Hore
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Gerhardt Braun Slovakia k.s.

Pivničné kobky

Drobného 27
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

KOMA Modular s.r.o.

Říčanská 1191
Vizovice

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Reynaers systems spol. s r.o.

Prievozská 2/ A
Bratislava

Sto Slovensko, s.r.o.

Stavať zodpovedne

Pribylinská 2
Bratislava

2N® Indoor Compact

2N® Indoor Compact je vnútorná odpovedacia...

2N TELEKOMUNIKACE, a.s. (výrobca)
2N TELEKOMUNIKACE, a.s. (distribútor)

MINIMAL / MAXIMAL – kovanie v minimalistickom dizajne

Material & Technology s.r.o. – M&T (výrobca)
Material & Technology s.r.o. – M&T (distribútor)

CITY moduly

Designový mestský mobiliár v merítku drobnej...

KOMA Modular s.r.o. (výrobca)
KOMA Modular s.r.o. (distribútor)

POSUVNÉ DVERE HI-FINITY

Ultra tenký design posuvných dverí HI-FINITY...

Reynaers systems spol. s r.o. (výrobca)
Reynaers systems spol. s r.o. (distribútor)

PANORAMA CELOPRESKLENÉ OKNO HX 300

OTVORENÉ. SVETLÉ. VOĽNÉ.
Veľkoplošné...

Internorm (výrobca)
Internorm (distribútor)

Povrchové temperovanie betónového jadra

Princíp temperovania betónového jadra spočíva...

REHAU s.r.o. (výrobca)
REHAU s.r.o. (distribútor)

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
7. november 2017
0
239

Kvartálna analýza slovenského stavebníctva Q3/2017, CEEC Research

Kvartálna analýza prináša faktografické údaje a detailné informácie o stave v celom stavebnom segmente.
Kvartálna analýza slovenského stavebníctva Q3/2017, CEEC Research

Analýzu vypracovala spoločnosť CEEC Research. Nasledujúce informácie sú prierezom z podkladov, ktoré sme dostali do redakcie:

V januári až septembri 2017 boli oznámené verejné stavebné zákazky v celkovej hodnote 1 926 mil. EUR, čo predstavovalo medziročný rast o 15,2 percenta. Zatiaľ bolo zadaných 10 percent hodnoty oznámených verejných stavebných zákaziek. Po odčítaní zadaných a zrušených zákaziek zostáva ešte zadať verejné zákazky za 1 562 mil. EUR.

Pokles počtu verejných stavebných výberových konaní

V prvých deviatich mesiacoch roka 2017 vyhlásili štátni investori 1 670 výberových konaní na stavebné práce, čo v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka predstavovalo pokles o 38,1 %. Pokiaľ by sme porovnávali iba nadlimitné zákazky, dostaneme medziročný rast počtu oznámení o zákazke o 2,2 %.

Rast hodnoty verejných stavebných výberových konaní

Celková predpokladaná hodnota oznámení o  zákazke činila 1 926 mil. EUR a  bol zaznamenaný jej medziročný rast o 15,2 %. Medziročné porovnanie ovplyvnila významná zákazka zadávateľa ŽSR z januára 2017 (Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR v celkovej hodnote 305 mil. EUR). Po modelovom odčítaní tejto zákazky dostaneme medziročný pokles hodnoty zákaziek o 3,1 %. Pre nadlimitné zákazky rástla hodnota o 19,4 %.

Zadaných 10 % hodnoty oznámených verejných stavebných zákaziek

V januári až septembri 2017 boli oznámené stavebné zákazky v celkovej hodnote 1 926 mil. EUR, z toho bolo neskôr zadaných 188 mil. EUR (teda 10 % z oznámených). Ich skutočná zadaná hodnota bola iba 151 mil. EUR. Z celkového objemu oznámených zákaziek boli neskôr zrušené zákazky za 176 mil. EUR (teda približne 9 % z oznámených). Po odčítaní zadaných a zrušených zákaziek zostáva v systéme ešte 1 562 mil. EUR (teda 81 %), ktoré neboli zatiaľ zadané alebo zrušené (prípadne informácia, že sa tak stalo, nebola dodaná).

Pokles celkového počtu zadaných verejných stavebných zákaziek

V januári až septembri 2017 bolo zatiaľ zadaných 1 036 stavebných zákaziek, čo je o 46,2 % menej v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. Pokiaľ by sme porovnali iba nadlimitné zákazky, dostaneme rovnakú medziročnú hodnotu. Niektoré zadávacie konania stále bežia a tiež nie všetky oznámenia o zadaní zákazky boli dodané, preto treba očakávať že v ďalších mesiacoch budú dáta ešte aktualizované.

Pokles celkovej hodnoty zadaných verejných stavebných zákaziek

Hodnota zákaziek zadaných v januári až septembri 2017 činila 1 043 mil. EUR a medziročne klesla o 30,1 %. Pokiaľ by sme posudzovali hodnotu zadaných zákaziek iba pre nadlimitné zákazky, dostaneme medziročný pokles o 27,0 %. Dáta budú ďalej aktualizované.

Slovenský stavebný trh vzrastie o 4,4 percenta. Došlo tak k navýšeniu predikcie z Kvartálnej analýzy slovenského stavebníctva Q2/2017 zo 4,0 percenta na 4,4 percenta. V tomto roku sa bude viac dariť pozemnému staviteľstvu. Kapacity stavebných spoločností sú vyťažené na rekordných 93 percent.

Navýšenie rastu sektora na 4,4 %

Nárast stavebnej produkcie o  viac ako 4  % očakáva v  tomto roku 75  % riaditeľov stavebných spoločností. Došlo tak k navýšeniu predikcie z Kvartálnej analýzy slovenského stavebníctva Q2/2017 (zo 4,0 % na 4,4 %). Rast bude pokračovať aj v roku 2018, kedy je riaditeľmi stavebných spoločností predpokladaný rast o 3,8 %.

Inžinierske staviteľstvo čaká vyšší rast v roku 2018

Pri pohľade na zameranie, sa bude viac dariť stavebným spoločnostiam v pozemnom sektore. Očakávajú rast o 5,1 % oproti spoločnostiam v inžinierskom sektore (2,0 %). Naopak, v roku 2018 vyšší rast predpokladá inžinierske staviteľstvo (5,0 %) v porovnaní s pozemným staviteľstvom (3,4 %).

Rôzny pohľad veľkých a malých spoločností

Veľké spoločnosti sú k vyššiemu rastu skeptickejšie, rast očakávajú iba o 2,5 %. Naopak, malé spoločnosti pre tento rok predikujú rast o 4,6 %.

Rast tržieb o 5,3 %

V tomto roku stavebným spoločnostiam porastú tiež tržby, konkrétne sa jedná o 5,3 %. Rast tržieb bude pokračovať aj v roku 2018, a to o 4,1 %. V inžinierskom sektore je pre rok 2018 predpokladaný rast tržieb o 6,0 %.

Rekordné vyťaženie kapacít

Stavebné spoločnosti dosiahli najvyššieho vyťaženia kapacít od roku 2010. V priemere sú stavebné spoločnosti vyťažené na 93 %. Veľké spoločnosti majú svoje kapacity vyťažené ešte o jeden percentný bod viac.

Riaditelia stavebných spoločností majú v zásobníku zákazky na 7,6 mesiacov. Viac ako jedna tretina riaditeľov dosiahla navýšenie zásobníka. Nedostatok zamestnancov pociťuje 26 percent spoločností, v priemere by svoje kapacity chceli rozšíriť o 28 percent. Najviac stavebným spoločnostiam chýbajú robotníci a následne majstri.

Spoločnosti vidia viac ako pol roka dopredu

Stavebné spoločnosti majú zaistené zákazky na 7,6 mesiacov dopredu. V inžinierskom sektore vďaka dlhodobejším zákazkám sú spoločnosti zaistené ešte na dlhšiu dobu, a to na 9,4 mesiacov. Bez ohľadu na zameranie, majú na najviac mesiacov zazmluvnené zákazky veľké spoločnosti (11,3 mesiacov). Pre 39 % spoločností sa jedná o navýšenie doby zazmluvnených zákaziek.

Nedostatok zamestnancov

Nedostatkom zamestnancov trpí 26 % stavebných spoločností. Skôr nedostatok pociťuje 33 % spoločností. So svojim stavom počtu zamestnancov je spokojných iba 18 % riaditeľov stavebných spoločností.

Najväčší dopyt po robotníkoch

V priemere by riaditelia stavebných spoločností chceli navýšiť svoje kapacity o 28 %. Najviac stavebným spoločnostiam chýbajú robotníci (95 %) a následne majstri (44 %). U nastupujúcich zamestnancov je najviac požadované stredoškolské vzdelanie v odbore (56 %), následne všeobecné stredoškolské a vysokoškolské.

Nedostatok zamestnancov núti riaditeľov odmietať 17  percent zákaziek. Problém s nedostatkom pracovníkov by, zo strany školstva, najviac pomohla odbúrať povinná prax v stavebnej firme (8,4 bodov z 10). Je vidieť nerozhodnosť firiem v otázke zjednodušenia legislatívy o pobyte cudzincov.

17 % odmietnutých zákaziek

Z dôvodu nedostatku pracovníkov sú riaditelia stavebných spoločností nútení odmietať v priemere 17 % zákaziek. Najviac zákaziek musia odmietať veľké spoločnosti (23 %).

Apel na povinnú prax v stavebnej firme

Riaditelia stavebných spoločností hodnotili opatrenia, ktoré by, zo strany školstva, najviac pomohli odbúrať problém s nedostatkom pracovných síl. Jednotlivé opatrenia hodnotili riaditelia na škále 0 až 10 bodov, kde desiatka predstavuje najvyššiu pomoc. Najdôležitejším opatrením, by podľa riaditeľov firiem, bola povinná prax v stavebnej firme (8,4 bodov z 10). Následne by najviac pomohlo viac dotácií odborným školám (8,1 bodov z 10). Najmenej bodov riaditelia priradili možnosti odbornej praxe v zahraničí (6,0 bodov z 10).

Je vidieť nerozhodnosť firiem v otázke bezproblémového zamestnania cudzincov

V otázke o prijatí či neprijatí uvoľnenia legislatívy, o pobyte cudzincov pre bezproblémové zamestnanie pracovníkov z tretích krajín v slovenskej výstavbe, hlasovali riaditelia veľmi nerozhodne. Prijatie legislatívy by uvítalo 44 % riaditeľov, 43 % riaditeľov túto legislatívu nechce.

Viac ako tri štvrtiny verejných zákaziek sú vysúťažené iba podľa ceny. V privátnom sektore sa jedná o nižšie percento, konkrétne 60 percent. Kvalitu pripravených projektov hodnotia riaditelia stavebných spoločností ako priemernú. Verejný zadávateľ je v očiach 47 percent stavebných spoločností nezodpovedný.

Súťaženie iba na najnižšiu cenu

Výberové konania sa stále hodnotia hlavne podľa najnižšej ceny. Vo verejných výberových konaniach sa ponuky podľa najnižšej ceny hodnotili v  76  % prípadov. U  privátneho sektora percento nie je tak vysoké, jedná sa o 60 % zákaziek.

Priemerná kvalita projektov

Kvalita pripravených projektov pre realizácie je v súčasnej dobe primeraná podľa viac ako polovice riaditeľov stavebných spoločností (58 %). Ako chybovú ju hodnotí 35 % riaditeľov, výborná kvalita projektov je iba v 7 % prípadov.

Verejný zadávateľ sa nechová ako zodpovedný investor

Verejných zadávateľov ako zodpovedných investorov vníma iba 10 % riaditeľov stavebných spoločností. Čiastočne zodpovedne jedná verejný zadávateľ podľa názoru 43 % riaditeľov a 47 % riaditeľov u verejného zadávateľa žiadnu zodpovednosť nevidí.

Nutnosť úpravy verejných projektov

Tretinu objemu (33,5 %) projektov verejných zákaziek sú stavebné spoločnosti nútené upravovať kvôli ich značným nedostatkom. Náklady na tieto úpravy tvoria v priemere 7,8 % z hodnoty stavby.

13,2 % nedostupných pohľadávok

Stavebné spoločnosti evidujú 13,2 % svojich pohľadávok, ktoré už považujú za nedostupné. Veľké spoločnosti s nesplatenými faktúrami nemajú tak veľké problémy, za nedostupné považujú 3,6 %.

Pravidelným investíciám by pomohol záväzný harmonogram projektov. V  oblasti verejných zákaziek by riaditelia stavebných spoločností najradšej presadili väčší dôraz na viackriteriálne hodnotenie ponúk (8,1 bodov z 10). 73 % riaditeľov hodnotí štátne čerpanie európskych dotácií za nedostatočné.

Vytvorenie záväzného harmonogramu

Zo strany štátu by pravidelnejším investíciám pomohol záväzný harmonogram projektov podľa 74 % riaditeľov stavebných spoločností. V inžinierskom sektore by tento záväzok prospel podľa 81 % riaditeľov.

Dôraz na viackriteriálne hodnotenie

Riaditelia stavebných spoločností by v oblasti verejných zákaziek uvítali niekoľko zmien, ktoré by pomohli v rozvoji stavebníctva. Prioritu vkladajú do zaistenia väčšieho dôrazu na viackriteriálne hodnotenie ponúk (8,1 bodov z 10) a následne na dlhodobé plánovanie investícií a  ich dodržovanie (7,9 bodov z  10). Najmenej sa riaditelia stotožňujú so zvýhodnením firiem s väčším počtom kmeňových zamestnancov (5,8 bodov z 10).

78% spoločností sleduje hroziaci úpadok dlžníka

Viac ako tri štvrtiny spoločností (78 %) používa nástroj pre identifikáciu hroziaceho úpadku dlžníka. Najčastejšie riaditelia využívajú verejné dostupné zdroje (59  %) a  následne informácie u  konkurencie (45  %). Interné firemné procesy a  špecializovaný software používa iba 19 % spoločností.

Nedostatočné čerpanie dotácií

V poslednom roku využilo dotáciu iba 7 % stavebných spoločností. Obdobné percento firiem (5 %) hodnotí štátne čerpanie európskych dotácií za dostatočné, 73 % riaditeľov hodnotí čerpanie za nedostatočné.

Projektový trh v roku 2017 porastie o 7,3 percenta, čo je viac ako u stavebného trhu. Väčší nárast sa opäť očakáva v pozemnom sektore. Vyťaženosť projektových spoločností vzrástla na 98 percent, spoločnosti trpia nedostatkom projektantov i vedúcich projektov. Školstvo by malo zaistiť vyučujúcich s dostatočnými skúsenosťami a dĺžkou praxe.

Nárast projektového trhu o 7,3 %

Nárast objemu projektových prác bude v tomto roku vyšší než nárast objemu stavebných prác, riaditelia projektových spoločností očakávajú rast o 7,3 %. Rast bude pokračovať aj v nasledujúcom roku 2018, a to o 4,3 %. Rast v oblasti pozemného staviteľstva bude mierne vyšší než v inžinierskom staviteľstve (7,5 % oproti 6,8 %).

Práce na hranici kapacít

Projektové spoločnosti pracujú na hranici svojich kapacít, rezervu majú iba 2 %. Zákazky majú zazmluvnené na pol roka dopredu (6,8 mesiacov). Tretina spoločností (33 %) si tak, v porovnaní s minulým rokom, navýšila zazmluvnené obdobie.

Nedostatok projektantov aj vedúcich projektov

Dostatok zamestnancov pre tento rok má 38 % projektových spoločností, nedostatkom trpí 11 % spoločností. Spoločnosti, ktoré potrebujú rozšíriť svoje kapacity by v priemere radi prijali 26 % zamestnancov. Najviac dopytujú vysokoškolsky vzdelaných projektantov (78 %) a následne vedúcich projektov (72 %). Kvôli nedostatku pracovníkov sú riaditelia nútení odmietať 10 % objemu zákaziek.

Zaistenie skúsených vyučujúcich

Zo strany školstva by riaditelia projektových firiem, pre odbúranie nedostatku pracovných síl, najviac ocenili zaistenie vyučujúcich s dostatočnými skúsenosťami a dĺžkou praxe. Tento faktor ohodnotili 8,0 bodmi z maximálnej škály 10 bodov. Následne by najviac prospela povinná prax v stavebnej firme (7,7 bodov z 10). Najmenej bodmi riaditelia ohodnotili obmedzenie humanitných odborov (5,5 bodov z 10).

Názorové rozdiely v oblasti legislatívy umožňujúce bezproblémové zamestnanie pracovnej sily z  tretích krajín. Verejné zákazky vyhráva v  80  percentách prípadov iba najnižšia cena. Projektové spoločnosti (49  percent) hodnotia verejného investora ako čiastočne zodpovedného. Riaditelia požadujú viackriteriálne hodnotenie vo verejných súťažiach.

Rozdielne názory o uvoľnení legislatívy

Uvoľnenie pracovnoprávnej legislatívy a legislatívy o pobyte cudzincov tak, aby Slovenská republika umožnila okamžite a bezproblémovo zamestnať pracovnú silu z tretích krajín, by prijalo 46 % riaditeľov projektových spoločností. Proti prijatiu legislatívy hlasovalo 43 % riaditeľov. V rámci inžinierskeho sektora je viac riaditeľov proti prijatiu legislatívy (45 % oproti 39 %).

80 % verejných zákaziek vyhráva iba cena

Iba na cenu je súťažených 80 % objemu verejných zákaziek, podľa inžinierskych spoločností sa jedná dokonca o 87 %. V privátnom sektore je podiel menší, jedná sa o 56 %. Viac ako dve tretiny (69 %) projektových spoločností sa orientuje na privátny sektor.

Verejný zadávateľ ako čiastočne zodpovedný investor

Verejný zadávateľ je vnímaný ako čiastočne zodpovedný investor podľa 49 % riaditeľov. Za nezodpovedného investora ho považuje 37  % riaditeľov projektových spoločností. Zodpovedné chovanie verejného zadávateľa vidí 14 % riaditeľov.

Dôraz na viackriteriálne hodnotenie

Rozvoju stavebníctva by v  oblasti verejných zákaziek najviac prospel väčší dôraz na viackriteriálne hodnotenie, hlavne na kvalitu diela (8,5 bodov z maximálnych 10). Ďalej riaditelia preferujú obmedzenie možnosti súťažiť iba na najnižšiu ponúkanú cenu (8,1 bodov z 10). Najmenší záujem majú o zvýhodnenie firiem s väčším počtom kmeňových zamestnancov (5,5 bodov z 10).

Väčšina spoločností BIM pozná, ale nepoužíva

BIM vo väčšine (54 %) projektových firiem poznajú, ale nevyužívajú. Využívanie tohto prostriedku oznámilo 30 % riaditeľov projektových spoločností. V pozemnom inžinierstve využívajú projektové spoločnosti BIM ešte o 3 percentné body viac.

82% zákazníkov dokumentáciu v BIM nepožaduje

Zo spoločností, ktoré v  súčasnosti BIM nevyužívajú, polovica riaditeľov neplánuje BIM používať ani v blízkej budúcnosti. Štvrtina spoločností plánuje BIM používať do 3 rokov a 18 % do 5 rokov. Zákazníci spracovanie projektovej dokumentácie v BIM z 82 % nepožadujú. Iba 16 % zákazníkov vyžaduje spracovanie dokumentácie v BIM. 2 % riaditeľov vybralo na otázku odpoveď neviem.

Nevyužívanie BIM kvôli vysokej cene

Najväčšou prekážkou k zavedeniu BIM v spoločnosti je jeho vysoká cena a dodatočné náklady s ním spojené (7,7 bodov z 10). Ďalšou prekážkou je nedostatok kvalifikovaných odborníkov (7,2 bodov z  10). Najmenším problémom je nadbytočná práca spojená s využitím BIM, administratívne náklady (5,8 bodov z 10).

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím