Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Pergo

Třebětice 102
Holešov

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
2. január 2017
0
1000

Revitalizácia hradného okruhu, Šopron, Maďarsko

Komplexná revitalizácia mestského bulváru v historickom centre mesta. Realizácia bola ocenená okrem iného cenou ICOMOS Award 2016 a je nominovaná na tohtoročnú Mies Van Der Rohe Award. Projekt sa realizoval na základe návrhu, ktorý zvíťazil v otvorenej súťaži.
Revitalizácia hradného okruhu, Šopron, Maďarsko
Autori: Levente Szabó (vedúci projektu), Csenge Csontos † (krajinná architektka), Borbála Gyüre (krajinná architektka), Gergely Lád (krajinný architekt)Spolupráca: Orsolya Almer (spolupráca na súťažnom návrhu), Balázs Biri, Jessica Dvorzsák, David Kohout, András Páll (spolupráca na súťažnom návrhu), Orsolya Simon, Tibor Táncos (spolupráca na súťažnom návrhu)Návrh: 2009 - 2013Realizácia: 2014 - 2016Adresa: Várkerület , Šoproň, MaďarskoPublikované: 10. január 2017

Hradný okruh (Várkörút) v meste Šopron je 40-60 metrov široký bulvár, ktorý kopíruje z vonkajšej strany obvod hradnej priekopy. Hradné múry tvorili hranicu historického centra mesta. V súčastnosti tvoria vnútorný perimeter ulice domy postavené počas 18. a 19. storočia. Kompaktná zástavba vznikla na typických úzkych pozemkoch. Domy sa vyznačujú dekoratívnym štýlom neskorého rokoka. Jedinou výnimkou je miesto, kde bola zástavba poškodená počas vojny. Prieluka odhaľuje zachovanú časť pôvodných mestských hradieb. Vonkajší obvod je tvorený značne staršími – prevažne stredovekými domami postavenými na rozmernejších parcelách. Pátiové domy sú s bulvárom prepojené pasážami. Hlavne v 19. storočí nadobudla aj vďaka mestským trhom na význame obchodná funkcia štvrte.

Foto: Balázs Danyi
Foto: Balázs Danyi

Nedávna podoba bulváru z obdobia pred rekonštrukciou sa začala formovať v druhej polovici 20. storočia. Dopravný systém bol založený na oddelení obslužných komunikácií a pešieho ťahu. Neskôr pribudla na zvažujúcej sa ceste aj električková trať a oporné múry, ktoré narúšali celistvosť priestoru. Dominujúca dopravná funkcia pozdĺžne rozdelila verejný priestor a urobila z bulváru dopravný ťah a parkovisko. Priestor pre peších bol obmedzený na úzky chodník vedúci po vnútornom obvode ulice, čo sa odrazilo aj na zmene identity miesta. Zaniklo tradičné prepojenie domov a obchodných priestorov s ulicou. Historické budovy a námestie boli v nevyhovujúcom technickom stave. Najdôležitejší verejný priestor v meste, ktorý je vymedzený sochou Panny Márie a Fontánou vernosti (Hűség kútja) už nereflektoval identitu miesta a bol rozdrobený a rozdelený schodmi, múrikmi a živými plotmi.

Bulvár v roku 2009 - v čase keď bola vypísaná architektonická súťaž
Bulvár v roku 2009 - v čase keď bola vypísaná architektonická súťaž

Na jeseň roku 2009 vyhlásilo mesto otvorenú architektonickú súťaž s názvom “Šopron – revitalitzácia hradného okruhu”. V súťaži zvíťazil ateliér Hetedik v spolupráci s krajinnými architektami GEUM. Po niekoľkých rokoch projektových prác sa začala v roku 2015 realizovať prvá a najdôležitejšia fáza obnovy verejných priestorov. Jednalo sa o plochu s výmerou 15 tisíc m2. Práce boli do zimy dokončené.

Foto: Balázs Danyi

Dynamika štvrte spočíva v meniacom sa priereze ulice a vo variácii priestorových vzťahov pozdĺž celého kilometrového okruhu. “Dichotómia pozdĺžnej dynamiky a prierezovej rozmanitosti je pre nás najdôležitejšia hodnota, ktorú sme chceli posilniť v našom návrhu. Kľúčovým momentom konceptu je vnímanie identity a možnosť identifikácie miesta v ktorejkoľvek jeho časti.,” opisujú návrh autori. Koncept je založený aj na rešpektovaní fasád historických budov ako dominánt určujúcich priestor. Zásahy spočívajú väčšinou vo vyčistení a otvorení priestoru a pohľadov. Akcentované sú len dôležité body.

Foto: Balázs Danyi
Foto: Balázs Danyi
Foto: Balázs Danyi

Na vnútornej strane okruhu dnes funguje rozsiahla pešia zóna. Povrchy boli zvolené vzhľadom na historický kontext miesta. Neutrálna sivá farba zjednocuje priestor ulice. Dláždené plochy sa rovnomerne zvažujú a vyrovnávajú výškový rozdiel medzi cestou a bývalým hradným opevnením. Ako materiál boli zvolené sivé lícové tehly a žulové pásy zaručujúce dlhú životnosť povrchov.

Foto: Balázs Danyi
Foto: Balázs Danyi
Foto: Balázs Danyi
Foto: Balázs Danyi
Foto: Balázs Danyi
Foto: Balázs Danyi
Foto: Balázs Danyi
Foto: Balázs Danyi
Foto: Balázs Danyi
Foto: Balázs Danyi

V rámci rekonštrukcie bulváru vznikol na námestí pavilón, kde je umiestnené zázemie a toalety. Pavilón je odliaty z pohľadového betónu s výraznou textúrou debnenia. Odliate fixné tieniace prvky a fasáda z drevených panelov evokuje materialitu vynikajúcich pamiatkových rekonštrukcií realizovaných v meste počas druhej polovice 20. storočia.

Foto: Balázs Danyi
Pôodrys pavilónu
Pôodrys pavilónu
Pohľad
Pohľad
Pohľad
Pohľad
Foto: Balázs Danyi
Foto: Balázs Danyi
Foto: Balázs Danyi
Foto: Balázs Danyi
Foto: Balázs Danyi
Foto: Balázs Danyi
Foto: Balázs Danyi
Foto: Balázs Danyi

Dokončenie a otvorenie Hradného okruhu je impulzom pre rozvoj ďalších častí v centre mesta. V súčastnosti prebiehajúca revitalizácia námestia v centre mesta bude dokončená s obnovením dvoch prepojených oblastí - Kisvárkerület a Széchenyi tér.

Historická fotografia zo začiatku 20. storočia
Historická fotografia zo začiatku 20. storočia
Fotografia z druhej polovice minulého storočia
Fotografia z druhej polovice minulého storočia

Rekonštrukciu zhodnotil pre časopis Maďarského Spolku architektov (Régi-Új Magyar Építőművészet) architekt Barnabás Winkler: "Návštevníci mesta, ale predovšetkým obyvatelia Šopronu sú viditeľne spokojní s revitalizáciou mestskej časti. Hradný okruh už nie je iba cirkulačná zóna, ale je naplnený reálnym mestským životom... Vrátila sa pôvodná intímna atmosféra, ktorá bola preformulovaná modernými materiálmi."

Podklady: Hetedik Műterem

Poloha diela

Levente Szabó (vedúci projektu)
Csenge Csontos † (krajinná architektka)
Borbála Gyüre (krajinná architektka)
Gergely Lád (krajinný architekt)
Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím