Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
6. september 2021
0
231

Machnáč - podnet na vyvlastnenie

Spoločnosť Jaromíra Krejcara podáva podnet na vyvlastnenie liečebného domu Machnáč.
Machnáč - podnet na vyvlastnenie

(tlačová správa)Národnej kultúrnej pamiatke LD Machnáč v Trenčianskych Tepliciach sa blýska na lepšie časy. Dom je v havarijnom stave po tom, čo ho rôzni majitelia od roku 2002 sústavne zanedbávali. O jeho záchranu sa dnes pokúša nezisková organizácia Spoločnosť Jaromíra Krejcara (SJK). Niekoľkokrát oslovila súčasného majiteľa v snahe dohodnúť sa na odkúpení domu so zámerom jeho pamiatkovej obnovy. Žiaľ, bezvýsledne. Preto v záujme ochrany a obnovy a zachovania kultúrneho dedičstva podala SJK 3. septembra 2021 na Okresný úrad v Trenčíne podnet na vyvlastnenie NKP LD Machnáč vo verejnom záujme. 

Návrh podporuje aj primátorka mesta Trenčianske Teplice a členka správnej rady neziskovej organizácie SJK Zuzana Frajková-Ďurmeková, ktorá príbeh úpadku Machnáča veľmi dobre pozná: „Mesto Trenčianske Teplice súhlasí s navrhovaným postupom vyvlastnenia Machnáča, ktorý je v súlade s platným územným plánom. Víta cieľ Spoločnosti Jaromíra Krejcara pamiatku zachrániť a obnoviť tak, aby obyvateľom i regiónu priniesla úžitok a budúci umelecký, sociálny a ekonomický rozvoj.“

O výnimočnosti samotnej stavby niet pochybností. Dôležité však je, ako sa k tejto ikonickej funkcionalistickej budove, ktorá je slovenským ekvivalentom slávnej brnianskej vily Tugendhat, postavíme a či ju dokážeme uchovať pre ďalšie generácie. „Liečebný dom Machnáč dnes stojí na križovatke dejín. Práve teraz sa rozhodne, ktorým smerom sa vydáme. Veríme, že Slovensko aj skrz svoje zriadené orgány, inštitúcie, univerzity a neziskový sektor dospelo do štádia, že je schopné postaviť sa do radu k Holandsku, Nemecku, Fínsku a Českej Republike a obnoviť Liečebný dom Machnáč ako súčasť Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO,“ apeluje Bohunka Koklesová, predsedníčka Správnej rady Spoločnosť Jaromíra Krejcara.

„Snahy Spoločnosti Jaromíra Krejcara o komunikáciu s majiteľom, ako aj návrh na odkúpenie pamiatky za sumu určenú nezávislým znaleckým posudkom, ktorý SJK podala v máji 2021, ostali nevypočuté alebo odmietnuté vlastníkom. Preto neostáva iné, ako využiť posledný možný krok pre dosiahnutie záchrany tejto národnej kultúrnej pamiatky a podať na Okresný úrad v Trenčíne podnet na vyvlastnenie LD Machnáč za náhradu jej všeobecnej hodnoty. Ide o historicky prvý návrh na vyvlastnenie kultúrnej pamiatky vo verejnom záujme definované ako ochrana a obnova kultúrneho dedičstva na území Slovenska,“ upresnil architekt Martin Zaiček, riaditeľ neziskovej organizácie Spoločnosť Jaromíra Krejcara.

Odborníci spojili sily pre dobrú vec

Záchrana tejto dlhodobo chátrajúcej pamiatky je nielen v záujme kultúrnej obce, mesta Trenčianske Teplice, ale i všetkých občanov našej krajiny. „Máme tu skvost európskych rozmerov a našou povinnosťou je zachovať jeho hodnotu pre ďalšie generácie. Chcela by som vyzdvihnúť angažovanosť, zanietenosť a spoločnú snahu kultúrnej obce, neziskovej organizácie Spoločnosť Jaromíra Krejcara a samosprávy mesta v Trenčianskych Tepliciach zachrániť a obnoviť túto funkcionalistickú krásu. Sú to odborníci a majú našu plnú podporu,“ povedala ministerka kultúry Natália Milanová a zdôraznila, že vlastníctvo národnej kultúrnej pamiatky zaväzuje majiteľa starať sa o túto vzácnosť. 

„Finančné prostriedky na odkúpenie, resp. úhradu čiastky podľa rozhodnutia Okresného úradu získala Spoločnosť Jaromíra Krejcara od súkromných partnerov. Veľmi nás teší, že osobnosti z podnikateľského prostredia, bankového sektora, IT sektora, ale aj osobnosti architektúry sa takouto cestou postavili na stranu SJK a podporujú navrhované riešenie záchrany tejto jedinečnej pamiatky svetového významu,“ dodáva riaditeľ neziskovej organizácie, architekt Martin Zaiček.  

Prvé kroky k záchrane Machnáča
 
SJK na konferencii predstavila plán nevyhnutných krokov k záchrane objektu, ktoré budú nasledovať, v prípade, že Okresný súd rozhodne LD Machnáč vo verejnom záujme vyvlastniť. Budovu je potrebné bezprostredne staticky zabezpečiť a stabilizovať tak, aby ďalej nedegradovali jej cenné zachované prvky. Nevyhnutnosťou je aj zaistenie bezpečnosti objektu, aby nemohlo dôjsť k odcudzeniu jeho súčastí a zároveň nebol rizikovým miestom pre svoje okolie. Veľmi dôležitým krokom je vypracovanie detailného architektonicko-historického výskumu realizovaného za účasti popredných domácich a zahraničných odborníkov. Výskum bude zároveň podkladom pre vypracovanie úradmi akceptovanej metodiky pamiatkovej obnovy objektu. Ďalším z bodov je fundraising prostriedkov na ďalšie statické zabezpečenie objektu a projektovú prípravu vo výške 100 000 eur. Naďalej platí, že Machnáč je súčasťou oficiálneho programu pre kandidatúru Európskeho hlavného mesta kultúry Trenčín 2026. Spoločnosť Jaromíra Krejcara sa počas pamiatkovej obnovy bude usilovať o zápis Machnáča do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

Video predstavujúce zámery a ciele Spoločnosti Jaromíra Krejcara:

430
Youtube

Medzinárodná porota ceny CE ZA AR podporila snahu o záchranu Liečebného domu Machnáč videom:

791
Youtube

Pre lepšie pochopenie procesu, ktorý ako SJK verí vyrieši pretrvávajúci problém so starostlivosťou o Liečebný dom Machnáč, vrobili v spolupráci so Zmudri.sk inštruktážne video.

Poloha na mape

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím