Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
28. september 2023
0
632

Architektonické pamiatky a pamätihodnosti mesta Považská Bystrica

O pilieroch stavebnej kultúry regiónu.
Architektonické pamiatky a pamätihodnosti mesta Považská Bystrica

Architekt Marek Turošík sa chopil neľahkej úlohy systematickej dokumentácie pamiatok a pamätihodností, ktoré tvoria výraznú súčasť súčasnej identity mesta. Považskú Bystricu mnohí vnímajú ako priemyselné centrum, ktoré vyrástlo s rozmachom strojárstva na Hornom Považí. Ani rozporuplný rozvoj mesta v druhej polovici 20. storočia a výrazná devastácia centra však neznamenala stratu dôležitých historických celkov a objektov, ktoré tvoria charakteristickú historickú mozaiku sídla a dokumentujú jeho rozvoj.

Za publikáciou, ktorá tvorí zatiaľ najucelenejší materiál o architektúre mesta stoja roky mravčej práce. Hodiny hodiny strávené v archívoch, dlhé dialógy s architektmi, alebo terénny výskum... Dôležitú súčasť publikácie tvorí rozsiahla grafická časť s mnohými archívnymi fotografiami. Samostatná príloha obsahuje tiež kópie urbanistických plánov a projektovú dokumentáciu vybraných diel. 

Kniha, z ktorej cítiť osobný vzťah architekta k mestu je písaná odborným jazykom, ktorý je však prijemne čitateľný a vďaka vysvetlivkám dostupný aj pre širokú verejnosť. Zdokumentované diela tvoria dôležité oporné body a piliere stavebnej kultúry regiónu a ich znalosť by mala byť východiskom pri ďalšom stavebnom rozvoji sídla. Aj preto je aktuálna publikácia Architektonické pamiatky a pamätihodnosti mesta Považská Bystrica, ktorú vydalo Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici viac než vítaným počinom.

Podrobnosti o knihe:

Publikácia Architektonické pamiatky a pamätihodnosti mesta Považská Bystrica - centrum a podhradie vznikla na základe dlhodobého výskumu Ing. arch. Mareka Turošíka, ArtD. Odborná monografia podáva prvýkrát uceleným spôsobom prehľad o hodnotných budovách nachádzajúcich sa v dvoch kultúrne najvýznamnejších lokalitách mesta Považská Bystrica: v centre mesta a v mestskej časti Považské Podhradie.

Kniha je rozdelená do dvoch hlavných kapitol reflektujúcich uvedené územné celky. Obe mestské časti sú v úvode kapitol predstavené z pohľadu urbanistického vývoja, nasledujú informácie o jednotlivých architektonicky hodnotných objektoch, ktoré sú doplnené fotografiami súčasného stavu aj historickými snímkami.

Zoznam prezentovaných objektov bol zostavený na základe zoznamu nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok Pamiatkového úradu Slovenskej republiky, schváleného Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Považská Bystrica o miestnych pamätihodnostiach a spomínaného odborného výskumu autora.

Pole faktov:

Publikácia: Architektonické pamiatky a pamätihodnosti Považskej Bystrice: centrum a podhradie.
Autor: Ing. arch. Marek Turošík, ArtD.
Vydavateľ: Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja
Rok vydania: 2023
Počet strán: 180 + 20 (príloha)
Recenzenti: Prof. Ing. arch. Peter Pásztor, PhD., Mgr. Helena Hollá
Autor obálky: Mgr. Jozef Pobočík
Tlač a finálna grafická úprava:  P + M, s. r. o., Turany; Alexandra Čižmáriková, P+M

Publikáciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia ako hlavný partner projektu.

Výskum podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím