Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
17. október 2021
0
3905

Balkón, Lodžia

Rozmerové a technické požiadavky zamerané na balkóny a lodžie v zákonoch, vyhláškach a normách.
Balkón, Lodžia

Prehľad sumarizuje bezpečnostné požiadavky, typologické odporúčania a technické odporúčania na podlahu pre exteriérové balkóny a lodžie. V prehľade sa nebudem venovať interiérovým balkónom pre hľadiská.

 

Vyhláška č. 532/2002 Z. z.

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie - znenie účinné od 1.3.2020

 • § 29 ods. 1 - Nosná konštrukcia balkóna, lodžie a arkiera sa navrhuje tak, aby bol eliminovaný nepriaznivý účinok tepelného mosta.
 • § 29 ods. 2 - Balkón, lodžia a arkier nesmú svojím umiestnením znižovať funkčnosť a ohrozovať prevádzku verejného priestoru. Výška umiestnenia ich spodného obrysu nad chodníkom musí byť najmenej 3 000 mm a nad cestou najmenej 4 500 mm.
 • § 29 ods. 3 - Balkón a lodžia sa musia zabezpečiť zábradlím s výškou 900 mm až 1 200 mm podľa hĺbky voľného priestoru. Zábradlie v zariadení pre deti a v bytovom dome musí byť plné, s tabuľovou výplňou alebo so stĺpikovou výplňou zo zvislých tyčových prvkov. Medzery v zábradlí nesmú byť širšie ako 120 mm v bytovom dome a 80 mm v zariadení pre deti.
 • § 29 ods. 5 - Balkón a lodžia musia byť odvodnené tak, aby neznehodnocovali žiadnu inú časť stavby. Ak majú pôdorysnú plochu väčšiu ako 5 m2, musia byť odvodnené do dažďového odpadového potrubia.
 • § 32 ods. 4 - Podlaha balkóna a lodžie musí byť vodotesná s protišmykovou úpravou.

 

STN 73 1901 a STN 73 1901/O1

Navrhovanie striech. Základné ustanovenia – rok vydania 2005

 • Príloha H (informatívna)
  • Článok H.2 - Hydroizolačné krytiny sa odporúča vyviesť na zvislé konštrukcie do výšky najmenej 150 mm nad vonkajší povrch.

 

STN 74 4505

Podlahy. Spoločné ustanovenia. Navrhovanie a zhotovovanie – rok vydania 2013

 • Článok 3.17.2 - Podlahy obytných a pobytových miestností vrátane balkónov a lodžií musia mať protišmykovú úpravu povrchu. Požiadavky platia aj pre mokrý povrch v prípade, že podlaha nie je chránená pred dažďom.
  • Súčiniteľ šmykového trenia najmenej 0,3 alebo
  • Hodnota výkyvu kyvadla najmenej 30 alebo
  • Uhol klzu najmenej 6°
 • Článok 3.17.3 - Podlahy a povrchy pochôdzných plôch častí verejných budov vrátane verejných balkónov a lodžií musia mať protišmykovú úpravu povrchu. Požiadavky platia aj pre mokrý povrch v prípade, že podlaha nie je chránená pred dažďom.
  • Súčiniteľ šmykového trenia najmenej 0,5 alebo
  • Hodnota výkyvu kyvadla najmenej 40 alebo
  • Uhol klzu najmenej 10°
 • Článok 4.1.9 - Podlahy balkónov a lodžií sa musia navrhnúť so sklonom v intervale od 1% do 2% k voľnému okraju tak, aby sa zamedzilo vzniku kaluží a nadmerne dlhému pôsobeniu vody.
 • Článok 4.4.10 - Materiály zabudované do podlahy, ktoré sú v kontakte s vodou (v exteriéri) musia byť mrazuvzdorné. Požiadavky na mrazuvzdornosť pre jednotlivé výrobky určujú príslušné normy (požiadavky pre betón a cementové potery určuje STN EN 206-1).

 

STN 73 2901

Zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) - rok vydania 2015

 • Článok 5.23 - Zvislá tepelná izolácia (sokel) v styku s horizontálnymi konštrukciami (balkón, lodžia) sa navrhuje aspoň do výšky 150 mm nad úroveň podlahy z expandovaného alebo extrudovaného polystyrénu.

 

STN 73 0802/Z2

Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia – rok vydania 2015

 • Článok 6.2.7.8.1 až 6.2.7.8.6 - Detailne špecifikujú požiarne požiadavky na tepelné izolácie vystupujúcich a ustupujúcich stavebných konštrukcií [podrobnosti v norme].
 • Článok 6.2.7.8.7 - Pri riešení požiarnej bezpečnosti sa zasklený balkón alebo lodžia považuje za vonkajší priestor.

 

STN 92 0201-2

Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Časť 2: Stavebné konštrukcie – rok vydania 2017

 • Článok 5.14.2 c) - Povrchové úpravy a obklady obvodových stien z vonkajšej strany v styku s horizontálnou vystupujúcou alebo ustupujúcou konštrukciou do výšky 300 mm, nemusia obsahovať len materiály a stavebné výrobky s triedami reakcie na oheň A1 alebo A2.

 

STN 73 4301

Bytové budovy – rok vydania 2021

 • Článok 5.4.5 - Spodný obrys balkónu, lodžie alebo arkiera na vonkajších verejných alebo súkromných priestranstvách je najmenej 3 m nad komunikáciou pre chodcov a najmenej 4,5 m nad cestnou komunikáciou.
Schéma STN 73 4301 - spodný obrys vystupujúcich častí budovy
Schéma STN 73 4301 - spodný obrys vystupujúcich častí budovyPeter Marčok
 • Článok 8.6.1 - Každý byt v bytovom dome musí mať exteriérový priestor - balkón, lodžiu, terasu alebo predzáhradku, odporúčané plochy v závislosti od veľkosti bytu:
  • Pre jednoizbový byt – 3,0 m2 (odporúčaná hĺbka ≥ 1,5 m)
  • Pre dvojizbový byt – 3,5 m2 (odporúčaná hĺbka ≥ 1,5 m)
  • Pre trojizbový byt – 4,0 m2 (odporúčaná hĺbka ≥ 1,8 m)
  • Pre štvorizbový byt – 4,5 až 5,0 m2 (odporúčaná hĺbka ≥ 1,8 m)
  • Plocha predzáhradky najmenej – 12 m2
 • Článok 8.6.1 - Pri výškových bytových domoch treba zohľadniť technické a fyzikálne faktory prostredia.
 • Článok 8.7.21 pre bezbariérový byt – Dvere na balkón musia mať prah najviac 20 mm, odporúčané sú zdvižno-posuvné balkónové dvere.

 

Na čo si dať pozor?

 • Dodržiavanie slovenskej technickej normy alebo technickej normalizačnej informácie je dobrovoľné.
 • Konštrukcia balkónu alebo lodžie by nemala vytvárať tepelný most, je potrebné dostatočné zateplenie alebo využitie prerušovača tepelných mostov.
 • Balkóny väčšie ako 5 m2 vyžadujú odvodnenie do dažďovej kanalizácie. 
 • Podlaha balkónu alebo lodžie by mala mať sklon v rozmedzí 1% až 2% k voľnému okraju, zabudované materiály a dlažba musia byť mrazuvzdorné, protišmykové.
 • Bežným štandardom je exteriérové svietidlo.
 • Vyšším štandardom v závislosti od veľkosti lodžie môže byť elektrická zásuvka do exteriéru.
 • Vyšším štandardom v závislosti od veľkosti balkónu alebo lodžie môže byť prívod vody pre závlahu.
 • Pre vizuálne súkromie alebo tienenie sa navrhujú pevné alebo posuvné paravány.
 • Plný nepriehľadný balkónový predel zvádza k pocitu súkromia, no akustiku nerieši, je to problém najmä pri pásových balkónoch a hlučných susedoch.
 • Pri výškových budovách je potrebné overiť (nasimulovať) veternú pohodu a využiteľnosť balkónov a navrhnúť riešenia pre elimináciu alebo zlepšenie nekomfortných oblastí.

 

17.10.2021

Peter Marčok 

Autor článku

Peter MarčokSKBratislava
Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím