Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
15. jún 2015
0
1369

Tomra Sorting solutions

Ateliéru ALEXY & ALEXY sa podarilo vytvoriť „high-tech“ interiér pre lídra v oblasti triedenia materiálov. Vizuálne prepojenie administratívy s výrobou bola požiadavka zadávateľa.
Tomra Sorting solutions
Autori: ing.arch Andrej Alexy, Ing.arch Martin Bujna, Ing.arch Štefan RafanidesInvestor: TOMRA Sorting solutions Plocha pozemku: 38 356 m2Zastavaná plocha: 12 816 m2Obostavaný objem: 158 918 m3Návrh: 2013 - 2014Realizácia: 2014 - 2014Adresa: Bratislavská 87, Pezinok, SlovenskoPublikované: 15. jún 2015

Dvojpodlažný administratívny segment haly je otvorený smerom do výroby. Integrujúcim motívom návrhu sú tzv. „produktové steny“ tvorené skleneným plášťom naplnené rôznymi produktmi triedenia. Takáto symbolika priamo odkazuje na podstatu spoločnosti, okrem toho nesie v sebe aj výtvarný zámer a rozmanitosť triedených materiálov napovedá o širokom záber spoločnosti. Produktové steny sú navrhnuté a rozmiestnené relatívne rovnomerne tak, aby každej významnej skupine priestorov vtlačili pečať identity, zákaznícka zasadacia miestnosť – druh špeciálne – polymérové plasty, vstupná hala kantína druh ťažba – nerasty, vedenie – zasadačka exkluzívne druhy potravín ako napríklad mandle, tabakové listy a stonky, kávové zrná, slnečnicové semiačka, malé zasadacie miestnosti – druh recyklácia - plasty.

Integrujúcim článkom riešenia sú farebné vodiace línie integrované v podlahe a predstavujúce analógiu s triedením. Namiesto triedenia produktov triedia a usmerňujú pohyb v rámci vnútornej dispozície objektu. Materiálové riešenie stien, podláh a stropov v súčinnosti s osvetlením a mobiliárom kompletuje a dotvára tieto základné ideové línie návrhu. Ideové poslanie vstupnej haly akcentuje reprezentačné zavesené oceľové schodisko, ktoré horizontálne a vertikálne člení priestor. Ľahká vznášajúca sa konštrukcia odkazuje na presné technológie „high-tech“ pričom schodisko tvorí prirodzenú dominantu priestoru. Kantína je situovaná naľavo od vstupnej haly a tvorí plošne najväčší spoločenský a zhromaždovací multifunkčný priestor. Je určená pre pracovníkov z výrobnej ale aj administratívnej zóny na stravovanie a pobyt počas prestávok (denná miestnosť). Okrem toho tu bude možne usporiadať zasadnutia, porady, prezentácie, či prednášky. Priestor je funkčne a materiálovo členený na spoločenskú zónu so sedením a zónu prípravy stravy vo vnútornej časti dispozície. Veľkopriestorové kancelárie sú situované na druhom podlaží pozostávajú celkovo so štyroch veľkopriestorových kancelárii s výmerou cca 100 m2 na jednu kanceláriu. K dvojici kancelárii prináležia sociálne zariadenia s kuchynkou ako aj dve zasadacie miestnosti (kapacita 8 miest). Významným interiérovým prvkom je „produktová stena“ umiestnená ako integrujúci článok medzi zasadacou miestnosťou a priestorom kancelárie, dobre vnímateľná z kancelárii ako aj z pavlače, takže tvorí osobitú identifikáciu miestností podľa zvoleného materiálu a farby.

Interiér je postavený na analógii so samotnou podstatou spoločnosti Tomra – triedení. Kreovanie interiéru ako celku vychádzalo z materiálových riešení, otvárania či uzatvárania priestorov transparentnými stenami a vytvorením informačného sýtemu, ktorý okrem svojej primárnej funkcie predstavuje významné výtvarno-grafické pôsobenie. Ďalším významným aspektom tvorby bolo vtlačiť pečať nezameniteľnej identity hlavným riešeným priestorom (vstupná hala, kantína, vedenie, veľkopriestorové kancelárie a zasadačky). Každý z týchto priestorov nesie okrem svojho funkčného poslania aj poslanie ideové, ktoré bolo umocnené interiérovými a výtvarnými prostriedkami. Integrujúcim motívom návrhu sú tzv. „produktové steny“ tvorené skleneným, respektíve gabiónovým plášťom naplnené rôznymi produktmi triedenia. Takáto symbolika priamo odkazuje na podstatu spoločnosti, okrem toho nesie v sebe aj výtvarný zámer a rozmanitosť triedených materiálov napovedá o širokom zábere spoločnosti. Produktové steny sú navrhnuté a rozmiestnené relatívne rovnomerne tak, aby bola každá skupina priestorov reprezentovaná triediacím odvetvím z portfólia firmy Tomra (zákaznícka zasadacia miestnosť – druh špeciálne – polymérové plasty, vstupná hala kantína druh ťažba – nerasty, vedenie – zasadačka exkluzívne druhy potravín ako napríklad mandle, tabakové listy a stonky, kávové zrná, slnečnicové semiačka, malé zasadacie miestnosti – druh recyklácia - plasty).

Hlavným ideovým poslaním vstupnej haly je okrem rýchlej a prirodzenej orientácie najmä reprezentácia spoločnosti. Jednotlivé prvky interiéru vytvárajú a sú nositeľmi informácii o spoločnosti. Veľkoryso riešený priestor štvorcového pôdorysu zaberá výšku dvoch podlaží. Otvorenosť a modernosť spoločnosti reprezentujú zvolené materiály. Oproti hlavnému vstupu je navrhnutá zasklená stena z vertikálne uložených kopilitových/profilitových tvárnic. Podsvietením sa dosiahne efekt otvorenosti priestoru, zvolený materiál odkazuje na industriálny charakter. Vpravo je situované reprezentatívne zavesené oceľové schodisko, ktoré horizontálne a vertikálne člení priestor. Ľahká vznášajúca sa konštrukcia odkazuje na presné technológie „high-tech“ pričom schodisko tvorí prirodzenú dominantu priestoru a zároveň vymedzuje pracovisko recepcie s pultom. Oprotije zostava sedacieho nábytku určená pre návštevy. V jeho blízkosti sa nachádza zákaznícka zasadačka situovaná za transparentnou zasklenou stenou. Na protiľahlej strane je za „produktovou stenou“ priestor kantíny. Stena je tvorená lomovým kamenivom v gabionových košoch, reprezentuje stabilitu a solídnosť spoločnosti a zároveň vytvára optickú clonu smerom do kantíny. Hlavným grafickým motívom sú farebné vodiace línie integrované v liatej betónovej podlahe, slúžiace na orientáciu - „triedenie“ návštevníkov.

Kantína je situovaná naľavo od vstupnej haly a tvorí plošne najväčší spoločenský a zhromaždovací multifunkčný priestor. Je určená pre pracovníkov z výrobnej ale aj administratívnej zóny na stravovanie a pobyt počas prestávok (denná miestnosť). Okrem toho tu bude možné usporiadať zasadnutia, porady, prezentácie, či prednášky určené väčšiemu publiku. Priestor je funkčne a materiálovo členený na spoločenskú zónu so sedením a zónu prípravy stravy vo vnútornej časti dispozície. Spoločenskej zóne dominuje „produktová stena“ – tmavý lomový kameň a jej náprotivok - čelná stena - určená v prípade prezentácii na premietanie. Voľná zostava stolov umožňuje variabilné rozloženie a usporiadanie priestoru v závislosti od funkcie, či podujatia. Zóna prípravy stravy je materiálovo pojednaná v drevenej dýhe – dub fláder. Je tu situovaná dlhá linka s pracovnou doskou, v ktorej budú integrované vstavané spotrebiče (el. sporáky, mikrovlnky, chladničky, umývačky riadu). Celý priestor prípravy je riešený formou vstavaného nábytku, takže poskytuje dostatok odkladacieho priestoru vo vstavaných skrinkách.  

Reprezentačné priestory vedenia spoločnosti sa nachádzajú na 2. podlaží s priamou väzbou na vstupnú halu formou galérie. V trakte orientovanom k fasáde (s prirodzeným osvetlením) sa nachádzajú dve kancelárie pre vedúcich pracovníkov, veľkopriestorová kancelária a kancelária riaditeľa. Vo vnútornom trakte (bez prirodzeného osvetlenia) je situovaná veľká zasadacia miestnosť, ktorá je oddelená od chodby transparentnou zasklenou stenou a horizontálne okno ju spája s výrobnou halou, kuchynka zamestnancov ako aj hygienické priestory. Veľkej zasadačke dominuje produktová stena s exkluzívnymi druhmi potravín ako napríklad mandle, tabakové listy a stonky, kávové zrná, slnečnicové semiačka. Bude tu aj príprava na inštaláciu posuvnej steny, ktorá v budúcnosti umožní rozdeliť priestor na dve časti. Deliace priečky medzi kanceláriami a chodbou sú riešené s horným nadsvetlíkom tak, aby bolo denné svetlo privádzané do vnútorných častí dispozície.

Veľkopriestorové kancelárie sú situované na druhom podlaží. Pozostávajú celkovo zo štyroch veľkopriestorových kancelárii s výmerou cca 100 m2 na jednu kanceláriu. K dvojici kancelárií prináležia sociálne zariadenia s kuchynkou, ako aj dve zasadacie miestnosti (kapacita 8 miest). Významným interiérovým prvkom je „produktová stena“ umiestnená ako integrujúci článok medzi zasadacou miestnosťou a priestorom kancelárie. Bude dobre vnímateľná z kancelárie ako aj z prístupovej pavlače, takže vytvorí osobitú identifikáciu miestností podľa zvoleného materiálu (uvažuje sa so špeciálnymi – polymérovými plastmi, v rámci každej zasadačky pôjde o inú farebnú kombináciu). Materiálová skladba uvažuje s kombináciou teplých tónov svetlej dyhy (policová zostava) podlahová krytina sivý koberec, blok sociálnych zariadení bude identifikovaný ako antracitový farebný box. V rámci priestorovej koncepcie je niekoľko druhov zasadacích miestností, každá bude mať špecifický charakter podľa funkcie umocnený výtvarnou „produktovou stenou“. Na prízemí pri vstupnej hale je situovaná zákaznícka zasadacia miestnosť (Customer meeting room) s kapacitou 14 miest. Je určená na prezentácie a rokovania s klientmi, školenia a pod. Na poschodí v zóne veľkopriestorových kancelárii sa nachádzajú štyri malé zasadacie miestnosti (Meeting room) s kapacitou 8 miest určené predovšetkým na pracovné rokovania v rámci spoločnosti. V priestoroch vedenia je situovaná zasadacia miestnosť v tesnej väzbe na kanceláriu riaditeľa s možnosťou flexibilného rozdelenia na malú (6 miest) a veľkú zasadaciu miestnosť (12 miest). Zasadacie miestnosti budú mať optickú väzbu do priestorov výroby. 

Záverečná fotogaléria za článkom

Poloha diela

ing.arch Andrej Alexy
Ing.arch Martin Bujna
Ing.arch Štefan Rafanides
Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím