Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
16. september 2015
0
911

Prístavba základnej školy v Dobřichoviciach

Príklad školskej stavby, ktorá vznikla ako výsledok architektonickej súťaže. Rekonštrukcia a dostavba areálu.
Prístavba základnej  školy v Dobřichoviciach
Autori: Ing. arch. Oldřich Hájek, Ing. arch. Pavel Lesenský, Ing. arch. Ladislav Fescu, Ing. arch. Olga Kostřížová, Ing. arch. Jakub Koníř, Ing. arch. Radek Toman, Prof. Ing. arch. Jaroslav ŠaferInvestor: Mesto DobřichoviceNávrh: 2008 - 2012Realizácia: 2013 - 2014Adresa: 5.května 40, Dobřichovice, SlovenskoPublikované: 16. september 2015

Projekt prístavby základnej školy v Dobřichoviciach získala kancelária SHA na základe víťazstva v architektonickej súťaži, ktorú v roku 2008 vyhlásilo vedenie mesta Dobřichovice. Riešené územie sa nachádza priamo v centre. Jedná sa o pohľadovo veľmi exponované miesto. Vstup do existujúcej školy bol v blízkosti rohu rušnej križovatky a neponúkal žiadny nástupný priestor. Verejné priestranstvo s ihriskom na južnej - dvornej strane existujúcej školskej budovy bol jediným zhromažďovacom miestom pre žiakov. Bolo vzdialené od vstupu do školy a dosiahnuteľné iba okľukou.

foto: Filip Šlapal

Celková hmota novej prístavby maximálne využíva celý pozemok až k jeho východnému okraju. Vzniká tým budova, zložená z existujúcej a novej časti o celkovej dĺžke70 metrov. škola sa tiahne pozdĺž ulice 5. mája. Hlavný vstup do budovy bol umiestnený z východnej strany, tj. V mieste, kde bolo možné vytvoriť dostatočne veľký a bezpečný priestor na zhromažďovanie žiakov pred a po vyučovaní.Nová prístavba je rozdelená na dve hmoty. Prvá, trojpodlažná časť priamo nadväzuje na existujúcu budovu a pôdorysne približne kopíruje zbúranú najstaršiu časť školy. Druhá, dvojpodlažná časť je tvorená súborom jednotlivých hmôt učební a kabinetov okolo širokej stredovej chodby s odpočinkovými kútmi. Obe časti spája centrálny stredový priestor so schodiskom a polootvoreným priestorom multifunkčnej "knižnice". Hmotovo sú obe časti komplexu spojené veľkou strechou, ktorá spája menšie časti kompozície v jeden celok a prináša silnejšiu a razantnejšiu mierku. 

foto: Filip Šlapal

Nové časti školy sú komponované tak, aby vznikol pohodlný, prehľadný a presvetlený vnútorný priestor školy a aby učebne mali výhľad prevažne do kľudného južného a východného priestoru a boli dostatočne presvetlené.Vstupná časť je navrhnutá ako dvojpodlažná, využívajúca úroveň medzi 1.NP a suterénom, kde sú umiestnené centrálne šatne žiakov. Zo vstupného priestoru možno priamo pokračovať o pol poschodia vyššie do 1.NP.

foto: Filip Šlapal

Učebne a kabinety sú zorganizované do podobných dvojpodlažných blokov, ktoré sa niekoľkokrát opakujú. Medzery medzi jednotlivými blokmi privádzajú do vnútorných priestorov školy denné svetlo. Toto riešenie prispieva k zmenšeniu merítka a lepšie kontextuálne nadväzuje na rozptýlenú zástavbu objektov na juhu a východe. 

foto: Filip Šlapal

Nová časť budovy je sa existujúcu budovou školy spojená v úrovni prízemia i poschodia. Existujúca aj nová časť školy má každá svoje schodisko. Bezbariérová prevádzka je v prípade potreby riešená prípravou šachty pre výťah, prístupný priamo z pešej zóny ulice 5. mája a spájajúci všetky podlažia. Hlavný priestor, "námestíčko", pred vstupom do školy je upravený tak, že použitými materiálmi a detailami nadväzuje na predchádzajúcu úpravu školského dvora a vytvára tak jednotný parter okolo školy. Navrhnuté hmotové a prevádzkové riešenie je podporené voľbou materiálov fasády.

foto: Filip Šlapal

Jednotlivé bloky učební sú obložené drevenými latami z červeného cédra. Technické riešenie tohto obkladu spolu s návrhom verejnej zelene v parteri počíta s pokrytím časti drevenej fasády popínavou zeleňou. Navrhnuté hmotové a prevádzkové riešenie je podporené voľbou materiálov fasády. Jednotlivé bloky učební sú obložené drevenými latami z červeného cédra. Technické riešenie tohto obkladu spolu s návrhom verejnej zelene v parteri počíta s pokrytím časti drevenej fasády popínavou zeleňou.

Pôdorys 1PP
Pôdorys 1PP
Pôdorys 1NP
Pôdorys 1NP
Pôdorys 2NP
Pôdorys 2NP
Pôdorys 3NP
Pôdorys 3NP
Rez pozdĺžny
Rez pozdĺžny
foto: Filip Šlapal
foto: Filip Šlapal
foto: Filip Šlapal
foto: Filip Šlapal
foto: Filip Šlapal
foto: Filip Šlapal

Poloha diela

Ing. arch. Oldřich Hájek
Ing. arch. Pavel Lesenský
Ing. arch. Ladislav Fescu
Ing. arch. Olga Kostřížová
Ing. arch. Jakub Koníř
Ing. arch. Radek Toman
Prof. Ing. arch. Jaroslav Šafer
Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím