Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
18. jún 2021
1
384

Ako pokračuje rekonštrukcia SNG v Bratislave

Aktuálny stav
Ako pokračuje rekonštrukcia SNG v Bratislave

SNG vám pripravila súhrn odpovedí na najčastejšie otázky z pohľadu verejnosti, ako aj blog o pokračovaní rekonštrukcie, fotodokumentáciu a video prehliadku. Takto môžete sledovať postup prác na jednom z najdôležitejších ikonických diel z tvorby architekta Dedečka.

Úloha zrekonštruovať areál Slovenskej národnej galérie je akútna od roku 2001, kedy bola nútená generálna riaditeľka Katarína Bajcurová z havarijných dôvodov zatvoriť Premostenie. Jeho podoba sa hľadala v dvoch verejných architektonických súťažiach (2003, 2005), do procesu vstúpila ekonomická kríza, ale nakoniec takmer 15 rokov po uzavretí Premostenia Slovenská národná galéria podpísala 28. decembra 2015 zmluvu so Zhotoviteľom stavby. Odovzdaním priestorov a zriadením staveniska dňa 18. 1. 2016 nadobudla rekonštrukcia fyzickú perspektívu. Stavba bola pôvodne plánovaná na 36 mesiacov. Harmonogram sa niekoľkokrát menil z rôznych dôvodov (konanie Predsedníctva, posun v stavebných prácach po odhalení nových konštrukčných skutočností). Do rekonštrukcie vstupuje niekoľko budov a verejných priestorov, zahŕňa aj dostavbu aj modernizáciu a rieši celý rozsiahly areál na brehu Dunaja.

7506
Youtube

1. Kedy sa plánuje ukončenie rekonštrukcie SNG?
To sú síce jednoduché otázky, je však komplikované na ne odpovedať. Prvá odpoveď je, že momentálne je vo výhľade termín ukončenia stavebnej časti budúci rok v lete 2022. Ukončenie stavby však automaticky neznamená ukončenie Investičnej akcie a otvorenie brán galérie. Po dokončení stavby musíme prejsť kolaudačným procesom, ktorý má svoju postupnosť a termíny. Ďalším krokom je zariadenie interiérov a stálych expozícií, čo by sme radi spustili súbežne s kolaudáciou. Poslednou časťou je sťahovanie. Dobrou správou je, že areál by sme chceli sprístupniť hneď po jeho kolaudácii - aj v prípade, že ešte nebude hotový interiér a expozície, určite chceme otvoriť aspoň nádvorie a pripraviť také programy a exkurzie, ktoré by sme zvládli aj v týchto podmienkach. Nielen verejnosť, ale aj my v galérii chceme budovu čo najskôr používať a ukazovať!

FOTO: archív SNG
FOTO: archív SNG

2. Koľko bude celý projekt rekonštrukcie stáť?
Rekonštrukcia je súčasťou veľkej Investičnej akcie, ktorá začala v roku 2005 a postupuje po etapách. Najväčšou položkou je stavba. Okrem toho by investičná akcia mala zahŕňať aj interiér, expozície, sieťové vybavenie, projekty, revízie, stavebný dozor, merania, naplnenie depozitárneho domu a všetky súvisiace práce, aby bol výsledkom funkčný a plný dom - momentálne pracujeme s rozpočtom na celú túto akciu 75 mil. eur. Všetky prostriedky sú zo štátneho rozpočtu.

FOTO: archív SNG
FOTO: archív SNG

3. O akú sumu sa navyšoval pôvodný plánovaný rozpočet? A prečo?
Navýšenie je dvojakého druhu. Plánované - pôvodný rozpočet neobsahoval prostriedky potrebné na interiér a expozície, sieťové a dátové vybavenie a iné súvisiace práce. Tieto položky sa mali vyčísliť až po začiatku výstavby, aby boli zrejmé ich verifikované objemy. To druhé sa týka stavby - navýšenie objemu stavebných prác súvisiacich s odkrytím nových skutočností na stavenisku, s revíziami a so zmenami, ale aj s predlžovaním lehoty výstavby. Takže presná odpoveď je, že navýšenie pozostáva z rozšírenia úlohy a zo zvýšenia ceny stavby celkovo o 26,8 mil. eur.

FOTO: archív SNG
FOTO: archív SNG

4. Čo všetko sa rekonštruuje?
Investičná akcia sa týka celého areálu - nie je iba o rekonštrukcii pôvodného areálu, je to aj dostavba a modernizácia. Týka sa niekoľkých objektov - novostavby 7+2-podlažného Depozitárneho domu, rekonštrukcie Administratívnej budovy, rekonštrukcie Premostenia a národnej kultúrnej pamiatky Vodné kasárne, prístavby Nového krídla a Veľkého átria, Umenovednej knižnice, revitalizácie Nádvoria a Travertínovej záhrady. Je to veľmi komplexný projekt pozostávajúci z niekoľkých budov, spoločenských priestorov a vonkajších verejných priestorov - je to jedinečný kultúrny areál.

FOTO: archív SNG
FOTO: archív SNG

5. Čo stálo najviac peňazí?
Najviac prostriedkov spotrebuje stavba - zatiaľ konkrétne oceľové konštrukcie, ich ošetrenie a doplnenie.

FOTO: archív SNG
FOTO: archív SNG

6. O aké služby pre verejnosť sa priestor SNG rozšíri?
SNG sa rozšíri v prvom rade o výstavné a expozičné priestory (5 000 m2), modernú verejnú Knižnicu s patiom, moderné pracovisko Archívu, o komplex digitálno-fotografických a reštaurátorských ateliérov, o kreatívne ateliéry, ale aj o kníhkupectvo a obchod s reprodukciami. Takisto o novú kaviareň, kinosálu a seminárne miestnosti, mestské pasáže, oddychové nádvorie pre verejnosť, travertínovú záhradu a i. Celková veľkosť riešených priestorov je 33 000 m2. Nakoniec, čo verejnosť môže oceniť nie z hľadiska užívateľa, ale z hľadiska majiteľa kultúrneho dedičstva - pribudne 7-poschodový Depozitárny dom, kde nájde bezpečné miesto uloženia takmer stotisíc umeleckých diel.

FOTO: archív SNG
FOTO: archív SNG

7. Ako dlho trvá rekonštrukcia? Prišlo k nejakému zdržaniu pre COVID-19?
Z nášho pohľadu trvá od 1. marca 2001, keď sme z havarijných dôvodov zatvorili Premostenie a vedenie galérie začalo so Zriaďovateľom úlohu riešiť. Neskôr sme uzatvorili z havarijných dôvodov aj Vodné kasárne - už neboli pre zbierky bezpečné. Samotná stavba sa fyzicky začala v roku 2016. K zdržaniu pre pandémiu prišlo - narušila sa plynulosť výstavby, keďže mnohé firmy, ktoré dodávajú stavbe materiály, sú závislé od zahraničných dodávok (Čechy, Ukrajina, Rakúsko).

FOTO: archív SNG
FOTO: archív SNG

8. Aký materiál je použitý pri stavbe? Aký je rozdiel oproti pôvodnému?
Rekonštrukcia je naozaj dôkladná - pred tromi rokmi boli Premostenie a Administratívna budova doslova ohlodané na kosť, teda na oceľový skelet. O to viac nás teší, že architekti veľmi dbali na znovupoužitie pôvodných materiálov všade, kde to bolo možné. Tento názor sme prácne obhajovali voči Zhotoviteľovi, keďže vymeniť za nové je ľahšie. Takže celé obloženie nového objektu Depozitárneho domu je z druhotne použitého Hunter-Douglas obkladu z Premostenia a Administratívnej budovy. Opätovne sa použili aj keramické tvárnice, ktoré oddeľovali Riečnu ulicu od Amfiteátra - bude z nej monumentálny múr smerom k Hviezdoslavovmu námestiu. Ďalej sme preniesli biely kosoštvorcový podhľad zo starej Kinosály (ten opravený vyzerá skvostne) a drevený obklad miestnosti. Keďže nová Kinosála má menej stien, zvyšok bude použitý v dvoch nových seminárnych miestnostiach. Staré drevené skladacie stoličky sme druhotne osadili na rôzne miesta v spoločných priestoroch. Travertínové obklady budú druhotne využité ako lavičky v Travertínovej záhrade, bridlica na nohách Premostenia zostáva a opadané časti budú doplnené. Silnou materiálovou novinkou je povrchová úprava všetkých zadných fasád Vodných kasární - je očistená na základné zmiešané murivo a reštaurátorsky opravená s priznanými stopami rôznych zásahov. Pribudnú aj moderné zasklené fasády na prízemiach. Je to obrovský areál, takže sú tu vápenato-pieskové omietky, pohľadový betón, keramické tvárnice, priznané zmiešané murivo, vintage Hunter-Douglas, nové Hunter-Douglas, terazzo, bridlica, hliníkové profily okien s izolačným dvojsklom, obkladové hliníkové rošty a zaujímavosťou je stabilné plynové hasiace zariadenie - to kvôli zbierkovým predmetom, voda by ich zničila.

FOTO: archív SNG
FOTO: archív SNG

9. Prečo sú v štítoch Premostenia dve nové okná?
Dve nové okná v štítoch Premostenia majú niekoľko dôvodov, ktoré súvisia nielen s požiadavkou pracovať s Dedečkovou architektúrou, ale aj s prevádzkovým komfortom. Koncepčne odkazujú na pôvodný zámer širšieho záberu areálu - jeho súčasťou bolo dlhšie Premostenie, malo končiť až na rohu Riečnej ulice. Takže ten stav, aký poznáme, je len fragmentom jeho zamýšľanej figúry. Preto tie štíty. Umiestneným okien sa potvrdila definitíva Premostenia, je to vlastne pocta jeho samostatnosti.
Tým druhým dôvodom je situácia v interiéri - okná vytvárajú príjemný priestor pre návštevníka a pripomínajú situáciu, že sa nachádzame nad cestou, nad chodníkom, a teda sme v Premostení. Toto riešenie sa páčilo aj architektovi Dedečkovi, ktorému ho architekti rekonštrukcie prezentovali - fyzicky už ale miesto nestihol navštíviť.

FOTO: archív SNG
FOTO: archív SNG
FOTO: archív SNG
FOTO: archív SNG
FOTO: archív SNG
FOTO: archív SNG

10. Naozaj sme si chceli to Premostenie zbúrať?
Áno, tlak verejnosti, ale aj architektonickej obce (Š. Šlachta, J. Bahna) bol veľký. Tu bol zásadný postoj generálnej riaditeľka Kataríny Bajcurovej, ktorá sa jednoznačne postavila za architektúru Premostenia. Sem by sme mohli datovať obrat v angažovaní sa SNG vo veci hodnôt architektúry - odvtedy sa konzekventne angažujeme nielen v zbieraní, ale aj vo vzdelávaní a v propagácii. Ideme ešte ďalej, na spolupráce si prizývame renomovaných partnerov (Gut-Gut, I. Skoček, M. Jančok, A. Šedivec, Plán B, Peter Jurkovič), zabezpečovali sme slovenskú reprezentáciu na Bienále architektúry v Benátkach a odborne sa angažujeme v debatách súvisiacich s hodnotovými otázkami kvalitnej architektúry.

Ak sa však vrátime k búraniu, druhým silným krokom bolo vypísanie druhej súťaže na rekonštrukciu, kde bola už zadefinovaná podmienka zachovať Dedečkov stupeň - čo v prvej súťaži takmer nikto nerešpektoval. A to sme považovali za chybu vzhľadom na autora a dejiny architektúry, aj za isté pochybenie zo strany našej vlastnej odbornosti.

FOTO: archív SNG
FOTO: archív SNG

11. Narazili ste počas rekonštrukcie na niečo zaujímavé, unikátne?
Celý ten príbeh vydá na román - publikáciu chystáme k otvoreniu. Od bizarných príbehov veľkej populácie kún, ktoré žili v strechách Vodných kasární, odkrytých nápisov z rekonštrukcie v roku 1977 až po prepadnutý vozík do neznámej pivnice. Užili sme si aj pozostatky svojrázu socialistického betónovania - „cement tam vôbec nebol" alebo vypĺňanie medzier odpadkami. Unikátny však bude výsledok: zrazu sa v centre Bratislavy objaví verejný areál - zeleň, kaviareň, sochy, obrazy, knižnica - ako taký kultúrny ostrov.

FOTO: archív SNG
FOTO: archív SNG

12. Bude vstup do SNG stále zadarmo?
Nad vstupným sme zatiaľ nepremýšľali, keďže ešte nevieme, aká nákladná bude prevádzka areálu. Náš ideál však je tzv. britská cesta - expozície s voľným vstupom a platené výstavy. Celé prízemie so službami však bude voľne prístupné pre obyvateľov a návštevníkov mesta.

FOTO: archív SNG
FOTO: archív SNG

13. Ako sa vyvíja vízia vzniku travertínovej záhrady a Námestia Karola Vaculíka? Kedy by mohli byť realitou?
Námestie sme si interne premenovali na Piazzettu - Taliansko bolo obľúbenou destináciou doktora Vaculíka. Vďaka pani starostke Starého mesta Zuzane Aufrichtovej naberá tento plán reálnejšie kontúry. Keďže sú to povrchové exteriéry, stále čiastočne slúžia ako stavebný dvor, takže zrejme ich úprava bude zaradená v harmonograme skôr ku koncu výstavby.

FOTO: archív SNG
FOTO: archív SNG

14. V akom štádiu je príprava stálych expozícií? Čo do nich plánujete zaradiť?
Stále expozície sú v rôznych štádiách príprav, ich koordináciu zabezpečujú hlavní kurátori Dušan Buran a Lucia Gregorová Stach spolu s Alexandrou Homoľovou. Jednotlivé expozície už pripravujú interní kurátori v rôznych menších tímoch a tandemoch. Máme rozvrhnuté a rozdelené priestory, primárne by sme chceli mať veľký okruh na druhom poschodí, ktorého súčasťou je aj spodná časť Premostenia. Toto situovanie súvisí s logikou priestorov novej SNG a snahou sústrediť jej zbierkové prezentácie na jedno poschodie, hoci aj hneď v troch budovách.

Po odbornej stránke sú expozície stále ešte „bitevným" poľom ideí a názorov - vieme, že tie naše budú podrobne sledované a komentované. Niekoľko východísk je ale známych už teraz: chronologické prezentácie ako „husí pochod štýlov" považujeme za prekonané; tiež nechceme expozíciami predstierať ucelené „dejiny slovenského umenia". Naopak, sústredíme sa na samotný fond SNG, jeho kľúčové kolekcie aj ikonické diela. Namiesto oddelených expozícií maliarstva, sochárstva, umeleckého remesla a podobne nám ide skôr o dôležité aspekty, ktoré dovolia integrovať všetky spomenuté druhy - či už pôjde napr. o neskorú gotiku, vysokú aj masovú kultúru 18. a 19. storočia alebo o medzivojnovú modernu.

FOTO: archív SNG
FOTO: archív SNG

15. Už viete, aká bude prvá nová výstava v obnovenej budove?
Áno, už dlho. Máme plány. Vieme, že táto otázka bola myslená konkrétne, ale rozhodli sme sa odpoveď vysloviť, až keď budeme mať termín expozícií a potvrdený záväzok.

FOTO: archív SNG
FOTO: archív SNG

16. Čo bude s Berlinkou?
Kaviareň Berlinka tak, ako fungovala doteraz, ukončila ku koncu roka 2020 svoju pôsobnosť. Momentálne ju budeme musieť využiť ako sklad výstavníckeho fundusu, keďže platiť externú lokalitu je pre aktuálny rozpočet galérie neúnosné. Zároveň sa v zázemí kaviarne odohrávajú rekonštrukčné práce súvisiace s napojením budovy Esterházyho paláca na celý areál. Po ukončení rekonštrukcie by sme chceli kaviareň komerčne prenajať na kaviarenské účely - v súťaži o nového nájomníka by mal byť rozhodujúcim prvkom kvalitný prevádzkový koncept a nie výška nájomného.

FOTO: archív SNG
FOTO: archív SNG

Poloha na mape

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím