Hore
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Gerhardt Braun Slovakia k.s.

Pivničné kobky

Drobného 27
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

KOMA Modular s.r.o.

Říčanská 1191
Vizovice

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Reynaers systems spol. s r.o.

Prievozská 2/ A
Bratislava

Sto Slovensko, s.r.o.

Stavať zodpovedne

Pribylinská 2
Bratislava

2N® Indoor Compact

2N® Indoor Compact je vnútorná odpovedacia...

2N TELEKOMUNIKACE, a.s. (výrobca)
2N TELEKOMUNIKACE, a.s. (distribútor)

MINIMAL / MAXIMAL – kovanie v minimalistickom dizajne

Material & Technology s.r.o. – M&T (výrobca)
Material & Technology s.r.o. – M&T (distribútor)

CITY moduly

Designový mestský mobiliár v merítku drobnej...

KOMA Modular s.r.o. (výrobca)
KOMA Modular s.r.o. (distribútor)

POSUVNÉ DVERE HI-FINITY

Ultra tenký design posuvných dverí HI-FINITY...

Reynaers systems spol. s r.o. (výrobca)
Reynaers systems spol. s r.o. (distribútor)

PANORAMA CELOPRESKLENÉ OKNO HX 300

OTVORENÉ. SVETLÉ. VOĽNÉ.
Veľkoplošné...

Internorm (výrobca)
Internorm (distribútor)

Povrchové temperovanie betónového jadra

Princíp temperovania betónového jadra spočíva...

REHAU s.r.o. (výrobca)
REHAU s.r.o. (distribútor)

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
23. december 2017
0
370

Kvartálna analýza slovenského stavebníctva Q4/2017, CEEC Research

Kvartálna analýza prináša faktografické údaje a detailné informácie o stave v celom stavebnom segmente.
Kvartálna analýza slovenského stavebníctva Q4/2017, CEEC Research

Analýzu vypracovala spoločnosť CEEC Research. Nasledujúce informácie sú prierezom z podkladov, ktoré sme dostali do redakcie:

Stavebná produkcia za prvých 10 mesiacov tohto roka dosiahla objemu 4 135,1 mil. EUR a zvýšila sa tak o 2,1 percenta. Produkcia v tuzemsku vzrástla, na rozdiel od zahraničia, kde sa znížila o 13 percent. Vzrástol počet dokončených bytov, najviac sa ich dokončilo v Bratislavskom kraji. Narástol tiež počet rozostavaných bytov, a to o 7 percent.

Zvýšenie stavebnej produkcie o 2,1 %

V priemere za desať mesiacov roka 2017, v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2016, sa stavebná produkcia zvýšila o 2,1 percenta a dosiahla objem 4 135,1 mil. EUR. Produkcia realizovaná v tuzemsku vzrástla o 3 percentá, na 3 946,1 mil. EUR. Objem prác na novej výstavbe, vrátane modernizácií a rekonštrukcií, sa zvýšil o 3,8 percenta, na 2 805,6 mil. EUR. Stavebné práce na opravách a údržbe boli vyššie o 0,8 percenta a dosiahli 1 076,1 mil. EUR. V štruktúre tuzemskej produkcie sa podiel novej výstavby, vrátane modernizácií a rekonštrukcií, zvýšil o 0,5 percentného bodu, na 71,1 percenta, podiel prác na opravách a údržbe tvoril 27,3 percenta. Produkcia v zahraničí bola nižšia o 13 percent.

Viac dokončených bytov o 13,8 %

V prvých troch štvrťrokoch roka 2017 celkový počet dokončených bytov vzrástol o 13,8 percenta, na 4 182. Najviac bytov bolo dokončených v Bratislavskom (32,3 percenta) a Trnavskom kraji (14,8 percenta), najmenej v Banskobystrickom kraji (4,5 percenta). Počet dokončených bytov medziročne vzrástol vo väčšine krajov, relatívne najviac v Košickom a Trenčianskom kraji. Klesol iba v Banskobystrickom a Prešovskom kraji.

Nárast rozostavaných bytov o 7 %

K poslednému septembrovému dňu tohto roka bolo rozostavaných 75 359 bytov, v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2016 ich počet vzrástol o 7 percent. K rastu došlo v obidvoch sektoroch, v súkromnom sektore sa počet rozostavaných bytov zvýšil o 7 percent, na 73 795 bytov a vo verejnom sektore o 8,7 percenta, na 1 564 bytov. Pozitívny vývoj bol aj vo výstavbe rodinných domov, ktorých počet vzrástol o 5,1 percenta, na 45 840 bytov.

Dokončených o 13,6 % viac bytov

V prvých troch štvrťrokoch roka 2017 sa začala výstavba 14 653 bytov a dokončených bolo 11 284 bytov. V porovnaní s rovnakým obdobím roka 2016 sa zvýšil počet začatých bytov o 0,9 percenta a počet dokončených bytov o 13,6 percenta. 

V januári až novembri 2017 boli oznámené verejné stavebné zákazky v celkovej hodnote 2 136 mil. EUR, čo predstavovalo medziročný rast o 13,7 percenta. Zatiaľ bolo zadaných 1 275 stavebných zákaziek, čo je o 38,7 percenta menej v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka.

Pokles počtu oznámených stavebných zákaziek o 33,4 %

V januári až novembri 2017 vyhlásili štátni investori 1 883 výberových konaní na stavebné práce, čo v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka predstavovalo pokles o 33,4 percenta. Pokiaľ by sme porovnávali iba nadlimitné zákazky, dostaneme medziročný rast počtu oznámení o zákazke o 1,9 percenta.

Hodnota oznámených stavebných zákaziek vzrástla o 13,7 %

Celková predpokladaná hodnota oznámení o zákazke činila 2 136 mil. EUR a bol zaznamenaný jej medziročný rast o 13,7 percenta. Medziročné porovnanie ovplyvnila významná zákazka zadávateľa ŽSR z januára 2017 (Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves - štátna hranica SR/ČR v celkovej hodnote 305 mil. EUR). Po modelovom odčítaní tejto zákazky dostaneme medziročný pokles hodnoty zákaziek o 2,6 percenta. Pre nadlimitné zákazky rástla hodnota o 11,3 percenta.

Zostáva zadať stavebné zákazky za 1 583 mil. EUR

V januári až novembri 2017 boli oznámené stavebné zákazky v celkovej hodnote 2 136 mil. EUR, z toho bolo neskôr zadaných 332 mil. EUR (teda 16 percent z oznámených). Ich skutočná zadaná hodnota bola iba 279 mil. EUR, pretože zadaná hodnota bola zatiaľ o cca 16 percent nižšia než pri oznámení. Z celkového objemu oznámených zákaziek boli neskôr zrušené zákazky za 221 mil. EUR (teda cca 10 percent z oznámených). Po odčítaní zadaných a zrušených zákaziek zostáva v systéme ešte 1 583 mil. EUR (teda 74 percent), ktoré neboli zatiaľ zadané alebo zrušené (prípadne informácia, že sa tak stalo, nebola dodaná).

Rast počtu zadaných stavebných nadlimitných zákaziek o 11,1 %

V januári až septembri 2017 bolo zatiaľ zadaných 1 036 stavebných zákaziek, čo je o 46,2 % menej v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. Pokiaľ by sme porovnali iba nadlimitné zákazky, dostaneme rovnakú medziročnú hodnotu. Niektoré zadávacie konania stále bežia a tiež nie všetky oznámenia o zadaní zákazky boli dodané, preto treba očakávať že v ďalších mesiacoch budú dáta ešte aktualizované.

Pokles hodnoty zadaných stavebných zákaziek o 31,8 %

Hodnota zákaziek zadaných v januári až novembri 2017 činila 1 223 mil. EUR a medziročne klesla o 31,8 percenta. Pokiaľ by sme posudzovali hodnotu zadaných zákaziek iba pre nadlimitné zákazky, dostaneme medziročný pokles o 35,3 percenta. Dáta budú ďalej aktualizované.

Slovenské stavebníctvo vzrastie v tomto roku o 2,8 percenta, podľa riaditeľov stavebných spoločností. Stavebná produkcia porastie i v nasledujúcom roku, a to o 2,1 percenta. Inžinierske staviteľstvo má optimistickejší pohľad v podobe rastu o 2,7 percenta. Zatiaľ čo pozemný sektor očakáva rast o 1,8 percenta v 2018.

Pre rok 2017 očakávajú riaditelia navýšenie stavebníctva o 2,8 %

Slovenské stavebníctvo by, podľa riaditeľov stavebných spoločností, malo v tomto roku zvýšiť svoj výkon o 2,8 percenta. Na tento vývoj majú obdobný názor ako spoločnosti malé a stredné, tak aj veľké spoločnosti (2,7 percenta, respektíve 3,0 percenta).

Rok 2018 bude priaznivejší pre inžinierske staviteľstvo

Rast sektora sa očakáva aj v budúcom roku 2018, stavebníctvo by malo vzrásť o 2,1 percenta. Nasledujúci rok predikujú vyšší rast spoločnosti zamerané na inžinierske staviteľstvo, očakávajú navýšenie o 2,7 percenta, oproti kolegom z pozemného staviteľstva s 1,8 percentami.

Tržby stavebných spoločností porastú viac než stavebná produkcia. Riaditelia stavebných spoločností očakávajú nárast tržieb v tomto roku o 4,8 percenta. Rast tržieb sa predikuje aj pre rok 2018 (3,2 percenta). V roku 2018 väčší rast (3,8 percenta) očakávajú firmy zamerané na inžinierske stavby.

Tržby stavebným firmám porastú v roku 2017 aj v roku 2018

Tržby stavebných spoločností porastú nad očakávanie rastu stavebnej produkcie. Predikcie riaditeľov firiem ukazujú na nárast tržieb v tomto roku o 4,8 percenta. Tržby firiem by, podľa ich očakávaní, mali rásť aj v budúcom roku 2018, a to o ďalšie 3,2 percenta.

Vyšší rast tržieb malých a stredných spoločností v roku 2018

Rok 2018 prinesie vyššie tržby spoločnostiam zameraným na inžinierske stavby (3,8 percenta), v pozemnom sektore dôjde k rastu tržieb o 2,9 percenta. Pri pohľade na veľkosť firiem, budú viac rásť tržby malým a stredným spoločnostiam (3,3 percenta), oproti 2,2 percentám nárastu tržieb veľkých spoločností.

Stavebné spoločnosti majú aj v štvrtom kvartáli vyťažené kapacity nad hranicou deväťdesiatich percent. Najväčší problém s kapacitou pociťujú veľké spoločnosti, sú vyťažené na 94 percent. Riaditelia vidia 7,8 mesiacov dopredu. K najväčšej úspore času dôjde vďaka spojeniu územného a stavebného konania spolu s EIA.

Rekordné vyťaženie 92 %

Vyťaženie kapacít stavebných spoločností aj v štvrtom kvartáli zostáva v rekordných hodnotách. Riaditelia stavebných spoločností hovoria o 92-percentnom vyťažení svojich kapacít. Veľké stavebné spoločnosti sú vyťažené ešte o dva percentné body viac. Inžiniersky sektor disponuje väčšou kapacitnou rezervou 10 percent, oproti pozemnému staviteľstvu, ktoré kalkuluje iba so 7 percentami.

Istota zákaziek na 7,8 mesiacov dopredu

Zmluvne zastrešené zákazky riaditelia evidujú na nasledujúcich 7,8 mesiacov. O najdlhšom zazmluvnenom období 10,2 mesiacov opäť hovoria riaditelia veľkých spoločností. Viac ako tretina spoločností (38 percent) predĺžila dobu zazmluvnených zákaziek, v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. Necelá polovica (45 percent) riaditeľov stavebných spoločností potvrdzuje rovnako dlhé obdobie zazmluvnených zákaziek.

Úspora času vďaka spojeniu územného a stavebného konania spolu s EIA

Najväčšie urýchlenie a zjednodušenie výstavby prinesie zjednodušenie postupov a možnosť spojovania územného a stavebného konania spolu s EIA. Riaditelia túto možnosť ohodnotili 7,9 bodmi z maximálnych 10, ktoré predstavujú najväčší prínos pre stavebníctvo. Druhé miesto (7,2 bodov z 10) priradili riaditelia možnosti užívania stavby na základe oznámenia stavebnému úradu alebo kolaudačnému súhlasu. Najmenej pomôže urýchliť a zjednodušiť výstavbu zrušenie možnosti preskúmania stanovísk v rámci prieskumného konania (5,7 bodov z 10).

Častejšie súťaženie iba na cenu zaznamenáva 42 percent riaditeľov v privátnom sektore a 50 percent vo verejnom sektore. Za 60 percent priemernej súťaženej ceny nie je možné dosiahnuť nestratové stavby, podľa troch štvrtín riaditeľov stavebných spoločností. Stratovú zákazku je ochotných prijať iba 5 percent spoločností.

Výhradne na cenu sa súťaží častejšie podľa 42 % riaditeľov

Privátni aj verejní investori súťažia zákazky výhradne podľa ceny častejšie než predtým, podľa 42 percent, respektíve 50 percent riaditeľov. Rovnaký objem zákaziek súťažených na cenu vidí 40 percent riaditeľov v súkromnom sektore a 44 percent vo verejnom sektore. Podľa veľkých spoločností sa o rovnako časté súťaženie jedná v 62 percentách súkromných zákaziek a 92 percentách verejných zákaziek.

Tri štvrtiny stratových zákaziek pri 60 % z priemernej súťaženej ceny

Tri štvrtiny (75 percent) riaditeľov stavebných spoločností je presvedčených, že nie je možné za 60 percent z priemernej súťaženej ceny, pri niektorých výberových konaniach, dosiahnuť aspoň nestratové stavby. Pri pohľade iba veľkých stavebných spoločností je stavba stratová zo 67 percent.

S obchodnými podmienkami FIDIC sa stretlo pri zákazkách 29 percent stavebných spoločností. Častejšie používanie Žltej knihy FIDIC by uvítalo 25 percent spoločností, naopak, proti častejšiemu používaniu vystúpilo 26 percent riaditeľov.

Zákazky podľa podmienok FIDIC u 29 % spoločností

S použitím obchodných podmienok, na báze FIDIC, sa stretlo 29 percent riaditeľov stavebných spoločností. U týchto spoločností predstavujú zákazky, na báze podmienok FIDIC, v priemere 31 percent objemu zákaziek. Najviac skúseností s obchodnými podmienkami FIDIC majú veľké spoločnosti, 77 percent z nich sa zúčastnilo zákazky pri týchto podmienkach. V inžinierskom sektore ide o 41 percent spoločností, v priemere so 43 percentami objemu zákaziek.

Nerozhodnosť pri častejšom užívaní podmienok Žltej knihy FIDIC

Častejšiu mieru realizácie, podľa obchodných podmienok Žltej knihy FIDIC, by uvítalo 25 percent stavebných spoločností. Možnosť „Čiastočne“ zvolilo 26 percent spoločností. Proti častejšiemu využívaniu Žltej knihy je tiež 26 percent riaditeľov. Zostávajúcich 23 percent spoločností s obchodnými podmienkami FIDIC nebolo zoznámených. Veľké spoločnosti priniesli jednoznačnejší názor, polovica riaditeľov (50 percent) veľkých stavebných spoločností si nepraje väčšiu mieru realizácie podľa Žltej knihy FIDIC.

Zmena kvality pri častejšom používaní FIDIC

Väčší počet zákaziek, podľa obchodných podmienok FIDIC, by zvýšilo kvalitu výslednej realizácie, podľa 42 percent riaditeľov stavebných spoločností. Zníženie kvality očakáva iba 1 percento spoločností. Najväčšia časť (57 percent) spoločností nepredpokladá zmenu kvality realizácie pri väčšom využívaní podmienok FIDIC. U veľkých a pozemných spoločností je v nadpolovičnej väčšine očakávané zvýšenie kvality (55 percent, respektíve
51 percent).

Urýchlenie prípravy vďaka FIDIC

O urýchlenie prípravy a realizácie stavieb vďaka princípu FIDIC je presvedčených 51 percent riaditeľov stavebných spoločností. V priemere by sa príprava a realizácia urýchlila o 17 percent. Podľa necelej polovice riaditeľov (49 percent) k urýchleniu nedôjde.

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím