Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
22. október 2022
0
516

Anatómia mesta - urbanista Tibor Alexy - rozhovory

Kniha je prvou súhrnnou publikáciou, ktorá formou rozhovorov predstavuje hlavné myšlienky jeho mnohoročnej práce.
Anatómia mesta - urbanista Tibor Alexy - rozhovory

V reakcii sa nám do rúk dostala knižka, ktorá by mala patriť do knižnice každého, kto sa čo len trochu zaujíma o problematiku urbanizmu na Slovensku.

Tibor Alexy patril medzi kľúčových pedagógov, ktorých dielo formovalo celé generácie architektov. (Vrátane nás, ktorí pripravujeme obsah Archinfo). 

Elena Alexy, poznajúc osobnosť architekta (...urbanistu / pedagóga/ teoretika / aj reálneho tvorcu…) nielen sprostredkovane, ale tiež osobne (z blízkeho rodinného prostredia), prináša nielen prvý odborný súhrnný pohľad na celoživotné dielo tvorivej osobnosti, ale aj knihu, ktorá má elegantnú typografickú formu a okrem odborných kvalít je zároveň aj prudko čitateľná.   

Prezentovaná publikácia bude určite ozdobou knižnice každého kultúrneho človeka.

Niekoľko krátkych ukážok z libreta približujúceho obsah knihy:

 

Anatómia mesta
Urbanista Tibor Alexy. Rozhovory 

Urbanizmus je hlboké pochopenie reality života

Medzi architektmi, urbanistami a územnými plánovačmi snáď v súčasnosti nenájdeme nikoho, kto by počas štúdia na Fakulte architektúry STU v Bratislave neprišiel do kontaktu s prof. Tiborom Alexym (1929 - 2018).

Na Fakulte architektúry strávil vyše štyridsať rokov a patrí k legendárnym postavám tejto inštitúcie. Spoločne s kolegami Filipom Trnkusom a Jánom Kavanom sa zaradil k prvej generácii slovenských urbanistov, ktorí vďaka prenikavej teoretickej činnosti úzko previazanej s praxou konštituovali pojem i renomé tzv. Bratislavskej urbanistickej školy. S ich menami sa azda najviac spájajú dva výnimočné momenty – úspechy v medzinárodných súťažiach na urbanistické riešenie Bratislavy-Petržalky a na rozšírenie mesta Wien-Süd.

Tibor Alexy sa podieľal na rade vedeckých štúdií a projektov, v ktorých sa darilo eliminovať šablónovité riešenia a zušľachťovať lokálne špecifiká slovenských miest. V jeho teoretických prácach rezonovali témy ako rovnováha urbánneho a prírodného prostredia, prehodnotenie moderných urbanistických koncepcií, humanizácia sídlisk a zásahy do historickej štruktúry miest.

Profesor Alexy bol držiteľom viacerých ocenení, napr. Ceny D. Jurkoviča, Medaily STU, Zlatej plakety A. Stodolu, Čestného uznania Svetového kongresu UIA a Ceny Emila Belluša za celoživotné dielo. 

Alfou a omegou mojej celoživotnej práce je hľadanie odpovedí na otázku, čo je to mesto 

Kniha je prvou súhrnnou publikáciou, ktorá formou rozhovorov predstavuje hlavné myšlienky jeho mnohoročnej práce. Úvahy prof. Alexyho o pojmoch ako je urbanita, prirodzená dynamika urbanistických štruktúr či rekonštrukcia miest sú roztrúsené v odborných časopisoch, zborníkoch a skriptách. Jeho myšlienky však prekračujú rámce vymedzené akademickou pôdou a profesiou urbanistu a majú širší kultúrno-spoločenský záber.

V ôsmych kapitolách sa napr. dozvieme na akých základoch vnikal slovenský urbanizmus ako spoločensky nevyhnutná oblasť tvorby, ale aj vedeckého bádania, prenikneme k princípom Bratislavskej urbanistickej školy a k pozoruhodným profesionálnym výkonom na báze urbanistických súťaží. Rozprávanie sa dotkne projektovania rozsiahlych sídlisk, ale aj realizačných banalít socialistickej výstavby v kontraste k odvážnym víziám o napredovaní česko-slovenských miest.

Publikácia otvára aj memoárové témy o nezvyčajnom detstve a mladosti, vojne a vzdelávaní medzivojnovej generácie. Unikátne spomienky na začiatky Fakulty architektúry prinášajú autentické pohľady na osobnosti ako boli profesori Alfréd Piffl, Emanuel Hruška, Karel Hannauer, Emil Belluš či Vladimír Karfík. Profesor Alexy sa dotýka aj aktuálnych otázok ako plánovať a riadiť mesto, kedy je mesto krásne, ako funguje či nefunguje verejný priestor, prečo sú príbehy niektorých slovenských miest smutné, ako by sa mohli vyvíjať Vysoké Tatry či Bratislava.

Texty, ktoré sú nabité množstvom poznatkov, ale aj humorom, sprevádzajú archívne fotografie, najvýznamnejšie súťažné návrhy, ukážky urbanistických štúdií a projektov spoločne s jeho kresbami a akvarelmi.

 

Parametre 

EAN: 9788097129729
ISBN: 978-80-971297-2-9
Autor: Elena Alexy (ed.)
Vydavateľ: boomboom
Väzba: pevná
Počet strán: 276
Rozmery: 168 x 235 mm
Rok vydania: 2022

 

Obsah

Predslov / Elena Alexy
Žiačka / Ľubica Vitková
Legenda slovenského urbanizmu / Martin Hejl

IDYLA (detstvo a mladosť v bizarných dejinných súvislostiach druhej svetovej vojny)
ALMA MATER (začiatky architektonického školstva na Slovensku)
BRATISLAVSKÁ URBANISTICKÁ ŠKOLA (zlatý vek slovenského urbanizmu)
GRAND TOUR (postrehy z odbornej stáže v Paríži)
SÚŤAŽE (medzinárodné urbanistické súťaže, Petržalka, Viedeň a ďalšie)
TVORIŤ MESTO (projekty slovenských miest a urbánna realita)
VEDA (urbanizmus ako oblasť vedeckého bádania, mesto ako živý organizmus)

Bratislava (urbanista Tibor Alexy a architekt Andrej Alexy o rozvojových víziách hlavného mesta)
Biografia / súpis diela

 

Úryvky z knihy

V prvých ročníkoch štúdia na mňa azda najviac zapôsobil profesor Piffl. Prednášal dejiny architektúry, a to svojským spôsobom. Spomínam si na jednu z prednášok, bolo sychravé jesenné ráno a my sme driemali v laviciach. Vstúpil Piffl a zahlásil: „Pánové, čtěte Bibli, to je moc zajímavé.“ Nielenže povedal niečo, čo s témou nesúviselo, ale donútil nás premýšľať. V neskorších fázach mi pri hodnotení môjho štúdia jasne vyplynulo, že to, čo sa architekt na vysokej škole má naučiť, je schopnosť vidieť podstatu a kriticky myslieť.

V architektúre si môžeme dovoliť tvoriť na základe náhodných impulzov, ale v urbanizme neexistuje náhoda. Je to schopnosť premietnuť požiadavky človeka a spoločnosti do prostredia a toto prostredie životu všestranne prispôsobiť. Práve o to sa opierala aj filozofia vedenia ateliérovej tvorby.

Je to možno znepokojujúce, ale práve totalita má silu vytvoriť niečo nadpriemerné, veľkolepé, niečo, nad čím potom celé generácie žasnú, ako to vôbec bolo možné postaviť. Napríklad pyramídy, katedrály alebo aj tisícmetrové mrakodrapy. Vždy je za tým príkaz mocnej ruky, či už totalitného vládcu, mocnej organizácie, ako je napríklad cirkev a tiež totalita peňazí. Demokracia divy sveta nevytvára. 

Mestá majú skutočne mnoho spoločného, no nie sú to len formálne znaky, napríklad prvky - ulice, námestia, dominanty - ale najmä určité štruktúry a procesy, ktoré v nich prebiehajú. Mesto vzniká, rastie, rozvíja sa a zaniká. To ma viedlo k tomu, aby som mesto začal pripodobňovať k určitej forme života. Základná východisková myšlienka mojej vedeckej práce je teda téza, že mesto sa v symbióze s človekom správa ako živý biologický organizmus. Preto je správne, ak hovoríme o mestskom organizme. Podobne ako ľudské telo, aj mesto má bunky, konkrétne objekty, má orgány, čiže funkčné zložky, ako bývanie, výrobu alebo vybavenosť a má aj systémy – dopravný systém, energetický, informačný, zásobovací atď. Mestskú štruktúru tvorí sústava základných statických zložiek a zložiek dynamických, ktoré majú zväzujúcu funkciu. Bez toho by nič nefungovalo a mesto by bolo iba mŕtvou hmotou.   

Bratislava ako hlavné mesto Európy vôbec nie je scestná predstava. Keď sa Európa skutočne zjednotí, Brusel by mohla nahradiť iná metropola umiestnená v jadre celého územia. A mohla by to byť aj Bratislava. No toto sa nedá naprojektovať, môžeme to len predvídať a pripraviť sa na to. Žiaľ, niektoré polohy, kde by mohli vzniknúť komplexy budov a funkcií celoeurópskeho alebo aspoň celoštátneho významu sa už premárnili. Podhradie – to bol jeden priestor s takýmto výnimočným potenciálom. Druhým priestorom bol vrch Stráže nad Hlavnou stanicou, kde boli vinice, záhrady a poľnohospodárska pôda. Ani tu sa nevyužil potenciál vhodný na vytvorenie nadradenej urbanistickej štruktúry. My sme predvídali významnú polohu aj na druhej priečnej osi v priestore bývalej Apolky. Aj tu mohlo vzniknúť nové ťažisko mesta.

Dôležité je uvedomiť si, že pre život ešte stále potrebujeme tradičné mesto, hoci sa považujeme za modernú spoločnosť. Keď sa už ľudia nebudú potrebovať stretávať, milenci sa nebudú vodiť za ruky, manželstvo stratí význam, keď sa človek úplne odtrhne od kolektívu, potom už nebude potrebné ani tradičné mesto. Verím však, že sa to nestane, že vývoj urbanizmu nájde cesty, aby ľudské sídla, ako ich poznáme, žili aj naďalej.

Kniha Anatómia mesta sa objednať priamo prostredníctvom emailu office@alexyandalexy.sk. Nájdete ju tiež v klasických distribučných sieťah ako Martinus, Panta Rhei, alebo Artfrum.

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím