Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Pergo

Třebětice 102
Holešov

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
26. február 2021
1
764

Bratislava (ne)plánované mesto – predstavenie publikácie

Prírastok do knižnice, ktorý si udrží svoju obsiahlu informačnú hodnotu v priebehu mnohých rokov...
Bratislava (ne)plánované mesto – predstavenie publikácie

Kniha Bratislava (ne)plánované mesto sleduje tvorbu urbánnych koncepcií a ich vplyv na formovanie Bratislavy v dlhodobom časovom intervale. Mapuje urbanistické zámery aj architektonické intervencie v historickom kontexte, s akcentom na vývoj v poslednom storočí. Upozorňuje na javy a procesy, ktoré sú pre Bratislavu charakteristické a ktoré dodnes vplývajú na jej urbanistickú štruktúru i priestorové vzťahy.

Je to doteraz najkomplexnejšia publikácia ponúkajúca ucelený pohľad na urbanistický vývoj nášho hlavného mesta. 

Obsiahla (viac ako šesťstostranová) publikácia autorského tímu Henrieta Moravčíková, Peter Szalay, Katarína Haberlandová, Laura Krišteková a Monika Bočková, prináša kritický, analytický a vizuálne atraktívny pohľad na konfrontáciu plánovaných a následných - reálnych premien fyzickej štruktúry mesta.

Publikácia Bratislava (ne)plánované mesto je súčasťou projektu „Nezamýšľané mesto: Architektonické a urbanistické koncepcie 19. a 20. storočia v mestskej štruktúre Bratislavy“, ktorému sa venovalo Oddelenie architektúry Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. Viac sa o ňom dozviete na stránke register-architektury.sk, kde je k dispozícii aj interaktívna mapa s viac ako 170 ikonickými, ale aj menej známymi stavbami.

Približne desaťročný výskum sa zhmotnil v podobe diela, ktoré zaujme z mnohých stránok. Profesionálne-odborné kvality garantujú samotní autori svojou akademickou praxou. Pútavá je tiež štruktúra obsahu. Nie je to iba suchý analytický text so sprievodnými obrázkami. Autori použili atraktívnu hybridnú metódu práce i prezentácie jej výsledkov. Čitateľovi predkladajú pestrý mix informácií. Grafické aj textové. Fotky, mapy, skice, modely… Seriózne vedecké analýzy i závery, ale aj mapovanie dobovej tlače a názorov… 

Výsledkom je hutné a seriózne dielo, ktoré úspešne naplnilo svoj cieľ: …”priblížiť históriu moderného plánovania Bratislavy, odhaliť a opísať vzťah medzi plánovaním a výstavbou, definovať architektonické či urbanistické koncepcie aj paradigmy relevantné vo vzťahu k mestskej štruktúre Bratislavy, preskúmať vybrané príklady ich uplatnenia v hmotnej štruktúre mesta a na ich základe odhaliť zákonitosti jej vývoja”... 

Bohatý obsah je zhmotnený v kvalitnej typografickej podobe. Grafický dizajn pripravili David Kalata a Magdalena Scheryová. Fotografie Olja Triaška Stefanovič. 

Publikácia Bratislava (ne)plánované mesto bude určite ozdobou každej knižnice. Či už profesionálneho architekta, alebo každého kultúrneho človeka, ktorého zaujímajú historické, sociologické a iné príbuzné témy súvisiace so sídelnými štruktúrami a formovaním prostredia v ktorom žijeme. 

V tejto súvislosti by stálo za zamyslenie, či by publikácia nemohla (aspoň v čiastočnom náklade) dodatočne vyjsť aj v robustnejšej, exkluzívnejšej, tvrdej väzbe? Mnohí čitatelia (bibliofili) by to vzhľadom na hodnotný obsah i atraktívnu grafickú formu podľa nášho názoru s vďakou privítali. Lebo práve takýto typ tlačovín patrí k tým, ktorých obsah nezostarne ani po dlhšej dobe. Je to kniha, ktorá má predpoklad k frekventovanému používaniu hocikedy v budúcnosti.

Prikladáme ešte niekoľko ukážok, ktoré môžu pomôcť urobiť si názornejšiu predstavu o forme a obsahu prezentovaného diela:

151
Youtube

Ďakujeme autorom za ich prácu, ktorá potešila nielen nás, ale prináša obsažný sumár informácií aj širokej verejnosti.

Publikáciu si môžete kúpiť na tomto odkaze.

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím