Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
9. jún 2022
0
188

O vyvlastnení liečebného domu Machnáč sa bude rozhodovať už zajtra. Námietky majiteľa neuspeli

SJK v minulosti predstavila plán nevyhnutných krokov k záchrane objektu, ktoré budú nasledovať, v prípade, že Okresný úrad rozhodne LD Machnáč vo verejnom záujme vyvlastniť.
O  vyvlastnení liečebného domu Machnáč sa bude rozhodovať už zajtra. Námietky majiteľa neuspeli

 

Vyvlastňovací proces, ktorý v septembri 2021 odštartovala Spoločnosť Jaromíra Krejcara s cieľom dosiahnuť prísnu pamiatkovú obnovu Liečebného domu Machnáč, pokračuje vypočutím na pôde Okresného úradu v Trenčíne. To bolo pôvodne naplánované na december 2021, no majiteľ objektu Keorlen Trade, s.r.o. sa pokúsil proces spomaliť, resp. zastaviť, a podal dva návrhy na prerušenie konania. V obidvoch prípadoch neuspel. Nový termín vypočutia je stanovený na 10. 6. 2022 o 9:00 na Okresnom úrade v Trenčíne.

Pár dní pred vypočutím na Okresnom úrade v Trenčíne v decembri 2021 podal majiteľ Machnáča námietku zaujatosti voči predsedovi vyvlastňovacieho orgánu s tvrdením, že k mestu Trenčianske Teplice prezentuje pozitívny vzťah. Túto námietku Ministerstvo dopravy a výstavby SR, ako nadradený orgán zamietlo ako neopodstatnenú. Zároveň majiteľ napadol zákonné uznesenie Krajského pamiatkového úradu v Trenčíne, v ktorom tento jasne uviedol, že súhlasí s vyvlastnením, nakoľko toto sa javí ako jediný možný spôsob záchrany národnej kultúrnej pamiatky LD Machnáč. Prípad sa napokon dostal až na Pamiatkový úrad SR, nakoľko vlastník LD Machnáč podal voči tomuto záväznému stanovisku opravný prostriedok. Pamiatkový úrad SR však konštatoval, že rozhodnutie KPÚ je správne a nevidí dôvod na zmenu vydaného záväzného stanoviska. „Z doterajšej aktivity súčasného vlastníka LD Machnáč, resp. spriazneného OZ Machnáč, usudzujeme, že sa pokúšajú predovšetkým o naťahovanie času a oddialenie samotného rozhodnutia vo veci. Do dnešného dňa sa totiž meritórne ani jeden z týchto subjektov nevyjadril k nášmu návrhu na vyvlastnenie, ktorým by spochybnil splnenie zákonných podmienok na riadne vyvlastnenie tejto národnej kultúrnej pamiatky. Podávanie opakovaných návrhov na prerušenie konania a námietok zaujatosti, ktoré sú navyše zjavne bezdôvodné a neopodstatnené,  je totiž zjavným nástrojom na vytváranie len procesných obštrukcií,” hovorí právny zástupca SJK, Ján Dulovič z advokátskej kancelárie Dentons.

„Majiteľ si je zrejme dobre vedomý toho, prečo to robí. Svoje povinnosti týkajúce sa ochrany tejto architektonicky cennej budovy roky zanedbával. Nereagoval na výzvy a žiadosti pamiatkového úradu, nekomunikoval, nepreberal písomnosti. Okresný súd v Trenčíne mu preto v septembri 2020 zakázal akokoľvek narábať s nehnuteľnosťou,” približuje situáciu Martin Zaiček, riaditeľ Spoločnosti Jaromíra Krejcara, ktorá sa rozhodla prevziať zodpovednosť za starostlivosť o LD Machnáč a v septembri 2021 podala podnet na jeho vyvlastnenie. Samotnému podnetu predchádzala ponuka od SJK na odkúpenie Machnáča, ktorú však súčasný majiteľ odmietol.

Zástupcovia SJK sú pripravení na vypočutí na Okresnom úrade hájiť verejný záujem, ktorým je zachovanie kultúrneho dedičstva. „Národná kultúrna pamiatka LD Machnáč je výnimočnou stavbou, ktorá si zaslúži citlivú obnovu. Žiaľ, havarijný stav budovy dokazuje, že ju majitelia nedokázali zabezpečiť,” konštatuje architekt Zaiček. Ako tiež dodáva, Spoločnosť Jaromíra Krejcara je pripravená niesť bremeno zodpovednosti a starostlivosti o Machnáč. „Zámer obnovy Machnáča, ktorý sme predstavili koncom roka 2020, je jedným z dôkazov toho, že svoj úmysel myslíme vážne,” hovorí Zaiček.

Vyvlastnenie ako nútený odpredaj vo verejnom záujme

V prípade súhlasného rozhodnutia OÚ Trenčín k vyvlastneniu LD Machnáč, získa súčasný majiteľ, spoločnosť Keorlen Trade s.r.o., nárok na finančnú náhradu, ktorej výšku určí vyvlastňovací organ.. Spoločnosť Jaromíra Krejcara ako vyvlastňovateľ plánuje určenú sumu uhradiť z prostriedkov získaných od súkromných partnerov, medzi ktorými sa nachádzajú osobnosti z podnikateľského prostredia, bankového sektora, IT sektora, ale aj osobnosti architektúry. „Tieto osobnosti sa touto cestou postavili na stranu SJK a podporujú navrhované riešenie záchrany tejto jedinečnej pamiatky svetového významu,“ dodáva Martin Zaiček. 

Prvé kroky k záchrane Machnáča

SJK v minulosti predstavila plán nevyhnutných krokov k záchrane objektu, ktoré budú nasledovať, v prípade, že Okresný úrad rozhodne LD Machnáč vo verejnom záujme vyvlastniť. Budovu je potrebné bezprostredne staticky zabezpečiť a stabilizovať tak, aby ďalej nedegradovali jej cenné zachované prvky. Nevyhnutnosťou je aj zaistenie bezpečnosti objektu, aby nemohlo dôjsť k odcudzeniu jeho súčastí a zároveň nebol rizikovým miestom pre svoje okolie. Veľmi dôležitým krokom je vypracovanie detailného architektonicko-historického výskumu realizovaného za účasti popredných domácich a zahraničných odborníkov. Výskum bude zároveň podkladom pre vypracovanie úradmi akceptovanej metodiky pamiatkovej obnovy objektu. Ďalším z bodov je fundraising prostriedkov na ďalšie statické zabezpečenie objektu a projektovú prípravu vo výške 100 000 eur. Spoločnosť Jaromíra Krejcara sa počas pamiatkovej obnovy bude usilovať o zápis LD Machnáč do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. 

Zdroj: Spoločnosť Jaromíra Krejcara n.o.

Poloha na mape

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím