Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
26. júl 2016
0
829

Dostavba átria ekonomickej fakulty Českej poľnohospodárskej univerzity v Prahe

Dostavba átria v univerzitnom areáli zo 60. rokov. Nové priestory vznikli na mieste chodby, ktorá spájala dva susedné bloky. Univerzite sa podarilo vyriešiť problém z nedostatkom spoločných priestorov pre stále rastúci počet študentov. Vznikol centrálny komunikačný bod, kde sa dá stretávať, učiť, či relaxovať. Vysokoškolákom sa navyše otvoril prístup do pôvodne nevyužívanej časti záhrady.
Dostavba átria ekonomickej fakulty Českej poľnohospodárskej univerzity v Prahe
Autori: Ing. arch. Luka Križek, Ing. Radek BláhaInvestor: Ekonomická fakulta ČZU v Prahe Zastavaná plocha: 236,4 m2Podlažná plocha: 250,8 m2 Návrh: 2012 - 2012Realizácia: 2012 - 2015Adresa: Kamýcká 129, Praha 6 - Suchdol, Česká republikaPublikované: 18. august 2016

Areál českej poľnohospodárskej univerzity v Prahe na Suchdole bol vybudovaný v 60. rokoch minulého storočia a predstavuje dobovú ukážku urbanistickej tvorby. V areáli nájdete budovy rektorátu, učební, laboratórií, prednáškové pavilóny, dielne, športový areál s telocvičňami a bazénom, konferenčnú sálu, ubytovacie a stravovacie zariadenia. Celý komplex budov je postavený v jednotnom architektonickom štýle neofunkcionalizmu, s priznaným monolitickým železobetónovým skeletom a výmurovkou obloženou keramickou mozaikou. Osová vzdialenosť stĺpov je 3,15 m v smere rovnobežnom s fasádou objektov. Jednotlivé budovy fakúlt sú od seba rozlíšené farebným prevedením mozaík. Zhodný formát a členenie okenných a dverných výplní majú všetky budovy v areáli, ktoré vznikli v prvej fáze vstavby.

foto: Martin Kocich
Letecká snímka areálu univerzity
Letecká snímka areálu univerzity

Budova ekonomickej fakulty a priľahlé prednáškové budovy boli pred začatím výstavby vzájomne prepojené spoločným traktom. Nové átrium nahrádza pôvodný spojovací krčok, ktorý už užívateľsky, kapacitne a vybavenosťou nezodpovedal svojmu účelu. Základnou funkciou prístavby je prepojene dvoch budov patriacich jednej fakulte tak, aby boli obe časti funkčné ako celok.

Pôdorys 1. NP
Pôdorys 1. NP
Pôdorys 2. NP
Pôdorys 2. NP

Prístavba prispieva k vyriešeniu nedostatočnej kapacity fakulty s náporom čoraz väčšieho počtu nových študentov a prispôsobuje ju požiadavkám modernej doby. Priestory fakulty určené pre voľný pohyb a rozptyl študentov boli dlhodobo nevyhovujúce. Študenti sa pri čakaní na zápočet, skúšku či konzultáciu museli tlačiť v poddimenzovaných a úzkych chodbách. Vstupný vestibul bol neustále preplnený a lavičky obsadené.

foto: Martin Kocich

Nové átrium tvaroslovím vychádza z okolitých budov. Výraz prístavby je zvolený tak, aby nerušil a zapadal do už existujúceho kontextu. Spoločným menovateľom sa stal priznaný skeletový konštrukčný systém. Stavba nadväzuje na koncepciu pôvodného návrhu fakulty zo 60. rokov. Prístavba je z prevádzkového hľadiska umiestnená na ideálnom mieste. Študentom sa navyše otvoril prístup do severnej časti záhrady, ktorá bola doposiaľ neprístupná. Záhrada tiež prešla rozsiahlymi úpravami a dopĺňa prístavbu átria. Fakulta získava komunikačný centrálny bod, ktorý prispieva k príjemnému pobytu študentov v celej budove.

foto: Martin Kocich

Konštrukcia presklených fasád je stĺpikovo–priečniková (rastrová). Použitý bol hliníkový fasádny systém so šírkovým modulom stĺpikov 1500 mm na severnej a južnej strane a 1575 mm na východnej strane. Výška medzi čistou podlahou a ŽB stropom je 6800 mm. Z architektonického hľadiska je uprednostnené zvýraznenie vertikality, čo je docielené zo strany interiéru zoštíhlením nosných stĺpikov tak, aby vytvárali britvy a preto sú navrhnuté stĺpiky tvaru T. Výškovo sú steny fasád delené priečnikom uprostred celkovej výšky, 3400mm nad čistú podlahu. V dvoch poliach sú situované vstupy a to vsadením dvojdverových celohliníkových dverí. Všetky Al konštrukcie a plechy sú ošetrené práškovou farbou RAL 7016.

foto: Martin Kocich

Objekt je založený na vŕtaných pilótoch priemeru 600 mm a 900 mm. Na nich sú položené železobetónové monolitické pásy po obvode celého pôdorysného priemetu objektu. Nosná konštrukcia objektu je navrhnutá z monolitického železobetónu. Nosné stĺpy sú konštantného prierezu 350 mm x 350 mm. Nosné steny sú hr. 150, 200, 350 mm. Nenosné zvislé konštrukcie sa skladajú prevažne zo železobetónových stien plniacich pohľadovú a akustickú funkciu. Stropná konštrukca nad 1NP je navrhnutá ako železobetónová doska hr. 300 mm. Jedná sa o konzolu, uloženú na nosných stĺpoch a stenách. Stropná konštrukcia na 2NP je navrhnutá ako železobetónová doska hr. 300 mm s atikami premennej výšky po celom obvode budovy. Strecha je navrhnutá ako plochá nepochôdzna.

Rez A-A
Rez A-A
Rez B-B
Rez B-B
Rez C-C
Rez C-C

Na fasádach sa striedajú železobetónové pohľadové steny zavesené na systémových nerezových kotvách a štrukturálne zasklenie. Priestory medzi nosnou a pohľadovou časťou železobetónové steny sú vyplnené doskami z extrudovaného polystyrénu. V miestach styku s vodorovnými konštrukciami dolieha tepelná izolácia na tzv. Isokorb so statickou funkciou. Na plochej streche objektu tvoria hlavnú tepelnú izoláciu spádované dosky z minerálnej vlny.

Severný pohľad
Severný pohľad
Južný pohľad
Južný pohľad

V interiéri prevláda pohľadový betón ktorý bol použitý na stenách, stĺpoch a strope. Interiérová stena susediaca s prednáškovým pavilónom je ako jediná opatrená predstenou. Jedná sa o ľahkú akustickú stenu vyhotovenú z dyhovanej perforovanej MDF dosky. Steny pôvodnej budovy prevádzky (spojovací koridor vestibulu a átria v mieste bezbariérovej rampy) sú omietnuté cementovou stierkou. Podhľad je vyhotovený z priesvitnej pnutej fólie so systémom pásových LED diód. Zhodným systémom je riešená aj časť podhľadu v priestore bezbariérovej ​​rampy na 2NP a spodná konštrukcia oceľového schodiska.

foto: Martin Kocich
foto: Martin Kocich
foto: Martin Kocich
foto: Martin Kocich
foto: Martin Kocich
foto: Martin Kocich
foto: Martin Kocich
foto: Martin Kocich
foto: Martin Kocich
foto: Martin Kocich
foto: Martin Kocich

Podklady: IO Studio

Poloha diela

Ing. arch. Luka Križek
Ing. Radek Bláha
Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím