Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
20. december 2014
1
4713

PHOENIX ZEPPELIN Banská Bystrica

Budova je slovenskou centrálou spoločnosti. Zároveň je aj výkonnou Banskobystrickou pobočkou. Cieľom autorov bolo vytvoriť dobre fungujúcu budovu, plniacu precízne požiadavky funkčnej náplne, ktorá by však zároveň bola aj kultúrnym tvorivým počinom.
PHOENIX ZEPPELIN Banská Bystrica
Autori: Ing.arch Branislav Hovorka, Ing. arch. Štefan Moravčík, Ing.arch Martin PaulínySpolupráca: Ing. Juraj Hanzel, Ing. Pavol HubinskýInvestor: Phoenix ZeppelinPlocha pozemku: 25 000 m2Zastavaná plocha: 1 385 m2Podlažná plocha: 2 716 m2Obostavaný objem: 13 250 m3Návrh: 2007 - 2009Realizácia: 2009 - 2011Adresa: Zvolenská cesta 14605/50, Banská Bystrica, SlovenskoPublikované: 20. december 2014

Zadaním bolo vytvoriť dobre fungujúcu budovu, ktorá prioritne plní každodenné potreby používateľa. Vyžaduje si to precízne riešenie prevádzky, dispozície, väzieb jednotlivých priestorov a funkcií. Budova sa dá chápať aj ako fungujúci stroj - mechanizmus, ktorý musí byť navrhnutý účelne, bez akéhokoľvek zbytočného balastu.

Ďalším aspektom je ľudský faktor. Hodnoty vytvárajú práve ľudia, ktorí tu pracujú. Preto musí mať budova aj určité nadstavbové kvality. Príjemné a kultúrne pracovné prostredie vytvára predpoklady, aby sa ľudia cítili dobre a podávali dobré pracovné výkony. Stavba je takisto aj nedeliteľnou súčasťou okolitej mestskej štruktúry.

Výsledná podoba budovy rešpektuje tieto požiadavky. Snaží sa spojiť racionálny minimalizmus so suverénnym kultúrnym tvorivým počinom. Nie je to ľahká úloha, najmä ak jedným z najdôležitejších limitov je ekonomický faktor – minimalizácia investičných nákladov. Nazdávame sa, že v konečnom dôsledku sa podarilo tieto, často rozporné požiadavky spojiť do výsledného celku, ktorý dobre funguje, aj dobre vyzerá i dobre sa v ňom robí.

Areál sa nachádza na južnom okraji Banskej Bystrice, ihneď vedľa hlavnej prístupovej rýchlostnej komunikácie do mesta. 

Poloha objektu
Poloha objektu

Prvotné zadanie bolo relatívne jednoduché. Mali sme vytvoriť dobre fungujúcu budovu, ktorá prioritne plní každodenné potreby používateľa. Investor požadoval precízne riešenie prevádzky, dispozície, väzieb jednotlivých priestorov a funkcií. Budova bola pre neho v prvom rade výrobný prostriedok. (Špecifikom je veľkosť zariadení, ktoré sú predmetom činnosti spoločnosti. Sú to asi tie najväčšie autonómne sa pohybujúce kolesové a pásové stroje u nás). Časom počas vzájomných diskusií nadobúdali na váhe aj ďalšie faktory. Výsledné zadanie bolo rozsiahle, zložité, obsahovalo náročné technologické požiadavky i požiadavky na zdravé pracovné prostredie. Predpokladom úspechu bolo vzájomné zladenie, často protirečivých nárokov a väzieb. Zároveň sme potrebovali vytvoriť aj skladbu, ktorá by spĺňala architektonické nároky autorov. Výsledné riešenie sa prejavilo v základnom priestorovo-hmotovom koncepte usporiadania jednotlivých hmôt. 

Základný priestorovo-hmotový koncept.
Základný priestorovo-hmotový koncept.

Ústredným spoločenským priestorom je átrium na severnej strane budovy. Táto koncepcia vychádza z nevyhnutnosti chrániť administratívnu prevádzku pred rušivým pôsobením priľahlej rýchlostnej cesty a v letných mesiacoch blokuje nízke ranné a večerné slnko - jednotlivé krídla stavby okolo átria bránia nežiadúcemu oslneniu pracovných plôch. Átrium vytvára nástup do budovy a opticky vnáša do jej interiéru prírodné prvky - zeleň, či vnímanie okolia. Vnútri budovy sa átrium mení na halu s pracoviskami prvého kontaktu, ktorú na poschodiach formou galérií obklopujú otvorené kancelárske pracoviská administratívnych oddelení. Firma je takto prehľadne zoskupená okolo priestorov átria a haly, kde sa pohybujú jej klienti.

Átrium na severnej strane budovy
Átrium na severnej strane budovy

Z konštrukčného hľadiska je budova rozdelená na dve časti. Dielenská časť, s opravárenskými boxami s veľkými svetlými výškam je montovaná oceľová konštrukcia, prestropená PU sendvičovými panelmi s integrovanou, dodatočne zváranou fóliovou hydroizoláciou. Zvyšok budovy je monolitická oceľobetónová konštrukcia, kombinácia stenového systému a skeletu v rastri 7 x 7 m. Obvodové konštrukcie sú zateplené 160 mm minerálnej vlny, uzavrené difúznym omietkovým systémom na silikátovej báze s predsadeným roštom ťahokovovej fasády, plniacej niekoľko funkcií (ochranná, tieniaca, zjednocujúca architektonický výraz...). Strešné konštruncie sú prevažne obrátené, so zváranou fóliovou hydroizoláciou, tepelnou izoláciou na báze extrudovaného polystyrénu, vo vybratých častiach doplnené o pochôdznu úpravu z veľoplošnej betónovej dlažby, na zvyšku s ochranným, priťažujúcim a estetickým zásypom okruhliakmi.

Fasády stavby sú navrhnuté technicisticky, pričom ich podstatnými architektonickými prvkami sú okrem átria aj exteriérové požiarne schodisko na západnej fasáde, veľký skladový regál - "firemný výklad" na južnej fasáde a panoramatické okno zasadacích miestností a malej strešnej terasy na fasáde východnej. Logickým východiskom pre metalický materiálový výraz exteriérov budovy je strojárske zameranie firmy Phoenix Zeppelin. 

Máme radi jednoduché, čisté, skulpturálne stvárnené formy. Pri takomto zložitom objekte, kde je umiestnených množstvo rozdielnych technológií, otvorov, nasávaní, výduchov ..., sme potrebovali silný nástroj, ktorý by nám pomohol zjednotiť povrchy a umožnil relatívne slobodné formovanie hmôt. Pre Zeppelin sme navrhli ťahokovovú hliníkovú predsadenú fasádu. Keďže sme nenašli nič tapové, navrhli sme vlastné riešenie fasády. Tá budovu zjednocuje a slúži ako optický tieniaci systém. Je tiež neutrálnym pozadím pre vystavené stroje. Strieborný polopriehľadný plášť reaguje na zmeny počasia a osvetlenia. Výraz budovy sa v priebehu dňa i roka stále mení.

Polotransparentná predsadená fasáda zjednocuje všetky povrchy.
Polotransparentná predsadená fasáda zjednocuje všetky povrchy.

Návrh interiéru bol integrálnou súčasťou tvorby objektu už od začiatku. Budovu sme navrhovali v celom rozsahu jej prípravy, od výberu pozemku, cez stavebú časť, zariadenie interiéru, až po dohľad nad použitým grafickým dizajnom jednotlivých prvkov. Vnútorné a vonkajšie priestory sú plynule prepojené. Interiér je organickou súčasťou stavby.

Prepojenie centrálnej haly a átria.
Prepojenie centrálnej haly a átria.

Aj energetická koncepcia budovy je zaujímavá. Dôležité sú nielen investičné, ale najmä prevázkové náklady. Nadštandardné teplotechnické parametre obvodového plášťa, použitie tepelných čerpadiel ako zdroja tepla, komplexné vzduchotechnické riadenie vnútornej klímy s rekuperačným spätným získavaním energie pri vetraní... atď., zabepečujú minimalizáciu prevádzkových nákladov na kúrenie a chladenie.

Špecifikom projektu bolo aj dôsledné 3D overenie priestorových vzťahov už v ranných etapách návrhu. Takisto sme urobili množstvo názorných vizualizácií v celom priereze – od riešenia areálu, budovy až po interiér a detaily nábytku. Okrem štandardnej dokumentácie a vizualizácii, boli pre názornosť architektmi už v etape konceptu a návhu ručne spracovávané aj vybrané detaily stavby a konštrukcií. Takto sme si overovali podrobnejšiu modeláciu a podobu riešení, materiálov a prvkov, ktoré majú výrazný vplyv na tvarovanie budovy a čistotu výsledného riešenia. 

Fasáda - spodné ukončenieFasáda - horné ukončenieSpojenie predsadenej sklenenej fasády s budovouSkladba strešnej terasy

V tomto prípade sa výsledok úzkej spolupráce architektov, investora i tých, čo stavbu realizovali zhmotnil do funkčnej podoby, ktorú je možné fyzicky vnímať a navštíviť. Stavba dobre slúži svojmu určeniu a hoci jej funkcia je utilitárna, prozaická, úzko zameraná, stala sa organickou súčasťou okolitého prostredia, výrazným orientačným znakom. Získala aj viacero architektonických ocenení. Dielo môžete navštíviť aj vy prostredníctvom nasledujúceho krátkeho filmového dokumentu, ktorý vznikol v koprodukcii STV ako súčasť série o slovenskej architektúre A3UM.

1003
Youtube

Záverečná fotogaléria za článkom

Pohľad juhovýchodnýPohľad severovýchodnýPohľad južnýDetailPohľad severozápadný.Detail.Pohľad juhozápadný.Zimný pohľad od cesty.ÁtriumÁtriumCentrálna halaSchodisko v haleCat RentalVstupná časť - recepciaCentrálny priestor objektuChodba 1.NPSekretariátOperatívne rokovacie miesnostiCentrálne schodiskoZasadačkaVstavaný šatník na 3.NPPohľad z haly do átria 3.NPOptické prepojenie pracovísk a átriaSeverovýchodné nárožiePredsadená ťahokovová fasáda a oknáÁtriumÁtrium bližší pohľadÁtrium detailÁtrium ČBÁtrium na výškuSeverný pohľad večerNočný pohľad od cestyDielňaDiaľkový pohľad od cesty

Poloha diela

Ing.arch Branislav Hovorka
Ing. arch. Štefan Moravčík
Ing.arch Martin Paulíny

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím