Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
16. máj 2017
0
6679

Castellum Cafe, Nitriansky hrad

Dialóg nového a starého vo vzácnom historickom prostredí.
Castellum Cafe, Nitriansky hrad
Autori: Ing. arch. Martin Dulík, Ing. Marek Šumichrast, Ing. arch. Lívia DulíkováInvestor: Biskupstvo NitraPlocha pozemku: 4816,0 m2Zastavaná plocha: 256,1 m2Podlažná plocha: 266,6 m2Obostavaný objem: 1420,0m3Návrh: 2012 - 2015Realizácia: 2015 - 2017Adresa: Námestie Jána Pavla II. 10, Nitra, SlovenskoPublikované: 17. máj 2017

Vidíme, že na Nitrianskom hrade sa dejú zaujímavé veci. Vo februári otvorili nový objekt pre turistov a návštevníkov historického areálu - Castellum Cafe.

O diele sa s Martinom Dulíkom rozprával Štefan Moravčík:

Š.M.: Čo všetko je predmetom riešenia projektu "Zlepšenie turistickej infraštruktúry sprístupnenia národnej kultúrnej pamiatky – Nitra hrad – vrátane obnovy jeho častí"? 
M.D.: V rámci projektu "Zlepšenie turistickej infraštruktúry sprístupnenia národnej kultúrnej pamiatky – Nitra hrad – vrátane obnovy jeho častí" sa riešilo viacero priestorov Nitrianskeho hradu. Našim zadaním bolo riešenie objektu služieb turistom - Castellum Cafe, vrátane interiéru. Objekt Castelum Cafe spája funkcie reštaurácie, oddychovej terasy s výhľadom na mesto a hrad a toaliet pre návštevníkov hradu. Súčasťou projektu bolo aj riešenie prezentácie historických hradieb nájdených pri archeologickom výskume v mieste objektu, oprava spadnutej časti východnej hradby, rekonštrukcia zelene a návrh peších trás na východnom svahu hradného kopca a rekonštrukcia povrchovej úpravy priestoru bývalého parkoviska pred vstupom do hradu. Okrem nášho projektu boli ďalšími stavebnými úpravami na hrade aj projekty rekonštrukcie a sprístupnenia hradnej pivnice a veže katedrály sv. Emeráma.

Š.M.: V akej etape (v akom stave) sa nachádzajú jednotlivé riešené objekty? 
M.D.: Objekty, ktoré sa riešili v spomínanom projekte sú, pokiaľ viem, už sprístupnené.

Š.M.: Ako ste sa k zákazke dostali?
M.D.: Na základe vyzvanej architektonickej súťaže.

Š.M.: Aká bola spolupráca s investorom (objednávateľom)? Kto to vlastne bol? Oficiálne, a kto bol reálnym partnerom, keď ste potrebovali komunikovať či už v etape precizovania návrhu, alebo v etape výstavby. Kto (kompetentne) vedel odpovedať na vaše otázky?
M.D.: Objednávateľom je Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra, projekt bol spolufinancovaný z tzv. nórskych fondov. Reálnym partnerom pre nás boli pán ekonóm a ľudia z technického oddelenia Biskupského úradu. Spolupráca bola výborná. Ich nadšenie a dôvera v projekt, spolu s profesionálnym prístupom k riešeniu problémov v projektovej aj v realizačnej časti, majú veľký podiel na konečnom výsledku našej spoločnej práce.

Š.M.: Riešenie zaujme najmä preto, že nie je klasickým mechanickým aplikovaním štandardných pamiatkárskych prístupov. Nové sa nerobí napodobovaním starého, ale je to dialóg sebavedomého nového (ale kontextuálneho) s okolitým historickým prostredím. Ako takýto koncept prijal klient a ako pamiatkári? Vyvíjali sa ich stanoviská? Boli postoje po predložení prvej architektonickej štúdie a teraz pred dokončením rôzne? Líšili sa názory partnerov na vaše riešenia aj podľa riešených objektov (niektoré boli prijaté bezproblémovo a niektoré až po dlhších diskusiách a názorových polemikách)?
M.D.: Proces prípravy projektu bol veľmi náročný. Išlo o prácu na veľmi vzácnom mieste, ktoré bolo veľmi pozorne sledované. Diskusie boli ťažké a projekt prešiel viacerými fázami a zmenami aj za cenu kompromisov. Verili sme však, že náš koncept je súčasným, ale pokorným vstupom do priestoru a o tomto sme sa snažili presvedčiť všetkých partnerov. Klient prijal koncept od začiatku a má veľa skúseností s realizáciou zložitých projektov rekonštrukcií v historickom prostredí. Proces jednania s pamiatkármi bol dlhý a išlo o hľadanie vzájomnej dôvery a porozumenia veciam, ktoré boli pre každého z nás pri danom probléme dôležité. Našou snahou bolo akceptovať požiadavky, vždy sme ale dávali pozor, aby sa nenarušila celistvosť a myšlienka konceptu. 

Š.M.: Čo vás najviac teší a na čo ste hrdí?
M.D.: Sme radi, že ľudia si každý deň nachádzajú cestu do kaviarne a sprístupnených častí, a že  myšlienka obnoviť a oživiť tento priestor Nitrianskeho hradu sa napĺňa.

Š.M.: Na čo by ste chceli zvlášť upozorniť pri vašom diele (realizovaných objektoch)?
M.D.: Na ťažké zadanie v zložitom kontexte miesta sme sa snažili odpovedať jednoduchým architektonickým jazykom a je zaujímavé sledovať, že ľudia tomuto  jazyku rozumejú.

Š.M.: Dajú sa zovšeobecniť vaše skúsenosti z tejto zákazky aj do formy nejakých odporúčaní pre tvorbu v historickom prostredí?
M.D.: Zadanie bolo veľmi špecifické a preto je ťažké spraviť zovšeobecnenie. Myslím si ale, že úplným základom je dôvera investora v myšlienku projektu a v architekta. Pri tvorbe v historickom kontexte považujem za rovnako dôležité schopnosť pamiatkárov rozumieť architektonickej kvalite posudzovaného návrhu vo fáze konceptu aj konkrétnych detailov.

Š.M.: Pripravujete aj ďalšie zaujímavé diela?
M.D.: Obnova hradného parku na severozápadnom svahu hradného kopca Nitrianskeho hradu je ďalším z krokov v procese obnovy hradu. Park je veľmi zaujímavým miestom, kde sieť chodníkov vybudovaných v strmom svahu prepája Nitriansky hrad s mestským parkom na Sihoti, športovým areálom a kúpaliskom. Park bol dlhé roky neprístupný. Chodníky sú z veľkej časti zničené eróziou, zeleň bola dlhý čas bez údržby. Na priestor Hradného parku sme vypracovali architektonickú štúdiu obnovy. Obnova zahŕňa rekonštrukciu chodníkov, vytvorenie nových oddychových vysunutých terás v miestach výhľadov a stretania trás, rekonštrukciu zelene, protierózne opatrenia a návrh úpravy vstupných miest parku. Prvým krokom bola obnova hlavného prepojovacieho chodníku, ktorej realizácia sa blíži k záveru. Obnova ďalších časti bude realizované podľa možností získania financií.

Foto: František Rišiaň

Stručné predstavenie diela:

Návrh objektu Castellum Cafe bol súčasťou širšieho zámeru investora rekonštruovať a oživiť priestory vonkajšieho okruhu areálu Nitrianskeho hradu. Súčasťou zámeru bolo vytvorenie miesta, kde si môžu návštevníci po prehliadke hradu odpočinúť, dať si dobrú kávu a vybrať si z možností prechádzkových trás areálom hradného kopca. Priestor asfaltového parkoviska s výhľadom smerom na Zobor a zanedbanou plochou zelene na východnom svahu mal potenciál pre naplnenie tohto zámeru, vytvorenie oddychového miesta, ktoré vnesie život do tejto skrytej a zabudnutej časti hradného kopca. Miesto bývalého parkoviska pod severovýchodným bastiónom hradu, ktoré leží napravo od vstupu do hradu, je zároveň miestom horného vstupu do hradného parku, ktorý po renovácii prepojí hrad s mestským parkom na Sihoti.

SItuácia
SItuácia

Návrh umiestnil do tohto priestoru objekt reštaurácie Castellum Cafe spájajúci funkcie oddychovej a vyhliadkovej terasy, reštaurácie a zázemia s toaletami pre návštevníkov reštaurácie a hradu. Koncept riešenia objektu jednoduchou architektonickou formou odpovedá na požiadavky zadania, danosti miesta a podmienky pamiatkovej ochrany. Objekt reštaurácie je zapustený do východného svahu hradného kopca. Viditeľnými časťami tak je iba transparentná fasáda reštaurácie a strešná drevená terasa.

Foto: Martin Dulík
Foto: Dano Veselský

Strešná terasa rozširuje dláždený priestor nadväzujúci na vstup do hradu s hradným mostom. Rozšírením tohto priestoru o drevenú oddychovú terasu s lavicami sa výhľad na Zobor otvoril aj k rieke a smerom na východ. Zároveň posunutím terasy ďalej od hradieb tu vzniklo aj miesto pre zaujímavý pohľad na samotný hrad.

Foto: Martin Dulík
Foto: Dano Veselský

Pod strešnou drevenou terasou je prevádzka reštaurácie. So strešnej terasy sa betónovým exteriérovým schodiskom schádza na menšiu dláždenú terasu, ktorá je na úrovni vstupu do reštaurácie a ústi do nej aj chodník vedúci od Mariánskeho súsošia. Koncept reštaurácie je navrhnutý tak, aby čo najviac využíval možnosti výhľadu. Z reštaurácie je cez presklenú stenu smerom na východ výhľad na mesto, severným smerom na odkryté stredoveké hradby. Nosné konštrukcie monolitických stien a stropu sú priznané. Strešná betónová konštrukcia presahuje pred fasádu objektu a vytvára zatienenie interiéru a krytý priestor pre možnosť vonkajšieho sedenia na vstupnej terase. Priestor reštaurácie je so strešnou terasou vizuálne prepojený strešnými svetlíkmi v terasových laviciach, ktoré púšťajú svetlo do interiéru a večer osvetľujú terasu.

Zázemie reštaurácie s kuchyňou, skladmi a toaletami pre návštevníkov sú zapustené pod terénom. Technické priestory sú pod reštauráciou v zapustenom suteréne.

Foto: Dano Veselský

Materiálovo je objekt stvárnený kombináciou pohľadového betónu, betónových obkladových panelov, zasklených plôch, čiernej ocele, olejovaného masívneho dreva, andezitovej štiepanej dlažby. V kontexte historických konštrukcií bolo našou snahou použitie prírodných a prirodzených materiálov v exteriéri aj interiéri pre možnosť prirodzeného starnutia objektu. Jednoduchosť a čitateľnosť konceptu sa prenáša aj do jednoduchosti a čitateľnosti použitých materiálov a architektonických detailov.

Foto: Martin Dulík
Foto: Dano Veselský
Foto: Martin Dulík

Súčasťou projektu bola okrem samotného objektu reštaurácie aj renovácia a rekonštrukcia celého priestoru východného svahu hradného kopca, ktorá zahŕňala úpravu spevnenej plochy bývalého asfaltového parkoviska vytvoreného na navážkach pôvodnej hradnej priekopy dláždením kamennou štiepanou dlažbou s cieľom dať jej dôstojný vzhľad s ohľadom na samotné miesto aj na jestvujúci pamätník Milénia umiestnený na ploche. Architekti riešili aj prezentáciu hradobného opevnenia severovýchodnej hradby tvoreného pôvodnou renesančnou a románskou hradbou s operákmi, ktoré boli odkryté archeologickým výskumom realizovaným v mieste stavby. Rekonštrukcia východného svahu hradného kopca zahŕňala aj obnovu zrútenej časti východnej hradby pod objektom, ktorá bola zničená pôsobením násypu a stekajúcej dažďovej vody.

"Otváranie areálu Nitrianskeho hradu návštevníkom a sprístupňovanie skrytých miest zaujímavých a vzácnych priestorov je dlhodobou stratégiou, ktorá každý rok prináša ľuďom možnosť nového zážitku, pohľadu, poznania. Náš projekt bol súčasťou tohto procesu a veríme, že prispeje k pekným zážitkom z tohto krásneho miesta," dodávajú na záver autori.

Pôdorys 1. PP
Pôdorys 1. PP
Pôdorys 1 .NP
Pôdorys 1 .NP
Pôdorys strechy
Pôdorys strechy
Rezy a pohľad
Rezy a pohľad

K dielu sa určite ešte vrátime aj po nafotení interiéru.

Podklady: Martin Dulík, Marek Šumichrast & Lívia Dulíková

Poloha diela

Ing. arch. Martin Dulík
Ing. Marek Šumichrast
Ing. arch. Lívia Dulíková

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím