Hore
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Sto Slovensko, s.r.o.

Stavať zodpovedne

Pribylinská 2
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

KOMA Modular s.r.o.

Říčanská 1191
Vizovice

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o.

Prinášame Vám svetlo

Galvaniho 7 7/A
Bratislava

BMI SLOVENSKO

Šikmé a ploché strech

Mojmírovská 9
Ivanka pri Nitre

ISOVER EPS GREYWALL

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products (výrobca)
Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products (distribútor)

VELUX INTEGRA

Elektrické panoramatické strešné okno s...

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. (výrobca)
VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. (distribútor)

CITY moduly

Designový mestský mobiliár v merítku drobnej...

KOMA Modular s.r.o. (výrobca)
KOMA Modular s.r.o. (distribútor)

2N® Indoor Compact

2N® Indoor Compact je vnútorná odpovedacia...

2N TELEKOMUNIKACE, a.s. (výrobca)
2N TELEKOMUNIKACE, a.s. (distribútor)

PANORAMA CELOPRESKLENÉ OKNO HX 300

OTVORENÉ. SVETLÉ. VOĽNÉ.
Veľkoplošné...

Internorm (výrobca)
Internorm (distribútor)

Povrchové temperovanie betónového jadra

Princíp temperovania betónového jadra spočíva...

REHAU s.r.o. (výrobca)
REHAU s.r.o. (distribútor)

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
20. november 2018
0
163

Rodinný dom P5, Praha

Rodinný dom P5, Praha
Autori: Ing. arch. Šimon Vojtík, Ing. Karel Stejskal, Ing. arch. Michal Petr, Ing. arch. Jana UrbanováZastavaná plocha: 95 m2Podlažná plocha: 195 m2 Návrh: 2014 - 2016Realizácia: 2016 - 2018Adresa: Praha 5, Česká republikaPublikované: 20. november 2018

Návrh rodinného domu vstupuje do stabilizovaného území – tradiční uliční fronty historického jádra městské části Praha 5. Zároveň vyznává vzory moderní architektury. Výsledkem je  architektonicky čistý prostor modelovaný světlem, jehož vnější forma vytváří jasný řád a zároveň svým téměř archetypálním objemem  respektuje urbanistický kontext. Jednotlivé části domu interpretují tradiční prvky a postupy soudobým jazykem. Vzniká tvůrčí hra mezi starým a novým, tradičním a moderním,  hmotou a tvaroslovím, vnitřkem a vnějškem.   

Rodinný dům je trojpodlažní. Přízemí se obytnou společenskou částí otevírá severozápadním směrem do zahrady, servisní zázemí tvoří předěl od uličního prostranství. V patře jsou ložnice a pokoje orientované na obě strany a nabízející různé varianty výhledů, denního osvětlení či intimity. Půda je pojata jako jeden otevřený prostor s oddělenou šatnou.

Návrh rodinného domu vstupuje do stabilizovaného územia - tradičná uličná zástavba historického jadra mestskej časti Praha 5. Návrh zároveň vyznáva vzory modernej architektúry. Výsledkom je architektonicky čistý priestor modelovaný svetlom, ktorého forma vytvára jasný poriadok a zároveň svojim takmer archetypálnym objemom rešpektuje urbanistický kontext. Jednotlivé časti domu interpretujú tradičné prvky a postupy súčasným jazykom. Vzniká tvorivá hra medzi starým a novým, tradičným a moderným, hmotou a tvaroslovím, vnútrom a vonkajškom.

Rodinný dom je trojpodlažný. Prízemie sa prostredníctvom obytnej spoločenskej časti otvára severozápadným smerom do záhrady, technické zázemie tvorí časť od ulice. Na poschodí sú spálne a izby orientované na obe svetové strany a ponúkajú rôzne varianty výhľadov, denného osvetlenia či intimity. Podkrovie je poňaté ako jeden otvorený priestor s oddeleným šatníkom.

Foto: Josef Neumann
Foto: Josef Neumann
Situácia
SituáciaArchum

Uliční fasáda stojí na trojosé kompozici a jasně architektonicky definovaných podlažích. Trojosý princip se uplatňuje v patře a podkroví, které drží jednotné vertikály oken (na úrovni střechy provedené formou vikýřů, v patře se zvýrazněnými šambránami). V přízemí jsou fasádní otvory sjednoceny spolu s dalšími prvky do dvou vstupních portálů (hlavní vstup a garáž), tvořících čistou geometrickou kompozici. Dvorní fasádě dominuje přízemní část komponovaná z velkých prosklených oken a modřínového obložení, přecházejícího v terasu se zahradním domkem a lamelovou pergolou. Materiálově se na fasádě uplatňuje především bílé natřená klasická štuková omítka, šedě lakovaný kov (střecha, okenní zábradlí, šambrány, portály v přízemí), modřínové dřevo (směrem do zahrady) a sklo v transparentním i matném provedení.

Uličná fasáda je koncipovaná na trojosovej kompozícii jasne architektonicky definovaných podlaží. Trojosový princíp sa uplatňuje na poschodí a podkroví, ktoré určujú jednotlivé vertikály okien (na úrovni strechy realizované formou vikiérov, na poschodí zvýraznenými šambránami). Na prízemí sú fasádne otvory zjednotené spolu s ďalšími prvkami do dvoch vstupných portálov (hlavný vstup a garáž), ktoré sú tvorené čistou geometrickou kompozíciou.

Dvorovej fasáde dominuje prízemná časť komponovaná z veľkoformátových okien a smerkovcového obkladu, ktorý z fasády prechádza do terasy a záhradného domčeka s lamelovou pergolou. Materiálovo je na fasáde použitá predovšetkým klasická biela štuková omietka, sivý lakovaný kov (strecha, okenné zábradlia, šambrány, portál na prízemí), smrekovcové drevo a sklo v transparentnom i matnom prevedení.

Foto: Josef Neumann
Foto: Josef Neumann
Foto: Josef Neumann
Foto: Josef Neumann
Pôdorys 1. NP
Pôdorys 1. NPArchum
Pôdorys 2. NP
Pôdorys 2. NPArchum
Rez
RezArchum

Koncepce interiéru je postavena na několika základních principech: otevřenost světlu, soulad vnitřního prostoru s architekturou domu, prostorová a materiálová jednoduchost, pozornost k detailu.  Každý z principů zahrnuje několik v návrhu uplatňovaných postupů.

Princip „otevřenosti světlu“ znamená velkorysost okenních otvorů, propojení vnitřního prostoru s vnějším (zejména obytného prostoru se zahradou), pečlivou práci s denním osvětlením (variantní možnosti od úplného oslunění po různé formy zastínění a zaclonění) a nasvětlováním interiéru (přímým i nepřímým).

Soulad vnitřního prostoru s architekturou domu se projevuje v naprosté vzájemné provázanosti stavebních a interiérových prvků. Každé okno, dveře či nosná konstrukce lícuje s navazujícími vnitřními stěnami, váže na objekty vestavného nábytku, tvoří pečlivě zvažovanou kompozici v jednotlivých místnostech. Vše vzájemně souvisí. Návrh pracuje s jednoduchými geometrickými tvary prostorů, stavebních prvků i vybavení, používá jen několik základních barev (bílá, šedá) a materiálů (dubové dřevo, OSB, nerezová ocel, leštěný beton), které prostupují celým domem. Volba barev a materiálů pomáhá celkové prosvětlenosti a otevřenosti prostoru. Každému, byť sebemenšímu detailu domu je věnována naprostá pozornost. Dveřní zárubně lícují s povrchy stěn i vestavného nábytku, hrany povrchů podlah vážou na navazující dveřní či okenní otvory, svítidla i další elektromontážní prvky jsou osově komponovány, revizní otvory jsou skryté v obkladech. Interiér domu je na první pohled střídmý a jednoduchý, ve skutečnosti však komplexní, vzájemně provázaný celek.

Koncepcia interiéru je postavená na niekoľkých základných princípoch: otvorenosť svetlu, súlad vnútorného priestoru s architektúrou domu, priestorová a materiálová jednoduchosť, pozornosť k detailu. Každý z princípov zahŕňa niekoľko uplatňovacích postupov. 

Princíp "otvorenosti svetlu" znamená veľkorysosť okenných otvorov, prepojenie vnútorného priestoru s exteriérom (hlavne obytného priestoru so záhradou), varianty osvetlenia s denným svetlom (priame slnečné žiarenie, rôzne formy tienenia a clonenia) a nasvetlenie interiéru (priamym i nepriamym svetlom). 

Súlad vnútorného priestoru s architektúrou domu sa prejavuje v previazanosti stavebných a interiérových prvkov. Každé okno, dvere či nosná konštrukcia lícuje s nadväzujúcimi vnútornými stenami. Viažu sa naň objekty vstavaného nábytku, ktoré tvoria kompozíciu v jednotlivých miestnostiach. Všetko navzájom súvisí.  N

Návrh pracuje s jednoduchými geometrickými tvarmi priestorov, stavebných prvkov i vybavenia. Používa len niekoľko základných farieb (biela a šedá) a materiálov (dubové drevo, OSB, nerezová oceľ, leštený betón), ktoré sú použité v celom dome. Voľba farieb a materiálov pomáha celkovej svetlosti a otvorenosti priestoru. 

Každému najmenšiemu detailu bola venovaná pozornosť. Zárubne lícujú s povrchmi stien i vstavaného nábytku, hrany povrchov podláh nadväzujú na dverné či okenné otvory, svietidlá i ďalšie elektromontážne prvky sú osovo komponované, revízne otvory sú skryté v obkladoch. Interiér domu je na prvý pohľad striedmy a jednoduchý, v skutočnosti však komplexný a vzájomne previazaný celok.

Foto: Josef Neumann
Foto: Josef Neumann
Foto: Josef Neumann
Foto: Josef Neumann
Foto: Josef Neumann
Foto: Josef Neumann
Foto: Josef Neumann
Foto: Josef Neumann
Foto: Josef Neumann
Foto: Josef Neumann
Foto: Josef Neumann

Podklady: Archum

Ing. arch. Šimon Vojtík
Ing. Karel Stejskal
Ing. arch. Michal Petr
Ing. arch. Jana Urbanová
Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím