Hore
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

JANOŠÍK OKNA-DVEŘE

Valašské Příkazy 55 55
Valašské Příkazy

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

REYNAERS ALUMINIUM s.r.o.

Office: TWINCITY C HubHub, Mlynské Nivy 16
Bratislava

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o.

Prinášame Vám svetlo

Galvaniho 7 7/A
Bratislava

VELUX

Tepelnoizolačné parametre vyhovujú...

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. (výrobca)
VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. (distribútor)

MINIMAL / MAXIMAL – kovanie v minimalistickom dizajne

Material & Technology s.r.o. – M&T (výrobca)
Material & Technology s.r.o. – M&T (distribútor)

ISOVER STOPVAP 90

Parozábrana pre difúzne uzatvorené konštrukcie...

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products (výrobca)
Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products (distribútor)

POSUVNÉ DVERE HI-FINITY

Ultra tenký design posuvných dverí HI-FINITY...

Reynaers systems spol. s r.o. (výrobca)
Reynaers systems spol. s r.o. (distribútor)

PANORAMA CELOPRESKLENÉ OKNO HX 300

OTVORENÉ. SVETLÉ. VOĽNÉ.
Veľkoplošné...

Internorm (výrobca)
Internorm (distribútor)

Povrchové temperovanie betónového jadra

Princíp temperovania betónového jadra spočíva...

REHAU s.r.o. (výrobca)
REHAU s.r.o. (distribútor)

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
6. január 2021
2
240

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta referent/ka referátu územného plánu a architektúry mesta Trnava

Trnava hľadá do tímu skúseného architekta/urbanistu s energiou a rozhľadom.
Začiatok5.1.2021
12:00
Koniec22.1.2021
00:00
MiestoMestský úrad v Trnave
AdresaTrhová 3,
Trnava,
Slovensko
Druh podujatiaPodujatie
KontaktMesto Trnava
personalne@trnava.sk


Oznámenie o vyhlásení výberového konania na obsadenie pracovného miesta:

referent/ka referátu územného plánu a architektúry na Odbore územného rozvoja a koncepcií


Popis pracovnej pozície:

 • Zodpovedá za vypracovanie koncepčných materiálov územného rozvoja mesta.
 • Zodpovedá za spracovávanie zadaní pre zámery mesta v oblasti územného plánovania, urbanizmu a architektúry.
 • Spolupodieľa sa na obstarávaní územnoplánovacej dokumentácie, tvorbe koncepčných materiálov spresňujúcich ÚPN.
 • Vypracováva vyjadrenia k územným a stavebným konaniam pre Odbor stavebný a životného prostredia, vyjadrenia pre orgány štátnej správy a iné inštitúcie.
 • Spracováva materiály do mestskej rady a mestského zastupiteľstva, rieši interpelácie poslancov a požiadavky výborov mestských častí.
 • Zúčastňuje sa na územných, stavebných, kolaudačných a iných konaniach vyvolaných stavebným úradom.
 • Koordinuje stavebnú činnosť s účastníkmi výstavby v súlade so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou.
 • Zabezpečuje konzultačnú, poradenskú a expertnú činnosť v oblasti výstavby.
 • Zabezpečuje spoluúčasť na tvorbe, implementácii a monitorovaní projektov mesta v súvislosti s čerpaním finančných prostriedkov poskytovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov, finančných prostriedkov poskytovaných zo štátneho rozpočtu určených na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie, ako aj finančných prostriedkov z iných verejných zdrojov alebo z iných finančných nástrojov v rámci hlavnej pracovnej agendy zamestnanca;

 

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa so zameraním - architektúra a urbanizmus
 • prax min. 5 rokov od dosiahnutia autorizácie

 

Ďalšie kritériá a požiadavky:

 • znalosť práce na PC: Microsoft Office, CAD, GIS základy
 • schopnosť komunikácie v anglickom jazyku výhodou
 • zodpovedný, analytický, samostatný a proaktívny prístup k práci
 • prehľad v odbore urbanizmu, architektúry
 • odolnosť voči stresu
 • bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony
 • vodičský preukaz skupiny B výhodou


Žiadosť o zaradenie do výberového konania musí obsahovať:

 • meno, priezvisko a titul uchádzača
 • miesto trvalého pobytu
 • kontaktné údaje - telefón, e-mail
 • dátum a podpis záujemcu


K žiadosti ďalej pripojte:

 • štruktúrovaný životopis
 • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • rozhodnutie Slovenskej komory architektov o uznaní odbornej kvalifikácie podľa tretej časti zákona SNR č. 138/1992 Zb. v platnom znení
 • čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu


Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte na e-mailovú adresu personalne@trnava.sk do 22. 01. 2021.

Originály potrebných dokumentov prineste so sebou na výberové konanie.
Predpokladaný nástup na pracovnú pozíciu: ihneď, prípadne dohodou
Pracovný pomer na dobu určitú 1 rok.
Platové zaradenie: min. 1020,50 eur (ďalšie platové dojednania po dohode na výberovom konaní v závislosti od vzdelania, praxe a pracovných skúseností)

Zaslaním žiadosti o zaradenie do výberového konania dáva záujemca súhlas so spracovaním a archiváciou osobných údajov v súlade s článkom 6, bod 1, písm. a) Nariadenia európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 216/679 a zákonom č. 18/2018 Z. z.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho z uchádzačov alebo výberové konanie v jeho priebehu zrušiť bez udania dôvodu.

Všetky potrebné informácie nájdete aj na stránke vyhlasovateľa.

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím