Hore
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

JANOŠÍK OKNA-DVEŘE

Valašské Příkazy 55 55
Valašské Příkazy

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

REYNAERS ALUMINIUM s.r.o.

Office: TWINCITY C HubHub, Mlynské Nivy 16
Bratislava

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o.

Prinášame Vám svetlo

Galvaniho 7 7/A
Bratislava

VELUX

Tepelnoizolačné parametre vyhovujú...

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. (výrobca)
VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. (distribútor)

MINIMAL / MAXIMAL – kovanie v minimalistickom dizajne

Material & Technology s.r.o. – M&T (výrobca)
Material & Technology s.r.o. – M&T (distribútor)

ISOVER STOPVAP 90

Parozábrana pre difúzne uzatvorené konštrukcie...

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products (výrobca)
Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products (distribútor)

POSUVNÉ DVERE HI-FINITY

Ultra tenký design posuvných dverí HI-FINITY...

Reynaers systems spol. s r.o. (výrobca)
Reynaers systems spol. s r.o. (distribútor)

PANORAMA CELOPRESKLENÉ OKNO HX 300

OTVORENÉ. SVETLÉ. VOĽNÉ.
Veľkoplošné...

Internorm (výrobca)
Internorm (distribútor)

Povrchové temperovanie betónového jadra

Princíp temperovania betónového jadra spočíva...

REHAU s.r.o. (výrobca)
REHAU s.r.o. (distribútor)

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
6. október 2020
0
254

Troyerovo námestie a základná umelecká škola v Stupave - súťažný návrh (1.kolo)

Návrh reaguje na vypísanú verejnú architektonicko-urbanistickú súťaž, ktorej témou bola revitalizácia verejného priestoru Troyerovho námestia a návrh Základnej umeleckej školy v Stupave.
Troyerovo námestie a základná umelecká škola v Stupave - súťažný návrh (1.kolo)
Ateliér: ER AtelierAutori: Ing. arch. Ing. Roman Ruhig, PhD., Ing. arch. Ing. Ema Ruhigová (Kiabová), PhD., Ing. Mgr. art. Pallo Pilař, ArtD., Ing. Filip Bránický, PhD., Ing. arch. Zuzana Nádaská, PhD.Návrh: 2020 - 2020Adresa: Stupava, SlovenskoPublikované: 6. október 2020

Ambíciou návrhu je nadviazať na „genius loci“ miesta a nájsť odpovede na súčasné požiadavky kladené na verejný mestský priestor, zároveň reagovať na požiadavku variability jeho funkčného využitia v priebehu roka.

Nutnosťou je pozdvihnúť územie na úroveň plnohodnotného urbanistického celku a tým vytvoriť živý priestor medzi pôvodnou a navrhovanou architektúrou. Rovnako je nevyhnutné navrhnúť námestie ako jasne svojbytný priestor, ktorý je zároveň plochou otvorenou do okolitej urbánnej štruktúry.

Súčasťou návrhu je nový objekt ZUŠ vytvorený formou novotvaru s klasickým formovaním fasády a strechy v súlade s architektonickým výrazom celej zóny. Miesto novej zástavby v území bolo zvolené s ohľadom na historický kontext, ktorý dokladuje zástavba z katastrálnej  mapy Stupavy z roku 1896. Objekt ZUŠ je od susedných pozemkov odsadený v súlade so všetkými zásadami ÚP, takže jeho výstavba je v prípade realizácie bezproblémová. Novotvar ZUŠ námestie uzatvára a svojou polohou i architektonickým výrazom zásadne ovplyvňuje priestorové parametre centrálnej zóny námestia. Svojou urbanistickou polohou umožňuje orientovať samotné dispozičné riešenie vyučovacích priestorov na vhodnú - západnú stanu.

Pôvodný objektu Troyerovej kúrie nie je vzhľadom na jeho historickú hodnotu v návrhu adaptovaný pre potreby ZUŠ. V území by mal plniť reprezentatívnu funkciu. Svojou prevádzkou môže prezentovať históriu a tradície Stupavy súčasným spôsobom formou malého mestského múzea s kafetériou, prípadne aj reštauráciou s ponukou lokálnej gastronómie. Takáto forma prinesie do námestia život celoročne a stane sa turisticky zaujímavým miestom, čo prinesie do priestoru nových návštevníkov. Navrhujeme preto jej obnovu do podoby zachytenej na historických fotografiách, kedy bola vlastníctvom členov šľachtickej rodiny Maurer von Kronegg (dediči po Troyerovcoch). Kúria je v celej zóne šperkom, je odsadená od ostatných objektov a obklopená zeleňou. Myšlienka vody pretekajúcej námestím je inšpirovaná pôvodnou polohou studne v bývalej záhrade kúrie. Zeleň a voda plynie cez námestie až k potoku vo forme líniových prvkov, čím ochladzuje hlavný priestor námestia. Tradične bohatá kvetinová výzdoba záhradného parteru a presah vodným prvkov je reminiscenciou na pôvodné záhrady, ktoré ju v minulosti obklopovali.

Tento historický kontext podporuje aj centrálna kompozičná os prechádzajúca  naprieč riešeným územím, ktorá predstavuje síce frekventovanú, no zároveň kultivovanú pešiu komunikáciu. Paralelne s ňou je navrhnutá doplnková komunikačná os, ktorá je trasovaná popred objekt ZUŠ. Riešené územie je definované gridom, ktorý prepája jestvujúce objekty v území  - Kultúrny dom i Troyerovu kúriu s plochou navrhovaného objektu ZUŠ.  Grid komunikuje aj s navrhovanými parkovacími plochami a kontaktnými pešími komunikáciami a zároveň definuje i polohu ďalších funkcií v území – trhoviska, rýchleho občerstvenia, detských ihrísk, plôch zelene a stromových alejí.

Jednotlivé segmenty gridu majú rozmer 6x6m, ktorý vychádza z racionálnych proporcií - modulových rozmerov mobilného pódia a stánkov a sleduje aj vnútorný modulový systém navrhovanej ZUŠ.

Zeleň je navrhovaná tak, aby v maximálnej miere plnila ochladzovaciu funkciu v letných mesiacoch a zároveň netvorila vizuálnu či pešiu bariéru. V rámci celého námestia je diferencovaná do rôznych foriem v závislosti od požadovaného funkčného a estetického zámeru. Jej formy predstavujú funkciu zadržiavania zrážkovej vody (zelené strešné roviny), vyvýšených záhonov s možnosťou posedenia na ich okraji, pobytových zelených plôch v blízkosti potoka a stravovacej funkcie a sadových úprav. Pred hlavným vstupom do kultúrneho domu je navrhnutá alej stromov, ktorá podporuje dôležitosť tejto funkcie, ako aj vytvára príjemný čakací a stretávací priestor pre návštevníkov kultúrnych podujatí.

Navrhovaný mobiliár rešpektuje grid námestia a reaguje na pešie trasy a funkcie v území.  Koncept návrhu je triezvy, neokázalý,  kľudný a účelný.  Architektonické riešenie nového objektu  ZUŠ i doplnkových drobných stavieb je jednoduché, výrazovo silné a súčasné s odvolávkou na historické súvislosti.

Ateliér

Ing. arch. Ing. Roman Ruhig, PhD.
Ing. arch. Ing. Ema Ruhigová (Kiabová), PhD.
Ing. Mgr. art. Pallo Pilař, ArtD.
Ing. Filip Bránický, PhD.
Ing. arch. Zuzana Nádaská, PhD.
Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím