Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
15. október 2023
0
4322

BigMat Zvolen - vyhodnotenie výberového konania

Víťazom sa stal návrh tímu ČECHVALA ARCHITECTS.
BigMat Zvolen - vyhodnotenie výberového konania

Minulý týždeň sa uzavrel proces výberu tímu, ktorý bude pokračovať pri ďalších etapách návrhu i realizácie novej administratívnej budovy spoločnosti BigMat Slovakia vo Zvolene.

Informáciu o prvom kole výberu sme priniesli v tomto článku.

Vo finálovom kole sa stretli návrhy troch kolektívov:

  • ČECHVALA ARCHITECTS
  • PLURAL
  • What Architects.

Hodnotiaca komisia pracovala zložení:

Závislí na vyhlasovateľovi:

  1. Ing. Zdenko Francisty (predseda predstavenstva)
  2. Ing. Juraj Opálený (člen predstavenstva)
  3. Peter Tauber (člen predstavenstva)
  4. Radoslav Čarnogurský (člen predstavenstva)

Nezávislý na vyhlasovateľovi:

  1. Ing. arch. Štefan Moravčík (v úlohe nezávislého odborného člena poroty)

Porota vybrala pre ďalšie etapy prác na príprave realizácie objektu BigMat Slovakia vo Zvolene návrh kolektívu ČECHVALA ARCHITECTS.

 

Predstavenie finalistov:

 
ČECHVALA ARCHITECTS

Komentár výberovej komisie:

Jasné, čisté, elementárne riešenie. Návrh sa konštrukčne nápadito vysporiadal s rizikami potenciálnej havárie blízkeho veľkopriemerového vodovodného potrubia a súvisiacich rizík na priľahlú stavbu.

Architekti navrhli elegantný nosný a konštrukčný systém. Podlažia zavesené na centrálnom nosnom jadre v maximálne miere uvoľňujú dispozíciu od nosných prvkov a zároveň minimalizujú pôdorysnú stopu objektu v teréne (i efektívny odstup základových konštrukcií od rizikových inžinierskych sietí). 

Návrh umožňuje neobvykle voľnú dispozičnú variabilitu, vrátane samotného prízemia, ktoré je ohraničené od okolitej zelene iba subtílnou, transparentnou, nenosnou membránou preskleného obvodového plášťa.

Na prvý pohľad náročné riešenie, môže byť v špecifických podmienkach a rozmeroch navrhovanej budovy ekonomicky jedným z najefektívnejších riešení.

Naviac v spojitosti s prezentovanou jednoduchou (o to však presvedčivejšou) architektonickou formou má budova nového BigMat-u všetky predpoklady stať sa nielen dobrou stavbou plniacou svoje utilitárne funkcie, ale aj elegantnou “skulptúrou” - symbolom, že BigMat vie čo chce a že má ambície zaradiť sa k spoločnostiam, ktoré nehľadajú iba lacné vonkajšie efekty, ale celostnú kvalitu. Kvalita budovy by mala byť obrazom kvality firmy.

 

Súťažné panely:

 

Fotografie modelu:

 

Vizualizácie:

 

Portfólio:

 

PLURAL

Komentár výberovej komisie:

Vynikajúce vysporiadanie sa s trojuholníkovým pôdorysom, kde je logicky a prehľadne umiestnené všetko, čo vypisovateľ požaduje. Mimoriadne čistá práca s priestorom a prevádzkou v ostrouhlej pôdorysnej stope…

Jednoduchý a jasný architektonický koncept. 

Zvolená geometrická forma sa zároveň ukázala aj ako čiastočná slabina z hľadiska priestorovej ekonomiky (plošne najväčší a realizačne materiálovo pravdepodobne najobjemnejší návrh)…

Súťažné panely:

 

Fotografie modelu:

 

Portfólio:

 

What Architects.

Komentár výberovej komisie:

Drevostavba v korelácii so súčasným smerovaním znižovania uhlíkovej stopy v nových realizáciách a aplikácia udržateľných trendov v architektúre. 

Veľmi čisté, prehľadné a flexibilné riešenie. Aj v interiéri, aj v exteriéri. V dispozičnom a prevádzkovom usporiadaní sa nachádza všetko, čo investor požadoval. 

Veľmi dobré riešenie aj z hľadiska adaptability a prispôsobenia sa možným zmenám v čase, bez nutnosti zásahov do stavebnej podstaty budovy.

Trochu vyššie prevádzkové nároky na údržbu drevostavby. Menšia tepelná zotrvačnosť budovy a čiastočne vyššie nároky na technologické zabezpečenie požadovanej vnútornej klímy budovy. 

Súťažné panely:

 

Fotografia modelu:

 

Vizualizácie:

 

Portfólio:

 

Poznámka na záver:

Výberové konanie nespĺňalo podmienky štandardnej architektonickej súťaže. BigMat požadoval absolútnu internú kontrolu nad celým výberovým procesom. Takáto požiadavka je očividne riziková z hľadiska možnej jednostrannosti posudzovania predložených riešení a rizík presadzovania subjektívnych kritérií investora na celý výberový proces.

Vo väčšine bežných výberových konaní sa toto riziko aj napĺňa a výsledky vidíme na mnohých príkladoch okolo nás.

V prípade BigMatu sa ukázalo, že aj rizikový prístup môže priniesť  výnimočné výsledky.

Rozhodujúcim prvkom úspechu sú ľudské a odborné kvality na strane vypisovateľa a dobrá vôľa hľadať kvalitu bez postranných úmyslov. 

Dôležitú úlohu zohrali nasledujúce faktory: Investor pripravuje budovu pre “seba”. Chce ju dlhodobo používať. Je si vedomý, že iba najlepšie riešenia mu zabezpečia najlepšiu úspešnosť jeho vlastnej investície.

Vo výberovom procese boli rešpektované všetky odborné názory  a pripomienky. Celý proces výberu prebiehal mimoriadne korektne.

Najväčším problémom nakoniec bolo vybrať z troch veľmi dobrých návrhov, kde každý zo zúčastnených tímov priniesol do zadania výrazný tvorivý vklad. V závere však výberová komisia dospela po starostlivom zvážení množstva faktorov, k finálnemu rozhodnutiu v diskusii konsenzuálnou dohodou.  Bez nutnosti použitia štatistických nástrojov pre určenie víťaza.

Štefan Moravčík

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím