Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
12. apríl 2018
0
6322

Manufaktúra Bernolákovo

Ako sa britskí architekti vysporiadali so slovenskou realitou. Poučné riešenie približujúce "iný názor" na prostredie menšieho sídla.
Manufaktúra Bernolákovo
Autori: AsH Sakula ArchitectsInvestor: Manufaktúra 21 s.r.o.Plocha pozemku: 8.109 m2Podlažná plocha: 6.283 m2Návrh: 2018 - 2018Realizácia: 2019 - 2020Adresa: Strojárenská 1, Bernolákovo, SlovenskoPublikované: 24. apríl 2018

Vstup do historického prostredia bernolákovského kaštieľa. Areál, ktorý bezprostredne nadväzuje na pamiatkovo chránený objekt a historický park, slúžil pôvodne ako hospodárske zázemie kaštieľa, neskôr ako centrum strojárskej výroby. Okrem konverzie výrobných hál na obytné priestory (určite neľahká úloha) sa museli architekti vysporiadať aj s návrhom novej polyfunkčnej zástavby v zložitom historickom a kultúrnom kontexte.

Napriek tomu, že investora reprezentujú aj vlastné architektonické diela, pre spracovanie urbanisticko-architektonickej štúdie oslovil londýnsky ateliér AsH Sakula Architects - viacnásobného držiteľa ceny RIBA (Kráľovský inštitút britských architektov). Dôvodom bolo okrem iného aj to, že ateliér má v portfóliu inovatívne mestské zásahy, rekonštrukcie, kultivácie brownfieldov, alebo projekty v zložitom historickom prostredí. Tvorba AsH Sakula Architects je oceňovaná najmä pre citlivú prácu s identitou miesta. Vďaka responzívnemu prístupu dokážu často vytvoriť v zložitom kontexte novú a prekvapujúcu kvalitu. Dva z ich realizovaných projektov - Tibby’s Triangle v Southwold a The Malings v Newcastle získali prestížnu cenu Housing Design Awards. 

Architektonické riešenie má potenciál priniesť v našich končinách nový pohľad na bývanie a "mestskosť". Architekti výrazne čerpajú z typológie tradičných urbánnych štruktúr. Zástavba má ľudskú mierku, rešpektuje kontext, pracuje s upokojenou dopravou ako súčasťou obytnej zóny. Ambície projektu približuje aj stanovisko investora: "Ide o odlišný prístup v porovnaní so súčasnými monofunkčnými zónami s jednoliatou demografickou štruktúrou, ktorá často vedie k izolácii prostredia a vzťahov. Investor spolu s architektom majú záujem vytvárať zónu podobne, ako v minulosti vznikali sídla, kde žili vedľa seba ľudia rôznych sociálnych vrstiev, povolaní, vzdelania aj veku."

Výrazný dôraz je kladený aj na materiálové stvárnenie. Nielen fasád objektov, ale hlavne priestorov ulíc a námestí. Určite zaujme v našich končinách nie celkom obvyklá forma prezentácie projektu i fakt, že to nie je iba teoretické cvičenie, ale v štandardnom investičnom horizonte budeme mať pravdepodobne možnosť výsledok aj reálne zažiť a vyskúšať.

Kľúčová bude výsledná architektonická forma. Ide o hľadanie a diskusiu o vytvorení "rovnováhy" medzi univerzálnymi skúsenosťami z tvorby archetypálneho mestského prostredia, ktoré obecne platia všade (po celom svete) - a ich uplatnením v stredoeurópskom kontexte, v miestnych "slovenských" podmienkach. Bude zaujímavé sledovať výsledok projektu, ktorý sa snaží hľadať alternatívu k tradičnému pravouhlému rastru na okraji intravilánu. 

Urbanistické súvislosti

Územie tvorilo v minulosti súčasť hospodárskeho zázemia bernolákovského (čeklískeho) kaštieľa. V priebehu päťdesiatych rokov minulého storočia bolo odčlenené pre štátny podnik Strojstav. V nasledujúcich desaťročiach pôsobil strojársky podnik v starších hospodárskych budovách aj v novovybudovaných halách. Areál je z jednej strany lemovaný Strojárenskou ulicou, z druhej strany bezprostredne hraničí so vstupným predpolím kaštieľa a s golfovým ihriskom, nachádzajúcim sa v historickom parku priľahlého kaštieľa. Po nedávno ukončenej dlhodobej rekonštrukcii kaštieľa dostalo územie nový význam a nastal čas pristúpiť aj k jeho revitalizácii a premene na atraktívnu súčasť obce Bernolákovo.

Po ukončení činnosti Strojstavu v 90. rokoch minulého storočia pokračovala v jednotlivých objektoch areálu drobná výroba. Viaceré objekty sú z dôvodu nízkej stavebnej kvality v zlom technickom stave, ktorý neumožňuje ich ďalšie využitie. Zároveň charakter a poloha areálu už perspektívne neumožňujú prevádzkovať akúkoľvek väčšiu výrobu. S touto nevyhnutnou skutočnosťou počítal už aj územný plán zóny, spracovaný pre územie nachádzajúce sa okolo kaštieľa v roku 1995, v ktorom bolo navrhnuté a schválené zmiešané využitie územia. Z tejto multifunkčnosti vychádza aj predkladaný návrh, ktorý okrem bývania v území umiestňuje aj škálu menších priestorov pre prácu (takzavný live-work koncept) a drobné služby obsluhujúce samotné územie i jeho okolie (napríklad: co-working, ateliér, dielňa, predajňa...)

Architektonický návrh zohľadňuje blízkosť kaštieľa a pozdĺž príjazdovej cesty od brány ku kaštieľu navrhuje výlučne dvojpodlažné objekty (prízemie+podkrovie), ktoré svojim tvaroslovím nadväzujú na barokovú architektúru kaštieľa. Investor a architekt kladú dôraz na záchranu mohutných stromov. Choré kusy v návrhu zčasti nahrádzajú pôvodnou skladbou a koncepčne dopĺňajú novou výsadbou. Plochy zelene majú, obdobne ako architektúra, rozdielny charakter. Od verejnej zelene, cez malé súkromné záhrady, až po zelené strechy bytových domov. 

Situácia - súčasný stav - širšie vzťahy
Situácia - súčasný stav - širšie vzťahy
Schematický model navrhovaného riešenia - pohľad z východu
Schematický model navrhovaného riešenia - pohľad z východu
Skica návrhu z vtáčej perspektívy
Skica návrhu z vtáčej perspektívy

Architektúra

Revitalizácia územia počíta so zachovaním a obnovou časti pôvodných objektov a takisto aj s novou výstavbou. Dnes značne zdevastovaný výrobný areál v susedstve barokového kaštieľa a historického parku s golfovým ihriskom by sa po revitalizácii mal stať plnohodnotnou súčasťou územia obce. Architekti sa snažia navrhnúť kvalitné prostredie s ľudskou mierkou, s príjemnými priestormi na bývanie, voľný čas a prácu. Z pôvodných objektov výrobného areálu plánujú zachovať dve najväčšie haly. V duchu ich industriálnej podstaty by mali byť prestavané pre nové využitie. Zvyšné objekty budú rozobrané a pokiaľ to bude možné, materiál z nich bude v čo najväčšej miere použitý pri novej výstavbe. Takýmto postupom sa minimalizujú negatívne vplyvy búracích prác a odvozu sute na okolie a zníži sa aj celková spotreba energie potrebná na výstavbu.

Pohľad na kaštiel cez ulicu jazdeckých domov
Pohľad na kaštiel cez ulicu jazdeckých domov
Námestie pod vežou
Námestie pod vežou
Situácia so zameraním zelene a vyznačením asanácie
Situácia so zameraním zelene a vyznačením asanácie
Pôdorys 1.NP
Pôdorys 1.NP
Pôdorys 2.NP
Pôdorys 2.NP
Pôdorys 3.NP
Pôdorys 3.NP
Pôdorys 4.NP
Pôdorys 4.NP
Parkovanie - návrh a počty
Parkovanie - návrh a počty

Hala H1

Z Haly, postavenej v 70. rokoch, ostane zachovaný nosný skelet so strechou. V prvom modulovom poli bude zvonku viditeľný vstupný priestor so schodiskom a výťahom, do ktorého je zakomponovaná časť historického strojného vybavenia. Otvorený priestor haly bude rozčlenený na 3 podlažia. Na prízemí sa počíta s parkovaním, na horných dvoch podlažiach budú byty, na streche je navrhnutá spoločná zelená terasa.

Byty v továrni H1
Byty v továrni H1

Hala H2

Dvojpodlažný objekt, postavený v 50. rokoch, si do veľkej miery zachová svoj dnešný vzhľad a charakter. Na spodnom, čiastočne zapustenom podlaží budú hospodárske priestory, státie pre bicykle, ako aj komunitný kaviarenský priestor orientovaný do námestia. Na vyššom podlaží nájdu svoje miesto dvojpodlažné byty, každý so samostatným vstupom a prístupom na terasu orientovanú do átria.

Byty v dielni H2
Byty v dielni H2

Jazdecké domy

Nová zástavba južne od haly H2 rešpektuje svojím výrazom kaštieľ a historickú parkovú vstupnú bránu, ktorá sa nachádza v blízkosti južného okraja pozemku. Byty sú v tejto časti umiestnené v dvojpodlažných radových domoch situovaných po oboch stranách malej uličky, na konci ktorej je priehľad na budovu kaštieľa.

Jazdecké domy - juh
Jazdecké domy - juh
Jazdecké domy - sever
Jazdecké domy - sever

Domy medzi gaštanmi

Rovnaký typ domu, ale s trojpodlažnými bytmi, je situovaný pozdĺž Strojárenskej ulice. Vnútornú, dvorovú časť domu tvoria tri jednopodlažné byty a jeden nebytový priestor orientovaným do centrálneho námestíčka. Architektúra, použité povrchové materiály i navrhované detaily sú inšpirované historickými prvkami a tradičnými remeselnými riešeniami, kreatívne prevedenými do súčasného jazyka.

Domy medzi gaštanmi
Domy medzi gaštanmi

Domy na nádvorí

Zástavbu južne od haly H1 tvorí kompaktný, jemne štrukturovaný trojpodlažný dom, ktorého výška nepresahuje výšku haly. Na východnej strane nadväzuje na objekt haly H2. Na prízemí sú situované dva nebytové priestory. Prízemie vymedzuje malý spoločný, verejne prístupný dvor. Oba priestory by mali zastrešovať verejnú funkciu, ako napríklad obchodík, ateliér alebo remeselnú dielňu. Architektúra, detaily a použité materiály korešpondujú so zástavbou v južnej časti pozemku.

Domy na nádvorí 2
Domy na nádvorí 2

Vežové domy

Dominantným prvkom návrhu sú dva komorné vežové objekty. Jeden sa nachádza na centrálnom námestíčku, druhý na rohu pozemku pri napojení Gaštanovej aleje na Strojárenskú ulicu. Tieto dva objekty sú odkazom na historické veže v blízkom okolí - tri veže na barokovom kaštieli a jedna veža starej vodárne nachádzajúcej sa medzi kaštieľom a kostolom. Zároveň citlivo nadväzujú na hospodársky a priemyselný príbeh tejto lokality. 

Západná veža
Západná veža

Pripájame aj celý projekt vo formáte ISSUU:

Na tvorbe spoločnosti Manufaktúra 21 sa prostredníctvom materskej Global Group a.s. podieľajú dva, v oblasti tvorby prostredia a developmentu, skúsené subjekty, ktorých spojil záujem o novú filozofiu obytnej zóny. Jedným je architekt Miroslav Marynčák, ktorý ako dveloper stojí napríklad za projektom Cassovar Košice. Projekt, ktorý zahŕňal obnovu historickej časti pivovaru získal ocenenie stavba roka. Ako architekt sa podpísal pod viacero golfových ihrísk na Slovensku i v zahraničí a viaceré urbanistické projekty.

Druhým partnerom je Imagine Development, developerská spoločnosť, ktorá sa sústredí hlavne na bytové projekty so zameraním na sociálny aspekt a kvalitu obytného prostredia. Viaceré z jej projektov získali architektonické ocenenia, ako napríklad CEZAAR 2015 za projekt Nový háj.

Podklady: Drahan Petrovič, Imagine Development a Miroslav Marynčák.
Projekt: AsH Sakula Architects, Londýn

Poloha diela

AsH Sakula Architects
Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím