Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
27. február 2023
1
1462

Interpolis Office Center - prestavba administratívnej budovy v Banskej Bystrici

Na dreň a dočista…
Interpolis Office Center - prestavba administratívnej budovy v Banskej Bystrici
Autori: Ing.arch Branislav Hovorka, Ing.arch Martin PaulínySpolupráca: Ing. arch Natália Galko Michalová, Ing. arch. Marek Peťovský, Ing. arch. Veronika Kochaníková, Ing. arch. Radovan Krajňak, Ing. Pavol Hubinský (statika), Ing. Ján Piliar (stavebná časť)Investor: Interpolis a.s.Plocha pozemku: 5217 m2Zastavaná plocha: 4 550 m2 Podlažná plocha: 14 536 m2Obostavaný objem: 53 156 m3Investičný náklad: 12 mil. € bez DPH / 826 € / m2Návrh: 2016 - 2023Realizácia: 2019 - 2022Adresa: Partizánska cesta 3, Banská Bystrica, SlovenskoPublikované: 4. apríl 2023

Realizáciu predstavujeme so sprievodným textom Štefana Moravčíka, ktorý vyšiel v aktuálnom čísle časopisu PROJEKT 1/2023:

 

Rekonštrukcie a adaptácie objektov, ich prispôsobovanie na nové, neustále meniace podmienky sa stávajú čoraz viac témou dňa.

Aj v Banskej Bystrici vzniklo dielo, ktoré je príkladom zrodenia niečoho nového na hmotnom základe pôvodnej stavebnej štruktúry.

Architekti organicky nadviazali na východiskové štrukturálne hodnoty prostredia. Fyzicky obnovili staré. Pridali niečo naviac. Jednotlivé časti (pôvodné i nové) spojili navzájom do funkčného celku. Využili potenciál miesta. Nielen prinavrátili zmysel východiskovému urbanistickému zámeru, ale kvalitu prostredia posunuli na požadované štandardy dnešnej doby. 

Pôvodná budova bola súčasťou rozsiahlejšieho, veľkorysého urbanistického konceptu zo začiatku 70. rokov. V tesnej náväznosti na jedno z najkvalitnejších mestských štruktúr v Banskej Bystrici - sídlisko Pred stanicou (“Prednádražie”, od autorov Martina Kusého (najstaršieho) a Pavla Ružeka), začal vyrastať v 70. rokoch minulého storočia nový komplex administratívnych budov. Výšková vertikála dnešnej Slovenskej pošty je severným vyvrcholením ulice 29. augusta majúcej charakter mestskej triedy. Je akýmsi pomyselným kĺbom, od ktorého sa smerom na západ,  mal smerom k centru mesta, popri Partizánskej ceste, rozvíjať pás novej zástavby až k najbližšej križovatke. Veľkorysý zámer sa nepodarilo nikdy dokončiť, aj keď sa fyzicky postavila značná časť predpokladaného stavebného objemu. Pôvodný koncept zástavby bol spracovaný v Stavoprojekte pod vedením architekta Jána Hanzela. Po 89. roku budovy prešli privatizáciou. Hľadala sa pre ne nová náplň i využitie.

Výšková budova slúži dnes Slovenskej pošte. Lineárny trakt administratívnych budov zas Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti. Prezentovaný súbor objektov uzatvára kompozične i funkčne západnú stranu torza komplexu, ktorého ďalší rozvoj týmto smerom zablokovala budova Okresnej prokuratúry postavená v 90.rokoch. Objet pred prestavbou bol tiež administratívnou budovou s prenajímateľnými prevádzkami. 

Horizontálna, trojpodlažná, jednotiaca lineárna urbanistická figúra podnože prechádzajúcej pod celým komplexom bola na jeho západnom okraji ukončená akýmsi ďalším, skromnejším, koncovým vertikálnym akcentom v podobe administratívnej veže (ako protiváha štíhlej vertikále Slovenskej pošty). Západná fasáda tejto administratívnej budovy bola slepá, bez okien. Provizórne zamurovaná plynosilikátovými tvárnicami.

V roku 2016 sa majiteľ rozhodol adaptovať v tom čase už svojmu účelu nevyhovujúcu budovu pre nové potreby. Architekti z ateliéru PHA v svojom návrhu nezostali pri jednoduchých úpravách jestvujúcich objektov. Navrhli transformáciu celého areálu, ktorý bol k dispozícii. Úpravy išli značne do hĺbky. 

Pohľad na celý blok budov. V pozadí veža Slovenskej pošty. Vľavo v popredí novoprestavaný komplex Interpolisu. Medzi nimi lineárny spojovací objekt Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti.
Pohľad na celý blok budov. V pozadí veža Slovenskej pošty. Vľavo v popredí novoprestavaný komplex Interpolisu. Medzi nimi lineárny spojovací objekt Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti.Foto: Matej Hakár

Oceľobetónový skelet pôvodných budov bol podobne, ako v Müllerovej pesničke - očistený “na dreň a dočista”… Až potom, na takto vyčistenú stavebnú podstatu, pribudli nové vrstvy konštrukcií a technickej infraštruktúry, ktorých cieľom bolo vytvoriť zdravý, dlhodobo fungujúci fyzický základ pre budúce kontinuálne využívanie, s čo najmenšími nárokmi na údržbu a opravy.

Najväčšie množstvo adaptačných zásahov vyžadovala veža dvanásťpodlažnej administratívnej budovy. Má klasické priestorové usporiadanie stavieb tohto typu. Vertikálne komunikačné jadro s chráneným schodiskom a výťahmi v strede pôdorysu. Po obvode je voľná, variabilne využiteľná dispozícia. Umožňuje to oceľobetónový nosný skelet.

Nezostalo iba pri jestvujúcich budovách. Trojpodlažná podnož sa rozšírila formou prístavby v juhozápadnom rohu areálu. Využila priestorové rezervy prázdneho susedného pozemku. Zároveň v tomto smere ukončuje architektonickú kompozíciu nového celku. Jej strohý, elementárny, ortogonálny rámový raster s transparentnými výplňami, rozsiahlym vnútorným presvetľujúcim átriom otvoreným cez všetky podlažia - je novým atraktorom priestoru. Dôstojným ukončením bloku. Bodkou na záver. Akoby s odstupom času architekti dopovedali možnosti pôvodného  urbanistického zámeru, ktorý vychádzal z neskoromoderných tradícií tvorby druhej polovice minulého storočia. 

Východiskový stav so zaslepeným západným priečelím
Východiskový stav so zaslepeným západným priečelímFoto: PHA
Nový stav. Západný koniec celej urbánnej štruktúry je po dlhom čase dôstojne dopovedaný.
Nový stav. Západný koniec celej urbánnej štruktúry je po dlhom čase dôstojne dopovedaný.Foto: Matej Hakár

Požiadavky na statickú dopravu a potreba ďalších parkovacích miest si vynútili výstavbu nového parkovacieho domu za budovou. Strohá technická stavba s priznanými monolitickými betónovými a doplnkovými oceľovými konštrukciami prevádzkovo logicky a štrukturálne harmonicky dopĺňa stereotómiu hmôt celého komplexu.

Potešujúce je, že aj tu, na strednom Slovensku, ďalej od ekonomicky aktívnych centier, sa podarila adaptácia administratívneho komplexu “normálnym” spôsobom. (Čítaj - urobená normálne - tak ako “ako sa to má” robiť. Šetriť každé euro, ale na druhej nešetriť za každú cenu). 

Podstatné je šetriť prevádzkové náklady. Tie sú oproti starej starej budove rádovo menšie. Nová stavebná obálka a ucelený energetický koncept zabezpečili zaradenie nových priestorov do energetickej triedy A0.

Interpolis má šancu prežiť. Budova v takejto vyčistenej, univerzálne využiteľnej podobe vytvára predpoklady, aby bola schopná priebežne sa prispôsobovať meniacim podmienkam v čase. 

Voľné, otvorené dispozície, s možnosťou vzájomného prepájania sa (alebo naopak pružného delenia na menšie samostatné jednotky) budú pravdepodobne dobre vedieť reagovať na dynamiku života. Veď inakšie to v “dome” určenom pre 700 ľudí ani nie je možné.

Situácia
SituáciaAutor: Paulíny Hovorka Architekti
Pôdorys 1. NP - prestavba + prístavba
Pôdorys 1. NP - prestavba + prístavbaAutor: Paulíny Hovorka Architekti
Pôdorys 2. NP - prestavba + prístavba
Pôdorys 2. NP - prestavba + prístavbaAutor: Paulíny Hovorka Architekti
Pôdorys 3. NP - prestavba + prístavba
Pôdorys 3. NP - prestavba + prístavbaAutor: Paulíny Hovorka Architekti
Pôdorys 4. NP - prestavba + strecha prístavby
Pôdorys 4. NP - prestavba + strecha prístavbyAutor: Paulíny Hovorka Architekti
Pôdorys 5. NP - prestavba
Pôdorys 5. NP - prestavbaAutor: Paulíny Hovorka Architekti
Pôdorys 6. NP - prestavba
Pôdorys 6. NP - prestavbaAutor: Paulíny Hovorka Architekti
Pôdorys 7. NP - prestavba
Pôdorys 7. NP - prestavbaAutor: Paulíny Hovorka Architekti
Pôdorys 8. NP - prestavba
Pôdorys 8. NP - prestavbaAutor: Paulíny Hovorka Architekti
Pôdorys 9. NP - prestavba
Pôdorys 9. NP - prestavbaAutor: Paulíny Hovorka Architekti
Pôdorys 10. NP - prestavba
Pôdorys 10. NP - prestavbaAutor: Paulíny Hovorka Architekti
Pôdorys 11. NP - prestavba
Pôdorys 11. NP - prestavbaAutor: Paulíny Hovorka Architekti
Pôdorys 12. NP - prestavba
Pôdorys 12. NP - prestavbaAutor: Paulíny Hovorka Architekti
Pôdorys typického podlažia parkovacieho domu
Pôdorys typického podlažia parkovacieho domu

Ak sa podarí naplniť budovu zaujímavým mixom funkcií, obsadiť parter atraktívnymi funkciami, slúžiacimi nielen pre nájomníkov, aj pre okoloidúcich, v teplejších mesiacoch vytiahnuť život aj do priľahlého exteriéru - potom vytvorený nový architektonický rámec má všetky predpoklady pre to, aby sa revitalizovaný komplex stal živou súčasťou mesta. 

Výsledok pôsobí čisto a primerane. Architektonicky gramotne. Zadanie bolo zvládnuté s espritom. V dialógu s pôvodnou stavebnou štruktúrou i mestským prostredím. 

Konečne sme sa po päťdesiatich rokoch dočkali dôstojného dopovedania pôvodného urbanistického konceptu aj s pridanou hodnotou na úrovni dnešnej doby :-) Viac o kvalitnej práci architektov z ateliéru PHA povedia priložené výkresy i fotky Mateja Hakára, ktoré sú názornejšie ako množstvo ďalších slov.

Foto: Matej Hakár
Foto: Matej Hakár
Foto: Matej Hakár
Foto: Matej Hakár
Foto: Matej Hakár
Foto: Matej Hakár
Foto: Matej Hakár
Foto: Matej Hakár
Foto: Matej Hakár
Foto: Matej Hakár
Foto: Matej Hakár
Foto: Matej Hakár
Foto: Matej Hakár
Foto: Matej Hakár
Foto: Matej Hakár
Foto: Matej Hakár
Foto: Matej Hakár
Foto: Matej Hakár
Foto: Matej Hakár
Foto: Matej Hakár
Foto: Matej Hakár
Foto: Matej Hakár
Foto: Matej Hakár
Foto: Matej Hakár
Foto: Matej Hakár

Vizualizácie:

Vizualizácia: PHA + Tvar architekti
Vizualizácia: PHA + Tvar architekti
Vizualizácia: PHA + Tvar architekti

Fotografie z výstavby:

Očistený skelet
Očistený skeletFoto: PHA
Realizácia prístavby
Realizácia prístavbyFoto: PHA
Realizácia parkovacieho domu a opláštenia
Realizácia parkovacieho domu a oplášteniaFoto: PHA

Podklady: Paulíny Hovorka Architekti
Foto: Matej Hakár

Použité materiály a riešenia:

Presklené časti fasád
sú vytvorené z fasádneho systému  Schuco : Stĺpik-priečnikova fasáda FWS 50.SI+

Koncepcia vykurovania a chladenia budovy je postavená na tepelných čerpadlách Daikin a modernom trojúrkovom VRV systéme.

Poloha diela

Ing.arch Branislav Hovorka
Ing.arch Martin Paulíny

Súvisiace články

Matej HakárSKBratislava
Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím