Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
4. december 2020
0
679

MESTSKÉ ZÁSAHY: výsledky workshopu Kreatívne trhovisko Žilina

Výstupy zo spolupráce medzi Fakultou architektúry a dizajnu STU a Mestom Žilina.
MESTSKÉ ZÁSAHY: výsledky workshopu Kreatívne trhovisko Žilina

Od 19. do 23. októbra 2020 prebehol študentský workshop v rámci Mestských zásahov Žilina, zameraný na návrh Kreatívneho trhoviska. Workshop sa konal pod záštitou Útvaru hlavného architekta mesta Žilina v spolupráci s Fakultou architektúry a dizajnu STU. 

Workshop bol zameraný na kreatívnu revitalizáciu trhoviska nachádzajúceho sa niekoľko metrov od Domu Umenia Fatra. Projektu sa zúčastnilo osem študentov FAD, z rôznych ročníkov, z toho štyria odboru Architektúra a štyria odboru Dizajn. Počas celkovo piatich stretnutí prebiehali konzultácie s ÚHA Žilina vedené Mgr. art. Martinom Mjartanom (ÚD) a Ing. Arch. Miriamou Butkovou (ÚAOB).

Plánovaný priebeh bol narušený pandemickými opatreniami a zmenou na dištančnú výučbu. Workshop prebiehal podobne ako aj súčasná výučba na fakulte prostredníctvom platformy Google Meet od G-Suite. Počas tvorivého procesu boli vedené dialógy nielen o štruktúre, forme, materialite, ale aj o úlohe moderného trhoviska, charaktere stánkov, dočasnosti vs. udržateľnosti či postavením stánkarov a prevádzkarov služieb v bezprostrednom kontakte s trhoviskom v návrhovom procese a ich potrebách.

Aktivita bola  pre študentov zaujímavá najmä tým, že išlo o medzi-ústavnú spoluprácu na fakulte. Študenti mali taktiež možnosť vypočuť si postoj hlavného architekta Rudolfa Chodelku k zadaniu. Motiváciou pre účastníkov bolo okrem iného aj zámer mesta realizovať úpravu hlavného trhoviska v dohľadnej dobe v rámci kandidatúry na titul Európske hlavné mesto kultúry 2026.  

Týždeň intenzívnych online stretnutí za aktívnej prítomnosti ÚHA Žilina priniesol aj napriek sťaženým podmienkam 6 kreatívnych nápadov na skvalitnenie priestoru hlavného trhoviska Žiliny, pozývajúcich k dialógu o tomto verejnom priestranstve. Výsledky workshopu nájdete na konci tohto článku a verejnosťi budú odprezentované aj formou výstavy v priestoroch žilinskej radnice. 

Spoluprácu s FAD komentuje Lucia Streďanská, ktorá zastupovala ÚHA na každom online stretnutí ako skvelý nástroj na overenie a odkomunikovanie možných riešení daného územia: “Práce študentov vnímame ako skvelé ideové návrhy. Samozrejme je ešte nutné ich komplexne zhodnotiť a najmä vybrať spôsob akým budeme riešiť finálne spracovanie trhoviska - či už spojením niektorých návrhov alebo realizáciou jedného konkrétneho konceptu. Projekty už boli zaslané primátorovi a viceprimátorovi ako podklad pre stretnutie ohľadom danej parcely a jej využitia. Na ÚHA máme favoritov, no musíme počkať na vyjadrenie vedenia mesta a majiteľov pozemku.” 

Hlavný architekt Rudolf Chodelka, si spoluprácu s Fakultou architektúry a dizajnu taktiež veľmi pochvaľuje: “Chcem sa poďakovať v mene ÚHA Žilina za možnosť spolupráce s FAD, s ktorou mesto Žilina podpísalo memorandum o spolupráci. Som na zúčastnených študentov veľmi pyšný, ich práca ma napĺňa optimizmom do budúcna, pretože vidno, že súčasní študenti sú naozaj šikovní. Workshop dopadol nad moje očakávania a je pre nás dobrá prvá skúsenosť s takýmto vstupom do mestského prostredia a dúfam, že nie posledná. Mám pocit, že to dopadlo naozaj zaujímavo a veľmi dobre. Oceňujem prácu študentov, ktorí k zadaniu pristúpili naozaj zodpovedne a priniesli množstvo nápadov. Verím, že neskončia iba na papieri a dúfam, že sa podarí nájsť podporu mesta, tak aby sme mohli trhovisko realizovať.”

Organizácia workshopu je jednou z aktivít formujúceho sa kreatívneho centra FAD STU, ktorého cieľom je multidisciplinarita, prepájanie odborov, budovanie kreatívnej komunity a v neposlednom rade spájanie akademickej pôdy s praxou. Študenti si vyskúšali navrhovanie mimo školských ateliérov za spoluúčasti zadávateľa zadania, čím nadobudli nové skúsenosti nielen v navrhovaní, ale taktiež v komunikácii, prezentácii ideí či časovom manažmente kreatívneho procesu, ktorý trval podstatne kratšie ako je dĺžka semestra. Pri finálnych plagátoch nájdete postrehy autorov k priebehu a náplni workshopu spolu s komentárom hlavného architekta mesta Žilina. Výsledky a spätná väzba sú dôkazom, že doplnkovými aktivitami štúdia ide FAD STU správnym smerom k efektívnejšiemu vzdelávaniu a kvalitnejšej príprave na profesionálne pôsobenie svojich absolventov.

 

Silvia Jedináková

“Aj napriek obmedzujúcim podmienkam si myslím, že workshop dopadol dobre a jeho výsledok sa odráža od dobrého vedenia a aktívneho prístupu ÚHA.”

R.CH.: Návrh vytvára mikropriestor námestia a zároveň je ľahko presunuteľný. Inšpirácia v bedničkách dodáva návrhu celistvosť a prináša zaujímavé riešenie. Veľmi živý a voľný koncept. 


Jakub Hruška

“Páčila sa mi kombinácia architektov a dizajnérov a rozmýšľanie v odlišných mierkach. Samozrejme je škoda že sa nenaplnila možnosť osobného stretnutia a spoločnej práce.”

R.CH.: Najkontroverznejší návrh, približujúci predstavu o neskoršej budúcnosti parcely, možno až predzvesť budovy. Vďaka návrhu si vieme overiť objem a hmotu v danom priestore. Miernym nedostatkom je naddimenzovaná spoločenská časť s pódiom, nakoľko ÚHA mal predstavu o komornejšom spoločenskom priestore. Na druhej strane návrh nabáda k zamysleniu sa aj nad takýmto riešením, ktoré v určitej miere supluje situáciu na Mariánskom námestí. 


Ján Frivaldský

“Išlo o môj prvý workshop a aj keď osobné stretnutie by tomu dalo iný rozmer, za tých podmienok aké sú to dopadlo výborne. Žilina je moje rodné mesto a som rád, za možnosť spolupracovať na tomto zadaní, pretože by som sa určite rád venoval Žiline aj do budúcna.”

R.CH.: Oceňujeme abstrakciu ducha prapôvodného námestia a ohraničenie trhového miesta budovami. A aj napriek tomu, že duplikuje princíp hlavného námestia, ktoré už máme, je návrh hravý a veselý. Návrh však skôr evokuje princíp Vianočných trhov a nie každodenné živé trhovisko. Je však dobrým overením princípu rozloženia stánkov na ploche tak, že v strede vytvára námestie. Pozitívom návrhu je aj jeho univerzálnosť a možnosť použitia stánkov v inom priestore.

 

Lucia Suchá

“Taktiež ma zaujala možnosť, zúčastniť sa na projekte, ktorý spája architektov a dizajnérov. Myslím si, že vyskúšanie spojenia výsledkov a rôznych prístupov by mohlo do budúcna priniesť naozaj kvalitné a prepracované návrhy.”

R.CH.: Návrh spĺňa všetky požiadavky, je v ňom cítiť minimalizmus. Ide o čistý a uprataný koncept postavený na bedničkách, ktoré sa zaplnia tovarom a predstavujú jadro trhu. Prestrešenie a ostatné prvky sú skôr v doplnkovej forme a nechávajú vyniknúť funkciu trhu. Z ekonomického hľadiska je návrh nenáročný.


Natália Švabeková

“Priestor trhoviska je mi blízky a to bol jeden z dôvodov prečo ma workshop zaujal. Bolo zaujímavé sledovať odlišný prístup architektov od dizajnérov a mierky, v ktorých pracujú a rozmýšľajú.”

R.CH.: Na návrhu je vidno dizajnérsky prístup. Ide o ekonomicky menej náročný koncept. Ide o trhovisko, ktoré si vieme na parcele predstaviť, no v prípade realizácie by trebalo na ňom ďalej pracovať. Výhodou návrhu je jeho veľká univerzálnosť no zároveň tak najmenej reaguje na genius loci. Bolo by nutné prehodnotiť rozmiestnenie a počet stánkov a ich vzťah k prostrediu. 


Martina Piatriková

“Páčil sa mi prístup zo strany ÚHA, ktorí mali približnú predstavu o priestore a aktívne nás viedli k rôznym riešeniam. Som naozaj vďačná za takúto skúsenosť.”

R.CH.: Veľmi zaujímavý koncept, ktorý vytvára vnútorné priestory a reprezentuje hmýrenie ľudí. Kombinuje turecký trh so situáciou v obchodných domoch. Návrh je zaujímavý aj modulovou konštrukciou, umožňujúcou vytvárať aj iné zostavy a tak naozaj reprezentovať “živé” trhovisko. Materiálovo je návrh dobre zvládnutý. Návrh druhého poschodia je inšpirujúci, nakoľko v budúcnosti je na danej parcele plánovaná výstavba a tento koncept umožňuje overenie rôznych objemov v danom priestore. Návrh sa dá do budúcna jednoducho rozobrať, presunúť a vytvoriť novú štruktúru na inom mieste.

MESTSKÉ ZÁSAHY: workshop Kreatívne trhovisko Žilina 

Autori: Silvia Jedináková, Jakub Hruška, Ján Frivaldský, Natália Švabeková, Martina Piatriková, Lucia Suchá

Konzultanti: Mgr. art. Martin Mjartan, Ing. arch. Miriama Butková, Ing. arch. Lucia Streďanská

Miesto: trhovisko J. M. Geromettu a Horný Val – MPR Žilina
Druh podujatia: Online workshop

Začiatok: 19.10.2020
Koniec: 23.10.2020

Autor článku

Poloha na mape

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím