Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
5. máj 2023
0
73

Okresný úrad v Trenčíne zastavil vyvlastňovacie konanie liečebného domu Machnáč v Trenčianskych Tepliciach

Spoločnosť Jaromíra Krejcara vyjadruje vážne obavy o ďalší osud liečebného domu Machnáč.
Okresný úrad v Trenčíne zastavil vyvlastňovacie konanie liečebného domu Machnáč v Trenčianskych Tepliciach

Nezisková organizácia Spoločnosť Jaromíra Krejcara (SJK) vznikla v roku 2019 s cieľom záchrany a obnovy liečebného domu Machnáč v Trenčianskych Tepliciach. Za ten čas SJK vybudovala spoločenstvo národných a medzinárodných inštitúcií, európskych a amerických univerzít, prepojila komunity a jednotlivcov, ktorí by svojím odborným hlasom podporili procesy záchrany výnimočného funkcionalistického liečebného domu. Priebežne sa SJK snažila nadviazať komunikáciu s vlastníkom liečebného domu, so schránkovou firmou Keorlen Trade s. r. o., sídliacou momentálne v Uherskom Hradišti v Českej republike. Neúspešne. V mene záchrany liečebného domu Machnáč a v mene ochrany kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky pristúpila SJK k poslednému možnému kroku - k podaniu návrhu na vyvlastnenie Machnáča vo verejnom záujme za finančnú náhradu. Tento návrh bol podaný na Okresný úrad v Trenčíne v septembri 2021. Finančnú náhradu určil nezávislý súdno-znalecký posudok všeobecnej hodnoty stavby a pozemkov, ktoré sú zapísané ako národná kultúrna pamiatka.

Vyvlastňovací orgán - Okresný úrad v Trenčíne návrh v septembri 2021 prijal a zahájil konanie. V júni 2022 prebehlo ústne pojednávanie a následne pokračoval vyvlastňovací proces, ktorý do apríla 2023 trval takmer 20 mesiacov. Koncom apríla, napriek splneniu všetkých prísnych a zákonných podmienok zo strany SJK a aktívnemu prístupu SJK, sa vyvlastňovací orgán - Okresný úrad v Trenčíne rozhodol vyvlastňovací proces zastaviť.

“Sme zarazení postupom OÚ v Trenčíne. Máme za to, že z našej strany boli splnené všetky zákonné požiadavky na riadne ukončenie procesu vyvlastnenia vo verejnom záujme. Zastavenie procesu považujeme za procesne nesprávny a svojvoľný krok bez zákonnej opory, voči ktorému sme sa riadne odvolali,” zhrnul riaditeľ Spoločnosti Jaromíra Krejcara, n. o., Martin Zaiček.

"Sme presvedčení, že Okresný úrad v Trenčíne, jeho vyvlastňovací orgán nebol schopný kompetentne obsiahnuť výklad zákona o vyvlastnení, nezákonne ukladal povinnosti SJK a porušil zásady súčinnosti a zásady nezaťažovania účastníkov konania, právni zástupca SJK - advokátska kancelária Dentons Europe CS LLP v odvolaní konštatuje aj ďalšie vady správneho orgánu. Nezákonnosť rozhodnutia o zastavení vyvlastňovacieho konania Okresným úradom v Trenčíne je priam flagrantná,“ skonštatovala predsedníčka Správnej rady SJK Bohunka Koklesová.

Je nepochopiteľné, že v čase prebiehajúceho 20-mesačného vyvlastňovacieho procesu nedošlo
zo strany schránkovej firmy Keorlen Trade s. r. o. k základnej údržbe liečebného domu Machnáč, majitelia nezabezpečili vstup do budovy, budova aj naďalej chátra a je devastovaná. Iniciatíva „vyvlastniť budovu liečebného domu Machnáč“ vznikla zdola, ide o iniciatívu odborne kompetentných ľudí, ktorí na vlastné náklady a na úkor vlastného času sa snažia niečo so stavom
národnej kultúrnej pamiatky robiť. Suplujú tak povinnosti štátu, najmä Pamiatkového úradu SR, ktorý má zákonom stanovenú právomoc vykonávať aktívny dohľad nad pamiatkou a súčasne vynucovať od majiteľov dodržanie povinností majiteľa voči národnej kultúrnej pamiatke. Napriek havarijnému stavu a prehlbujúcej sa degradácii pamiatky bol pamiatkový dohľad vykonaný Krajským pamiatkovým úradom v Trenčíne naposledy v roku 2018, pred piatimi rokmi.

 

Spoločnosť Jaromíra Krejcara vyzýva:

  1. Pamiatkový úrad SR, aby si plnil svoje zákonom uložené povinnosti voči národnej kultúrnej pamiatke - liečebného domu Machnáč v Trenčianskych Tepliciach.
  2. Majiteľa schránkovej firmy Keorlen Trade s. r. o. sídliacu v Uherskom Hradišti, aby verejnosti detailne predstavil plán obnovy kultúrnej pamiatky.
  3. Ministerstvo kultúry SR, aby vystúpilo z pasivity, pretože jeho povinnosťou je vykonať všetky potrebné kroky k záchrane liečebného domu Machnáč. Okrem iného, dohliada nad výkonom úloh Pamiatkového úradu SR. Povinnosťou Ministerstva kultúry SR nie je deklaratívne hovoriť o záchrane kultúrneho dedičstva, ale v skutočnosti vykonať kroky k náprave.

Okresný úrad v Trenčíne, Pamiatkový úrad SR, Ministerstvo kultúry SR disponujú odbornou a politickou mocou, ktorá by mala smerovať k aktívnej záchrane kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky. Nie je možné, aby ľudia donekonečna suplovali povinnosti štátu: architekti, vysokoškolskí pedagógovia, právnici, ekonómovia, dobrovoľníci, študenti.

Okresný úrad Trenčín celkovo svojim pomalým postupom vo vyvlastňovacom konaní a napokon zastavením konania vychádza v ústrety snahám vlastníkov o naťahovanie času, aby devastácia funkcionalistickej stavby Jaromíra Krejcara, výnimočnej stavby európskeho funkcionalizmu, bola dokonaná. Zastavením vyvlastňovacieho konania umožnil Okresný úrad Trenčín, aby vlastník previedol stavbu na ďalšiu - nekontaktnú schránkovú firmu. SJK preto vyjadruje vážne obavy o ďalší osud liečebného domu Machnáč, pokiaľ sa príslušné orgány budú naďalej schovávať pred tým, čo je ich zákonným poslaním.

Machnáč s transparentom VYVLASTNIŤ!
Machnáč s transparentom VYVLASTNIŤ!Foto: Andrea Kalinová
Foto: Peter Kuzmin

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím