Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
8. marec 2018
0
1105

Chátrajúci liečebný dom Machnáč ožíva v knihe OFF SEASON

V januári bola do predaja uvedená kniha venovaná architektúre liečebného domu Machnáč v Trenčianskych Tepliciach. Knihu pokrstila teoretička architektúry Henrieta Moravčíková za účasti zostavovateľov a autorov knihy: Andrey Kalinovej, Martina Zaička, Petry Hlaváčkovej a Petra Szalaya.
Chátrajúci liečebný dom Machnáč ožíva v knihe OFF SEASON

"Na Slovensku máme veľa dobrej, svetovej architektúry v dezolátnom stave, a LD Machnáč v Trenčianskych Tepliciach je jedným príkladom takéhoto stavu. Na jeho chátrajúcej fasáde navyše roky vysel oznam "NA PREDAJ (za 750 000 eur)". Každému uvedomelému človeku je jasné, že rekonštrukcia objektu by stála oveľa viac ako bola uvedená kúpna cena. A tak čo zostáva ľuďom, ktorí si túto stavbu vážia a adorujú ju? Navyše ak sú to obyčajní smrteľníci bez veľkých finančných prostriedkov, ale s veľkou chuťou túto stavbu zachrániť? Urobia aspoň malé, ale dôležité gesto - vydajú túto knihu o Machnáči" - Rea Dilhoffová.

Titulka knihy OFF SEASON
Titulka knihy OFF SEASON

Liečebný dom Machnáč patrí k najhodnotnejším architektonickým dielam postaveným v Československu v medzivojnovom období a je významným príkladom európskeho funkcionalizmu. Jeho autorom je pražský architekt Jaromír Krejcar (1895 – 1950). Architektonické riešenie tejto jedinečnej stavby je oslavou technologického a spoločenského pokroku, zhmotnila sa v ňom tiež autorova predstava humanizmu. Liečebný dom Machnáč po prvý krát otvorili 1. júna 1932, v roku 1969 bol zaradený do prvého súpisu pamiatok v Československu, v roku 1996 bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku, zatvorili ho v roku 2002, dodnes je opustený a chátra. 

Ukážka z knihy OFF SEASON
Ukážka z knihy OFF SEASON

Príbeh tejto významnej funkcionalistickej pamiatky bol uplynulých šesť rokov cieľom aktivít umeleckej skupiny Opustená (re)kreácia, ktorá vytvorila množstvo site specific inštalácii a akcií ako poctu tejto stavbe. Tie sú ťažiskom obsahu a obrazovým sprievodom k odbornému textu knihy. Publikácia OFF SEASON je textovou a obrazovou reflexiou fenoménu ikony československej architektúry funkcionalizmu a európskej avantgardy ako aj sondou do života jej autora, Jaromíra Krejcara. S myšlienkou publikácie prišli fotografka Andrea Kalinová a architekt Martin Zaiček v snahe zvečniť kultúrnu a historickú hodnotu liečebného domu Machnáč, ktorého osud a pretrvanie je v súčasnosti nejasný. Textami okrem nich prispeli rakúsky kritik architektúry Jan Tabor, švajčiarsky historik architektúry Klaus Spechtenhauser a jeho slovenský kolega Peter Szalay. Pozície odbornej editorky sa ujala česká kritička umenia a architektúry Petra Hlaváčková  a o vizuálnu podobu knihy sa postarala grafická dizajnérka Magdaléna Scheryová a fotografi Peter Kuzmin, Radana Somora, Andrea Kalinová.

Ukážka z knihy OFF SEASON
Ukážka z knihy OFF SEASON

"Kniha je výsledkom niekoľkoročných projektov, štúdií a prác. Hoci by sa dali čakať nánosy pátosu alebo ďalekosiahlych chválospevov (vzhľadom na vážny vzťah autorov k osudu budovy), nič také v knihe nenájdete. Naopak jednotlivé texty v knihe (písané celky sú vždy od iného autora) sú veľmi dobre komponované a vyvážené. Začínajú niekde vo vecnom, suchopádnom akademickom jazyku - opisu stavby - čo je potrebné na zachytenie vecnosti - fyzickosti samotnej architektúry a pokračujú k vláčnejším tónom rozhovorov s ľuďmi, ktorých životy boli priamo späté s budovou. Tam sa čitateľ ponára do rozmeru architektúry bez fyzických vlastností. Dokonca aj grafický materiál sleduje danú zmenu atmosfér. Pri odbornom texte sú fotografie predostrené "fakticky" - zachránené elementy z interiérov odfotené akoby to boli mŕtve telá na pitevnom stole. Osobné spomienky a postrehy bývalej doktorky pôsobiacej v budove sú naopak doprovádzané sériou mrazivo nádherných fotografií, ktoré prevádzajú čiateľa miestom, na ktoré pani spomína. Vzniká tu napätie, zármutok, melanchólia. Miešajú sa dve expozície - súčasný dezolátny stav a lesk minulosti. Fotografie ožívajú v čitateľovej mysli.

Striedanie minulosti so súčasnosťou je všadeprítomné, budúcnosť je však hmlistá. Minulosť je tu doslova zakonzervovaná uprostred knihy - ako kniha v knihe; reprodukované strany z knihy, ktorú vydal architekt Jaromir Krejcar rok po dokončení stavby v roku 1933. Je tu zachovaná ako pamäť na dobu (ale aj myslenie), ktorá je nenávratne preč. Pozitívne hodnotím, že tu nie sú žiadne poznámky k pôvodnému textu, a preto je na čitateľovi utvoriť si vlastný názor.

Hoci je kniha akási Óda na Machnáč, alebo skôr Balada o Machnáči, je veľmi dobrým čítaním a poskytuje komplexný pohľad - na stavbu, na kúpeľné mesto aj na autora Jaromíra Krejcara. Hoci by sa mohlo zdať laikovi nepochopiteľné prečo skupina nejakých fanúšikov toľko energie minula na napísanie knihy o "nejakom dome", alebo prečo sa títo nadšenci na miesto roky vracajú, prečo bojujú za osvetu a záchranu tejto stavby, ostáva dôležitým faktom, že Machnáč JE národná kultúrna pamiatka navyše svetového významu a jej stav je aj tak trochu obrazom stavu národa voči jeho kultúrnemu dedičstvu. Preto takáto úprimná snaha vzbudiť adekvátny záujem o váženú pamiatku je absolútne na mieste."

Text: Rea Dilhoffová

Publikácia vznikla aj vďaka finančnej podpore Fondu na podporu umenia.

Pre ilustráciu pripájame foto súčasného stavu v akom sa liečebný dom Machnáč nachádza:

OFF SEASON

Koncepcia: Andrea Kalinová, Martin Zaiček
Text © Martin Zaiček, Andrea Kalinová, Petra Hlaváčková, Jan Tabor, Peter Szalay, Klaus Spechtenhauser
Editorka: Petra Hlaváčková
Fotografie © Peter Kuzmin, Radana Somora, Andrea Kalinová
Grafický dizajn © Magdaléna Sheryová
Recenzentky: Henrieta Moravčíková, Katarina Burin
Vydavateľ: Archimera, o.z.

Copyright © Opustená (re)kreácia, 2017

www.abandonedrecreation.com

ISBN 978­80­972341­3­3

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím