Hore
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Gerhardt Braun Slovakia k.s.

Pivničné kobky

Drobného 27
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

KOMA Modular s.r.o.

Říčanská 1191
Vizovice

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Reynaers systems spol. s r.o.

Prievozská 2/ A
Bratislava

Sto Slovensko, s.r.o.

Stavať zodpovedne

Pribylinská 2
Bratislava

2N® Indoor Compact

2N® Indoor Compact je vnútorná odpovedacia...

2N TELEKOMUNIKACE, a.s. (výrobca)
2N TELEKOMUNIKACE, a.s. (distribútor)

MINIMAL / MAXIMAL – kovanie v minimalistickom dizajne

Material & Technology s.r.o. – M&T (výrobca)
Material & Technology s.r.o. – M&T (distribútor)

CITY moduly

Designový mestský mobiliár v merítku drobnej...

KOMA Modular s.r.o. (výrobca)
KOMA Modular s.r.o. (distribútor)

POSUVNÉ DVERE HI-FINITY

Ultra tenký design posuvných dverí HI-FINITY...

Reynaers systems spol. s r.o. (výrobca)
Reynaers systems spol. s r.o. (distribútor)

PANORAMA CELOPRESKLENÉ OKNO HX 300

OTVORENÉ. SVETLÉ. VOĽNÉ.
Veľkoplošné...

Internorm (výrobca)
Internorm (distribútor)

Povrchové temperovanie betónového jadra

Princíp temperovania betónového jadra spočíva...

REHAU s.r.o. (výrobca)
REHAU s.r.o. (distribútor)

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
18. máj 2017
0
254

Kvartálna analýza slovenského stavebníctva Q2/2017, CEEC Research

Kvartálna analýza prináša faktografické údaje a detailné informácie o stave v celom stavebnom segmente.
Kvartálna analýza slovenského stavebníctva Q2/2017, CEEC Research

Analýzu vypracovala spoločnosť CEEC Research. Nasledujúce informácie sú prierezom z podkladov, ktoré sme dostali do redakcie:

Slovenské stavebníctvo doposiaľ v  roku 2017 zaznamenalo pokles hodnoty oznámení o  verejnej stavebnej zákazke o  68,9 percenta. Celková hodnota oznámení o  verejnej stavebnej zákazke vzrástla o viac ako 40 percent vďaka modernizácii železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR. Hodnota zadaných zákaziek v januári až marci 2017 bola 111 mil. EUR a medziročne klesla o 65,5 %.

V januári až marci 2017 bolo vydaných 601 oznámení o stavebnej zákazke, čo v porovnaní s  rovnakým obdobím minulého roka predstavovalo pokles o  68,9  %. Pokiaľ by sme porovnávali iba nadlimitné zákazky, dostaneme medziročný rast počtu oznámení o zákazke o 27,3 %.

Celková hodnota oznámení o verejnej stavebnej zákazke vzrástla o viac ako 40 %

Celková predpokladaná hodnota oznámení o stavebnej zákazke v januári až marci 2017 bola 807 mil. EUR a bol zaznamenaný jej medziročný rast o 42,2 %. Medziročné porovnanie ovplyvnila významná zákazka zadávateľa ŽSR z januára 2017 (Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves - štátna hranica SR/ČR v celkovej hodnote 305 mil. EUR). Po modelovom odčítaní tejto zákazky dostaneme medziročný pokles hodnoty zákaziek o 11,5 %. Pre nadlimitné zákazky rástla hodnota o 311,5 % (bez železnice v januári až marci 2017 pokles o 373,8 %).

V januári až marci 2017 boli oznámené stavebné zákazky v celkovej hodnote 807 mil. EUR, z toho bolo neskôr zadaných 2 mil. EUR. Z celkového objemu oznámených zákaziek boli neskôr zrušené zákazky za 19 mil. EUR (teda cca 2 % z oznámených). Po odčítaní zadaných a zrušených zákaziek zostáva v systéme ešte 786 mil. EUR (teda 97 %), ktoré neboli zatiaľ zadané alebo zrušené (prípadne informácia, že sa tak stalo, nebola dodaná).

Výrazný pokles počtu zadaných verejných zákaziek

V januári až marci 2017 bolo zatiaľ zadaných 135 stavebných zákaziek, čo je o 83,1 % menej v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. Pokiaľ by sme porovnali iba nadlimitné zákazky, dostaneme medziročný pokles počtu zadaných zákaziek o  36,4  %. Niektoré zadávacie konania stále bežia a tiež nie všetky oznámenia o zadaní zákazky boli dodané, preto treba očakávať, že v ďalších mesiacoch budú dáta ešte aktualizované.

Pokles hodnoty zadaných verejných zákaziek o 65,5 %

Hodnota zadaných zákaziek v januári až marci 2017 bola 111 mil. EUR a medziročne klesla o 65,5 %. Pokiaľ by sme posudzovali hodnotu zadaných zákaziek iba pre nadlimitné zákazky, dostaneme medziročný pokles o 34,9 %. Dáta budú ďalej aktualizované.

Stavebníctvo v tomto roku vzrastie o 4,0 percenta, rast očakáva 80 percent riaditeľov stavebných spoločností. Rast bude pokračovať aj v roku 2018, konkrétne sa jedná o 2,3 percenta. Tržby stavebných spoločností vzrastú v roku 2017 o 4,4 percenta. Menšie spoločnosti očakávajú vyšší rast tržieb než spoločnosti veľké.

Riaditelia stavebných spoločností v roku 2017 očakávajú rast stavebného sektora o 4,0 % (potvrdzujú 4 pätiny riaditeľov). Mierny rast vydrží aj v nasledujúcom roku 2018, konkrétne stavebníctvo porastie o ďalších 2,3 %.

Väčší rast očakávajú malé spoločnosti

Riaditelia malých spoločností predikujú rast o 4,3 %, zatiaľ čo veľké spoločnosti predikujú rast iba o 1,3 %. Aj v roku 2018 sú optimistickejšie menšie spoločnosti.

Pozemné staviteľstvo porastie v roku 2017 viac než inžinierske

V roku 2017 očakávajú väčší rast spoločnosti zamerané na pozemné staviteľstvo. Jedná sa o rast o 4,1 % oproti 3,7 % predikovaným v inžinierskom staviteľstve. Trend sa obráti v roku 2018, kedy väčší rast očakáva inžinierske staviteľstvo (2,8 % oproti 2,1 %).

Tržby porastú nad očakávania stavebnej produkcie

Tržby stavebných spoločností porastú v oboch rokoch nad očakávania rastu stavebnej produkcie. Podľa 83 % riaditeľov stavebných spoločností tržby vzrastú o 4,4 %. Nasledujúci rok dôjde k rastu o 3,0 %.

Menším spoločnostiam narastú tržby viac než veľkým spoločnostiam

Menšie spoločnosti dosiahnu vyššieho rastu tržieb v porovnaní s veľkými spoločnosťami. Malým spoločnostiam vzrastú tržby o  4,6  %, respektíve o  3,2  %. Veľké spoločnosti očakávajú nárast tržieb o 3,1 %, respektíve o 1,3 %.

Najvyššie tržby očakávajú inžinierske spoločnosti

Najvyššie tržby predikujú riaditelia stavebných spoločností zameriavajúcich sa na inžinierske staviteľstvo. Na raste tržieb v roku 2017 sa zhodlo 93 % riaditeľov stavebných spoločností. Konkrétne sa jedná o 5,9 % a v roku 2018 o 4,3 %.

 

Stavebné spoločnosti majú zazmluvnené zákazky viac ako pol roka dopredu. Pre 55 percent sa jedná o rovnaký počet ako v predchádzajúcom roku. Vyťaženie kapacít stavebných spoločností sa teraz pohybuje na 82 percentách. Riaditelia stavebných spoločností by zo strany štátu najviac ocenili odbúranie zdĺhavého a administratívne náročného procesu prípravy a povoľovania stavieb.

Zákazky viac než na pol roka dopredu

Stavebné spoločnosti majú zazmluvnené zákazky v priemere na 7,3 mesiacov. Pre necelú tretinu spoločností (29 %) sa jedná o vyšší počet než mali v rovnakom období minulého roka. Viac než polovica riaditeľov hovorí o rovnakom počte (55 %), zhoršenie zaznamenalo iba 16 % spoločností. Veľké spoločnosti majú zazmluvnené zákazky na celý rok dopredu (12,2 mesiacov).

Vyťaženie kapacít na 82 %

Riaditelia stavebných spoločností hovoria o vyťažení firemných kapacít v priemere na 82 %. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka sa jedná o nižšie vyťaženie o tri percentné body. Najviac sú vyťažené veľké spoločnosti (86 %).

Odbúranie zdĺhavého procesu povoľovania stavieb

Riaditelia stavebných spoločností by zo strany štátu najviac ocenili odbúranie zdĺhavého a administratívne náročného procesu prípravy a povoľovania stavieb. Na hodnotiacej škále 0 až 10 max, ohodnotili túto skutočnosť 8,5 bodmi. Ďalšie kroky zo strany štátu, ktoré by podporili rozvoj stavebníctva sú, podľa riaditeľov stavebných spoločností, lepšia pripravenosť projektov verejných zákaziek (8,0 bodov z 10), jednotné a rýchlejšie rozhodovanie pracovníkov stavebných úradov (7,9 bodov z 10). Najmenej bodov priradili možnosti začiatku realizácie verejného projektu ešte pred dokončením výkupu pozemkov (5,8 bodov z 10). Veľké spoločnosti kladú najvyššiu váhu na lepšiu pripravenosť projektov (8,9 bodov z 10).

Najviac zákaziek získavajú stavebné spoločnosti vďaka osobným kontaktom. Aktuálnu úroveň cien stavebných prác hodnotí 60 percent riaditeľov ako podhodnotenú. Takmer polovicu verejných súťaží riaditelia vidia ako vopred pripravenú „na mieru“ pre konkrétneho uchádzača.

Stavebné spoločnosti svoje zákazky získavajú najviac vďaka osobným kontaktom a dlhodobej spolupráci so zadávateľom. Riaditelia stavebných spoločností tieto spôsoby ohodnotili 8,1, respektíve 7,2 bodmi z maximálnych 10. Najmenšiu váhu priradili tendrom/ výberovým konaniam (5,5 bodov z 10). Inžinierske spoločnosti najmenej bodmi ohodnotili priamy dopyt od zákazníkov.

Ceny stavebných prác sú podhodnotené

Necelé dve tretiny (60  %) stavebných spoločností považujú aktuálnu úroveň cien realizovaných stavebných prác za podhodnotenú. Za primeranú ju hodnotí 36 % riaditeľov a ako nadhodnotenú 4 %.

Polovica súťaží pripravená pre konkrétneho uchádzača

Takmer polovicu (47,4 %) verejných súťaží riaditelia hodnotia ako dopredu pripravené „na mieru“ pre konkrétneho uchádzača. Najvyššie percento dopredu pripravených verejných projektov vidia stavebné spoločnosti zameriavajúce sa na pozemnú výstavbu (49,5 %).

Požiadavka na úplatok prebehla u 14 % spoločností

Dve tretiny (68 %) stavebných spoločností sa s požiadavkou na úplatok nestretli pri získavaní zákaziek v minulom roku. S požiadavkou sa stretlo 14 % riaditeľov a 18 % riaditeľov otázku ohľadom požiadavky na úplatok nekomentovalo. Najmenej sa s požiadavkou na úplatok stretávajú v inžinierskom staviteľstve (7 %).

Pri výbere stavebnej spoločnosti sa zákazník rozhoduje predovšetkým podľa ponúkanej ceny (8,5 bodov z 10) a podľa vlastných predchádzajúcich skúseností so stavebnou firmou (7,6 bodov z 10). Na tomto hodnotení sa zhodlo 100 percent riaditeľov stavebných spoločností. S nekvalifikovaným zadaním predmetu plnenia sa pri vyhlásenej zákazke stretlo 62 percent stavebných spoločností.

Podľa skúseností riaditeľov sa zákazník pri výbere stavebnej spoločnosti najviac rozhoduje podľa ponúkanej ceny. Toto kritérium riaditelia stavebných spoločností ohodnotili 8,5 bodmi z maximálnych 10. Ďalej výber najviac ovplyvňujú vlastné predchádzajúce skúsenosti so stavebnou firmou (7,6 bodov z 10). Najmenej sa zákazník rozhoduje podľa reklám stavebných spoločností (4,8 bodov z 10). Hodnotenie bolo rovnaké bez rozdielu zamerania a veľkosti.

S nekvalifikovaným zadaním sa stretlo 62 % spoločností

Minulý rok sa s nekvalifikovaným zadaním predmetu plnenia pri vyhlásenej zákazke stretlo 62 % stavebných spoločností. O opaku hovorí 38 % riaditeľov stavebných spoločností.

Vplyv kontinuity na cenu a kvalitu stavebného diela

Takmer tri štvrtiny stavebných spoločností sú presvedčené, že časová nadväznosť vyhlásených ponúk ovplyvňuje cenu a kvalitu dodaného stavebného diela. O opaku hovorí 26 % spoločností.

 

Nadpolovičná väčšina riaditeľov stavebných spoločností nezaznamenala zmenu v platobnej morálke zákazníkov. Stavebné spoločnosti evidujú 17,1 percenta pohľadávok po splatnosti, 10,2 percenta pohľadávok považujú za nedobytné. Viac než polovica riaditeľov svoje interné smernice pre získanie zákazky neprekračuje.

Viac ako polovica (53 %) stavebných spoločností nepociťuje zmenu platobnej morálky svojich zákazníkov. Zlepšenie, respektíve zhoršenie platobnej morálky zaznamenalo 28 %, respektíve 19 percent spoločností.

17,1 % pohľadávok po splatnosti

V  priemere evidujú stavebné spoločnosti 17,1  % pohľadávok po dobe splatnosti z celkového objemu svojich pohľadávok. Najmenej percent pohľadávok po splatnosti evidujú spoločnosti zamerané na inžinierske staviteľstvo (14,2 %).

10,2 % nedobytných pohľadávok

Riaditelia stavebných spoločností považujú 10,2 % pohľadávok už za nedobytné. Najnižšie percento nedobytných pohľadávok evidujú veľké spoločností (2,2 %).

Viac než polovica spoločností svoje interné smernice nikdy neprekračuje

Viac než polovica riaditeľov stavebných spoločností svoje interné smernice nikdy neprekračuje. Výnimočne, respektíve zriedka, ich prekročí pre získane zákazky 19 %, respektíve 25 %. Iba u 3 % spoločností dochádza k častému prekračovaniu. Tu došlo k jednotnému hodnoteniu spoločností bez rozdielu veľkosti aj zamerania.

Objem projektových prác porastie ako v tomto roku, tak aj v roku 2018. Spoločne s objemom porastú aj tržby projektových spoločností, konkrétne sa jedná o 6,3 percenta. Projektové spoločnosti využívajú svoje kapacity na 90 percent, najviac im chýbajú projektanti a vedúci projektov.

Riaditelia projektových spoločností predikujú rast trhu projektových prác o 5,6 % v roku 2017. Trh porastie aj v roku 2018, a to o 3,4 %. Inžinierske spoločnosti predikuj väčší rast (6,0 %) oproti spoločnostiam zameriavajúcim sa na pozemné staviteľstvo.

Nárast tržieb o 6,3 %

Tržby spoločnostiam porastú nad rámec projektového trhu, 87 % spoločností očakáva rast tržieb v priemere o 6,3 %. Spoločnosti zamerané na inžinierske staviteľstvo očakávajú menší nárast tržieb v podobe 4,3 %.

Vyťaženie kapacít na 90 %

Projektové spoločnosti sú kapacitne vyťažené na 90  %. Väčšinu projektových prác tvoria pre stáleho zákazníka. Pomer medzi zákazkami od stálych a nových zákazníkov je v priemere 57 % ku 43 %.

Nedostatok projektantov a vedúcich projektov

Riaditelia projektových spoločností hovoria o nedostatku, respektíve skôr nedostatku zamestnancov v 14 %, respektíve 25 %. Najviac potrebujú doplniť projektantov a následne vedúcich projektov.

IT procesy budú za 3 až 5 rokov pre spoločnosť nedostatočné

Viac než polovica riaditeľov (53 %) projektových spoločností sa domnieva, že úroveň firemných IT procesov nebude dostatočná pre potreby spoločnosti za 3 až 5 rokov. Dostatočnú úroveň očakáva 40 % riaditeľov, 7 % riaditeľov zvolilo odpoveď „Neviem“.

Pri výbere IT technológií je rozhodujúca dostupnosť servisu

Pri výbere IT technológií/systému je pre riaditeľov projektových spoločností najviac dôležitá dostupnosť servisu a následne náročnosť implementácie a kompatibilita s ďalšími používanými systémami. Tieto dva faktory riaditelia ohodnotili 8,6, respektíve 8,2 bodmi z maximálnych 10. Najmenšiu úlohu pri rozhodovaní hrá nákupná cena (6,8 bodov z 10).

K najvyššiemu nárastu dopytu aj ponuky dôjde v oblasti bytov. Pri výbere nehnuteľnosti hrá najväčšiu úlohu cena a lokalita. Riaditelia developerských spoločností plánujú navýšenie cien nehnuteľností o 4,0 percenta. Sociálne byty sa chystá stavať iba 13 % developerských spoločností. Nízka vymožiteľnosť práva a dlhotrvajúce právne spory sú najväčším negatívom developerského trhu.

Ponuka developerov narastie najviac v oblasti bytov, v Bratislave dôjde k rastu o 10,3 % (v regiónoch dôjde k rastu o 4,9 %). Rovnako tiež rast ponuky office a retail developmentu bude vyšší v Bratislave oproti regiónom. Naopak, ponuka logistických centier porastie hlavne v regiónoch, jedná sa o 3,6 % (v Bratislave rast iba o 0,7 %

Najväčší nárast dopytu bytov v Bratislave

Rovnako ako ponuka, tak aj dopyt najviac porastie v oblasti bytov. Výška rastu dopytu bude nižšia než ponuky. Jedná sa o rast 7,1 % v Bratislave a 4,5 % v regiónoch. Ďalej bude najväčší záujem o logistické centrá v regiónoch (rast 3,8 %) a kancelárske priestory v Bratislave (rast 3,3 %).

Výber nehnuteľnosti podľa ceny a lokality

Zákazník sa pri výbere nehnuteľnosti rozhoduje hlavne podľa ceny a lokality nehnuteľnosti. Tieto faktory ohodnotili riaditelia developerských spoločností zhodne 8,3 bodmi z maximálnych 10. Najmenej sa zákazník rozhoduje podľa miery rozostavanosti projektu (4,3 bodov z 10).

Sociálne byty iba u 13 % developerov

Štát by nemal zastávať úlohu developera u sociálneho bývania podľa 53 % riaditeľov. Sociálne byty sa chystá stavať iba 13 % developerských spoločností. Rekonštrukciu alebo prestavbu starších objektov plánuje 47 % developerských spoločností.

Nízka vymožiteľnosť práva a dlhotrvajúce právne spory

Podľa developerských spoločností bude mať zavedenie tzv. „developerského poplatku“ vplyv hlavne na pretavenie vyrubeného poplatku do ceny nájmu/ceny nehnuteľnosti. Najväčšie negatívum slovenského trhu developmentu vidia riaditelia v  nízkej vymožiteľnosti práva a  dlhotrvajúcich právných sporoch a  následne v  nekvalitnej legislatíve, ktorá nezohľadňuje reálny stav a súčasné trendy a potreby trhu.

 

Kvartárnu analýzu slovenského stavebníctva v plnej verzii nájdete v prílohách nižšie:

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím