Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
28. marec 2016
0
5363

Dostavba areálu MZV SR

Verejné obstarávanie v oblasti štátnych investícií nedopadá vždy dobre. Nájdu sa však i svetlé príklady, kde výsledok je bezpochyby gramotnou architektúrou.
Dostavba areálu MZV SR
Autori: Ing. arch Ján Pavúk,, Ing. arch. Ilja SkočekInvestor: Ministerstvo zahraničných vecí SR Plocha pozemku: 1103 m2Zastavaná plocha: 368 m2 Podlažná plocha: 4025.5 m2Návrh: 2009 - 2009Realizácia: 2014 - 2015Adresa: Pražská 7, Bratislava, SlovenskoPublikované: 29. marec 2016

Téme sa nedávno venovala aj Barbora Šajgalíková (viď súvisiace články pod príspevkom). Na Slovensku sa v posledných rokoch vybudovalo množstvo stavieb z verejných zdrojov, ktoré nemajú nič spoločné s dobrou architektúrou, alebo aspoň s kvalitným stavebným riešením. Stačí sa poobzerať po obciach. Všimnúť si novostavby určené pre bývanie, sociálnu starostlivosť, či iné typologické druhy budov... Preto nás vždy poteší, ak môžeme prezentovať dobrú stavbu. Dobrý príklad.  

Nová budova ministerstva zahraničných vecí vznikla ako výsledok architektonickej súťaže vypísanej v roku 2009. Kapacity areálu ministerstva už nezodpovedali počtu zamestnancov a úlohám, ktoré musí rezort plniť nielen na poli zahraničnej politiky, ale aj v súvislosti s ďalšími kompetenciami. Presťahovaním pracovníkov viacerých podriadených organizácií do nového objektu chcelo ministerstvo ušetriť približne 850-tisíc eur ročne. "Návratnosť investícií je tak v horizonte niečo menej ako šesť rokov," povedal pri zahájení stavby Peter Susko z tlačového odboru rezortu zahraničia. Počítalo sa v tedy s celkovými nákladmi 5,3 milióna eur.  Z dôvodu výrazného obmedzenia rozpočtu rezortu bola ale zahájená plánovaná výstavba  namiesto v roku 2010 až v r. 2014.

Do anonymnej architektonickej súťaže na „Dostavbu areálu MZV SR – predprojektová a projektová príprava, IČ“, ktorá sa konala v roku 2009 sa prihlásilo 5 súťažných návrhov. Porota vyhodnotila ako najlepší návrh ng. arch. Jána Pavúka, PhD. a ocenila jeho racionálne rišenie. "Kedže ide o zástavbu do prieluky, architektonický výraz sa sústreďuje pre dovšetkým na riešenie priečelia do Pražskej ulice. Zvolený vertikálny raster dáva budove inštitucionálny charakter a zdôrazňuje vážnosť úradu, ktorý v ňom sídli. Podstatnou súčasťou ideo-vého návrhu je vytvorenie vzdušného celistvého zeleného nádvoria nad sute-rénmi garáží prístupného zo vstup nej haly novej budovy ako aj z foyeru na prízemí kongresovej sály. Z hľadiska vnútorných priestorov je dôraz kladený na veľkorysé riešenie dvojpodlažnej vstupnej haly s galériou." popisuje autor koncept návrhu.

Výsledky súťaže a jednotlivé návrhy nájdete v prílohe nižšie:

Administratívna budova pre potreby MZV SR  v Bratislave vznikla na mieste  asanovaného domu na Pražskej ul. č. 7. Budova je súčasťou celého areálu MZV SR na Hlbokej ceste ale nieje s nim funkčne ani dispozične prepojená. Súčasťou stavby je aj podzemná hromadná garáž pod nádvorím objektu. Dopravné na pojenie budovy je cez vjazd do areálu z Pražskej ulice cez rampu. V mieste bývalej strojovne vzduchotechniky 

Širšie vzťahy
Širšie vzťahy

Nová budova spolu s plánovaným polyfunkčným objektom Pražská 9 dotvára kompaktnú zástavbu pozdĺž Pražskej ulice pričom svojim objemom nad upraveným terénom ustupuje na určenú stavebnú čiaru zástavby. Cieľom riešenia je maximálne využitie pozemku a zhodnotenie prostredia pri minimalizácii negatívnych dopadov na budúci charakter uličného priečelia ako aj vnútroblokového nádvoria. Hmota objektu je determinovaná jestvujúcou a plánovanou výstavbou. Jednoduchý a kompaktný objem hlavnej stavby je dvojpodlažným spojovacím traktom prisadený k budove kongresovej sály. Riešenie je optimálne je aj vo vzťahu k svetlotechnickým pomerom k budúcej výstavbe bytového domu na susednej parcele. Keďže sa jedná o zástavbu do prieluky architektonický výraz sa sústreďuje predovšetkým na riešenie priečelia do Pražskej ulice.

Situácia
Situácia

Zvolený vertikálny raster dáva budove inštitucionálny charakter a zdôrazňuje vážnosť úradu, ktorý v ňom sídli.

Foto: Ján Pavúk
Foto: Ján Pavúk
Foto: Ján Pavúk

Podstatnou súčasťou ideového návrhu je vytvorenie vzdušného celistvého zeleného nádvoria nad suterénmi garáží prístupného zo vstupnej haly novej budovy ako aj z foyeru na prízemí kongresovej sály.

Foto: Ján Pavúk
Foto: Ján Pavúk
Foto: Ján Pavúk
Foto: Ján Pavúk

Pravidelný rytmus fasády je akcentovaný preskleným portálom vstupnej haly s nástupným schodiskom a markízou.

Foto: Ján Pavúk
Foto: Ján Pavúk

Z hľadiska vnútorných priestorov je dôraz kladený na veľkorysé  riešenie dvojpodlažnej vstupnej haly s galériou, keďže ostatné administratívne podlažia sú prísne utilitárne. Otvorená, transparentná, so zeleným  nádvorím prepojená vstupná hala, kontrastuje s prísnym pravidelným rastrom fasády a tvorí dôstojný nástup pre návštevníkov budovy.

Foto: Ján Pavúk
Foto: Ján Pavúk

Objekt má 5+1 nadzemných a  2 podzemné podlažia prepojené schodiskom a panoramatickým výťahom. Vstup do budovy z Pražskej ulice je riešený vyrovnávajúcim schodiskom pričom bezbariérovosť  zabezpečuje hydraulická plošina. Zo vstupnej dvojpodlažnej haly je prístupné konzulárne oddelenie so vstupom pre verejnosť a bezpečnostnými turniketmi kontrolovaný vstup zamestnancov. V priestore pri vrátnici je bezpečnostná kontrola osôb a batožín tak ,aby tieto neprekážali vo vstupnej hale. Za turniketmi sa nachádza nástup do výťahu a schodiska ako aj vstup zamestnancov Konzulárneho oddelenia. Na nadzemných podlažiach sú rozmiestnené jednotlivé oddelenia definované investorom s počtom kancelárií  pre 102 zamestnancov. V dvoch podlažiach suterénu sú umiestnené garáže (35 stojísk) , sklady ,serverovne  a nová strojovňa vzduchotechniky garáží. Vjazd do garáží je cez jestvujúce podzemné garáže kongresovej haly, cez jednosmernú rampu pod nádvorím objektu. Podlažia podzemných garáží sú prepojené polrampami a vyrovnávajúcimi schodami pre peších. Keďže  sa nejedná o frekventovanú verejnú garáž je kôli úspornosti komunikačných plôch využitý systém jednosmerných rámp s dopravou riadenou automatizovným systémom na báze semafórov a detektorov pohybu vozidiel (podlahové slučky a fotobunky).

Pohľad východný
Pohľad východný

Podklady: Ján Pavúk

Poloha diela

Ing. arch Ján Pavúk,
Ing. arch. Ilja Skoček

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím