Hore
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Gerhardt Braun Slovakia k.s.

Pivničné kobky

Drobného 27
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

KOMA Modular s.r.o.

Říčanská 1191
Vizovice

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Reynaers systems spol. s r.o.

Prievozská 2/ A
Bratislava

Sto Slovensko, s.r.o.

Stavať zodpovedne

Pribylinská 2
Bratislava

2N® Indoor Compact

2N® Indoor Compact je vnútorná odpovedacia...

2N TELEKOMUNIKACE, a.s. (výrobca)
2N TELEKOMUNIKACE, a.s. (distribútor)

MINIMAL / MAXIMAL – kovanie v minimalistickom dizajne

Material & Technology s.r.o. – M&T (výrobca)
Material & Technology s.r.o. – M&T (distribútor)

CITY moduly

Designový mestský mobiliár v merítku drobnej...

KOMA Modular s.r.o. (výrobca)
KOMA Modular s.r.o. (distribútor)

POSUVNÉ DVERE HI-FINITY

Ultra tenký design posuvných dverí HI-FINITY...

Reynaers systems spol. s r.o. (výrobca)
Reynaers systems spol. s r.o. (distribútor)

PANORAMA CELOPRESKLENÉ OKNO HX 300

OTVORENÉ. SVETLÉ. VOĽNÉ.
Veľkoplošné...

Internorm (výrobca)
Internorm (distribútor)

Povrchové temperovanie betónového jadra

Princíp temperovania betónového jadra spočíva...

REHAU s.r.o. (výrobca)
REHAU s.r.o. (distribútor)

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
3. apríl 2017
0
362

Kvartálna analýza slovenského stavebníctva Q1/2017, CEEC Research

Kvartálna analýza prináša faktografické údaje a detailné informácie o stave v celom stavebnom segmente.
Kvartálna analýza slovenského stavebníctva Q1/2017, CEEC Research

Analýzu vypracovala spoločnosť CEEC Research. Nasledujúce informácie sú prierezom z podkladov, ktoré sme dostali do redakcie:

Slovenské stavebníctvo v roku 2016 zaznamenalo pokles hodnoty oznámení o stavebnej zákazke o  39,9 percenta. Z  celkovej hodnoty oznámených zákaziek bolo v  roku 2016 zadaných iba 23 percent. Zadať zostáva ešte zákazky v celkovej hodnote 1 333 mil. EUR. Nárast hodnoty zadaných zákaziek v roku 2016 o 15,5 percenta bol vďaka modernizácii trate Púchov-Žilina.

Pokles počtu oznámení o stavebnej zákazke o 22,4 %

V  roku 2016 bolo vydaných 2 930 oznámení o  stavebnej zákazke, čo v  porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavovalo pokles o 22,4 %. Pokiaľ by sme porovnávali iba nadlimitné zákazky, dostaneme medziročný pokles počtu oznámení o zákazke o 42,4 %.

Celková hodnota oznámení o stavebnej zákazke klesla o viac než tretinu

Celková predpokladaná hodnota oznámení o stavebnej zákazke v roku 2016 bola 1 948 mil. EUR a bol zaznamenaný jej medziročný pokles o 39,9 %. Pre nadlimitné zákazky klesla hodnota o 44,4 %.

V roku 2016 bolo zadaných iba 23 % hodnoty z oznámených zákaziek

V roku 2016 boli oznámené stavebné zákazky v celkovej hodnote 1 948 mil. EUR, z toho bolo neskôr zadaných 441 mil. EUR (teda 23 % z oznámených). Ich skutočná zadaná hodnota bola iba 381 mil. EUR, pretože zadaná hodnota bola zatiaľ o cca 14 % nižšia než pri oznámení. Z celkového objemu oznámených zákaziek boli neskôr zrušené zákazky v celkovej hodnote za 174 mil. EUR (teda cca 9 % z oznámených). Po odčítaní zadaných a zrušených zákaziek zostáva v systéme ešte 1 333 mil. EUR (teda 68 %), ktoré neboli zatiaľ zadané alebo zrušené.

Výrazný pokles počtu zadaných nadlimitných zákaziek

V  roku 2016 bolo zatiaľ zadaných 2 143 stavebných zákaziek, čo je o  6,9  % menej v porovnaní s minulým rokom. Pokiaľ by sme porovnali iba nadlimitné zákazky, dostaneme medziročný pokles počtu zadaných zákaziek o 46,6 %. Niektoré zadávacie konania stále bežia a tiež nie všetky oznámenia o zadaní zákazky boli dodané, preto treba očakávať, že v ďalších mesiacoch budú dáta ešte aktualizované.

Nárast hodnoty zadaných zákaziek vďaka modernizácii trate Púchov-Žilina

Celková hodnota zákaziek zadaných v roku 2016 bola 1 930 mil. EUR a medziročne rástla o 15,5 %. Medziročné porovnanie ovplyvnila významná zákazka zadávateľa ŽSR z júla 2016 (Modernizácia trate Púchov-Žilina) v celkovej hodnote 365 mil. EUR. Po modelovom odčítaní tejto zákazky dostaneme medziročný pokles hodnoty zadaných zákaziek o 6,4 %. Pokiaľ by sme posudzovali hodnotu zadaných zákaziek iba pre nadlimitné zákazky, dostaneme medziročný rast o 54,4 % (bez železnice v roku 2016 rast o 11,9 %). Dáta budú ďalej aktualizované.

 

Stavebníctvo čaká v tomto i nasledujúcom roku rast o 3,8 percenta, respektíve 2,4 percenta. Veľké spoločnosti predikujú, v porovnaní s malými spoločnosťami, vyšší rast v tomto roku, v roku 2018 sa trend obráti. Pozemné staviteľstvo očakáva rast o jeden percentný bod vyšší než inžinierske staviteľstvo.

Rast stavebníctva v roku 2017 predikuje 81 % riaditeľov stavebných spoločností, v priemere sa jedná o 3,8 %. Trend rastu vydrží aj v roku 2018, stavebníctvo vzrastie o ďalších 2,4 %.

Rozpor veľkých a malých spoločností

Riaditelia veľkých spoločností očakávajú v roku 2017 väčší rast než spoločnosti malé (4,9 % oproti 3,5 %). Ohľadom roku 2018 majú riaditelia stavebných spoločností názor opačný. Väčší rast (2,5 %) predikujú malé spoločnosti, veľké spoločnosti očakávajú navýšenie o 2,0 %.

Pozemné staviteľstvo bude rásť viac než inžinierske

Pozemné staviteľstvo v roku 2017 zaznamená rast v priemere o 4,1 %. V nasledujúcom roku riaditelia odhadujú zníženie rastu na 2,7 %. Inžinierske staviteľstvo očakáva rast o viac než jeden percentný bod nižší (3,0 %, respektíve 1,5 %).

 

Tržby v nasledujúcich dvoch rokoch prekonajú rast stavebnej produkcie. Konkrétne tržby porastú o 4,2 percenta, respektíve 3,0 percenta. Najväčší rast tržieb v roku 2017 očakávajú veľké spoločnosti, a to o 6,1 percenta. Tržby pozemného staviteľstva budú, v porovnaní s inžinierskym, podobné.

Tržby stavebných spoločností porastú nad očakávania rastu stavebnej produkcie. V roku 2017 spoločnosti predikujú rast tržieb o 4,2 %, nasledujúci rok prinesie navýšenie o ďalších 3,0 %.

Najvyšší rast tržieb predikujú veľké spoločnosti

Vývoj tržieb v jednotlivých rokoch očakávajú veľké aj malé spoločnosti opäť rozdielne. Tento rok prinesie väčší rast tržieb veľkým spoločnostiam (6,1 % oproti 3,6 %). V roku 2018 budú tržby rásť viac malým/stredným spoločnostiam (3,2 % oproti 2,5 %). Vývoj tržieb očakávajú pozemné aj inžinierske spoločnosti podobný.

 

Najviac brzdí rozvoj slovenského stavebníctva nekvalitná a komplikovaná legislatíva, spolu s korupciou a zlou platobnou morálkou. Najväčšiu brzdu riaditelia stavebných spoločností ohodnotili 7,6 bodmi z 10. Naopak, najmenšiu prekážku vidia v nedostatku privátnych zákaziek.

Riaditelia stavebných spoločností vidia ako najväčšiu brzdu rozvoja slovenského stavebníctva nekvalitnú a komplikovanú legislatívu. Pri vyhodnotení najväčšej prekážky pre ďalší rozvoj stavebníctva pridelili nekvalitnej a komplikovanej legislatíve 7,6 bodov na škále od 0 do 10, kde 10 predstavuje najväčšiu prekážku v rozvoji. Korupcia v stavebníctve, spolu so zlou platobnou morálkou nasledujú ako ďalšie brzdy, ktoré riaditelia ohodnotili viac než siedmimi bodmi (7,5 bodov, respektíve 7,3 bodov z  maximálnych 10). Ako najmenšiu prekážku vidia riaditelia spoločností nedostatok privátnych zákaziek (5,4 bodov z 10). Veľké spoločnosti pociťujú problém ešte v nedostatku verejných zákaziek (7,1 bodov z 10).

Stavebné spoločnosti majú zazmluvnené zákazky pol roka dopredu (6,4 mesiacov). Pre polovicu spoločností (49 percent) sa jedná o rovnaký počet ako v predchádzajúcom roku. Najlepšie zaistené sú veľké spoločnosti, zákazky majú zazmluvnené na 8,9 mesiacov. Rozdiel medzi inžinierskymi a pozemnými spoločnosťami je minimálny.

Stavebné spoločnosti majú zazmluvnené zákazky v priemere na 6,4 mesiacov. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka si polepšila, respektíve pohoršila, štvrtina spoločností (24 %, respektíve 27 %). O rovnakom počte zazmluvnených zákaziek hovorí 49 % riaditeľov. Na najviac mesiacov dopredu majú zazmluvnené zákazky veľké stavebné spoločnosti (8,9 mesiacov). Rozdiel medzi inžinierskymi a pozemnými spoločnosťami je veľmi malý (6,5 mesiacov k 6,3 mesiacom).

Stavebné spoločnosti sú vyťažené rovnako ako pred rokom

Kapacity stavebných spoločností sú využité v  prvom štvrťroku tohto roka na 75  %. Najväčšie vyťaženie pociťuje pozemné staviteľstvo (81 %). Spoločnosti zameriavajúce sa na inžinierske stavby využívajú svoje kapacity o 20 percentných bodov menej (61 %).

Najviac chýbajú robotnícke profesie

Nedostatkom pracovníkov trpí 19 % stavebných spoločností. Na otázku, či majú spoločnosti dostatok ľudských kapacít, odpovedala štvrtina riaditeľov (24 %): „Skôr nie“. Dostatok pracovníkov má 31  %, respektíve 26  % spoločností. Spoločnostiam najviac chýbajú robotnícke profesie, potom management a administratívni pracovníci. Spoločnosti, ktoré budú prijímať nových zamestnancov, plánujú navýšiť stavy v priemere o 32 %.

 

Tretina stavebných spoločností bude navyšovať ceny svojich stavebných prác (priemerne o 6 percent). Väčšina spoločností ponechá ceny rovnaké. Platobná morálka zákazníkov zostáva podľa 72 percent riaditeľov rovnaká. Takmer pätina pohľadávok je evidovaná po termíne splatnosti. 9 percent pohľadávok riaditelia považujú dokonca za nedobytné.

Nadpolovičná väčšina stavebných spoločností si udrží ceny svojich prác na rovnakej úrovni (63 %). Navýšenie môžeme očakávať u tretiny spoločností (36 %), a to v priemere o 6 %. Iba jedna spoločnosť zo sto bude ceny znižovať.

Platobná morálka zákazníkov zostáva rovnaká

Tri štvrtiny riaditeľov (72  %) nepociťuje žiadnu zmenu v  platobnej morálke svojich zákazníkov. 16 % spoločností zaznamenalo zhoršenie stavu, a naopak, 12 % pociťuje zlepšenie.

Termín splatnosti nie je dodržaný u  pätiny pohľadávok (18,9  %). Pohľadávky, ktoré už spoločnosti považujú za nedobytné, tvoria 9  %. Najvyššie percento nedobytných pohľadávok pociťujú inžinierske spoločnosti (11,5 %), najnižšie percento vykazujú veľké spoločnosti (3,2 %).

Kvartárnu analýzu slovenského stavebníctva v plnej verzii nájdete v prílohe nižšie:

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím