Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

JANOŠÍK OKNA-DVEŘE

Valašské Příkazy 55 55
Valašské Příkazy

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

Pergo

Třebětice 102
Holešov

Cortizo Slovakia,

Železničný rad 29
Nová Baňa

PREFA Slovensko s. r. o.

Ladislava Dérera 2749/2
Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

REYNAERS ALUMINIUM s.r.o.

Office: TWINCITY C HubHub, Mlynské Nivy 16
Bratislava

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
17. október 2021
0
1349

Balkón, Lodžia

Rozmerové a technické požiadavky zamerané na balkóny a lodžie v zákonoch, vyhláškach a normách.
Balkón, Lodžia

Prehľad sumarizuje bezpečnostné požiadavky, typologické odporúčania a technické odporúčania na podlahu pre exteriérové balkóny a lodžie. V prehľade sa nebudem venovať interiérovým balkónom pre hľadiská.

 

Vyhláška č. 532/2002 Z. z.

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie - znenie účinné od 1.3.2020

 • § 29 ods. 1 - Nosná konštrukcia balkóna, lodžie a arkiera sa navrhuje tak, aby bol eliminovaný nepriaznivý účinok tepelného mosta.
 • § 29 ods. 2 - Balkón, lodžia a arkier nesmú svojím umiestnením znižovať funkčnosť a ohrozovať prevádzku verejného priestoru. Výška umiestnenia ich spodného obrysu nad chodníkom musí byť najmenej 3 000 mm a nad cestou najmenej 4 500 mm.
 • § 29 ods. 3 - Balkón a lodžia sa musia zabezpečiť zábradlím s výškou 900 mm až 1 200 mm podľa hĺbky voľného priestoru. Zábradlie v zariadení pre deti a v bytovom dome musí byť plné, s tabuľovou výplňou alebo so stĺpikovou výplňou zo zvislých tyčových prvkov. Medzery v zábradlí nesmú byť širšie ako 120 mm v bytovom dome a 80 mm v zariadení pre deti.
 • § 29 ods. 5 - Balkón a lodžia musia byť odvodnené tak, aby neznehodnocovali žiadnu inú časť stavby. Ak majú pôdorysnú plochu väčšiu ako 5 m2, musia byť odvodnené do dažďového odpadového potrubia.
 • § 32 ods. 4 - Podlaha balkóna a lodžie musí byť vodotesná s protišmykovou úpravou.

 

STN 73 1901 a STN 73 1901/O1

Navrhovanie striech. Základné ustanovenia – rok vydania 2005

 • Príloha H (informatívna)
  • Článok H.2 - Hydroizolačné krytiny sa odporúča vyviesť na zvislé konštrukcie do výšky najmenej 150 mm nad vonkajší povrch.

 

STN 74 4505

Podlahy. Spoločné ustanovenia. Navrhovanie a zhotovovanie – rok vydania 2013

 • Článok 3.17.2 - Podlahy obytných a pobytových miestností vrátane balkónov a lodžií musia mať protišmykovú úpravu povrchu. Požiadavky platia aj pre mokrý povrch v prípade, že podlaha nie je chránená pred dažďom.
  • Súčiniteľ šmykového trenia najmenej 0,3 alebo
  • Hodnota výkyvu kyvadla najmenej 30 alebo
  • Uhol klzu najmenej 6°
 • Článok 3.17.3 - Podlahy a povrchy pochôdzných plôch častí verejných budov vrátane verejných balkónov a lodžií musia mať protišmykovú úpravu povrchu. Požiadavky platia aj pre mokrý povrch v prípade, že podlaha nie je chránená pred dažďom.
  • Súčiniteľ šmykového trenia najmenej 0,5 alebo
  • Hodnota výkyvu kyvadla najmenej 40 alebo
  • Uhol klzu najmenej 10°
 • Článok 4.1.9 - Podlahy balkónov a lodžií sa musia navrhnúť so sklonom v intervale od 1% do 2% k voľnému okraju tak, aby sa zamedzilo vzniku kaluží a nadmerne dlhému pôsobeniu vody.
 • Článok 4.4.10 - Materiály zabudované do podlahy, ktoré sú v kontakte s vodou (v exteriéri) musia byť mrazuvzdorné. Požiadavky na mrazuvzdornosť pre jednotlivé výrobky určujú príslušné normy (požiadavky pre betón a cementové potery určuje STN EN 206-1).

 

STN 73 2901

Zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) - rok vydania 2015

 • Článok 5.23 - Zvislá tepelná izolácia (sokel) v styku s horizontálnymi konštrukciami (balkón, lodžia) sa navrhuje aspoň do výšky 150 mm nad úroveň podlahy z expandovaného alebo extrudovaného polystyrénu.

 

STN 73 0802/Z2

Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia – rok vydania 2015

 • Článok 6.2.7.8.1 až 6.2.7.8.6 - Detailne špecifikujú požiarne požiadavky na tepelné izolácie vystupujúcich a ustupujúcich stavebných konštrukcií [podrobnosti v norme].
 • Článok 6.2.7.8.7 - Pri riešení požiarnej bezpečnosti sa zasklený balkón alebo lodžia považuje za vonkajší priestor.

 

STN 92 0201-2

Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Časť 2: Stavebné konštrukcie – rok vydania 2017

 • Článok 5.14.2 c) - Povrchové úpravy a obklady obvodových stien z vonkajšej strany v styku s horizontálnou vystupujúcou alebo ustupujúcou konštrukciou do výšky 300 mm, nemusia obsahovať len materiály a stavebné výrobky s triedami reakcie na oheň A1 alebo A2.

 

STN 73 4301

Bytové budovy – rok vydania 2021

 • Článok 5.4.5 - Spodný obrys balkónu, lodžie alebo arkiera na vonkajších verejných alebo súkromných priestranstvách je najmenej 3 m nad komunikáciou pre chodcov a najmenej 4,5 m nad cestnou komunikáciou.
Schéma STN 73 4301 - spodný obrys vystupujúcich častí budovy
Schéma STN 73 4301 - spodný obrys vystupujúcich častí budovyPeter Marčok
 • Článok 8.6.1 - Každý byt v bytovom dome musí mať exteriérový priestor - balkón, lodžiu, terasu alebo predzáhradku, odporúčané plochy v závislosti od veľkosti bytu:
  • Pre jednoizbový byt – 3,0 m2 (odporúčaná hĺbka ≥ 1,5 m)
  • Pre dvojizbový byt – 3,5 m2 (odporúčaná hĺbka ≥ 1,5 m)
  • Pre trojizbový byt – 4,0 m2 (odporúčaná hĺbka ≥ 1,8 m)
  • Pre štvorizbový byt – 4,5 až 5,0 m2 (odporúčaná hĺbka ≥ 1,8 m)
  • Plocha predzáhradky najmenej – 12 m2
 • Článok 8.6.1 - Pri výškových bytových domoch treba zohľadniť technické a fyzikálne faktory prostredia.
 • Článok 8.7.21 pre bezbariérový byt – Dvere na balkón musia mať prah najviac 20 mm, odporúčané sú zdvižno-posuvné balkónové dvere.

 

Na čo si dať pozor?

 • Dodržiavanie slovenskej technickej normy alebo technickej normalizačnej informácie je dobrovoľné.
 • Konštrukcia balkónu alebo lodžie by nemala vytvárať tepelný most, je potrebné dostatočné zateplenie alebo využitie prerušovača tepelných mostov.
 • Balkóny väčšie ako 5 m2 vyžadujú odvodnenie do dažďovej kanalizácie. 
 • Podlaha balkónu alebo lodžie by mala mať sklon v rozmedzí 1% až 2% k voľnému okraju, zabudované materiály a dlažba musia byť mrazuvzdorné, protišmykové.
 • Bežným štandardom je exteriérové svietidlo.
 • Vyšším štandardom v závislosti od veľkosti lodžie môže byť elektrická zásuvka do exteriéru.
 • Vyšším štandardom v závislosti od veľkosti balkónu alebo lodžie môže byť prívod vody pre závlahu.
 • Pre vizuálne súkromie alebo tienenie sa navrhujú pevné alebo posuvné paravány.
 • Plný nepriehľadný balkónový predel zvádza k pocitu súkromia, no akustiku nerieši, je to problém najmä pri pásových balkónoch a hlučných susedoch.
 • Pri výškových budovách je potrebné overiť (nasimulovať) veternú pohodu a využiteľnosť balkónov a navrhnúť riešenia pre elimináciu alebo zlepšenie nekomfortných oblastí.

 

17.10.2021

Peter Marčok 

Autor článku

Peter MarčokSKBratislava
Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím