Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
5. máj 2016
0
2178

Projekt Lido Lagúna

Návrh občianskych aktivistov, vodákov a profesionálnych odborníkov na úpravu a skultivovanie petržalského nábrežia Dunaja v lokalite bývalého kúpaliska Lido.
Projekt Lido Lagúna

Vo vzťahu k pripravovanej akutalizácii Územného plánu zóny - sa objavilo množstvo otázok a diskusií. Občiansky návrh vznikol spojením iniciatívy profesionálnych odborníkov (vodohospodárov, architektov) s aktivistami a miestnymi vodáckymi klubmi. Vodáci sú aktéri, ktorí v danom území fungujú viac ako 80 rokov a na problémy už roky upozorňujú mestskú časť aj mesto. Lido Lagúna nie je uzavretý projekt, ale pozvánka k participácii širokej verejnosti na riešení vzácneho územia, ktoré v Bratislave patrí medzi posledné, kde má mesto a jeho obyvatelia priamy kontakt s riekou. V súvislosti s návrhom upozorňujeme na verejnú prezentáciu návrhu v priestoroch Spolku architektov Slovenska. Návrh Lido Lagúna predstavia jeho autori Ing. arch. Matúš Janota a Ing. Martin Mišík.

Cieľom iniciatívy je zapracovať projekt Lido Lagúna do územného plánu. Preto rozbehli petičnú akciu. Signatári žiadajú aby mesto Bratislava schválilo vytvorenie kultúrno-rekreačnej plochy na pravom brehu Dunaja v lokalite medzi lodenicou Dunaj a klubom kamzík a CHKO Sovím lesom. Iniciatíva žiada Hlavné mesto o zaevidovanie projektu projekt Lagúny Lido a možnosti zásahu v danej lokalite. Ide o vytvorenie stáleho rekreačného priestoru na nábreží Dunaja, tak ako to bolo v lokalite Lido tradičné v minulosti. Projekt by mal zabezpečiť pokračovanie aktivít existujúcich vodáckych klubov. Negatívne stanovisko môže mať za príčinu, že Bratislava príde o historicky významné športovisko na brehu dunaja (pokiaľ sa na mieste lodeníc zrealizuje zámer nezlúčiteľný s činnosťou vodákov).

Podstatou je mierne rozšírenie koryta Dunaja. Časť bude oddelená od hlavného koryta Dunaja úzkou hrádzou v línii súčasného brehu. Lagúna bude na oboch koncoch prepojená s hlavným korytom rieky. Tak by vznikla chránená vodná plocha vhodná na vodné športy a kúpanie. Neďaleko sa nachádza aj historická budova Slovenského vodáckeho klubu Dunajčík z roku 1924.

Myšlienka vytvorenia mestskej pláže a rekreačnej zóny na pravom brehu Dunaja je tiež súčasťou Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja bratislavskej mestskej časti Petržalka na roky 2016 až 2023. Projekt by mal byť finančne nenáročný, pretože prioritne ide len o odbagrovanie časti brehu. Následná úprava okolia by mohla prebiehať etapovito.

Pozrite si vizualizácie a autorský text k projektu:

Grilovanie, opalovanie, plávanie, vodné športy...
Grilovanie, opalovanie, plávanie, vodné športy...
Vizualizácia verejného priestoru lagúny. Starí Bratislavčania sa na oblasť Lido dobre pamätajú.
Vizualizácia verejného priestoru lagúny. Starí Bratislavčania sa na oblasť Lido dobre pamätajú.
Oddychová zóna v srdci mesta. Pre všetkých.
Oddychová zóna v srdci mesta. Pre všetkých.

Mestská pláž Lido

miesto na oddych, rekreáciu a vodné športy – dunajská pláž v centre

Občianskym návrhom riešenia územia na pravom brehu Dunaja medzi Starým mostom a Prístavným mostom je vytvorenie verejnej mestskej pláže pre oddych, rekreáciu, kúpanie a vodné športy lokalite Lida.

Občiansky návrh vznikol spojením iniciatívy profesionálnych odborníkov (vodohospodárov, architektov) s aktivistami a vodákmi miestnych vodáckych klubov. Vodáci sú aktéri, ktorí v danom území fungujú už viac ako 80 rokov.

Cieľom tohto zámeru je pritiahnuť ľudí k Dunaju, vytvoriť v lokalite bývalého populárneho kúpaliska Lido mestskú verejnú pláž. Podstatou je mierne rozšírenie koryta Dunaja, oddelené od hlavného koryta Dunaja úzkou smernou stavbou v línii súčasného brehu. Lagúna bude na oboch koncoch prepojená s hlavným korytom Dunaja plynule tvarovaným nátokom a výtokom. Tak vznikne chránená vodná plocha vhodná na oddych, rekreáciu, kúpanie a vodné športy. Oddelenie od hlavného toku zabezpečí dostatočnú bezpečnosť, slabší prúd, tlmenie vĺn a výhodné podmienky na kúpanie a vodné športy aj pre deti, mládež a seniorov. Priame prepojenie s Dunajom zároveň zabezpečí dostatočnú cirkuláciu vody pre obmedzenie zanášania a vhodnú kvalitu vody. Hydraulicky jednoduchý pozdĺžny tvar a plážové brehy vo vhodnom sklone zabezpečia dostatočnú stabilitu brehov a celej lagúny. Lagúna s plážou je navrhnutá na najvhodnejšom mieste, ľahko dosiahnuteľnom z Petržalky, ako aj cez dva mosty z centra a v bezprostrednej blízkosti lodeníc troch vodáckych klubov, ktoré tak získajú ešte lepšie podmienky pre svoju činnosť.

Takto vznikne v centre Bratislavy skutočná pláž, vodná plocha s dĺžkou vyše 400 m a šírkou 30 – 45 m. Šírka lagúny je daná rozponom pilierov mosta Apollo, ako aj pôvodnou líniou vyššieho brehu na kúpalisku Lido. Odkopanie brehu bude viac menej obnovením pôvodnej šírky koryta ktoré bolo zúžené kamenným opevnením pri zriadení nevhodného kotviska kde sa v 80-tych rokoch vykladal a skladoval štrk (tak zanikla populárna štrková pláž Lida).

Lagúna bude súčasťou populárnej vodáckej trasy, takzvanej vodáckej magistrály Lido – Ovsište – Starý háj a bude ju možné prepojiť aj s Ovsištským ramenom (Lido zátoka) v prípade jeho revitalizácie a obnovenia v budúcnosti. Chránené územie Soví les získa opäť prirodzený revitalizovaný breh.

Ešte nedávno s uvažovalo aj o presune lodeníc v rámci širšieho okolia Lida k neexistujúcemu ramenu s ktorým sa už neráta:

Úvaha o presune lodeníc
Úvaha o presune lodeníc
Aktuálna urbanistická štúdia dotknutého územia
Aktuálna urbanistická štúdia dotknutého územia

Vyhľadávané miesto na oddych pri vode definitívne zaniklo v 80. rokoch 20. storočia.

Obľúbené kúpacie a rekreačné miesto
Obľúbené kúpacie a rekreačné miestoZdroj: Iniciatíva Lido lagúna

Podklady: Matúš Janota

Poloha na mape

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím