Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

JANOŠÍK OKNA-DVEŘE

Valašské Příkazy 55 55
Valašské Příkazy

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

Pergo

Třebětice 102
Holešov

Cortizo Slovakia,

Železničný rad 29
Nová Baňa

PREFA Slovensko s. r. o.

Ladislava Dérera 2749/2
Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

REYNAERS ALUMINIUM s.r.o.

Office: TWINCITY C HubHub, Mlynské Nivy 16
Bratislava

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
4. december 2020
0
592

MESTSKÉ ZÁSAHY: výsledky workshopu Kreatívne trhovisko Žilina

Výstupy zo spolupráce medzi Fakultou architektúry a dizajnu STU a Mestom Žilina.
MESTSKÉ ZÁSAHY: výsledky workshopu Kreatívne trhovisko Žilina

Od 19. do 23. októbra 2020 prebehol študentský workshop v rámci Mestských zásahov Žilina, zameraný na návrh Kreatívneho trhoviska. Workshop sa konal pod záštitou Útvaru hlavného architekta mesta Žilina v spolupráci s Fakultou architektúry a dizajnu STU. 

Workshop bol zameraný na kreatívnu revitalizáciu trhoviska nachádzajúceho sa niekoľko metrov od Domu Umenia Fatra. Projektu sa zúčastnilo osem študentov FAD, z rôznych ročníkov, z toho štyria odboru Architektúra a štyria odboru Dizajn. Počas celkovo piatich stretnutí prebiehali konzultácie s ÚHA Žilina vedené Mgr. art. Martinom Mjartanom (ÚD) a Ing. Arch. Miriamou Butkovou (ÚAOB).

Plánovaný priebeh bol narušený pandemickými opatreniami a zmenou na dištančnú výučbu. Workshop prebiehal podobne ako aj súčasná výučba na fakulte prostredníctvom platformy Google Meet od G-Suite. Počas tvorivého procesu boli vedené dialógy nielen o štruktúre, forme, materialite, ale aj o úlohe moderného trhoviska, charaktere stánkov, dočasnosti vs. udržateľnosti či postavením stánkarov a prevádzkarov služieb v bezprostrednom kontakte s trhoviskom v návrhovom procese a ich potrebách.

Aktivita bola  pre študentov zaujímavá najmä tým, že išlo o medzi-ústavnú spoluprácu na fakulte. Študenti mali taktiež možnosť vypočuť si postoj hlavného architekta Rudolfa Chodelku k zadaniu. Motiváciou pre účastníkov bolo okrem iného aj zámer mesta realizovať úpravu hlavného trhoviska v dohľadnej dobe v rámci kandidatúry na titul Európske hlavné mesto kultúry 2026.  

Týždeň intenzívnych online stretnutí za aktívnej prítomnosti ÚHA Žilina priniesol aj napriek sťaženým podmienkam 6 kreatívnych nápadov na skvalitnenie priestoru hlavného trhoviska Žiliny, pozývajúcich k dialógu o tomto verejnom priestranstve. Výsledky workshopu nájdete na konci tohto článku a verejnosťi budú odprezentované aj formou výstavy v priestoroch žilinskej radnice. 

Spoluprácu s FAD komentuje Lucia Streďanská, ktorá zastupovala ÚHA na každom online stretnutí ako skvelý nástroj na overenie a odkomunikovanie možných riešení daného územia: “Práce študentov vnímame ako skvelé ideové návrhy. Samozrejme je ešte nutné ich komplexne zhodnotiť a najmä vybrať spôsob akým budeme riešiť finálne spracovanie trhoviska - či už spojením niektorých návrhov alebo realizáciou jedného konkrétneho konceptu. Projekty už boli zaslané primátorovi a viceprimátorovi ako podklad pre stretnutie ohľadom danej parcely a jej využitia. Na ÚHA máme favoritov, no musíme počkať na vyjadrenie vedenia mesta a majiteľov pozemku.” 

Hlavný architekt Rudolf Chodelka, si spoluprácu s Fakultou architektúry a dizajnu taktiež veľmi pochvaľuje: “Chcem sa poďakovať v mene ÚHA Žilina za možnosť spolupráce s FAD, s ktorou mesto Žilina podpísalo memorandum o spolupráci. Som na zúčastnených študentov veľmi pyšný, ich práca ma napĺňa optimizmom do budúcna, pretože vidno, že súčasní študenti sú naozaj šikovní. Workshop dopadol nad moje očakávania a je pre nás dobrá prvá skúsenosť s takýmto vstupom do mestského prostredia a dúfam, že nie posledná. Mám pocit, že to dopadlo naozaj zaujímavo a veľmi dobre. Oceňujem prácu študentov, ktorí k zadaniu pristúpili naozaj zodpovedne a priniesli množstvo nápadov. Verím, že neskončia iba na papieri a dúfam, že sa podarí nájsť podporu mesta, tak aby sme mohli trhovisko realizovať.”

Organizácia workshopu je jednou z aktivít formujúceho sa kreatívneho centra FAD STU, ktorého cieľom je multidisciplinarita, prepájanie odborov, budovanie kreatívnej komunity a v neposlednom rade spájanie akademickej pôdy s praxou. Študenti si vyskúšali navrhovanie mimo školských ateliérov za spoluúčasti zadávateľa zadania, čím nadobudli nové skúsenosti nielen v navrhovaní, ale taktiež v komunikácii, prezentácii ideí či časovom manažmente kreatívneho procesu, ktorý trval podstatne kratšie ako je dĺžka semestra. Pri finálnych plagátoch nájdete postrehy autorov k priebehu a náplni workshopu spolu s komentárom hlavného architekta mesta Žilina. Výsledky a spätná väzba sú dôkazom, že doplnkovými aktivitami štúdia ide FAD STU správnym smerom k efektívnejšiemu vzdelávaniu a kvalitnejšej príprave na profesionálne pôsobenie svojich absolventov.

 

Silvia Jedináková

“Aj napriek obmedzujúcim podmienkam si myslím, že workshop dopadol dobre a jeho výsledok sa odráža od dobrého vedenia a aktívneho prístupu ÚHA.”

R.CH.: Návrh vytvára mikropriestor námestia a zároveň je ľahko presunuteľný. Inšpirácia v bedničkách dodáva návrhu celistvosť a prináša zaujímavé riešenie. Veľmi živý a voľný koncept. 


Jakub Hruška

“Páčila sa mi kombinácia architektov a dizajnérov a rozmýšľanie v odlišných mierkach. Samozrejme je škoda že sa nenaplnila možnosť osobného stretnutia a spoločnej práce.”

R.CH.: Najkontroverznejší návrh, približujúci predstavu o neskoršej budúcnosti parcely, možno až predzvesť budovy. Vďaka návrhu si vieme overiť objem a hmotu v danom priestore. Miernym nedostatkom je naddimenzovaná spoločenská časť s pódiom, nakoľko ÚHA mal predstavu o komornejšom spoločenskom priestore. Na druhej strane návrh nabáda k zamysleniu sa aj nad takýmto riešením, ktoré v určitej miere supluje situáciu na Mariánskom námestí. 


Ján Frivaldský

“Išlo o môj prvý workshop a aj keď osobné stretnutie by tomu dalo iný rozmer, za tých podmienok aké sú to dopadlo výborne. Žilina je moje rodné mesto a som rád, za možnosť spolupracovať na tomto zadaní, pretože by som sa určite rád venoval Žiline aj do budúcna.”

R.CH.: Oceňujeme abstrakciu ducha prapôvodného námestia a ohraničenie trhového miesta budovami. A aj napriek tomu, že duplikuje princíp hlavného námestia, ktoré už máme, je návrh hravý a veselý. Návrh však skôr evokuje princíp Vianočných trhov a nie každodenné živé trhovisko. Je však dobrým overením princípu rozloženia stánkov na ploche tak, že v strede vytvára námestie. Pozitívom návrhu je aj jeho univerzálnosť a možnosť použitia stánkov v inom priestore.

 

Lucia Suchá

“Taktiež ma zaujala možnosť, zúčastniť sa na projekte, ktorý spája architektov a dizajnérov. Myslím si, že vyskúšanie spojenia výsledkov a rôznych prístupov by mohlo do budúcna priniesť naozaj kvalitné a prepracované návrhy.”

R.CH.: Návrh spĺňa všetky požiadavky, je v ňom cítiť minimalizmus. Ide o čistý a uprataný koncept postavený na bedničkách, ktoré sa zaplnia tovarom a predstavujú jadro trhu. Prestrešenie a ostatné prvky sú skôr v doplnkovej forme a nechávajú vyniknúť funkciu trhu. Z ekonomického hľadiska je návrh nenáročný.


Natália Švabeková

“Priestor trhoviska je mi blízky a to bol jeden z dôvodov prečo ma workshop zaujal. Bolo zaujímavé sledovať odlišný prístup architektov od dizajnérov a mierky, v ktorých pracujú a rozmýšľajú.”

R.CH.: Na návrhu je vidno dizajnérsky prístup. Ide o ekonomicky menej náročný koncept. Ide o trhovisko, ktoré si vieme na parcele predstaviť, no v prípade realizácie by trebalo na ňom ďalej pracovať. Výhodou návrhu je jeho veľká univerzálnosť no zároveň tak najmenej reaguje na genius loci. Bolo by nutné prehodnotiť rozmiestnenie a počet stánkov a ich vzťah k prostrediu. 


Martina Piatriková

“Páčil sa mi prístup zo strany ÚHA, ktorí mali približnú predstavu o priestore a aktívne nás viedli k rôznym riešeniam. Som naozaj vďačná za takúto skúsenosť.”

R.CH.: Veľmi zaujímavý koncept, ktorý vytvára vnútorné priestory a reprezentuje hmýrenie ľudí. Kombinuje turecký trh so situáciou v obchodných domoch. Návrh je zaujímavý aj modulovou konštrukciou, umožňujúcou vytvárať aj iné zostavy a tak naozaj reprezentovať “živé” trhovisko. Materiálovo je návrh dobre zvládnutý. Návrh druhého poschodia je inšpirujúci, nakoľko v budúcnosti je na danej parcele plánovaná výstavba a tento koncept umožňuje overenie rôznych objemov v danom priestore. Návrh sa dá do budúcna jednoducho rozobrať, presunúť a vytvoriť novú štruktúru na inom mieste.

MESTSKÉ ZÁSAHY: workshop Kreatívne trhovisko Žilina 

Autori: Silvia Jedináková, Jakub Hruška, Ján Frivaldský, Natália Švabeková, Martina Piatriková, Lucia Suchá

Konzultanti: Mgr. art. Martin Mjartan, Ing. arch. Miriama Butková, Ing. arch. Lucia Streďanská

Miesto: trhovisko J. M. Geromettu a Horný Val – MPR Žilina
Druh podujatia: Online workshop

Začiatok: 19.10.2020
Koniec: 23.10.2020

Autor článku

Poloha na mape

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím