Hore
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Gerhardt Braun Slovakia k.s.

Pivničné kobky

Drobného 27
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

JANOŠÍK OKNA-DVEŘE

Valašské Příkazy 55 55
Valašské Příkazy

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o.

Prinášame Vám svetlo

Galvaniho 7 7/A
Bratislava

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

REYNAERS ALUMINIUM s.r.o.

Office: TWINCITY C HubHub, Mlynské Nivy 16
Bratislava

VELUX

Tepelnoizolačné parametre vyhovujú...

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. (výrobca)
VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. (distribútor)

MINIMAL / MAXIMAL – kovanie v minimalistickom dizajne

Material & Technology s.r.o. – M&T (výrobca)
Material & Technology s.r.o. – M&T (distribútor)

ISOVER STOPVAP 90

Parozábrana pre difúzne uzatvorené konštrukcie...

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products (výrobca)
Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products (distribútor)

POSUVNÉ DVERE HI-FINITY

Ultra tenký design posuvných dverí HI-FINITY...

Reynaers systems spol. s r.o. (výrobca)
Reynaers systems spol. s r.o. (distribútor)

PANORAMA CELOPRESKLENÉ OKNO HX 300

OTVORENÉ. SVETLÉ. VOĽNÉ.
Veľkoplošné...

Internorm (výrobca)
Internorm (distribútor)

Povrchové temperovanie betónového jadra

Princíp temperovania betónového jadra spočíva...

REHAU s.r.o. (výrobca)
REHAU s.r.o. (distribútor)

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
21. máj 2019
0
1854

Južný barbakán v pamiatkovej rezervácii Bardejov

Obnova nie je iba o aplikovaní naučených štandardných postupov. Dôležité je celostné uchopenie konceptu, uvažovanie o náplni a fungovaní priestoru. Autori sa snažia o pútavú prezentáciu historických vrstiev. Zapojenie zrekonštruovaných častí do života mesta môže byť aj aktívnou formou ich ochrany. Životaschopnosť riešenia preverí čas.
Južný barbakán v pamiatkovej rezervácii Bardejov
Autori: Ing. arch. Rudolf Bicek, Ing. arch. Vladimír Kačala, Ing. arch. Romana MlynárikováInvestor: mesto BardejovNávrh: 2016 - 2017Realizácia: 2018 - 2018Adresa: Bardejov, SlovenskoPublikované: 25. máj 2019

Južný barbakán, alebo Južná brána je súčasťou stredovekého opevnenia mesta Bardejov. Jeho obnova bola realizovaná v rámci rozsiahleho projektu „Obnova mestského  opevnenia a  jeho zapojenie  do infraštruktúry mesta Bardejov“, ktorý sa realizuje po etapách od roku 2006. Ako napovedá samotný názov, cieľom projektu je oprava mestského opevnenia, jeho doplnenie a prezentácia jeho stredovekej podoby. Zároveň však určuje nové funkčné využitie jednotlivých priestorov a snaží sa ich plnohodnotne zapájať do organizmu mesta.

Foto: ChelloPhoto

Priestor pôvodnej južnej brány bol v minulosti nevhodnými stavebnými zásahmi výrazne zmenený. Viedla ním príjazdová cesta vedúca do centra mesta. Komunikácia bola cez hradobnú priekopu vedená na násype. V dôsledku toho nebola jasná pôvodná pozícia a tvar hradieb.

Obnova prebiehala na základe výsledkov rozsiahleho archeologického výskumu, z ktorého vyplynul priebeh a poloha jednotlivých hradobných múrov, ako aj priestorové možnosti pre realizáciu nového vstupného objektu umožňujúceho prístup do hradobnej priekopy z úrovne ulice. V nej sa už nachádza amfiteáter a v rámci nového funkčného využitia bude jej južná časť slúžiť ako exteriérová galéria plastík.

Foto: ChelloPhoto

V rámci obnovy bola odstránená cesta s násypom. Hradobné múry boli obnovené v pôvodnej pozícií a “vytiahnuté” 95 centimetrov nad terén, čo jasne dokumentuje ich pôvodný priebeh. Múry zároveň slúžia ako zábradlie.

Foto: ChelloPhoto

Južný barbakán dnes tvorí multifunkčné námestie, do ktorého je umiestnený presklený vstupný objekt slúžiaci na prepojenie námestia a hradobnej priekopy. Na námestí sa okrem vstupu do priekopy nachádza podstavec so sklenenou vitrínou, do ktorej bude nainštalovaná maketa stredovekej podoby južnej brány. Priestor dopĺňa picia fontánka, mobilné lavičky a smetné koše.

V hradobnom múre, v blízkosti nového vstupného objektu, je zapustená nerezová skrinka s prípojkami vody a elektriny. Toto riešenie umožní sezónnu prevádzku kaviarne priamo na námestí. Časť hradobného múra slúži ako vonkajšia galéria.

Vzhľadom k približne sedemmetrovému výškovému rozdielu medzi úrovňou hradobnej priekopy a ulice, je vstupný objekt dvojpodlažný. Obidve podlažia sú pod úrovňou ulice. Nad úrovňou terénu je osadená presklená časť objektu (vrátane sklenenej strechy) chrániaca vstupný priestor s výťahom a schodiskom.

Foto: Dionýz Dugas
Foto: Dionýz Dugas
Foto: Dionýz Dugas
Foto: Dionýz Dugas

V dvoch podzemných podlažiach je okrem schodiska a výťahu umiestnená kaviareň, verejné WC, strojovne vzduchotechniky a výťahu a výstavné vitríny určené na prezentáciu archeologických nálezov odkrytých počas výstavby.

Nosnú konštrukciu výťahu a presklenej časti tvoria krížové rámy zvarené z nerezovej pásoviny. Podzemné časti stavby sú odliate z pohľadového vodostavebného betónu. Obvodovú stenu zo strany hradobnej priekopy tvorí pôvodný hradobný múr, ktorý je aj v interiéri objektu priznaný a prezentovaný.  

V mieste vstupu z hradobnej priekopy bola časť pôvodného hradobného múra odstránená. Vzniknutá vstupná chodba sa rozširuje smerom k novému vstupnému objektu a slúži zároveň ako galéria pre inštaláciu artefaktov a výsledkov archeologického výskumu v tejto lokalite.

Vstupy z ulice aj z priekopy sú uzavreté mrežami z nehrdzavejúcej ocele, ktoré sú cez deň trvalo otvorené a uzatvárajú sa len na noc. V časti mrežových dverí z priekopy je osadené číre sklo ako fyzická zábrana v prípade nepriaznivého počasia. Z  dôvodu zachovania prúdenia vzduchu a tým zamedzeniu kondenzácie vodnej pary na sklenených plochách nie je schodiskový priestor úplne uzavretý.

Nové múry mestského opevnenia sú realizované z lomového pieskovca. Koruna hradobných múrov je ukončená podľa výšky a charakteru prezentácie. Časti múrov nad terénom sú ukončené korunou vyspádovanou na vonkajšiu stranu. Segmenty v úrovni terénu sú vystavané z nepravidelného lomového kameňa a farebne odlíšené od ostatnej dlažby. Kamene koruny múrov sú osadené do mrazuvzdornej malty.

Foto: ChelloPhoto
Foto: Dionýz Dugas
Foto: Dionýz Dugas
Foto: Dionýz Dugas
Foto: ChelloPhoto

V snahe o zachovanie maximálnej možnej “čistoty” obnoveného priestoru je osvetlenie námestia, ako aj vstupného objektu, riešené ako integrovaná súčasť stavby. Je zabudované priamo do konštrukcii podláh a stien. Ten istý princíp osvetlenia je použitý aj v hradobnej priekope.

Foto: ChelloPhoto
Foto: Dionýz Dugas
Foto: Dionýz Dugas
Foto: ChelloPhoto
Foto: ChelloPhoto

Obnova mestského opevnenia a jeho zapojenie do infraštruktúry mesta Bardejov - širšie súvislosti a genéza projektu

"V roku 2006 sme pre mesto spracovali projekt Obnovy mestského stredovekého opevnenia s cieľom jeho revitalizácie a zapojenia do života mesta. Po úvodných jednaniach s pracovníkmi Krajského pamiatkového úradu bolo vydané rozhodnutie o zámere obnovy. Mohli sme vypracovať úvodnú architektonickú štúdiu obnovy a následne projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie a realizáciu.

Pre vytýčenie pravdepodobného priebehu hradobných múrov opevnenia v miestach, v ktorých neboli zachované, sme využili historickú mapu z roku 1868 a ich presný priebeh bol neskôr potvrdený archeologickým výskumom.

Realizácia tohto projektu prebieha po etapách. V súčasnosti je zrealizovaná severná časť s promenádnym parkom s fontánou, ukončený je južný barbakán, prebiehajú práce na južnej priekope a pripravuje sa realizácia východnej časti. Aj keď celý projekt ešte nie je zrealizovaný jednotlivé úseky, ktoré sú už dokončené potvrdzujú správnosť rozhodnutia revitalizovať túto časť historického centra mesta. Pred obnovou opustené a zanedbané priestory a plochy stredovekých hradieb sú dnes plnohodnotnou súčasťou mesta a obyvateľom aj návštevníkom Bardejova poskytujú možnosť oddychu. Pozdvihli atmosféru v jeho historickom centre.

V hradobnej priekope sme umiestnili rôzne funkcie, ako detské ihrisko, interaktívnu fontánu, náučný chodník - galériu významných historických osobnosti, malý amfiteáter, exteriérovú galériu plastík... Podstatnú časť plôch tvoria parkové úpravy. Jednotlivé segmenty hradobnej priekopy sú prepojené systémom chodníkov, čím vznikla pre obyvateľov príležitosť na prechádzky a oddych. Priestory v objektoch bášt sú navrhnuté pre rôzne funkcie služieb ako sú predajne, kaviarne, alebo  galérie. Nová náplň by mala prispieť k oživeniu stavieb, ktoré sa zapoja do života mesta, čo je nakoniec najlepšia forma ich ochrany.

Stavebná činnosť prebieha paralelne s pamiatkovým výskumom a keď z neho vyplynú nové, doteraz nepoznané skutočnosti, v spoločnom dialógu s pamiatkovým úradom hľadáme možnosti ich riešenia," vysvetľujú autori.

Obnova mestského opevnenia - komplexný návrh
Obnova mestského opevnenia - komplexný návrhAutor: A-typ, architektonický ateliér
Situácia
SituáciaAutor: A-typ, architektonický ateliér
Južný Barbakan - pôdorys 1. NP - vstup
Južný Barbakan - pôdorys 1. NP - vstupAutor: A-typ, architektonický ateliér
Južný Barbakan - pôdorys 1. NP - kaviareň
Južný Barbakan - pôdorys 1. NP - kaviareňAutor: A-typ, architektonický ateliér
Južný Barbakan - pôdorys 2. PP - výstup do priekopy
Južný Barbakan - pôdorys 2. PP - výstup do priekopyAutor: A-typ, architektonický ateliér
Južný Barbakan - Rez A-A
Južný Barbakan - Rez A-AAutor: A-typ, architektonický ateliér
Južný Barbakan - Rez B-B
Južný Barbakan - Rez B-BAutor: A-typ, architektonický ateliér
Južný Barbakan -pohľady
Južný Barbakan -pohľadyAutor: A-typ, architektonický ateliér
Južný Barbakán - vizualizácie
Južný Barbakán - vizualizácie ,Autor: A-typ, architektonický ateliér

Poloha diela

Ing. arch. Rudolf Bicek
Ing. arch. Vladimír Kačala
Ing. arch. Romana Mlynáriková
Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím