředí a vizuální propojení interiérů se střešní zahradou a zeleným parterem budovy. Interiérové prvky ze dřeva navozují pocit blízkosti přírodního elementu a stávají se hlavní charakteristikou reprezentativních prostor nového administrativního komplexu.

Súťažný koncept ateliéru Obermeyer Helika, ktorý si zvolil investor
Súťažný koncept ateliéru Obermeyer Helika, ktorý si zvolil investor

Návrh verejných priestorov:

Autor: Obermeyer Helika
Autor: Obermeyer Helika
Autor: Obermeyer Helika
Autor: Obermeyer Helika
Autor: Obermeyer Helika

Poloha diela

Ing. Petr Jileček
Akad. arch. Vladimír Kružík
Ing. arch. Libor Krištůfek
Ing. arch Tomáš Lapka

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím