Hore
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Gerhardt Braun Slovakia k.s.

Pivničné kobky

Drobného 27
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

JANOŠÍK OKNA-DVEŘE

Valašské Příkazy 55 55
Valašské Příkazy

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o.

Prinášame Vám svetlo

Galvaniho 7 7/A
Bratislava

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

REYNAERS ALUMINIUM s.r.o.

Office: TWINCITY C HubHub, Mlynské Nivy 16
Bratislava

VELUX

Tepelnoizolačné parametre vyhovujú...

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. (výrobca)
VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. (distribútor)

MINIMAL / MAXIMAL – kovanie v minimalistickom dizajne

Material & Technology s.r.o. – M&T (výrobca)
Material & Technology s.r.o. – M&T (distribútor)

ISOVER STOPVAP 90

Parozábrana pre difúzne uzatvorené konštrukcie...

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products (výrobca)
Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products (distribútor)

POSUVNÉ DVERE HI-FINITY

Ultra tenký design posuvných dverí HI-FINITY...

Reynaers systems spol. s r.o. (výrobca)
Reynaers systems spol. s r.o. (distribútor)

PANORAMA CELOPRESKLENÉ OKNO HX 300

OTVORENÉ. SVETLÉ. VOĽNÉ.
Veľkoplošné...

Internorm (výrobca)
Internorm (distribútor)

Povrchové temperovanie betónového jadra

Princíp temperovania betónového jadra spočíva...

REHAU s.r.o. (výrobca)
REHAU s.r.o. (distribútor)

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
1. október 2019
2
1807

Kaplnka svätého Urbana, Zbehy

Dielo v krajine.
Kaplnka svätého Urbana, Zbehy
Autori: Ing. arch. Michal Gaj ml.Spolupráca: Ing. arch. Zuzana Gajová, Ing. Luboš Moravčík, PhD. (statika)Návrh: 2017 - 2018Realizácia: 2019 - 2019Adresa: Zbehy, SlovenskoPublikované: 2. október 2019

Ak majú tradície prežívať, je dobré keď pribúdajú nové podnety. Sympatická iniciatíva dopĺňa chotár obce Zbehy o súčasný názor na sakrálny artefakt.

Za obdobnými realizáciami (bez ohľadu na ich veľkosť) sa ukrýva vo väčšine diel silné osobné nasadenie tvorcov. Inak to nebolo ani v tomto prípade. Kľukatá cesta vedúca k realizácii vyústila do podoby drobnej, neokázalej výpovede.

 

Projekt predstavujeme spolu s autorským textom:

Motto: "Ako hrozno v lise, tak aj človek je pod tlakom... Spoločenským." (MG ml., Okt.2017)

Kaplnka sv. Urbana - patróna vinohradníkov sa nachádza pri najstaršom slovenskom meste Nitra v rurálnom prostredí agrárnej, historicky cennej krajiny. Obec Zbehy bývala kedysi známou oblasťou pestovania vínnej révy. Písomná zmienka o obci je už z roku 1156, jej vznik sa však s určitosťou datuje k roku 1292.

Foto: Michal Gaj mladší
Foto: Michal Gaj mladší

Na mieste pôvodnej, nezachovanej kaplnky, na žiadosť občanov vyrástla kaplnka nová. V súčinnosti s bývalým starostom a prajným obecným zastupiteľstvom myšlienku osobitým ideovým a konštrukčným riešením zhmotnil autor projektu Ing. arch. Michal Gaj ml.

Projekt je rozdelený na dve etapy. Kaplnku, a jej krajinné dotvorenie. Druhá etapa podľa autorskej štúdie má byť prístupovou cestou k tomuto sakrálnemu priestoru formou aleje...

Foto: Michal Gaj mladší
Foto: elfo.sk

Tvaroslovie kaplnky inšpirované podvedome archetypom vinohradníckeho prešu, vo filozofickom poňatí autor latentne pretavuje do polohy pomyselného spoločensko-kultúrneho lisu. "Súčasná doba a tlak, ktorý na seba vyvíja človek sám, nedožičí veľa mentálneho uvoľnenia... Je potrebné zastaviť sa aspoň na chvíľku, a precediť svoje myšlienky v tomto rýchlom tempe života..." (MGml.)

Foto: elfo.sk
Foto: Michal Gaj starší

Architektúra pretavenej idey ponúka priehľady do panoramatického obrazu historicky vyvinutej krajiny. Kruhová kompozícia stavby s priezormi lamiel „prešu“ otvára priestor rovnocenne do všetkých smerov. Formou rozširujúceho sa obráteného kužeľa sa čiastočne uvoľnený „strop“ kaplnky otvára k nebeskej vertikále, s umocňujúcim účinkom kríža. Zároveň vytvára intímnu náruč (objatie) pre práve prítomného človeka. Jednému veľká nie je, rodine nie je malá. Komorná atmosféra je znásobená skvelou akustikou. čIstota a vyrovnanosť zvuku sa cielene prejavuje v centrálnom bode priestoru kaplnky. Hlavná os kaplnky je orientovaná na vežu miestneho kostola povýšenia sv. Kríža, kde je dodnes uchovávaná jediná relikvia z pôvodnej kaplnky - obraz sv. Urbana. Práve tento artefakt bol podnetom k výstavbe tak, aby zaujal svoje pôvodné miesto v transpozičných priestorových vzťahoch. V novej kaplnke je reprodukcia obrazu sv. Urbana vyhotovená v skle (odkaz na vitráž) už ako reflexia na časy minulé, a vytvára metaforickú líniu pokračovania. Pred vstupom do kaplnky je osadený "kameň zbytočnej tiaže - nežiadúcej záťaže mysle". Spočíva na historickej stope - základoch pôvodnej starej kaplnky.

Foto: elfo.sk
Foto: Michal Gaj starší
Foto: elfo.sk
Foto: elfo.sk

Táto v zásade jednoduchá drobná sakrálna stavba však vyžadovala precízne detaily vo vzťahu ku statike objektu. Geometria objektu aj v drobnom detaile uplatňuje vždy ten istý konštrukčný prvok s tými istými rozmermi. V priestore však rovnaké prvky a detaily ponúkajú v súčinnom pôsobení vždy iný zážitok.

Foto: elfo.sk
Foto: Michal Gaj mladší

Konštrukčný princíp priestorového obalu postavený na ľahkej skladobnosti - rozoberateľnosti, nahraditeľnosti (možnej výmene) drevených skladobných prvkov - lamiel vymedzujúcich priestor, evokuje efemérnosť objektu. Reprezentuje a upozorňuje na dočasnosť existencie bytia. Skelet pevných častí z pohľadového betónu naproti tomu upriamuje pozornosť na pevné, v spoločenskom vedomí pretrvávajúce momenty žitia.

Skica,
Skica,autor: Michal Gaj - LINK A
Situácia
Situáciaautor: Michal Gaj - LINK A
"Duša konštrukcie",
"Duša konštrukcie",autor: Michal Gaj - LINK A
Pôdorys,
Pôdorys,autor: Michal Gaj - LINK A
Pohľad zhora
Pohľad zhoraautor: Michal Gaj - LINK A
Rez R1-R1´,
Rez R1-R1´,autor: Michal Gaj - LINK A
Rez R2-R2´,
Rez R2-R2´,autor: Michal Gaj - LINK A
Bočný pohľad,
Bočný pohľad,autor: Michal Gaj - LINK A
Čelný pohľad,
Čelný pohľad,autor: Michal Gaj - LINK A
Zadný pohľad,
Zadný pohľad,autor: Michal Gaj - LINK A

Oproti tradične chápanému uzatvorenému priestoru kaplnky, v ktorom sa človek ocitá sám, sústredený na duchovno, avšak izolovane od vonkajšieho sveta, kaplnka sv. Urbana umožňuje pocitovú komunikáciu s okolitým i vzdialeným svetom. Umožňuje vnímať nekonečnosť jeho dimenzie, prekonávajúc ohraničenie priestoru kaplnky. Človek napriek ohraničeniu tak zostáva súčasťou vesmíru, jeho fyzického i duchovného rozmeru. Premenlivosť atmosféry zážitku presakujúcej cez úzke štrbiny lamiel do  priestoru kaplnky vplyvom premeny vonkajšej atmosféry a z priestoru kaplnky vplyvom duchovnej atmosféry účastníka, tu zohráva podstatnú úlohu. Hra životodarného slnečného svetla (pre vinohradníctvo tak dôležitého) a vrhnutých tieňov lamiel robia priestor a efemérnosť zážitku v ňom živým, pôsobivým, pre účastníka autentickým, intímnym.

Foto: Michal Gaj mladší
Foto: elfo.sk
Foto: elfo.sk
Foto: elfo.sk
Foto: Michal Gaj mladší
Foto: Michal Gaj starší
Foto: elfo.sk
Foto: Michal Gaj mladší

Projektovať sa začalo v októbri 2017 a realizácia kaplnky, prvej etapy celého projektu, bola ukončená v septembri 2019.

Poďakovanie autora patrí:

Spoluautorke Ing. arch. Zuzane Gajovej, ktorá v tvorivej fáze podporila návrh a samotného autora
Bývalému starostovi obce Ing. Ivanovi Habiňákovi, ktorý sa s návrhom stotožnil a živil celú ideu a proces výstavby.
Statikovi Ing. Ľubošovi Moravčíkovi, Phd.
Martinovi Zlatošovi a Ing. Marekovi Blaškovi zo stavebnej firmy Verko s.r.o., a tiež firme Bold design

Projekt vyústil do tejto 1. Etapy realizácie po mnohých peripetiách

Podklady: Michal Gaj - LINK A

Poloha diela

Ing. arch. Michal Gaj ml.
Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím