Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

JANOŠÍK OKNA-DVEŘE

Valašské Příkazy 55 55
Valašské Příkazy

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

Pergo

Třebětice 102
Holešov

Cortizo Slovakia,

Železničný rad 29
Nová Baňa

PREFA Slovensko s. r. o.

Ladislava Dérera 2749/2
Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

REYNAERS ALUMINIUM s.r.o.

Office: TWINCITY C HubHub, Mlynské Nivy 16
Bratislava

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
1. október 2019
3
1960

Kaplnka svätého Urbana, Zbehy

Dielo v krajine.
Kaplnka svätého Urbana, Zbehy
Autori: Ing. arch. Michal Gaj ml.Spolupráca: Ing. arch. Zuzana Gajová, Ing. Luboš Moravčík, PhD. (statika)Návrh: 2017 - 2018Realizácia: 2019 - 2019Adresa: Zbehy, SlovenskoPublikované: 2. október 2019

Ak majú tradície prežívať, je dobré keď pribúdajú nové podnety. Sympatická iniciatíva dopĺňa chotár obce Zbehy o súčasný názor na sakrálny artefakt.

Za obdobnými realizáciami (bez ohľadu na ich veľkosť) sa ukrýva vo väčšine diel silné osobné nasadenie tvorcov. Inak to nebolo ani v tomto prípade. Kľukatá cesta vedúca k realizácii vyústila do podoby drobnej, neokázalej výpovede.

 

Projekt predstavujeme spolu s autorským textom:

Motto: "Ako hrozno v lise, tak aj človek je pod tlakom... Spoločenským." (MG ml., Okt.2017)

Kaplnka sv. Urbana - patróna vinohradníkov sa nachádza pri najstaršom slovenskom meste Nitra v rurálnom prostredí agrárnej, historicky cennej krajiny. Obec Zbehy bývala kedysi známou oblasťou pestovania vínnej révy. Písomná zmienka o obci je už z roku 1156, jej vznik sa však s určitosťou datuje k roku 1292.

Foto: Michal Gaj mladší
Foto: Michal Gaj mladší

Na mieste pôvodnej, nezachovanej kaplnky, na žiadosť občanov vyrástla kaplnka nová. V súčinnosti s bývalým starostom a prajným obecným zastupiteľstvom myšlienku osobitým ideovým a konštrukčným riešením zhmotnil autor projektu Ing. arch. Michal Gaj ml.

Projekt je rozdelený na dve etapy. Kaplnku, a jej krajinné dotvorenie. Druhá etapa podľa autorskej štúdie má byť prístupovou cestou k tomuto sakrálnemu priestoru formou aleje...

Foto: Michal Gaj mladší
Foto: elfo.sk

Tvaroslovie kaplnky inšpirované podvedome archetypom vinohradníckeho prešu, vo filozofickom poňatí autor latentne pretavuje do polohy pomyselného spoločensko-kultúrneho lisu. "Súčasná doba a tlak, ktorý na seba vyvíja človek sám, nedožičí veľa mentálneho uvoľnenia... Je potrebné zastaviť sa aspoň na chvíľku, a precediť svoje myšlienky v tomto rýchlom tempe života..." (MGml.)

Foto: elfo.sk
Foto: Michal Gaj starší

Architektúra pretavenej idey ponúka priehľady do panoramatického obrazu historicky vyvinutej krajiny. Kruhová kompozícia stavby s priezormi lamiel „prešu“ otvára priestor rovnocenne do všetkých smerov. Formou rozširujúceho sa obráteného kužeľa sa čiastočne uvoľnený „strop“ kaplnky otvára k nebeskej vertikále, s umocňujúcim účinkom kríža. Zároveň vytvára intímnu náruč (objatie) pre práve prítomného človeka. Jednému veľká nie je, rodine nie je malá. Komorná atmosféra je znásobená skvelou akustikou. čIstota a vyrovnanosť zvuku sa cielene prejavuje v centrálnom bode priestoru kaplnky. Hlavná os kaplnky je orientovaná na vežu miestneho kostola povýšenia sv. Kríža, kde je dodnes uchovávaná jediná relikvia z pôvodnej kaplnky - obraz sv. Urbana. Práve tento artefakt bol podnetom k výstavbe tak, aby zaujal svoje pôvodné miesto v transpozičných priestorových vzťahoch. V novej kaplnke je reprodukcia obrazu sv. Urbana vyhotovená v skle (odkaz na vitráž) už ako reflexia na časy minulé, a vytvára metaforickú líniu pokračovania. Pred vstupom do kaplnky je osadený "kameň zbytočnej tiaže - nežiadúcej záťaže mysle". Spočíva na historickej stope - základoch pôvodnej starej kaplnky.

Foto: elfo.sk
Foto: Michal Gaj starší
Foto: elfo.sk
Foto: elfo.sk

Táto v zásade jednoduchá drobná sakrálna stavba však vyžadovala precízne detaily vo vzťahu ku statike objektu. Geometria objektu aj v drobnom detaile uplatňuje vždy ten istý konštrukčný prvok s tými istými rozmermi. V priestore však rovnaké prvky a detaily ponúkajú v súčinnom pôsobení vždy iný zážitok.

Foto: elfo.sk
Foto: Michal Gaj mladší

Konštrukčný princíp priestorového obalu postavený na ľahkej skladobnosti - rozoberateľnosti, nahraditeľnosti (možnej výmene) drevených skladobných prvkov - lamiel vymedzujúcich priestor, evokuje efemérnosť objektu. Reprezentuje a upozorňuje na dočasnosť existencie bytia. Skelet pevných častí z pohľadového betónu naproti tomu upriamuje pozornosť na pevné, v spoločenskom vedomí pretrvávajúce momenty žitia.

Skica,
Skica,autor: Michal Gaj - LINK A
Situácia
Situáciaautor: Michal Gaj - LINK A
"Duša konštrukcie",
"Duša konštrukcie",autor: Michal Gaj - LINK A
Pôdorys,
Pôdorys,autor: Michal Gaj - LINK A
Pohľad zhora
Pohľad zhoraautor: Michal Gaj - LINK A
Rez R1-R1´,
Rez R1-R1´,autor: Michal Gaj - LINK A
Rez R2-R2´,
Rez R2-R2´,autor: Michal Gaj - LINK A
Bočný pohľad,
Bočný pohľad,autor: Michal Gaj - LINK A
Čelný pohľad,
Čelný pohľad,autor: Michal Gaj - LINK A
Zadný pohľad,
Zadný pohľad,autor: Michal Gaj - LINK A

Oproti tradične chápanému uzatvorenému priestoru kaplnky, v ktorom sa človek ocitá sám, sústredený na duchovno, avšak izolovane od vonkajšieho sveta, kaplnka sv. Urbana umožňuje pocitovú komunikáciu s okolitým i vzdialeným svetom. Umožňuje vnímať nekonečnosť jeho dimenzie, prekonávajúc ohraničenie priestoru kaplnky. Človek napriek ohraničeniu tak zostáva súčasťou vesmíru, jeho fyzického i duchovného rozmeru. Premenlivosť atmosféry zážitku presakujúcej cez úzke štrbiny lamiel do  priestoru kaplnky vplyvom premeny vonkajšej atmosféry a z priestoru kaplnky vplyvom duchovnej atmosféry účastníka, tu zohráva podstatnú úlohu. Hra životodarného slnečného svetla (pre vinohradníctvo tak dôležitého) a vrhnutých tieňov lamiel robia priestor a efemérnosť zážitku v ňom živým, pôsobivým, pre účastníka autentickým, intímnym.

Foto: Michal Gaj mladší
Foto: elfo.sk
Foto: elfo.sk
Foto: elfo.sk
Foto: Michal Gaj mladší
Foto: Michal Gaj starší
Foto: elfo.sk
Foto: Michal Gaj mladší

Projektovať sa začalo v októbri 2017 a realizácia kaplnky, prvej etapy celého projektu, bola ukončená v septembri 2019.

Poďakovanie autora patrí:

Spoluautorke Ing. arch. Zuzane Gajovej, ktorá v tvorivej fáze podporila návrh a samotného autora
Bývalému starostovi obce Ing. Ivanovi Habiňákovi, ktorý sa s návrhom stotožnil a živil celú ideu a proces výstavby.
Statikovi Ing. Ľubošovi Moravčíkovi, Phd.
Martinovi Zlatošovi a Ing. Marekovi Blaškovi zo stavebnej firmy Verko s.r.o., a tiež firme Bold design

Projekt vyústil do tejto 1. Etapy realizácie po mnohých peripetiách

Podklady: Michal Gaj - LINK A

Poloha diela

Ing. arch. Michal Gaj ml.
Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím